:-----------------------------------------------------------------:

: : : 1 : : : : : : :

:М 300 : :28,0 : : 44,0 : : 61,0 : : :

: : 500 :------ : 450 :------ : 450 :------ : - : - :

: : :29,0 : : 46,0 : : 64,5 : : :

:-----------------------------------------------------------------:

: : : : : 44,0 : : 61,0 : : 61,0 :

:М 400 : - : - : 550 :------ : 500 :------ : 400 :------:

: : : : : 46,0 : : 64,5 : : 64,5 :

:-----------------------------------------------------------------:

: : : : : 44,0 : : 61,0 : : 61,0 :

:М 500 : - : - : 600 :------ : 500 :------ : 550 :------:

: : : : : 46,0 : : 64,5 : : 64,5 :

:-----------------------------------------------------------------:

: : : : : : : 61,0 : : 61,0 :

:М 600 : - : - : - : - : 550 :-------: 600 : -----:

: : : : : : : 64,5 : : 64,5 :

-------------------------------------------------------------------

Примiтка. Над рискою - витрати лужного компонента для нормально

армованих виробiв, що виготовляються з бетонної сумiшi з

жорсткiстю 2-4 с (рухомiсть 1-4 см), пiд рискою - для

густоармованих виробiв, що виготовляються з бетонних су-

мiшей з жорсткiстю менше 2 с (рухомiсть 5-9 см) за

таблицею 14.

c.22 ДБН Г.1-3-95

Таблиця 22

Витрати шлаку та силiкатних лужних компонентiв для бетонiв цен-

трифугованих конструкцiй з тепловою обробкою при вiдпускнiй

мiцностi, рiвний 85% вiд проектної

в кг/м3

---------------------------------------------------------------------------------------------

:Про- : Марка в'яжучого :

:ектна :------------------------------------------------------------------------------------:

:марка : 400 : 500 : 600 : 700 : 800 : 900 : 1000 :

:бе- :------------------------------------------------------------------------------------:

:тону : : лужний: :лужний: :лужний: :лужний: :лужний: :лужний: :лужний:

: :шлак: компо-:шлак:компо-:шлак:компо-:шлак:компо-:шлак:компо-:шлак:компо-:шлак:компо-:

: : : нент : :нент : :нент : :нент : :нент : :нент : :нент :

:-------------------------------------------------------------------------------------------:

:М 500 : : 44,0* : : 44,0 : : 63,5 : : : : : : : : :

: :450 : ----- :400 :----- : 350: ---- : - : - : - : - : - : - : - : - :

: : : 47,0 : : 47,0 : : 67,0 : : : : : : : : :

:-------------------------------------------------------------------------------------------:

:М 600 : : : : 44,0 : : 63,5 : : 63,5 : : : : : : :

: : - : - :450 :----- : 400: -----:350 : ---- : - : - : - : - : - : - :

: : : : : 47,0 : : 67,0 : : 67,0 : : : : : : :

:-------------------------------------------------------------------------------------------:

:М 700 : : : : : : 63,5 : : 63,5 : : 69,0 : : 69,0 : : :

: : - : - : - : - : 500: ---- :450 : -----:400 : -----: 350: -----: - : - :

: : : : : : : 67,0 : : 67,0 : : 72,5 : : 72,5 : : :

:-------------------------------------------------------------------------------------------:

:М 800 : : : : : : : : 63,5 : : 69,0 : : 69,0 : : :

: : - : - : - : - : - : - :500 :------:450 : -----: 400: -----: - : - :

: : : : : : : : : 67,0 : : 72,5 : : 72,5 : : :

:-------------------------------------------------------------------------------------------:

:М 900 : : : : : : : : : : 69,0 : : 59,5 : : 84,5 :

: : - : - : - : - : - : - : - : - :500 :------: 450: -----: 400: -----:

: : : : : : : : : : : 72,5 : : 74,0 : : 88,5 :

:-------------------------------------------------------------------------------------------:

:М 1000: : : : : : : : : : : : 69,0 : : 84,5 :

: : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : 550: ---- : 500: ---- :

: : : : : : : : : : : : : 72,5 : : 88,5 :

:------------------------------------------------------------------------:------------------:

:М 1100: : : : : : : : : : : : 69,0 : : 84,5 :

: : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : 600: ---- : 550: -----:

: : : : : : : : : : : : : 72,5 : : 88,5 :

:-------------------------------------------------------------------------------------------:

:М 1200: : : : : : : : : : : : : : 84,5 :

: : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : 600: -----:

: : : : : : : : : : : : : : : 88,5 :

---------------------------------------------------------------------------------------------

* При марцi шлаколужного в'яжучого 1200 витрати лужного компонента

наведенi для метасилiкату натрiю.

c.23 ДБН Г.1-3-95

Таблиця 23

Витрати шлаку та карбонатних лужних компонентiв для дрiбнозернистих бетонiв

на пiску з Мкр > 2

в кг/м3

-----------------------------------------------------------------------------

: : : Марка в'яжучого :

: Проектна : Жорсткість :-----------------------------------------------:

: марка : суміші, с : 300 : 400 : 500 : 600 :

: бетону : :-----------------------------------------------:

: : :шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:

: : : :компо-: :компо-: :компо-: :компо-:

: : : :нент : :нент : :нент : :нент :

:---------------------------------------------------------------------------:

: М 200 : менше 2 :500 :24,5 :450 : 39,9 : - : - : - : - :

: :-----------------------------------------:------------------:

: : 2-4 :500 :23,0 :450 : 36,5 : - : - : - : - :

: :-----------------------------------------:------------------:

: : 5-10 :450 :21,5 :400 : 34,0 : - : - : - : - :

: :-----------------------------------------:------------------:

: : 11-20 :450 :20,0 :400 : 31,5 : - : - : - : - :

:--------------------------------------------------------:------------------:

: М 250 : менше 2 :550 :24,5 :500 : 39,9 : 450: 54,5: - : - :

: :------------------------------------------------------------:

: : 2-4 :550 :23,0 :500 : 36,5 : 450: 51,0: - : - :

: :------------------------------------------------------------:

: : 5-10 :500 :21,5 :450 : 34,0 : 400: 47,0: - : - :

: :------------------------------------------------------------:

: : 11-20 :500 :20,0 :450 : 31,5 : 400: 43,5: - : - :

:---------------------------------------------------------------------------:

: М 300 : менше 2 : - : - :600 : 39,9 : 550: 54,5: 500: 54,5:

: :------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - :600 : 36,5 : 550: 51,0: 500: 51,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - :550 : 34,0 : 500: 47,0: 450: 47,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 11-20 : - : - :550 : 31,5 : 500: 43,5: 450: 43,5:

:--------------:------------------------------------------------------------:

: М 400 : менше 2 : - : - : - : - : - : - : 550: 54,5:

: :------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - : 600: 51,0: 550: 51,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - :600 : 31,5 : 550: 47,0: 500: 47,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 11-20 : - : - :600 : 31,5 : 550: 43,5: 500: 43,5:

:--------------:------------------------------------------------------------:

: М 500 : менше 2 : - : - : - : - : - : - : - : - :

: :------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - : - : - : 600: 51,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - : 600: 47,0: 550: 47,0:

: :------------------------------------------------------------:

: : 11-20 : - : - : - : - : 600: 43,5: 550: 43,5:

-----------------------------------------------------------------------------

c.24 ДБН Г.1-3-95

Таблиця 24

Витрати шлаку та силiкатних лужних компонентiв для дрiбнозернистих бетонiв

на пiску з Мкр > 2

в кг/м3

---------------------------------------------------------------------------------------

:Про- :Жорст- :Тверднення виробів у природних умовах та в умовах теплової :

:ектна:кість :обробки при відпускній міцності, рівній 85% від проектної, :

:марка:суміші,: при марці в'яжучого :

:бе- : с :-----------------------------------------------------------------------:

:тону : : 500 : 600 : 700 : 800 : 900 : 1000 :

: : :-----------------------------------------------------------------------:

: : :шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:шлак:лужний:

: : : :компо-: :компо-: :компо-: :компо-: :компо-: :компо-:

: : : :нент : :нент : :нент : :нент : :нент : :нент :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:М 500:менше 2:550 :39,0 :500 : 56,5 :450 : 56,5 : - : - : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 :550 :36,5 :500 : 53,0 :450 : 53,0 : - : - : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 :500 :34,0 :450 : 49,0 :400 : 49,0 : - : - : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 :500 :31,5 :450 : 45,5 :400 : 45,5 : - : - : - : - : - : - :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:М 600:менше 2: - : - :550 : 56,5 :500 : 56,5 : 450: 66,5 : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - :550 : 53,0 :500 : 53,0 : 450: 62,0 : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - :500 : 49,0 :450 : 49,0 : 400: 57,5 : - : - : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - :500 : 45,5 :450 : 45,5 : 400: 53,0 : - : - : - : - :

:-------------------------------------------------------------------------------------:

:М 700:менше 2: - : - : - : - :600 : 56,5 : 550: 66,5 :500 : 66,5 : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - :600 : 53,0 : 550: 62,0 :500 : 62,0 : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - :550 : 49,0 : 500: 57,5 :450 : 57,5 : - : - :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - : - : - :550 : 45,5 : 500: 53,0 :450 : 53,0 : - : - :

:-----:-------------------------------------------------------------------------------:

:М 800:менше 2: - : - : - : - : - : - : 600: 66,5 :550 : 66.5 : 500: 81,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - : - : - : 600: 62,0 :550 : 62,0 : 500: 75,5 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - : - : - : 550: 57,5 :500 : 57,5 : 450: 70,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - : - : - : - : - : 550: 53,0 :500 : 53,0 : 450: 65,0 :

:-----:-------------------------------------------------------------------------------:

:М 900:менше 2: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 81,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 2-4 : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 75,5 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: : 5-10 : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 57,5 :550 : 70,0 :

: :-------------------------------------------------------------------------------:

: :11-20 : - : - : - : - : - : - : - : - :600 : 53,0 :550 : 65,5 :

---------------------------------------------------------------------------------------

2.26 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента для

виробiв, що виготовляються iз дрiбнозернистих бетонiв, приймають

за таблицями 23 та 24. Застосування дрiбнозернистих бетонiв

c.25 ДБН Г.1-3-95

допускається за вiдповiдних технiко-економiчних обгрунтувань.

2.27 При пред'явленнi до шлаколужних бетонiв конструкцiйних

виробiв вимог щодо морозостiйкостi та водонепроникнення за ДСТУ Б

В.2.7-25-95 "Бетони важкi шлаколужнi. Технiчнi умови" як типову

норму витрат молотого шлаку слiд приймати витрату, що виявляється

найбiльшою при зiставленнi норм витрат за умовами мiцностi

(див.таблицi 15-20) та норм витрат за таблицею 25. Витрати лужного

компонента при цьому вибираються тiльки за таблицями 15-20. Засто-

сування коефiцiєнтiв до норм витрат молотого шлаку за таблицею 25

не допускається.

Таблиця 25

Витрати шлаку для бетонiв в залежностi вiд вимог

щодо морозостiйкостi та водонепроникнення

в кг/м3

------------------------------------------------------------------

:Жорсткість: Марка бетонів :

: бетонної :-----------------------------------------------------:

:суміші,с : щодо морозостійкості : щодо водонепроникнення :

: :-----------------------------------------------------:

: : 200-400 :500-700: 800-1000: 4-6 :8-10 :12-16 :18 та :

: : : : : : : :вище :

:----------------------------------------------------------------:

:Не менше 2: 500 : - : - : 500 : 550 : - : - :

:----------------------------------------------------------------:

: 2-4 : 450 : 550 : 600 : 450 : 500 : 550 : - :

:----------------------------------------------------------------:

: 5-10 : 400 : 500 : 550 : 400 : 450 : 500 : 600 :

:----------------------------------------------------------------:

: 11-20 : 350 : 450 : 500 : 350 : 400 : 450 : 550 :

------------------------------------------------------------------

Мінiмальнi та максимальнi типовi норми витрат молотого

шлаку та лужного компонента

2.28 Виходячи з особливостей гiдратацiї та тверднення шлако-

лужних в'яжучих за ДСТУ Б В.2.7-24-95 "В'яжуче шлаколужне. Технiч-

нi умови", мiнiмальна типова норма витрат молотого шлаку для неар-

мованих та армованих збiрних конструкцiйних виробiв з важких шла-

колужних бетонiв на крупному заповнювачi повинна бути не менше 300

кг/м3, а з дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколужних бетонiв - не мен-

ше 400 кг/м3. Для фундаментних та стiнових блокiв допускається ви-

трата шлаку 250 кг/м3 за умови забезпечення необхiдної морозостiй-

костi.

2.29 Мiнiмальна типова норма витрат карбонатного лужного ком-

понента у важких шлаколужних бетонах на крупному заповнювачi пови-

нна бути не менше 18 кг/м3, а в дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколу-

жних бетонах - не менше 20 кг/м3.

Мiнiмальна типова норма витрат силiкатного лужного компонента

у важких шлаколужних бетонах на крупному заповнювачi повинна бути

не менше 29 кг/м3, а в дрiбнозернистих бетонах - не менше 31,5

кг/м3.

Максимальна типова норма витрат карбонатного лужного компоне-

нта у важких шлаколужних бетонах на крупному заповнювачi iз засто-

суванням нiкелевого шлаку повинна бути не менше 40 кг/м3, а силi-

катного лужного компоненту - не менше 41,5 кг/м3.

2.30 Типова норма витрат молотого шлаку, встановлена множен-

ням табличних норм на всi застосованi коефiцієнти для важких шла-

c.26 ДБН Г.1-3-95

колужних бетонiв на крупних заповнювачах та для пiщаних шлаколуж-

них бетонiв, не повинна перевищувати 650 кг/м3.

2.31 Типова норма витрат карбонатного лужного компонента,

встановлена множенням табличних норм на всi застосованi

коефiцiєнти для важких шлаколужних бетонiв на крупному заповнюва-

чевi, не повинна перевищувати 49,5 кг/м3 для соди кальцинованої та

плаву соди кальцинованої.

Типова норма витрат карбонатного лужного компонента, встанов-

лена множенням табличних норм на всi застосованi коефiцiєнти для

дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколужних бетонiв, не повинна переви-

щувати 54,5 кг/м3 для соди кальцинованої та плаву соди

кальцинованої.

Типова норма витрат силiкатних лужних компонентiв, встановле-

на множенням табличних норм на всi застосованi коефiцiєнти для ва-

жких шлаколужних бетонiв на крупному заповнювачi, не повинна пере-

вищувати 74 кг/м3 для дисилiкату натрiю та 61 кг/м3 для метасилi-

кату натрiю.

Типова норма витрат силiкатних лужних компонентiв, встановле-

на множенням табличних норм на всi застосованi коефiцiєнти для

дрiбнозернистих (пiщаних) шлаколужних бетонiв, не повинна переви-

щувати 81 кг/м3 для дисилiкату натрiю та 62,5 кг/м3 для метасилi-

кату натрiю.

Максимальна типова норма витрат лужних компонентiв для виро-

бiв з важких шлаколужних бетонiв, виготовлених методом центрифугу-

вання, не повинна перевищувати 64,5 кг/м3 для соди кальцинованої,

88,5 кг/м3 для дисилiкату натрiю та 73,5 кг/м3 для метасилiкату

натрiю.

З ТИПОВI НОРМИ ВИТРАТ МОЛОТОГО ШЛАКУ I ЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА ДЛЯ

ЛЕГКИХ ШЛАКОЛУЖНИХ БЕТОНIВ, ЗБIРНИХ БЕТОННИХ ТА

ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙНИХ ВИРОБIВ МАСОВОГО ВИРОБНИЦТВА

3.1 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента поширю-

ються на конструкцiйнi вироби з легких шлаколужних бетонiв, що ви-

готовляються за потоково-агрегатною, конвейєрною, стендовою або

касетною технологiями з застосуванням для ущiльнення бетонних су-

мiшей та формування виробiв всiх видiв вiбрацiйної дiї та призна-

чених для роботи в неагресивному повiтряному та водному середови-

щi.

Норми не поширюються на вироби, що виготовляються iз застосу-

ванням методiв ущiльнення бетонної сумiшi пресуванням, вiбропресу-

ванням та центрифугуванням зi спецiальних бетонiв (теплоiзоляцiй-

них, жаростiйких, хiмiчно стiйких, декоративних), з перлiтобето-

нiв, з бетонiв крупнозернистої структури, а також на бетони для

виробництва стiнових та дрiбних блокiв, що пiддаються тепловiй об-

робцi при пiдвищеному (вище атмосферного) тиску, а також в камерах

сухого прогрiвання.

3.2 Норми витрат молотого шлаку та лужного компонента на 1 м3