НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів
Продовження додатка 1


Примітки: 1. Відстані, вказані в таблиці, потрібно приймати: для міст і інших населених пунктів від проектної міської межі на розрахунковий термін 20-25 років; для окремих промислових підприємств, залізничних станцій, аеродромів, морських і річкових портів і пристаней, гідротехнічних споруд, складів горючих і легкозаймистих матеріалів, артезіанських свердловин від кордонів відведених ним територій з урахуванням їх розвитку; для залізниць - від підошви насипу або брівки виїмки з боку трубопроводу, але не менше за 10 м від кордону смуги відведення дороги; для автомобільних доріг - від підошви насипу земляного полотна; для всіх мостів - від підошви конусів; для будівлі і споруд, що стоять окремо - від найближчих виступаючих їх частин.

2. Під будівлею або споруду, що окремо стоять, потрібно розуміти будівлю або споруду, розташовану поза населеним пунктом на відстані не менше за 50 м від найближчих виступаючих їх частин.

3. Мінімальні відстані від мостів автомобільних доріг та залізниць з прольотом 20 м і менше слід приймати такі ж, як від відповідних доріг.

4. При відповідному обґрунтуванні допускається скорочувати вказані в гр. 3-9 таблиці (за винятком поз. 5, 8, 10, 13-16) і в гр. 2 тільки для поз. 1-6 відстані від газопроводів не більш ніж на 30% при умові віднесення дільниць трубопроводів до II категорії з 100%-ним контролем монтажних зварних з'єднань рентгенівськими або гамма променями і не більш ніж на 50% при умові віднесення їх до категорії В, при цьому вказані в поз. 3 відстані допускається скорочувати не більш ніж на 30% при умові віднесення дільниць трубопроводів до категорії В.

Вказані в поз. 1, 4 і 10 відстані для нафтопроводів і нафтопродуктопроводів допускається скорочувати не більш ніж на 30% при умові збільшення номінальної (розрахункової) товщини стінки труб на таку величину в процентах, на яку скорочується відстань.

5. Мінімальні відстані від осі газопроводів до будівель і споруд при наземному прокладанні, передбачені в поз. 1, потрібно приймати збільшеними в 2 рази, в поз. 2-6, 8-10 і 13- в 1,5 рази. Ця вимога відноситься до дільниць надземного прокладання протяжністю понад 150 м.

6. Відстані до об'єктів, відсутніх в цій таблиці, потрібно приймати за узгодженням з відповідними органами Державного нагляду і зацікавленими організаціями.

7. При розташуванні будівель і споруд на відмітках вище за відмітки нафтопроводів і нафтопродуктопроводів допускається зменшення вказаних в поз. 1, 2. 4 і 10 відстаней до 25% при умові, що прийняті відстані повинні бути не менше за 50 м.

8. При надземному прокладанні нафтопроводів і нафтопродуктопроводів мінімальні відстані, що допускаються від населених пунктів, промислових підприємств, будівель і споруд до осі трубопроводів, потрібно приймати за табл. 4 як для підземних нафтопроводів, але не менше за 50 м.

9. Для газопроводів, що прокладаються в лісових районах, мінімальні відстані від автомобільних доріг і залізниць допускається скорочувати на 30%.

10. Відстань не менше за 10 м від притрасових доріг повинна прийматися з урахуванням розташування споруд, вказаних в поз. 8 і 9.

11. Вказані в поз. 7 мінімальні відстані від підводних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів допускається зменшувати до 50 % при умові укладання цих трубопроводів в сталевих футлярах.

12. Газопроводи та інші об'єкти, з яких можливий викид або витік газу в атмосферу, повинні розташовуватися за межами смуг повітряних підходів до аеродромів і вертодромів.

Додаток 2
до пункту 5.1.7 Правил безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

Мінімальні відстані від КС і ГРС магістральних газопроводів, НПС нафтопроводів, нафтопродуктопроводів або конденсатопроводів до населених пунктів, підприємств, будівель і споруд
(витяг із СНиП 2.05.06-85)

Об’єкти, будівлі і споруди

Мінімальні відстані, м

від КС і ГРС

від НПС

Клас газопроводу

Категорія НПС

I

II

III

II

I

Умовний діаметр газопроводу, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Міста та інші населені пункти; колективні сади із садовими будиночками; дачні селища; окремі промислові і сільськогосподарські підприємства, тепличні комбінати і господарства; птахофабрики; молокозаводи; кар'єри розробки корисних копалин; гаражі і відкриті стоянки для автомобілів індивідуальних власників на кількість автомобілів понад 20; установки комплексної підготовки нафти і газу та їх групові і збірні пункти; будинки з масовим скупченням людей (школи, лікарні, клуби, дитячі сади і ясла, вокзали та ін.), що окремо стоять; житлові будинки 3-поверхові і вище; залізничні станції; аеропорти; морські і річкові порти і пристані; гідроелектростанції; гідротехнічні споруди морського і річкового транспорту I-IV класів; щогли (вежі) і споруди багатоканальної радіорелейної лінії технологічного зв'язку трубопроводів; щогли (вежі) і споруди багатоканального радіорелейного зв'язку Міністерства зв'язку СРСР і інших відомств; телевізійні вежі.

500

150

500

175

700

200

700

250

700

300

700

350

500

100

500

125

100

150

200

2. Мости залізниць загальної мережі та автомобільних шляхів I і II категорій із прольотом понад 20 м (при прокладанні нафтопроводів і нафтопродуктопроводів нижче мостів за течією); склади легкозаймистих і пальних рідин і газів з обсягом збереження понад 1000 м3; автозаправні станції; водопровідні споруди, що не відносяться до магістрального трубопроводу.

250

150

300

175

350

200

400

225

450

250

500

300

250

100

300

125

100

150

200

3. Залізниці загальної мережі (на перегонах) і автошляхи I-III категорій, що стоять окремо: житлові будинки 1-2-поверхові; будинки лінійних обхідників; цвинтаря; сільськогосподарські ферми та обгороджені ділянки для організованого випасу худоби; польові стани.

100

75

150

125

200

150

250

200

300

225

350

250

75

75

150

100

50

75

100


Об’єкти, будівлі і споруди

Мінімальні відстані, м

від КС і ГРС

від НПС

Клас газопроводу

Категорія НПС

I

II

III

II

I

Умовний діаметр газопроводу, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4. Мости залізниць промислових підприємств, автомобільних шляхів III, IV, III-п, IV-п категорій із прольотом понад 20м.

125

100

150

125

200

150

250

200

300

225

350

250

100

75

150

125

100

150

200

5. Залізниці промислових підприємств.

75

100

100

75

150

100

175

150

200

175

250

200

50

50

100

75

50

75

100

6. Автомобільні шляхи IV, V, III-п и IV-п категорій.

75

50

100

75

150

100

175

150

200

175

250

200

50

50

100

75

20

20

50

(але не менше 100 м від найближчого резервуара, резервуарного парка)

7. Нежилі і підсобні будівлі (сараї та ін.), що стоять окремо; устя що нафтових, газових і артезіанських свердловин, що буряться і експлуатуються; гаражі і відкриті стоянки для автомобілів індивідуальних власників на 20 автомобілів і менше; очисні споруди, і насосні станції каналізації.

50

50

75

75

150

100

200

150

225

175

250

200

50

30

75

50

30

50

75

8. Відкриті розподільні пристрої 35, 110, 220 кВ електропідстанцій, що живлять КС і НПС магістральних трубопроводів і інших споживачів.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9. Відкриті розподільні пристрої 35, 100, 220 кВ електропідстанцій, що забезпечують КС і НПС магістральних трубопроводів.

На території КС і НПС із дотриманням вибухо- і пожежонебезпечних розривів від будинків і споруджень

10. Лісові масиви порід:
а) хвойних;
б) листяних.


50
20


50
20


50
20


75
30


75
30


75
30


50
20


50
20


50
20


50
20


50
20

11. Вертодроми і посадкові площадки без базування на них вертольотів:
важких типу МІ-6, МІ-10;
середніх типу МІ-4, МІ-8;
легких типу МІ-2, КА-26,
(висота будинків і споруд трубопроводів, що знаходяться в смузі повітряних підходів вертольотів, не повинна перевищувати розміру площини обмеження висоти перешкод відповідно до вимог нормативних документів МЦПФ, затверджених у встановленому порядку).

100

75

60


100

75

75


150

150

150


200

200

200


225

225

225


250

250

250


100

75

60


100

75

60


100

75

60


100

75

60


100

75

75
Об’єкти, будівлі і споруди

Мінімальні відстані, м

від КС і ГРС

від НПС

Клас газопроводу

Категорія НПС

I

II

III

II

I

Умовний діаметр газопроводу, мм

300 і менше

Біл. 300 до 600

Біл. 600 до 800

Біл. 800 до 1000

Біл. 1000 до 1200

Біл. 1200 до 1400

300 і менше

Біл. 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12. Спеціальні підприємства, споруди, площадки, охоронні зони, склади вибухових і вибухонебезпечних речовин; кар'єри корисних копалин, видобування на яких виконується з застосуванням підривних робіт; склади зріджених горючих газів.

За узгодженням із зацікавленими організаціями і відповідними органами Державного нагляду

13. Повітряні лінії електропередачі високої напруги.

Відповідно до вимог «Правил устройства електроустановок», затверджених Міненерго СРСР

14. Факел для спалювання газу.

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-


Примітки: 1. Відстані, зазначені над рисою, відносяться до КС, під рисою до ГРС.

2. Категорії НПС слід приймати: I категорія – при ємності резервуарного парку понад 100 000 м3; II категорія – при ємності резервуарного парку понад 20 000 до 100 000 м3 включ. ; III категорія – при ємності резервуарного парку до 20 000 м3 і НПС без резервуарних парків.

3. Відстані слід приймати: для будинків і споруд за поз. 1 – від будинку компресорного цеху; для НПС, ГРС і будинків і споруд за поз. 1-14 і для КС за поз. 2-14 – від огорожі станцій.