НПАОП 60.3-1.35-03. Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів


13.2.3. Порожнину трубопроводу, розташованого в лісистій місцевості, потрібно очищати переважно повітрям або водою. Застосовувати газ дозволяється тільки за узгодженням з організаціями лісового господарства з дотриманням додаткових протипожежних заходів.

13.2.4. На період проведення робіт з очищення порожнини трубопроводів розміри охоронної зони встановлюються відповідно до даних таблиці 11.

Таблиця 11. Розміри охоронної зони під час очищення порожнини продуванням (в м)


Діаметр трубопроводу, мм


В обидві сторони від осі трубопроводу

У напрямі вильоту очисного пристрою від кінця продувочного патрубка

Від 100 до 300

Понад 300 до 500

Понад 500 до 800

Понад 800 до 1000

Понад 1000 до 1400

40

60
60
100
100

600
800
800
1000
1000


1. При очищенні порожнини без пропуску очисних пристроїв розміри охоронної зони, вказані в таблиці, зменшують в два рази.

2. Охоронна зона в напрямі вильоту очисного пристрою від кінця продувального патрубка обмежується сектором з кутом 60°.

13.2.5. Під час очищення порожнини трубопроводу спостереження за районом вильоту продувального пристрою необхідно здійснювати із-за межі охоронної зони і з навітряної сторони. Небезпеку ураження очисним пристроєм, що вилітає, потрібно знижувати шляхом розташування продувального патрубка безпосередньо в траншеї без підйому або використання пасток.

13.2.6. Продувальні патрубки необхідно монтувати в напрямі, який виключає можливість попадання очисного пристрою в розташовані по трасі дільниці і об'єкти трубопроводу, промислові і житлові будови та ін.

13.2. 7. Очищення порожнини трубопроводів методом простягування очисних пристроїв виконують безпосередньо в технологічному потоку зварювально-монтажних робіт. Ця робота здійснюється за допомогою внутрішнього центратора, з яким конструктивно з'єднаний очисний пристрій. Трубоукладач або трактор переміщують очисний пристрій усередині труби разом з центратором. Виконуючи цю роботу, потрібно дотримуватись наступних вимог безпеки:

- машиніст трубоукладача або трактора під час пересування повинен стежити за сигналами бригадира;

- під час пересування центратора з очисним пристроєм усередині труби не можна будь-кому знаходитися між трубою і трубоукладачем (трактором), до якого прикріплена штанга;

- при позитивних температурах навколишнього середовища для очищення застосовувати металеві щітки і еластичні манжети, а при негативній температурі - тільки очисні скребки;

- подальше продування трубопроводу здійснювати повітрям або газом.

13.2. 8. Продування з пропуском еластичних роздільників виконується на трубопроводах, що монтуються на опорах. Еластичні роздільники потрібно пропускати під тиском стислого повітря або природного газу з швидкістю не більше за 10 км/год по дільницях протяжністю не більше за 10 км.

13.2.9. Продування без пропуску металевих очисних поршнів допускається застосовувати на переходах через водні перешкоди, на дільницях з різко пересіченим рельєфом місцевості і в будь-яких умовах в трубопроводах діаметром менше за 219 мм. Протяжність дільниці, що продувається в цих випадках повинна бути не більше за 5 км.

13.2.10. Кінець трубопроводу, підготовленого до очищення порожнини, щоб уникнути його зміщення і вібрації, повинен бути надійно закріплений.

13.2.11. Забороняється випускати газ з трубопроводу у бік населених пунктів, підприємств, лісів, автомобільних доріг і залізниць, будов, ліній електропередач, стогів сіна та ін. Від місця випуску газу до перерахованих об'єктів відстань повинна бути не менше за 1000 м. Проведення очищення порожнини з використанням газу або повітря в нічний час (в темний період діб) забороняється. Цей період потрібно використати для накопичення стислого повітря або газу в ресивері і для відпочинку вільних від чергування учасників роботи.

13.2.12. Під час очищення порожнини трубопроводів промиванням також встановлюється охоронна зона. Розміри охоронної зони в обидві сторони від осі трубопроводу -25 м і в напрямі вильоту поршня-роздільника -100 м регламентовані однаковими для всіх діаметрів.

13.2.13. На трубопроводах великого діаметра, прокладених по пересіченій місцевості, під час очищення порожнини промиванням і звільненні від води, на дільниці трубопроводу за поршнем-роздільником можуть утворюватися зони глибокого вакууму. Тому всяке розкриття трубопроводу у верхніх по рельєфу дільницях до повного закінчення процесу видалення води (вихід поршня-роздільника) забороняється.


13.3. Випробування трубопроводів на міцність


13.3.1. Випробування магістральних трубопроводів на міцність дозволяється виконувати після повної готовності дільниці або всього трубопроводу (повного засипання, облаштування або кріплення на опорах, очищення порожнини, установки арматури, приварювання катодних кабелів і надання виконавчої документації на об’єкт згідно вимог СНиП III – 42-80.

13.3.2. Для проведення випробування на міцність підземних трубопроводів встановлюється охоронна зона, розміри якої залежно від способу випробування, тиску випробування і діаметра трубопроводу наведені в додатку 7.

13.3.3. Дільниця трубопроводу, яка підлягає випробуванню, відключається від суміжних дільниць сферичними заглушками або лінійною арматурою. Вимірювання параметрів випробування повинно проводитися дистанційно приладами, винесеними за межі охоронної зони.

13.3.4. Порядок випробування, час і величина випробувального тиску визначаються проектом і повинні відповідати даним наведеним у додатку 8.

13.3.5. Під час випробування трубопроводу повітрям або газом тиск підіймається плавно до 0,3 від випробувального, але не вище за 20 кгс/см2 (2 МПа), після чого подача повітря або газу припиняється і дається дозвіл на первинний обхід траси. Подача повітря або газу до випробувального тиску продовжується, якщо дефектів під час огляду не виявлено. Виявлені дефекти підлягають усуненню після зниження тиску до рівня, який забезпечує безпеку виконання ремонтних робіт. Повторний обхід траси дозволяється тільки після зниження тиску від випробувального до робочого.


14. Капітальний ремонт і реконструкція магістральних трубопроводів

14.1. Загальні вимоги


14.1.1. Капітальний ремонт трубопроводів повинен проводитися під керівництвом відповідального працівника, який пройшов перевірку знань правил виконання робіт та допущеного до керівництва цими роботами.

14.1.2. Ремонтні і газонебезпечні роботи на магістральних трубопроводах, що входять в перелік робіт підвищеної небезпеки, повинні проводитися після оформлення згідно з ДНАОП 0.00-5.12-01 “Наряда-допуску на організацію і виконання робіт підвищеної небезпеки" і “Наряда-допуску на проведення газонебезпечних робіт". Вони передбачають виконання комплексу заходів щодо підготовки і безпечного виконання робіт.

14.1.3. Наряд-допуск на проведення газонебезпечної роботи видається на кожне робоче місце і вид робіт кожній бригаді, яка виконує такі роботи, і він дійсний протягом однієї зміни.

Якщо робота виявилися не закінченою, а умови проведення не погіршились і характер роботи не змінився, наряд-допуск може бути продовжений на наступну зміну тій же бригаді із підтвердженням можливості проведення роботи для кожної наступної зміни підписами відповідальних осіб.

14.1.4. Наряди-допуски оформляються в двох примірниках. Виправлення у нарядах-допусках не допускаються. Всі наряди-допуски та плани організації робіт повинні бути пронумеровані і враховані в спеціальному журналі. Термін зберігання закритого наряда-допуску (з усіма додатками) та плану організації робіт 1 рік.

14.1.5. До початку робіт робітники, зайняті ремонтом трубопроводу, згідно НАОП 1.1.21-1.02-85, НАОП 1.1.23-1.01-88 повинні бути проінструктовані щодо безпечних методів і прийомів робіт особою, відповідальною за їх виробництво, з обов'язковим записом про це в "Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці".

14.1.6. У разі введення нових прийомів робіт з ремонту трубопроводів, застосуванню нових матеріалів, нових видів ремонтно-будівельних машин і механізмів, по яких безпечні прийоми і методи робіт не передбачені діючими нормативно-технічними документами з охорони праці, потрібно їх розробити і погодити у встановленому порядку.

14.1.7. Контроль повітряного середовища в траншеї по параметрах згідно з ГОСТ 12.1.005-88 повинен виконуватися кожний раз перед початком і в процесі проведення зварювальних, вогневих і ізоляційних робіт через кожні 2 години.

14.1.8. Якщо в процесі роботи в стінках траншеї з'явилися тріщини, працівники повинні її негайно покинути. Стінку з тріщинами потрібно обрушити, ґрунт видалити і вжити заходи проти обвалення ґрунту (укріпити стінки траншеї, зрізати ґрунт для збільшення укосів та ін.).

14.1.9. Для забезпечення можливості швидкого виходу працюючих з траншеї необхідно згідно з НАОП 1.1.21-1.02-85 встановлювати сходи зі схилом 1:3 з планками через 0,15-0,25 м з розрахунку 2 сходів на 5 чоловік, працюючих в траншеї, і влаштовувати виходи (не менш двох) з протилежних сторін.

14.1.10. Під час зупинок для переходу через траншею потрібно встановлювати інвентарний місток шириною, згідно з ГОСТ 26887-87, не менше за 0,8 м з поручнями висотою 1 м, що має не менше за одну проміжну опору. Проміжна опора не повинна спиратися на трубу і зачіпати її.

14.1.11. Диспетчер РУМТ повинен мати стійкий постійний, двосторонній радіотелефонний зв'язок з майстром ремонтної колони (бригади).

Майстер ремонтної колони (бригади) повинен мати стійкий радіозв'язок з дільницями розкривних, очисних, відновних (зварювальних), ізоляційних робіт і дільницею по засипці і рекультивації.

14.1.12. Під час нещасного випадку згідно з ДНАОП 0.00-4.03-01 необхідно надати першу допомогу потерпілому, викликати швидку медичну допомогу, повідомити про це безпосередньому начальнику і зберегти без зміни обстановку на робочому місці до розслідування, якщо це не створює загрозу для працюючих і не приведе до аварії.

14.1.13. На ремонтних дільницях згідно з СНиП ІІІ - 4-80* повинні бути організовані місця для їди, відпочинку і сну (вагончик), які в холодний час повинні опалюватися. У вагончику повинні бути умивальники, душ, сушарки.

14.1.14. Ремонт трубопроводу потрібно виконувати в світлий час діб. Під час продовження робіт в темний час діб повинна бути забезпечена необхідна освітленість робочих місць згідно з ГОСТ 12.1.046-85.

14.1.15. Працівники повинні бути забезпечені спецодягом і спецвзуттям, засобами індивідуального захисту і запобіжним пристосуванням згідно з типовими нормами безкоштовної видачі одягу, спецвзуття і інших засобів індивідуального захисту.

14.1.16. На місці виконання робіт ремонтною колоною (ланкою, бригадою) постійно повинен чергувати вахтовій автотранспорт.

Транспортні засоби, призначені для перевезення людей, згідно з НАОП 5.1.11-1.10-82 повинні бути справними і підлягати щоденному контролю технічного стану.

14.1.17. Взимку для роботи на дільницях з поперечними схилами і на узгір'ях на гусениці землерийних і вантажопідіймальних машин потрібно приварити скоби проти бічного ковзання.

14.1.18. До управління і технічного обслуговування будівельних машин допускаються тільки особи, які мають право на управління машиною даного типу.

Всі машини повинні експлуатуватися відповідно до інструкцій з їх експлуатації.

14.1.19. Переїзд землерийних і інших машин над діючими комунікаціями допускається тільки по спеціально обладнаних переїздах, в місцях, вказаних в ПВР. Ці переїзди влаштовують із збірних залізобетонних плит. На дільницях, де діючі комунікації заглиблені менше за 0,8 м, повинні бути встановлені знаки з написами, які попереджають про особливу небезпеку.


14.2. Заходи безпеки під час виконання земляних робіт


14.2.1. Розробляти ґрунт механізмами згідно з НАОП 1.1.23-1.16-79 на відстані ближче за 2 м від підземних комунікацій забороняється. У безпосередній близькості від комунікацій розробляти ґрунт дозволяється тільки вручну. Користуватись при цьому ударними інструментами (лом, кирка тощо) не дозволяється.

14.2.2. Під час розробці і планування ґрунту двома і більш машинами, які йдуть одна за одною, необхідно дотримувати відстань між ними не менше за 10 м.

14.2.3. Щоб уникнути пошкодження трубопроводу ковшем екскаватора, не пристосованим для повного розкриття, необхідно розробляти ґрунт на відстані 0,15-0,20 м до верхньої і бічної утворюючої труби.

14.2.4. Якщо під час розкриття трубопроводу з'явилася теча нафти (нафтопродуктів), необхідно припинити розкривни роботи, заглушити екскаватор і працюючі поблизу виходу нафти (нафтопродуктів) механізми. Персоналу піти з небезпечної зони, доповісти про те, що трапилось керівнику робіт і диспетчеру РУМТ і вжити заходи щодо запобігання розтікання нафти (нафтопродуктів). Місце розливу нафти (нафтопродуктів) повинне бути обгороджено попереджувальними знаками і написами згідно з ГОСТ 12.4.026-76: "З вогнем не наближатися!”, “ Не палити!”, "Небезпечно, нафта (нафтопродукти)!”, а в нічний час виставлені сигнальні ліхтарі.

14.2.5. Під час розкриття траншеї екскаватором ґрунт повинен викидатися на відстань не менше за 0,5 м від брівки траншеї в сухих і пов'язаних ґрунтах і не менше за 1 м в піщаних і зволожених ґрунтах.

14.2.6. Під час роботи екскаватора не дозволяється виконувати які-небудь інші роботи з боку траншеї, що розробляється і знаходитися людям ближче за 5 м від зони максимального висунення ковша.

14.2.7. Під час тривалих зупинок, в темний час діб і в кінці зміни дільниця трубопроводу, що ремонтується повинна спиратися на лежкі. Як лежкі можуть бути використані гідравлічні, механічні кріпи-опори, а також металеві або дерев'яні брусся.

14.2.8. Планування валика трубопроводу (у тому числі і після зимової засипки), який експлуатується, потрібно виконувати по спеціально розробленій і узгодженій з експлуатуючою організацією технологічній карті, яка виключає наїзд механізмів (скрепер, грейдер, планувальник та ін.) на діючий трубопровід.

Ущільнення й трамбування ґрунту над засипаним трубопроводом виконується до його заповнення продуктом, який транспортується. В зимовий період штучне ущільнення ґрунту не виконують.