a) Обираючи драбину зі східцями як засіб доступу, треба враховувати нижчеподані положення для забезпечування належного рівня безпеки:

під час спускання по драбині спиною до неї збільшується ризик падіння;

перенесення невеликих предметів по драбині збільшує ризик падіння;

згідно з EN ISO 14122-3 величина максимального маршу драбини без проміжної площадки повинна бути обмежена;

драбини з кутом нахилу від 60° до 75° треба вибирати тільки у разі браку місця або згідно з вимогами виробничого процесу.

b) Обираючи драбину зі щаблями як засіб доступу, треба враховувати нижчеподані положення для забезпечування належного рівня безпеки:

людині, що використовує драбину, зручніше бути оберненою до неї обличчям і триматися руками. Отже, ймовірність спускання спиною до драбини дуже незначна;

під час користування драбиною збільшується фізичне зусилля;

згідно з prEN ISO 14122-4 величина максимального маршу драбини без проміжної площадки повинна бути обмежена;

два основні альтернативні засоби захисту користувачів стаціонарних драбин від падіння з висоти: запобіжна клітка або страхувальний пристрій у разі падіння:

перевагу треба надавати клітці, бо вона є стаціонарним пристроєм і рівень безпеки у разі її використання не залежить від дій оператора;

якщо неможливо застосувати клітку, необхідно використовувати індивідуальне захисне спорядження. Страхувальний пристрій від падіння ефективний тільки тоді, коли користувач має намір його застосовувати. Ризик залишається, якщо в страхувальних пристроях з пасами неправильно обирають систему ковзання.

Страхувальний пристрій необхідно передбачати тільки у разі нечастого доступу або в особливих випадках (наприклад для ремонту).

Примітка. Якісний індивідуальний страхувальний пристрій може захистити від падіння краще. иіж клітка.Познаки діапазонів;

A — пандус. рекомендований для застосовування;

В — пандус з підвищеною опірністю ковзанню;

С — сходи;

D — сходи, рекомендовані для застосовування;

Е — сходи;

F — драбина зі східцями;

G —драбина зі східцями,

Н — драбина. рекомендована для застосовування,

Рисунок 5 — Діапазон застосовування різних засобів доступу

6 ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

Інформацію щодо правильного складання вміщують в інструкцію зі складання. Зокрема, там потрібно наводити відомості стосовно:

методів фіксування;

місць замуровування для страхувальних пристроїв з напрямниками, якщо останні застосовують.

ДОДАТОК A (довідковий)

ПРИКЛАДИ ЗМІН, ЯКІ ТРЕБА ЗРОБИТИ В МАШИНІ АБО СИСТЕМІ ДЛЯ ПОЛЕГШУВАННЯ ДОСТУПУ

А.1 Змінити розташовування стояків, балок, трубопроводів, кабельних лотків, платформ, баків тощо для того, щоб забезпечити можливість використовування сходів згідно з цим стандартом або інших засобів доступу, яким слід надавати перевагу.

А.2 Внести зміни в конструкцію засобів доступу (наприклад місце їх розташування), щоб створити можливість застосовування сходів згідно з цим стандартом або інших засобів доступу, яким слід надавати перевагу.

Приклад 1. Передбачити доступ з іншого боку, де е достатньо місця для сходів, згідно з цим стандартом. У разі необхідності додати горизонтальні площадки.

Приклад 2. Змінити конструкцію засобів доступу так, щоб була можливість застосувати сходи (наприклад змінити напрямок).

А.З Внести в машину зміни, щоб уникнути необхідності доступу або створити можливість доступу з рівня землі або підлоги.

Приклад 1. Розмістити точки змащування біля рівня землі за допомогою труб. Приклад 2. Застосовувати інші способи змащування, наприклад:

постійне змащування;

циркуляційне змащування за допомогою помпи.

Приклад 3. Розмістити двигун та засоби передавання електроенергії таким чином, щоб змащування, поточний ремонт й обслуговування можна було виконувати з рівня землі.

Приклад 4. Встановити машину в іншому місці, щоб забезпечити можливість доступу, наприклад з платформи, яка вже існує.

Приклад 5. Змінити положення трубопроводів та (або) клапанів таким чином, щоб забезпечити можливість керування клапанами з рівня землі або підлоги.


БІБЛІОГРАФІЯ

Під час розробляння цього стандарту були прийняті до уваги такі документи:

EN 131-2:19931 Ladders — Requirements, Tests, Markings

EN 294 (ISO 12852) Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349 (ISO 13854) Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 353-1 Personal protective equipment against falls from a height — Guided type fall arresters on a rigid anchorage line

EN 364 Personal protective equipment against falls from a height — Test methods

EN 547-1 Safety of machinery — Human body dimensions — Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole body access into machinery

EN 547-2 Safety of machinery — Human body dimensions — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings

EN 547-3 Safety of machinery — Human body dimensions — Part 3: Anthropometric data

EN 795 Protection against falls from a height — Anchorage devices — Requirements and testing

EN 811 (ISO 13853) Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being

reached by the lower limbs,


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 131-2:19931,Драбини. Вимоги, випробовування, маркування

EN 294 (ISO 12852) Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон руками

EN 349 (ISO 13854) Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла

EN 353-1 Індивідуальне спорядження захисту від падіння з висоти. Страхувальні пристрої ковзного типу з жорстким кріпленням

EN 364 Індивідуальне спорядження захисту від падіння з висоти, Методи випробовування

EN 547-1 Безпечність машин. Розміри людського тіла, Частина 1. Принципи визначання розмірів отворів для цілковитого доступу усередину машини

EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла, Частина 2. Принципи визначання розмірів отворів для часткового доступу

EN 547-3 Безпечність машин. Розміри людського тіла, Частина 3. Антропометричні дані

EN 795 Захист від падіння з висоти. Пристрої кріплення. Вимоги й випробовування

EN811 (ISO 13853) Безпечність машин, Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон ногами.

УКНД 13.110

Ключові слова: безпечність машин, зафіксовні засоби доступу, вибір зафіксовних засобів доступу, драбини, пандус, сходи.


1 Переглядається.