ПЕРЕДМОВА

1. ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121) ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук

2. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 жовтня 2004 р № 237 з 20064)1-01

3. Національний стандарт відповідає ISO 9241-5:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 5: Workstation layout and postural requirements (Epгoномічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

НАЦіоНАЛЬНИЙ ВСТУП 4

ВСТУП 4

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 5

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 5

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 6

3.1 кут зору (angle of view) 6

3.2 антропометрія (anthropometry) 6

3.3підлокітник (armrest) 6

3.4.спинка (back rest) 6

3.5 самоорієнтувальне колесо (castor) 6

3.6 вихідна проектна поза (design reference posture) 6

3.7 відхил (deviation) 6

3.8 динамічна поза (dynamic posture) 6

3.9 випрямлення (extension) 6

3.10 згинання (flexion) 7

3.11 глянець (gloss) 7

3.12 одиниця блиску (gloss unit) 7

3.13 кіфоз (kyphosis) 7

3.14 передбачувана група користувачів (intended user population) 7

3.15 кут лінії погляду (line-of-sight angle) 7

3.16. лордоз (lordosis) 7

3.17. поперек (lumbar) 7

3.18 підколінне (popliteal) 7

3.19 поза (posture) 7

3.20 опорна площина (reference plane) 7

3.21 статична поза (static posture) 8

3.22 аналізування завдання (task analysis) 8

3.23 робоче місце (workplace) 8

3.24 робочий простір (work space) 8

3.25 робоча поверхня (worksurface) 8

3.26 автоматизоване робоче місце (workstation) 8

4 НАСТАНОВЧІ ПРИНЦИПИ 8

4.1 Загальні принципи 8

4.2 Універсальність і гнучкість 9

4.3 Відповідність 9

4.4 Змінність пози 10

4.5 Інформованість користувача 10

4.6 Ремонтопридатність і адаптованість 10

5 ВИМОГИ I РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОЕКТУВАННЯ 10

5.1 Загальні положення 10

6.2 Робочі пози 11

5.2.1 Вихідна проектна поза 11

5.2.2 Положення сидячи 13

5.2.3 Положення стоячи і сидячи і (або) положення стоячи 13

5.3 Простота регулювання 14

5.4 Опорні поверхні 14

5.4.1 Загальні рекомендації 14

5.4.2 Простір навколо робочої поверхні 15

5.4.3 Відстані спостереження і кути зору 15

5.4.4 Край робочої поверхні 16

5.4.5 Аспекти безпечності та стійкості автоматизованих робочих місць 17

5.4.6 Втрата енергії у разі контакту з поверхнями 17

5.5 Робочий стілець 17

5.5.1 Загальні положення 17

5.5.2 Параметри відповідності 17

5.5.3 Динамічні аспекти сидіння 18

5.5.4 Опора спини 19

5.6 Додаткові елементи підтримування 20

5.6.1 Тримач для документів 20

5.6.2 Підставка для ніг 21

5.6.3 Опора для рук і (або) зап'ясть, і (або) передпліч 21

5.6.4 Автоматизовані робочі місця з поворотною стійкою для дисплея і механізмом регулювання висоти 21

5.7 Компонування автоматизованих робочих місць у межах робочого простору 22

5.7.1 Загальні положення 22

5.7.2 Організація проводки 22

6 ВІДПОВІДНІСТЬ 23

7 КОНТРОЛЮВАННЯ 23

7.1 Опорні поверхні 23

7.2 Аспекти безпечності та стійкості автоматизованих робочих місць 23

7.3 Висота сидіння 23

7.4 Самооріентувальні колеса 24

ДОДАТОК А (довідковий) 25

АНТРОПОМЕТРИЧМ ДАНІ, НЕОБХЩНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ I ВИБИРАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ 25

А.1 Вибирання джерела антропометричних даних 25

А.2 Використовування обраних антропометричних параметрів: положення сидячи 27

А.2.1 Висота сидіння 27

A.2.2 Глибина сидіння 28

А.2.3 Ширина сидіння 28

А.2.4 Висота очей а положенні сидячи 28

А.2.5 Висота підлокітника 29

А.2.6 Довжина підлокітника 29

А.2.7 Внутрішня відстань між підлокітниками 29

А.2.8 Висота плечей 29

А.2.9 Розмір від сидіння до нижньої сторони робочої поверхні 30

А.2.10 Глибина простору для колін 30

А.2.11 Висота спинки сидіння 31

А.2.12 Відстань спостереження (х) та її змінювання (y) 31

А.2.13 Відстань (z) 31

А.З Використовування обраних антропометричних вимірів: положення стоячи 32

А.3.1 Висота очей у положенні стоячи 32

А.3.2 Висота ліктя в положенні стоячи 33

БІБЛІОГРАФІЯ 34


НАЦіоНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9241-5:1998 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 5: Workstation layout and postural requirements (Epгoномічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

слова «ця частина ISO 9241» замінено на «цей стандарт»;

з назви стандарту і за текстом вилучено абревіатуру VDT як таку, що не має відповідного перекладу українською. Замість абревіатури VDT за текстом застосовують ідентичні терміни «відеотермінал» і «дисплей»;

у розділі 2 «Нормативні посилання» видалено виноску11 щодо стадії розробляння стандарту як таку, що не чинна на сьогодні;

у розділі 2 «Нормативні посилання» і «Бібліографії» подано «Національні пояснення», виділені рамкою;

структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Міжнародні стандарти ISO 6385:1981, ISO 9241-3:1992, які наведені в «Нормативних посиланнях», та ISO 7250:1996, який наведено в «Бібліографії», впроваджено в Україні як національні стандарти ДСТУ ISO 6385-99, ДСТУ ISO 9241-3-2001 та ДСТУ ISO 7250-2002 відповідно. Копії міжнародних нормативних документів, які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП «УкрНДНЦ».

ВСТУП

Мета цього стандарту полягає в тому, щоб упровадити та збільшити продуктивність і комфорт користувачів за зменшення ризиків їхньої небезпеки та здоров'я. Користувачі відеотерміналів під час офісної праці, зазвичай, приймають діапазон поз (сидячи з нахиленим, прямим чи відкинутим тулубом, стоячи чи комбінація обох положень). Робочі місця, що пристосовані для такого використовування, можуть заохотити рух, надати комфорт І зменшити фізичні, розумові і візуальні зусилля.

Цей стандарт призначено для використання виробниками, проектувальниками і користувачами автоматизованих робочих місць.

Під час розробляння стандарту поняття «франкфуртна площина» обговорювалося, але застосовано не було. Поняття буде розглянуте під час перегляду цього стандарту належним чином.


НАЦіОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ
ДО РОБОТИ 3 ВІДЕОТЕРМІНАЛАМИ В ОФІСІ

Частина 5. Вимоги до компонування робочого місця та до робочої пози


ЗРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К РАБОТЕ С ВИДЕОТЕРМИНАЛАМИ В ОФИСЕ

Часть 5. Требования к компоновке рабочего места и к рабочей позе


ERGONOMIC REQUIREMENTS
FOR OFFICE WORK WITH VISUAL DISPLAY TERMINALS (VDTs)

Part 5. Workstation layout and postural requirements


Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає ергономічні настанові принципи, що стосуються вимог користувача, проектування і придбання устаткування автоматизованого робочого місця для офісних завдань з використовуванням відеотерміналів.

Зокрема, загальні принципи і вимоги, зазначені в цьому стандарті, поширюються на стандарти стосовно проектування меблів і устаткування, що складає робоче місце.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення, які через посилання в тексті становлять вимоги цього стандарту. Під час опублікування зазначені видання були чинні. Учасникам угод базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосовування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO зберігають реєстри чинних у даний час міжнародних стандартів.

ISO 6385:1981 Ergonomic principles in the design of work systems

ISO 9241-2:1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) ~-Part 2: Guidance on task requirements

ISO 9241-3:1992 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 3: Visual display requirements

ISO 9241-6:1999 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 6: Guidance on the work environment.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6385:1981 Ергономічні принципи проектування робочих систем

ISO 9241-2:1992 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 2. Настанови щодо проектування завдань

ISO 9241-3:1992 Ергономічні вимоги до роботи з відеотєрміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів

ISO 9241-6:1999 Ергономічні вимоги до роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі визначення:

3.1 кут зору (angle of view)

Кут між лінією погляду та лінією, перпендикулярною до поверхні дисплея в точці перетину лінії погляду з поверхнею зображення на дисплеї {ISO 9241-3)

3.2 антропометрія (anthropometry)

Вивчення та вимірювання фізичних розмірів людського тіла

3.3підлокітник (armrest)

Елемент підтримування передпліччя

3.4.спинка (back rest)

Частина робочого стільця, що забезпечує підтримування спини

3.5 самоорієнтувальне колесо (castor)

Колісний вузол на нижній частині меблів, що полегшує необхідні рухи на поверхні підлоги

3.6 вихідна проектна поза (design reference posture)

Поза, зумовлена цілями визначання відносних положень і розмірів під час проектування автоматизованого робочого місця

3.7 відхил (deviation)

Зміна нейтрального положення

3.8 динамічна поза (dynamic posture)

Положення тіла, що змінюється завдяки відповідним рухам кінцівок або інших частин людського тіла відносно один одного чи відносно нерухомого об’єкта (типу автоматизованого робочого місця)

3.9 випрямлення (extension)

Pyx, що збільшує кут між двома суміжними кістками; випрямлення руки — рух руки в дорсальному напрямку.

Примітка. Дорсальний — що стосується тильної сторони руки, долонний — долонної

3.10 згинання (flexion)

Pyx, що зменшує кут між двома суміжними кістками; згинання руки — рух руки в долонному напрямку.

Примітка. Долонний - що стосується долоні

3.11 глянець (gloss)

Характер зовнішнього виду, за якого найяскравіші відбитки об’єктів сприймаються як такі, що належать до даної поверхні винятково завдяки її особливим властивостям (СІЕ Publ. 17.4:1987; ІЕС 845-04-73)

3.12 одиниця блиску (gloss unit)

Міра, що визначає інтенсивність блиску поверхні

3.13 кіфоз (kyphosis)

Опукле скривлення грудної частини хребта

3.14 передбачувана група користувачів (intended user population)

Група людей, для яких призначено виріб чи автоматизоване робоче місце. Приклад

Робітники чоловічої та жіночої статі південно-східного азіатського походження у віці між 45 і 65 роками

3.15 кут лінії погляду (line-of-sight angle)

Кут між горизонтальною лінією і візуальною віссю ока (лінія, що з'єднує точку фіксації і центр зірниці)

3.16. лордоз (lordosis)

Увігнута частина хребта

3.17. поперек (lumbar)

Область спини між грудною кліткою і тазом

3.18 підколінне (popliteal)

3 чи стосовно задньої частини коліна

3.19 поза (posture)

Загальне положення тіла чи частин тіла стосовно одна одної відносно робочого місця та Його компонентів

3.20 опорна площина (reference plane)

Поверхня, призначена для опори ніг.

Примітка. Якщо інше не зазначене, опорною площиною є земля. Кожний інший, вищий чи нижчий, ніж рівень землі, рівень, можна використовувати як опорну площину для обчислення висоти поверхонь опори

3.21 статична поза (static posture)

Прийняття зафіксованого на деякий час положення тіла, за якого є мускульне скорочення без руху

3.22 аналізування завдання (task analysis)

Аналітичний процес, використовуваний, щоб визначити конкретні дії, необхідні людині під час керування устаткованням чи виконання роботи.

Примітка. Аналізування завдання не є оцінюванням ризику на робочому місці відповідно до чинних вимог

3.23 робоче місце (workplace)

Розташування автоматизованого робочого місця, пристосованого для повного виконання робочого завдання однією особою

3.24 робочий простір (work space)

Об'єм простору, призначений не менше ніж одній людині у робочій системі для виконання робочого завдання

3.25 робоча поверхня (worksurface)

Поверхня, на якій використовують устаткування і матеріали завдання

3.26 автоматизоване робоче місце (workstation)

Комплекс, що складають дисплей з процесором чи без нього. що може бути забезпечений клавіатурою і (або) вхідним пристроєм, і (або) програмним забезпеченням, які визначають взаємодію людина — машина, додатковим приладдям, периферійними пристроями та безпосереднім робочим устаткованням.

4 НАСТАНОВЧІ ПРИНЦИПИ

4.1 Загальні принципи

Проектування робочого місця потрібно упереджати аналізуванням завдань, для виконання яких воно призначено. Таке аналізування повинне дати інформацію про різні виконувані завдання та півзавдання та про використовування відповідного устаткування. Це повинне також ідентифікувати відносні пріоритети, надані різним інформаційним джерелам у межах завдання користувача щодо розміщення дисплеїв, розташування устаткування та допоміжних засобів. Наприклад, у багатьох завданнях вводу даних перегляд друкованого тексту має більший пріоритет, ніж робота з дисплеєм.

Аналізування завдань повинне містити розгляд:

А) головних завдань та їх внутрішніх взаємозалежностей; частоти, важливості, положення зорових об'єктів, тривалості та способу використовування всього поєднаного устаткування та його взаємозв'язків (див. ISO 9241-2);

Б) положення і використовування рук: залежності робочої пози, досяжності і способу рухів від відносного розміщення відеотермінала і матеріалів завдання, частоти, тривалості і складності рухів.

Під час проектування і вибирання робочих місць для виконання офісних завдань на основі відеотермінала застосовують п'ять таких взаємозалежних принципів:

універсальність і гнучкість;

відповідність;

змінність лози;

інформованість користувача;

ремонтопридатність і адаптованість.

Положення цього пункту, як головні та настановчі принципи, лежать в основі вимог і рекомендацій, наданих у розділі 5.

4.2 Універсальність і гнучкість

Автоматизовані робочі місця повинні дозволяти передбачуваній групі користувачів виконувати діапазон завдань зручно та ефективно. Крім того, проект автоматизованого робочого місця повинен відповідати діапазону виконуваних завдань з урахуванням характеристик користувачів (наприклад, навичок користування клавіатурою, антропометричних відхилів, переваг користувачів). Проект повинен також відповідати тривалості використовування: і чим більше часу, проведено за відеомонітором, тим важливішим є дотримання характеристик правильно спроектованого автоматизованого робочого місця.