Додаток 1
до пункту 1.3 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі ПОЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РУК
(Витяг з ГОСТ 12.4.103-83)

Наймену-
вання групи 

Найменування підгрупи 

Позначення для 

спеціального одягу 

спеціального взуття 

засобів захисту рук 

Від механічних дій 

Від проколів, порізів 

Мп 

Мп 

Мп 

Від стирання 

Ми 

Ми 

Ми 

Від вібрацій 

Нв 

Нв 

Від ударів у носочній частині енергією 200 Дж 

Мун 200 

Від ударів у носочній частині енергією 100 Дж 

Мун 100 

Від ударів у носочній частині енергією 50 Дж 

Мун 50 

Від ударів у носочній частині енергією 25 Дж 

Мун 25 

Від ударів у носочній частині енергією 15 Дж 

Мун 15 

Від ударів у носочній частині енергією 5 Дж 

Мун 5 

Від ударів у тильній частині енергією 3 Дж 

Мут 3 

Від ударів у щиколотці енергією 2 Дж 

Мул 2 

Від ударів у підйомній частині енергією 15 Дж 

Мул 15 

Від ударів у гомілковій частині енергією 1 Дж 

Муб 1 

Від слизькості 

Від слизькості на зажирених поверхнях 

Сж 

Від слизькості на обмерзлих поверхнях 

Сп 

Від слизькості на мокрих, забруднених і інших поверхнях 

См 

Від підвищених температур 

Від підвищених температур, обумовлених кліматом 

Гк 

Тк 

Від теплового випромінювання 

Ти 

Ти 

Ти 

Від відкритого полум'я 

То 

То2

То 

Від іскор, бризок розплавленого металу, окалини 

Тр 

Тр 

Тр 

Від контакту з поверхнями, нагрітими вище 45° C 

Тп 

Від контакту з поверхнями, нагрітими від 40° C до 100° C  

Тп 100 

Тп 100 

Від контакту з поверхнями, нагрітими від 100° C до 400° C 

Тп 400 

Тп 400 

Від контакту з поверхнями, нагрітими вище 400° C 

Тв 

Тв 

Від конвенційного тепла 

Тт 

Від знижених температур 

Від знижених температур повітря 

Тн 

Тн 

Від температур до мінус 20° C 

Тн 20 

Від температур до мінус 30° C  

Тн 30 

Від температур до мінус 40° C  

Тн 40 

Від знижених температур повітря і вітру 

Тнв 

Від контакту з охолодженими поверхнями 

Тхп 

Від радіо-
активних забруднень і рентгенів-
ських ви-
промінювань 

Від радіоактивних забруднень 

Рз 

Рз 

Рз 

Від рентгенівських випромінювань 

Ри 

Ри 

Від електричного струму, електроста-
тичних зарядів і полів,
електричних електромаг-
нітних полів 

Від електричного струму напругою до 1000 В 

Эн 

Эн 

Від електростатичних зарядів, полів 

Эп 

Эп 

Эп 

Від електромагнітних полів 

Эм 

Эм 

Эм 

Від нетоксич-
ного пилу 

Пн 

Пн 

Від пилу скловолокна, азбесту 

Пс 

Пс 

Пс 

Від дрібнодисперсного пилу 

Пм 

Пм 

Від вибухонебезпечного пилу 

Пв 

Від токсичних речовин 

Від твердих токсичних речовин 

Яг 

Яг 

Яг 

Від рідких токсичних речовин 

Як 

Як 

Як 

Від аерозолей токсичних речовин 

Яа 

Від газоподібних токсичних речовин 

Я 

Від води і розчинів нетоксичних речовин 

В 

Водонепроникна 

Вн 

Вн 

Водостійка 

Ву 

Ву 

Від розчинів поверхнево-активних речовин 

Вп 

Від розчинів кислот 

Від кислот концентрацією вище 80 % (щодо сірчаної кислоти) 

Ка 

Кк* 

Кк 

Від кислот концентрацією від 50 до 80 % (щодо сірчаної кислоти) 

К 80 

К 80* 

К 80 

Від кислот концентрацією від 20 до 50 % (щодо сірчаної кислоти) 

К 50 

К 50* 

К 50 

Від кислот концентрацією до 20 % (щодо сірчаної кислоти) 

К 20 

К 20 

К 20 

Від розчинів лугів 

Від розчинів лугів 

Щр 

Щр 

Від розчинів лугів концентрацією вище 20 % (щодо гідроокису натрію) 

Щ 50 

Щ 50* 

Щ 50 

Від розчинів лугів концентрацією до 20 % (щодо гідроокису натрію) 

Щ 20 

Щ 20 

Щ 20 

Від органічних розчинників, у т. ч. лаків та фарб на їх основі 

О 

О3* 

Від ароматичних речовин 

Оа* 

Оа 

Від неароматичних речовин 

Он* 

Он 

Від хлорованих вуглеводів 

Ох 

Від нафти, нафтопро-
дуктів, масла та жирів 

Від сирої нафти 

Нс 

Нс 

Нс 

Від продуктів сирої фракції 

Нл 

Від нафтових мастил і продуктів важких фракцій 

Нм 

Нм 

Нм 

Від рослинних і тваринних масел і жирів 

Нж 

Нж 

Нж 

Від твердих нафтопродуктів 

Нт 

Нт 

Від загальних виробничих забруднень 

  

З 

З 

Від шкідливих біологічних факторів 

Від мікроорганізмів 

Бм 

Бм 

Бм 

Від комах 

Бн 

Бн 

Бн 

Від статичних навантажень
(утоми) 

У 

Сигнальні 

Со 

Со 


 

Додаток 2
до пункту 1.5 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі ___________________________ 

Типова форма № МШ-7 

Підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

___________________________ 

Код УКУД ___________________________ 

 
ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ 
(ПОВЕРНЕННЯ)
СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА
ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ 

Номер доку-
мента 

Місяць, рік 

Код виду опера-
ції 

Цех, відділ, дільниця 

  

  

  

  
Поряд-
ковий номер 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Табельний номер 

Спеціальний одяг, спеціальне взуття та запобіжні пристрої 

Одиниця виміру 

Кіль-
кість 

Дата
над-
ход-
жен-
ня в
експ-
луа-
та-
цію 

Строк служ-
би 

Підпис в одер-
жанні (повер-
ненні) 

най-
ме-
ну-
ван-
ня 

но-
менк-
латур-
ний номер 

код 

най-
ме-
ну-
ван-
ня 

10 

11 

Матеріально відповідальна особа

Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підпис друкувати на звороті

Формат А4

 

Додаток 3
до пункту 1.5 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі Лицьовий бік особової картки

___________________________________
Підприємство, організація 

  


ОСОБОВА КАРТКА ОБЛІКУ
СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ,
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ
ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ 

№ 

Прізвище _______________________________
Ім'я _____________ по батькові ____________
Табельний № ___________________________
Цех, дільниця ___________________________
Професія
________________________________________
Дата прийняття на роботу _________________ 

Стать ______________________
Зріст _______________________
Розмір:
Одягу ______________________
Взуття ______________________
Головного убору _____________ Передбачено за затвердженими нормами

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 

Параграф норм 

Одиниця виміру 

Кількість 

Строк носіння 

Позначення захисних властивостей, тип, марка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начальник цеху (дільниці) _________________________

Керівник служби охорони праці ____________________

Ст. бухгалтер (бухгалтер) __________________________

Зворотний бік особової картки

Видача і повернення спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту