Про затвердження списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці
(додаток 1 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 16.12.2004 р. № 1674)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. № 1290
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2003 р. № 679)СПИСОК
виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

Книга 6

Номер позиції

Виробництва, роботи, професії і посади 

Максимальна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, календарних днів 

I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ, БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ 

Підземні роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних шахтах 

1. 

Робітники, майстри гірничі 

241 

2. 

Начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники, механіки 

24 

3. 

Директори шахт, їх заступники з виробництва, головні інженери, механіки та енергетики 

21 

4. 

Керівники і фахівці, електромеханіки, робота яких пов'язана з підземними умовами 

14 

5. 

Працівники, зайняті на роботах з проходки, поглиблення вертикальних стовбурів 

241 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, вугільних, сланцевих розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів 

6. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки 

71 

7. 

Начальники дільниць і цехів, їх заступники і помічники; директори розрізів, їх заступники з виробництва; головні інженери, механіки та енергетики 

8. 

Інші керівники і фахівці розрізів, кар'єрів, управлінь, дільниць, цехів, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

9. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими та важкими умовами праці 

71 

ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ (БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ, НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ, ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІНШИХ). ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО ТА НАПІВДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ 

Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що будуються, і дренажних рудниках (шахтах) 

10. 

Робітники і майстри гірничих дільниць: очисної (добувної), гірничопідготовчої, гірничо-капітальної, буропідривних (бурових, підривних) робіт; внутрішньошахтного транспорту, закладних комплексів та комплексів підземного подрібнення, зайняті на роботах з розробки: 

  

ртутних руд 

241 

інших корисних копалин 

241 

11. 

Робітники і майстри гірничі інших підземних дільниць, а також робітники, не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розробки: 

  

ртутних руд 

241 

інших корисних копалин 

141 

12. 

Начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники; механіки, енергетики та електромеханіки дільниць 

24 

13. 

Працівники, робота яких пов'язана з підземними умовами 

14 

Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель) 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки 150 метрів і нижче 

14. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики та електромеханіки дільниць 

141 

15. 

Начальники розрізів і кар'єрів, їх заступники і помічники з виробництва; головні інженери, механіки та енергетики; начальники дільниць і цехів, їх заступники і помічники 

14 

16. 

Інші керівники, фахівці розрізів, кар'єрів, управлінь, дільниць, цехів, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів 

17. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики та електромеханіки дільниць 

71 

18. 

Начальники дільниць і цехів, їх заступники і помічники; начальники драг, розрізів, кар'єрів, їх заступники і помічники з виробництва; головні інженери, механіки та енергетики 

19. 

Інші керівники і фахівці розрізів, кар'єрів, управлінь, дільниць, цехів, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

20. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими та важкими умовами праці 

71 

ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ І ТОРІЄВОЇ РУД 

Підземні гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, рудниках і шахтах 

21. 

Робітники і майстри, зайняті на роботах з проходки гірничих виробок і видобутку руди 

241 

22. 

Робітники і майстри, зайняті ремонтними роботами на гірничих виробках, дільницях вентиляції, а також ремонтом внутрішньошахтних транспортних засобів 

241 

23. 

Начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники; механіки, геологи, маркшейдери, геофізики дільниць 

24 

24. 

Працівники, робота яких пов'язана з підземними умовами 

14 

25. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, механіки та енергетики дільниць 

141 

26. 

Начальники дільниць та їх заступники; геологи, маркшейдери та геофізики дільниць 

14 

27. 

Начальники і головні інженери кар'єрів, їх заступники і помічники; керівники допоміжних цехів та дільниць, інші фахівці кар'єрів, управлінь, цехів і дільниць, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, кар'єрах (включаючи ремонтні і монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) 

28. 

Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки та енергетики дільниць 

71 

29. 

Начальники дільниць, їх заступники; геологи, маркшейдери та геофізики дільниць 

30. 

Начальники і головні інженери кар'єрів, їх заступники і помічники; керівники і фахівці управлінь кар'єрів, інших цехів і дільниць, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

31. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ 

Підземні гірничі роботи з проходки шахт та гірничих виробок в геологорозвідці 

32. 

Робітники і майстри гірничі, зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розвідки: 

  

уранових руд 

241 

інших корисних копалин 

241 

33. 

Робітники, майстри гірничі та бурові, не зайняті безпосередньо в забоях на роботах з розвідки: 

  

уранових руд 

241 

інших корисних копалин 

141 

34. 

Начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники; механіки, енергетики та електромеханіки дільниць, дільничні геологи, геофізики, гідрогеологи, маркшейдери, техніки всіх спеціальностей 

24 

35. 

Начальники шахт, їх заступники, головні інженери, механіки та енергетики шахт 

21 

36. 

Інші керівники і фахівці, робота яких пов'язана з підземними умовами 

14 

Розвідувальне буріння свердловин на тверді та рідкі корисні копалини (крім нафти та газу) 

37. 

Машиніст бурової установки, помічники машиніста бурової установки (перший, другий) 

14 

ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВО ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ, ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ, ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ (БАРЕТИНУ І ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ, ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ), МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ; ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І БАРИТ; ЗБИРАННЯ ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ 

Підземні гірничі роботи 

38. 

Робітники і майстри гірничі, зайняті на очисних (добувних), гірничопідготовчих, гірничо-капітальних, закладних, буропідривних (бурових, підривних) роботах та на внутрішньошахтному транспорті і в гірничих виробках 

241 

39. 

Робітники і майстри гірничі, зайняті на інших підземних роботах 

141 

40. 

Начальники, їх заступники і помічники; механіки, електромеханіки, енергетики, електрики дільниць: очисної (добувної), гірничопідготовчої, гірничо-капітальної, закладної та буропідривних (бурових, підривних) робіт 

24 

41. 

Начальники, їх заступники і помічники; механіки, електромеханіки, енергетики, електрики інших дільниць 

21 

42. 

Працівники, робота яких пов'язана з підземними умовами 

14 

Відкриті гірничі роботи (включаючи рекультивацію земель) 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки 150 метрів і нижче 

43. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові; механіки, енергетики, електромеханіки, електрики дільниць 

141 

44. 

Начальники розрізів, рудників і кар'єрів, їх заступники і помічники з виробництва; головні інженери, механіки, енергетики; начальники дільниць, їх заступники і помічники 

14 

45. 

Інші керівники, фахівці розрізів, кар'єрів, рудників, управлінь, дільниць, цехів, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів та на гірничих відвалах 

46. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики, електромеханіки, електрики дільниць 

71 

47. 

Начальники дільниць, їх заступники і помічники; начальники розрізів, кар'єрів, рудників, їх заступники і помічники з виробництва; головні інженери, механіки та енергетики 

48. 

Інші керівники і фахівці розрізів, кар'єрів, рудників, управлінь, дільниць, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

49. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

50. 

Робітники, зайняті роботами на розсолопромислах і викидах виробництва 

ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ, АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ, КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ, СТЕАРИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО) 

Підземні роботи 

51. 

Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті: 

  

на видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-капітальних і буропідривних (бурових, підривних) роботах; внутрішньошахтним транспортуванням нерудних корисних копалин та різанням каменю 

241 

на інших підземних роботах 

141 

52. 

Робітники, не зайняті безпосередньо на роботах у забоях 

141 

53. 

Начальники підземних дільниць, їх заступники і помічники, механіки, електромеханіки, енергетики, старші майстри (начальники змін) дільниць, зайняті: 

  

на видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-капітальних і буропідривних (бурових, підривних) роботах; експлуатацією внутрішньошахтних транспортних засобів 

24 

на інших підземних дільницях 

14 

54. 

Робітники та керівники змін, робота яких пов'язана з підземними умовами 

14 

Відкриті гірничі роботи (включаючи рекультивацію земель) 

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки 150 метрів і нижче 

55. 

Робітники, майстри (старші майстри), майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики, електромеханіки, начальники дільниць (змін) 

141 

56. 

Начальники кар'єрів, цехів, їх заступники і помічники, механіки, енергетики цехів 

14 

57. 

Інші керівники і фахівці розрізів, кар'єрів, управлінь, дільниць, цехів, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) завглибшки до 150 метрів та на гірничих відвалах 

58. 

Робітники, майстри (старші майстри), майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики, електромеханіки, начальники дільниць (змін) 

71 

59. 

Начальники кар'єрів, цехів, їх заступники і помічники, механіки, енергетики цехів 

60. 

Інші керівники і фахівці розрізів, кар'єрів, управлінь, дільниць, цехів, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

61. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

____________
1 Працівники зазначених професій і посад мають право також на одержання щорічної додаткової відпустки за шкідливі та важкі умови праці з конкретного виду робіт за Списком згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ 

Буріння і видобування нафти та газу 

Робітники 

62. 

Бурильник та помічник бурильника експлуатаційного і розвідувального буріння свердловин на нафту та газ, машиніст бурових установок на нафту та газ 

63. 

Бурильник, дизеліст та помічник бурильника плавучого бурильного агрегату в морі 

64. 

Вишкомонтажник, вишкомонтажник-електромонтер, вишкомонтажник-зварник 

65. 

Заміряльник дебітів свердловин та пробовідбірник, зайняті роботами на: 

  

свердловинах, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших свердловинах 

66. 

Машиніст бурових установок на нафту та газ, моторист бурової установки 

67. 

Машиніст з цементування свердловин, оператор з цементування свердловин, оператор-моторист станції контролю цементажу, зайняті роботами на: 

  

свердловинах, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших свердловинах 

68. 

Машиніст компресорних установок, який обслуговує газові компресори; машиніст пересувного компресора 

69. 

Машиніст насосної станції з накачування робочого агента в пласт, який працює у заглиблених насосних станціях 

70. 

Машиніст підіймача, машиніст підіймача для випробування свердловин, зайняті роботами на: 

 

свердловинах, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших свердловинах 

71. 

Оператор з випробування свердловин, зайнятий роботами на: 

  

свердловинах, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших свердловинах 

72. 

Оператор з дослідження свердловин, зайнятий роботами на: 

  

свердловинах, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших свердловинах 

73. 

Оператор з підготовки свердловин до капітального та підземного ремонту, зайнятий роботами на: 

  

свердловинах, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших свердловинах 

74. 

Оператор з видобування нафти та газу, оператор збирання газу, оператор товарний, зайняті видобуванням і транспортуванням: 

  

нафти та газу, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших видів нафти та газу 

75. 

Оператор з підтримування пластового тиску 

76. 

Оператор з гідравлічного розривання пластів 

77. 

Оператор з хімічного оброблення свердловин 

78. 

Оператор зневоднювальної та знесолювальної установки, зайнятий роботою з підготовки: 

  

нафти, що виділяє вільний сірководень 

14 

інших видів нафти 

79. 

Робітники, зайняті роботами на спецагрегатах (буровому, цементувальному, цементопіскозмішувальному, депарафінізаційній установці та інших), змонтованих на шасі автомобілів вантажністю: 

  

3 тонни та більше 

14 

до 3 тонн 

80. 

Робітники, зайняті капітальним та підземним ремонтом: 

  

свердловин, що виділяють вільний сірководень 

14 

інших свердловин 

81. 

Слюсар з монтажу та ремонту основ морських бурових та естакад 

82. 

Слюсар з обслуговування бурових та слюсар-ремонтник, зайняті обслуговуванням і ремонтом бурових установок 

83. 

Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом компресорів та газомоторів 

14 

84. 

Установник бурильних замків та підсобний робітник, зайняті гарячим накрученням бурильних замків 

Керівники 

85. 

Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин, майстер з випробування свердловин, майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного), майстер з видобування нафти, газу та конденсату, майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин під час видобування: 

  

нафти та газу, що виділяють вільний сірководень

14

інших видів нафти та газу 

86. 

Майстер буровий, майстер із складних робіт у бурінні, майстер з випробування свердловин 

Відкриті роботи на поверхні шахт з видобування озокериту та асфальтиту 

87. 

Гірник 

88. 

Машиніст бурової установки, бурильник шпурів 

89. 

Машиніст підіймальної машини 

90. 

Машиніст екскаватора, який працює на екскаваторі: 

  

з двигуном внутрішнього згоряння або паровим двигуном 

14 

з електричним двигуном 

91. 

Оператор товарний 

92. 

Сушильник 

93. 

Стовбуровий, зайнятий установленням та закріпленням вагонеток та їх розвантаженням 

ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ 

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що будуються, кар'єрах та полях видобування торфу (включаючи роботи з підготовки торфових родовищ до експлуатації, рекультивації земель та ремонтні роботи) завглибшки до 150 метрів 

94. 

Працівники, безпосередньо зайняті на відкритих гірничих роботах 

71 

ВИДОБУВАННЯ СОЛІ  

Підземні роботи 

95. 

Робітники, майстри та майстри гірничі, зайняті: 

  

на видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-капітальних і буропідривних (бурових, підривних) роботах, транспортуванням, навантаженням, розпилюванням солі 

241 

на інших підземних роботах 

141 

96. 

Начальники підземних дільниць, їх заступники та помічники, механіки, електромеханіки, енергетики, старші майстри (начальники змін) дільниць, зайняті: 

  

на видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-капітальних і буропідривних (бурових, підривних) роботах, експлуатацією внутрішньошахтних транспортних засобів 

24 

на інших підземних дільницях 

14 

97. 

Працівники, робота яких пов'язана з підземними умовами 

14 

Відкриті гірничі роботи (включаючи видобування осадової солі в озерах і басейнах) 

Відкриті гірничі роботи у діючих, тих, що будуються, розрізах, кар'єрах, копальнях (включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні роботи, а також автомобільний і залізничний транспорт) 

98. 

Робітники, майстри (старші майстри), майстри гірничі, майстри шляхові, механіки, енергетики, електромеханіки дільниць (змін) 

71 

99. 

Начальники цехів, дільниць (змін) та їх заступники 

100. 

Інші керівники та фахівці розрізів, кар'єрів, управлінь, дільниць, цехів, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

101. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими та важкими умовами праці 

71 

____________
1 Працівники зазначених професій і посад мають право також на одержання щорічної додаткової відпустки за шкідливі та важкі умови праці з конкретного виду робіт за Списком згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 

II. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ 

ПЕРЕРОБКА РАДІОАКТИВНОЇ РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНОЇ СИРОВИНИ 

Робітники, зайняті у гідрохімічних та електрометалургійних цехах 

1. 

Дозиметрист 

21 

2. 

Дослідники на дослідних установках, зайняті у процесі переробки концентратів 

28 

3. 

Машиніст крану (кранівник) 

21 

4. 

Слюсар-ремонтник, чергові і ремонтні робітники 

21 

5. 

Робітники, зайняті прибиранням цехів, вивезенням відходів і демонтованого устаткування, роздачею та прийманням інструменту 

14 

6. 

Робітники, керівники та фахівці ВТК і хімічних лабораторій, зайняті відбором та аналізом проб складу сировини 

21 

7. 

Ремонтні, будівельні та монтажні робітники допоміжних цехів і сторонніх організацій 

14 

Робітники, зайняті на інших роботах 

8. 

Гардеробник 

14 

9. 

Робітники, зайняті роботами на газоочисних установках та на установках очищення стічних вод 

21 

10. 

Робітники, зайняті вибиттям, пранням та ремонтом спецодягу і прибиранням санпропускників 

14 

11. 

Робітники, зайняті дробленням, завантаженням у реактор, розчиненням та осадженням плаву хлоридів 

28 

12. 

Робітники, зайняті вивантаженням торієвого осаду 

28 

13. 

Робітники, зайняті розвантаженням вагонів та доставлянням радіоактивної сировини 

14 

14. 

Робітники, зайняті хлоруванням сировини, кристалізацією, іонним обміном та розкриттям радіоактивного концентрату 

21 

15. 

Робітники, які працюють на складі сировини та відходів радіоактивних речовин 

21 

Керівники і фахівці 

16. 

Керівники і фахівці у гідрохімічних, електрометалургійних та допоміжних цехах, робота яких пов'язана з переробкою концентратів 

28 

17. 

Керівники і фахівці, які працюють на складі сировини та відходів радіоактивних речовин 

21 

III. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 

ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН 

Інсектициди, фунгіциди, гербіциди, дефоліанти 

Виробництво децису, ДНОК та інших інсектицидів; мідного купоросу, полікарбоцину, 80 % з. п. сірки та інших фунгіцидів; бурефену ФД-11, харнесу, раундану, глісолу, 2, 4-Даміанка солі та інших гербіцидів, а також їх похідних; бутифосу, БЕКТ (дефоліант бісетилксантоген-три) та тетрасульфідів; антидетонатора циклопентадієнтрикарбонілмарганцю (ЦТМ); діетил-хлорвінілфосфату (P-2), 0-0-діетил-B-етилмеркаптоетилдитіофосфату (М-74), 0-0-диметил-B-етилмеркаптодитіофосфату (М-81) 

1. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво симазину 

2. 

Робітники, керівники і фахівці 

11 

Протруйники 

Виробництво комбінованих протруйників: фенораму, 80 % з. п. тетраметилтіурамдисульфіду (ТМТД) та інших 

3. 

Робітники, керівники і фахівці 

Виробництво гранозану, меркурану, меркурбензолу 

4. 

Дезактиваторник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, які обслуговують санпропускник, машиніст із прання та ремонту спецодягу, ремонтник респіраторів і протигазів та загальноцехові керівники і фахівці, взуттьовик з ремонту взуття, підсобний робітник 

5. 

Робітники, керівники і фахівці змін, безпосередньо зайняті у таких відділеннях: приймання ртуті, приготування амальгами, синтезу діетилртуті етилмеркурхлориду, етилмеркурфосфату, змішування, фасування та комплектації, очищення стічних вод та регенерації вугілля 

18 

МЕДИКАМЕНТИ, ВІТАМІНИ. МЕДИЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ І МАТЕРІАЛИ 

Виробництво шовного хірургічного матеріалу 

6. 

Робітники 

Загальні професії медичної промисловості 

7. 

Віварник 

8. 

Робітники і фахівці, які під час роботи стикаються з підозрілим або явно заразним матеріалом щодо чуми, бруцельозу, сапу, туляремії, сибірки, сказу та інших заразних захворювань 

ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА СЛУЖБИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ ХІМІЧНІ ВИРОБНИЦТВА 

Газорятувальні станції 

9. 

Газорятівник 

10. 

Лаборант з аналізу газів та пилу 

11. 

Інші робітники 

Вантаження та розвантаження хімічної сировини, продукції та відходів 

12. 

Робітники, зайняті вантаженням та розвантаженням хімічної сировини, продукції та відходів, що мають токсичні, їдкі та дратівні властивості 

13. 

Робітники, зайняті перевезенням хімічної сировини, продукції та відходів, що мають токсичні, їдкі та дратівні властивості, на електро- та автовізках 

Пральні 

14. 

Машиніст з прання та ремонту спецодягу, забрудненого хімічними речовинами з токсичними, їдкими та дратівними властивостями 

Побутові приміщення та санвузли 

15. 

Робітники цехових побутових приміщень, санпропускників (лазень) та санвузлів 

4 - 7 

Примітка. Тривалість щорічної додаткової відпустки робітників цехових побутових приміщень, санпропускників (лазень) та санвузлів повинна відповідати тривалості щорічної додаткової відпустки, встановленої робітникам виробництва, яке ними обслуговується. 

  

IV. НАФТОПЕРЕРОБКА. КОНДЕНСАЦІЯ І РЕГАЗИФІКАЦІЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ. ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ГАЗУ, ВИРОБЛЕННЯ ГАЗУ, НАФТОВИХ МАСЕЛ, МАСТИЛ, ШТУЧНОГО РІДКОГО ПАЛИВА ТА СИНТЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ 

Транспортування вугільної золи 

1. 

Вагонетник повітряно-канатної дороги, транспортувальник, гірник, вантажник 

2. 

Машиніст мотовоза, зайнятий золовідкачуванням, підсобний робітник, робітник черговий вузлової станції 

Підземна газифікація вугілля 

3. 

Оператор підземних газогенераторів 

Магістральні нафтогазопроводи та газове господарство підприємств 

4. 

Машиніст технологічних компресорів, машиніст компресорних установок, машиніст двигунів внутрішнього згоряння; слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, слюсар з ремонту технологічних установок, зайнятий ремонтом газових установок; оператор газорозподільної станції, машиніст технологічних насосів, оператор магістральних газопроводів на транспортуванні: 

  

газу та нафти, що виділяють вільний сірководень, і одоризованого газу 

інших видів газу та нафти 

5. 

Обхідник лінійний, зайнятий обслуговуванням підземних нафтогазопроводів 

6. 

Оператор технологічних установок, зайнятий очищенням, осушенням та одоризацією газу 

7. 

Оператор товарний та робітники ремонтні, зайняті обслуговуванням ємностей із скрапленими газами, газгольдерів, факельного господарства, внутрішньозаводських та селищних газопроводів, газгольдерних та газорозподільних станцій; наповнювач балонів, зливальник-розливальник, зайняті наливанням рідкого газу в цистерни та балони 

8. 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, зайнятий ремонтом балонів та устаткування, газороздавальних та наповнювальних станцій 

Геофізичні та розвідувальні роботи 

9. 

Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий прибиранням зарядних приміщень 

10. 

Робітники і керівники, зайняті розфасуванням та виготовленням порохових, гексагенових та інших зарядів для прострілювальних та підривних робіт у свердловинах 

11. 

Робітники, майстри та техніки, зайняті підготовкою, обробкою, зарядженням та підривними роботами, розрядженням, очищенням та миттям прострільних та підривних бурильних апаратів 

V. ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Виробництво та розподіл електроенергії тепловими електростанціями та гідроелектростанціями 

1. 

Електромонтер з випробувань та вимірювань, зайнятий на роботах в електричних мережах напругою 330 кВ і вище 

2. 

Електромонтер з обслуговування підстанції, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування електропідстанцій напругою 330 кВ і вище 

3. 

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній, зайнятий ремонтом кабельних вводів, паянням свинцевих муфт та оболонок в електричних мережах 

14 

4. 

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі, зайнятий на верхових роботах ремонтом високовольтних ліній електропередачі 

14 

5. 

Робітники, зайняті очищенням ізоляторів у відкритих розподільних пристроях електростанцій та електропідстанцій 

6. 

Робітники, зайняті ремонтом та обслуговуванням устаткування підземних гідроелектростанцій та устаткування, установленого у тілі гребель 

7. 

Робітники, керівники і фахівці гідроелектростанцій, безпосередньо зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування підземного комплексу, заглибленого на 47 метрів 

14 

8. 

Робітники, безпосередньо зайняті обслуговуванням та ремонтом устаткування, розташованого у приміщенні з розбірними ртутними випрямлячами у підводній частині споруди гідроелектростанції 

14 

Виробництво електроенергії атомними електростанціями 

9. 

Працівники в промсанлабораторіях на підприємствах, в організаціях, зайняті обслуговуванням атомних реакторів, атомних станцій в умовах радіаційної шкідливості 

16 

10. 

Працівники, зайняті витягуванням і концентруванням радіоактивних матеріалів 

16 

11. 

Працівники, зайняті в лабораторіях атомних електростанцій на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань в умовах радіаційної шкідливості в приміщеннях, де виконуються роботи 1 і 2 класів, а також ремонтом лабораторного устаткування, механізмів, забруднених радіоактивними речовинами 

24 

12. 

Працівники, зайняті експлуатацією, ремонтом і налагодженням технологічного устаткування, вентиляції систем управління, приладів технологічного і радіаційного контролю атомних реакторів, на роботах з виводу з експлуатації атомних реакторів різного призначення в умовах радіоактивної шкідливості 

24 

13. 

Працівники, зайняті збиранням, вантаженням, розвантаженням, переробкою, утилізацією, транспортуванням і захороненням радіоактивних відходів та забрудненого устаткування 

24 

14. 

Працівники, зайняті на монтажних, демонтажних та ремонтно-будівельних роботах в умовах радіаційної шкідливості, за фактично відпрацьований час з розрахунку за кожний повний місяць 

15. 

Працівники, зайняті на переносних установках радіоізотопної дефектоскопії (гамма-дефектоскопії) просвічуванням матеріалів і виробів 

20 

16. 

Працівники, зайняті на роботах з дезактивації: 

  

основного технологічного устаткування 

24 

устаткування, приміщень і матеріалів, забруднених радіоактивними речовинами 

20 

17. 

Працівники, зайняті на складах і в сховищах радіоактивних речовин вантаженням, розвантаженням, сортуванням, перетаруванням, пакуванням та зберіганням радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань в умовах радіаційної шкідливості 

20 

18. 

Працівники, зайняті обслуговуванням транспортних засобів, забруднених радіоактивними речовинами 

16 

19. 

Працівники, зайняті під час виготовлення чи ремонту обладнання і пристроїв роботою з матеріалами, забрудненими радіоактивними речовинами 

16 

20. 

Працівники медичних закладів та інспекції Держатомрегулювання, зайняті обслуговуванням атомних реакторів, атомних станцій в умовах радіаційної шкідливості 

16 

21. 

Робітники, керівники і фахівці, зайняті: 

  

прийманням, сортуванням, очищенням, транспортуванням, пранням, ремонтом спецодягу, забрудненого радіоактивними речовинами 

16 

прибиранням і відмиванням приміщень, забруднених радіоактивними речовинами 

20 

22. 

Робітники і фахівці, зайняті відбором, підготовкою проб технологічних середовищ в умовах радіаційної шкідливості 

20 

23. 

Керівники і фахівці виробництв, цехів, підрозділів, зайняті організацією та веденням технологічного процесу, а також ремонтом, налагодженням і реконструкцією устаткування, переліченого в цьому підрозділі 

16 

VI. АВІАЦІЙНЕ ТА ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВА  

Оптико-механічне виробництво 

1. 

Контролер оптичних деталей та приладів, який працює із ртутно-кварцовими лампами, а також у темному приміщенні 

2. 

Налагоджувальник устаткування оптичного виробництва, зайнятий налагодженням парортутних насосів 

3. 

Оператор вакуумних установок для нанесення покриттів на оптичні деталі, зайнятий роботою на установках з парортутними насосами 

4. 

Оптик-механік, безпосередньо зайнятий випробуванням готових оптичних приладів у термобарокамерах з температурою повітря: 

  

-60° C і нижче 

+40° C і вище 

5. 

Оптик-механік, зайнятий складанням світлофільтрів у темряві 

6. 

Підсобний робітник та прибиральник виробничих приміщень, які працюють на дільницях просвітлення оптики на верстатах з парортутними насосами 

7. 

Робітники, зайняті ремонтом парортутної апаратури 

Експлуатація, ремонт та обслуговування літаків на аеродромі 

8. 

Авіаційний механік планерів та двигунів, авіаційний технік планерів та двигунів, авіаційний механік (технік) приладів та електроустаткування, авіаційний механік радіоустаткування, авіаційний технік радіоустаткування, слюсар озброєння, радист-радіолокаторник, слюсар-складальник літальних апаратів, слюсар-монтажник приладового устаткування, робітник аеродромний; контролер складально-монтажних та ремонтних робіт, зайнятий контролем та прийманням авіаційної техніки; майстер, технік, інженер, інженер провідний, безпосередньо зайняті підготовкою авіаційної техніки до випробувань у повітрі, наземним налагодженням і доведенням двигунів, приладів та апаратів перед підніманням у повітря 

9. 

Слюсар-складальник літальних апаратів, слюсар-складальник двигунів, слюсар-складальник авіаційних приладів, монтажник радіо- та спеціального устаткування літальних апаратів, монтажник електроустаткування літальних апаратів, майстер, технік та інженер експлуатаційно-ремонтних відділів заводів, зайняті налагодженням, доведенням та ремонтом авіаційної техніки та устаткування на аеродромах 

Підприємства оборонного виробництва 

10. 

Контролер-випробувач, зайнятий випробуванням бойових та спеціальних машин у дорожніх умовах 

11. 

Працівники, зайняті обробленням із застосуванням спецмастил та розчинників технічного майна, ремонтного фонду, устаткування і металовиробів, консервацією та розконсервацією двигунів і деталей двигунів, а також озброєння та іншої військової техніки 

12. 

Стрілець, зайнятий випробуванням зброї у закритих приміщеннях (тирах) 

13. 

Стрілець, зайнятий відстрілкою артилерійських гармат 

Загальні професії авіаційного та оборонного виробництва
(у тому числі ремонт літаків і авіадвигунів) 

14. 

Слюсар-випробувач, зайнятий гідровипробуванням виробів із застосуванням розчину біхромату калію, бензину, а також випробуванням виробів на машинах з нагріванням зразків від 700° C та вище 

15. 

Юстирувальник оптичних приладів, який працює у темному приміщенні 

VII. БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНУ, ТУНЕЛІВ ТА ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД 

Підземні роботи 

1. 

Робітники, майстри гірничі (начальники змін, змінні інженери дільниць) 

141 

2. 

Начальники, механіки, електромеханіки, енергетики підземних дільниць, їх заступники та помічники; маркшейдери дільниць та змін, механіки та електромеханіки змінні, зайняті на дільницях 

14 

3. 

Працівники, робота яких пов'язана з підземними умовами 

Відкриті гірничі роботи 

4. 

Робітники, майстри, майстри гірничі (начальники змін), механіки змінні 

71 

5. 

Начальники і механіки дільниць, їх заступники і помічники, маркшейдери 

6. 

Інші керівники, фахівці, праця яких пов'язана з гірничими роботами 

7. 

Працівники, зайняті на роботах у технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими умовами праці 

71 

____________
1 Працівники зазначених професій і посад мають право також на одержання щорічної додаткової відпустки за шкідливі та важкі умови праці з конкретного виду робіт за Списком згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 

VIII. ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОРУД І УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ 

1. 

Електромеханік електрозв'язку, технік, електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку, електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення і підсобний робітник, безпосередньо зайняті обслуговуванням каналізаційних споруд зв'язку під час роботи у колодязях та колекторах 

2. 

Електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку, електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення і підсобний робітник, безпосередньо зайняті просочуванням антисептиками стовпів, траверсів та приставок для лінійного господарства зв'язку 

3. 

Інженер, електромеханік електрозв'язку, технік, безпосередньо зайняті візуальним спостереженням за екраном 

4. 

Інженер, електромеханік електрозв'язку, технік, електромонтер станційного радіотелевізійного устаткування та радіооператор 3, 2 і 1 класу, зайняті на передавальних радіостанціях безпосереднім обслуговуванням високочастотних установок (крім радіостанцій потужністю до 1 кВт), а також працівники, які безпосередньо обслуговують антенно-щоглові споруди передавальних та приймальних радіостанцій, ретрансляційних станцій, телевізійних центрів 

5. 

Кабельник-спаювальник, електромонтер підземних споруд та комунікацій електрозв'язку, електромонтер лінійних споруд електрозв'язку та проводового мовлення, безпосередньо зайняті спаюванням освинцьованих кабелів, здиранням з них свинцю, виготовленням виробів із свинцю (муфт, рукавичок тощо), а також зварюванням кабелів у поліетиленових та поліхлорвінілових оболонках 

6. 

Оператор поштового зв'язку 3, 2 і 1 класу, який безпосередньо працює на експедиційних машинах 

7. 

Робітники, керівники і фахівці, які безпосередньо працюють у приміщеннях, де встановлені радіопередавальні установки (крім радіостанцій потужністю до 1 кВт) 

8. 

Робітники, керівники і фахівці, які безпосередньо зайняті слуховим контролем, спостереженням та слуховим прийманням радіопередач у радіоцентрах, радіобюро, на радіостанціях, а також на контрольних станціях та у пеленгаторних пунктах 

9. 

Робітники, керівники і фахівці, які працюють на підземних об'єктах зв'язку 

10. 

Сортувальник поштових відправлень та виробів друку 3, 2 і 1 класу, зайнятий сортуванням у стаціонарних підприємствах зв'язку, поштових вагонах та у газетно-журнальних експедиціях при друкарнях 

11. 

Телеграфіст 3, 2 і 1 класу, оператор електрозв'язку 3, 2 і 1 класу, які працюють на телеграфних апаратах усіх типів: 

  

за графіком цілодобових змін та за умови середньогодинного навантаження на одного телеграфіста 800 слів на годину 

за графіком денних та вечірніх змін та за умови середньогодинного навантаження на одного телеграфіста 1100 слів на годину 

12. 

Телеграфіст 3, 2 і 1 класу, оператор електрозв'язку 3, 2 і 1 класу, які приймають та передають телеграми по телефону з використанням гарнітури та відеотерміналів і за умови навантаження не менше ніж 300 слів на годину 

13. 

Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3, 2 і 1 класу, який працює на міжміських телефонних станціях, переговорних пунктах, безпосередньо зайнятий на роботах, пов'язаних із здійсненням з'єднань для забезпечення міжміських телефонних розмов, а також довідкових, контрольних столів та столів замовлень цих станцій 

14. 

Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі 2 і 1 класу, який працює на автоматичних телефонних станціях (АТС) 

15. 

Фотооператор 3, 2 і 1 класу, який безпосередньо працює на апаратах усіх систем 

IX. ВИРОБНИЦТВО ТЕРМОМЕТРІВ 

1. 

Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий на роботі у ртутних цехах 

2. 

Гардеробник, зайнятий зберіганням спецодягу у ртутних цехах 

3. 

Калібрувальник скловиробів, зайнятий калібровкою та контролем капілярів під час роботи у темному приміщенні 

4. 

Контролер скляного виробництва, зайнятий роботою на верхніх майданчиках машин ВПС 

5. 

Контролер скляного виробництва, зайнятий перевіркою заготовок капілярів у темному приміщенні 

6.