Узяття на облік установи або організації, що прийняла рішення про самостійну сплату податків, здійснюється після прийняття такого рішення за заявою установи або організації відповідно до цього Порядку.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації України

 від 08.08.2005 р. № 317)

Якщо державна нотаріальна контора обслуговується централізованою бухгалтерією, то така нотаріальна контора відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у строки, встановлені для податкового кварталу, подає податковому органу податковий розрахунок та інформацію щодо здійснення державними нотаріусами цієї контори операцій з купівлі, продажу (міни) об'єктів нерухомого та рухомого майна та щодо видачі свідоцтв про право на спадщину або укладення договорів дарування.

(пункт 4.2 доповнено абзацом третім згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

4.3. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей з відповідної реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

(абзац перший пункту 4.3 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

Узяття юридичної особи на облік органами державної податкової служби здійснюється також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

(пункт 4.3 у редакції наказів Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

4.4. Підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи є надходження повідомлення про створення відокремленого підрозділу юридичної особи від державного реєстратора до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

(пункт 4.4 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

4.5. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби щодо кожної юридичної особи (відокремленого підрозділу) робиться запис у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. № 2-ОПП (додаток 2). Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб.

(пункт 4.5 із змінами, внесеними наказом Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317)

4.6. На бажання платника податків - юридичної особи (у тому числі тієї, стосовно якої не надійшли відомості від державного реєстратора) узяття його на облік може бути здійснене органом державної податкової служби на підставі документів, визначених у пункті 4.9 цього розділу.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що така юридична особа включена до Єдиного державного реєстру та не припинена.

(пункт 4.6 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

4.7. На бажання юридичної особи, стосовно відокремленого підрозділу якої до органу державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття відокремленого підрозділу на облік може бути здійснене органом державної податкової служби за його місцезнаходженням на підставі документів, визначених у пункті 4.10 цього розділу.

У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що такий відокремлений підрозділ включений до Єдиного державного реєстру й не є закритим.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 28.12.99 р. № 729,

 від 14.05.2001 р. № 195,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317)

4.8. Пункти 4.2 - 4.7 цього розділу не застосовуються до юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які набувають статусу юридичної особи до/без включення їх до Єдиного державного реєстру.

(пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 03.04.2002 р. № 149,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317)

4.9. Для взяття на облік платник податків - юридична особа, означена в пункті 4.6 або в пункті 4.8 цього розділу (у тому числі професійна спілка), подає до органу державної податкової служби:

заяву за ф. № 1-ОПП (додаток 1);

копію свідоцтва (документа) про державну реєстрацію (легалізацію);

копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для професійної спілки - за наявності).

Одночасно з поданням заяви платником податків - юридичною особою пред'являються оригінали перелічених документів.

(пункт 4.9 із змінами, внесеними згідно з наказами

 Державної податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 03.04.2002 р. № 149,

 у редакції наказу Державної податкової адміністрації

 України від 08.08.2005 р. № 317)

4.10. Для взяття на облік відокремлений підрозділ юридичної особи, крім професійної спілки, означений у пункті 4.7 або в пункті 4.8 цього розділу, подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням:

заяву за ф. № 1-ОПП (додаток 1);

копію витягу з Єдиного державного реєстру із зазначенням відомостей про відокремлений підрозділ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку включаються до Єдиного державного реєстру;

копію документа (свідоцтва) про реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення тощо та копію документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, якщо заявником є відокремлений підрозділ юридичної особи, відомості про яку не включаються до Єдиного державного реєстру.

(абзац третій пункту 4.10 замінено абзацами третім і четвертим згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497,

 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)

Одночасно з поданням заяви платником податків - відокремленим підрозділом пред'являється оригінал такого документа.

(пункт 4.10 у редакції наказу Державної податкової 

адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

4.11. Платники податків - військові частини для взяття на облік подають до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням такі документи:

заяву за формою № 1-ОПП;

завірену відповідним органом копію свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах;

(абзац третій пункту 4.11 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

копію довідки про включення до галузевого фонду ЄДРПОУ з присвоєним ідентифікаційним кодом.

(пункт 4.11 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 05.07.2000 р. № 361)

У разі, якщо військова частина не здійснює господарську діяльність, однак при цьому є платником податків (податковим агентом), то замість свідоцтва про реєстрацію військової частини як суб'єкта господарської діяльності у Збройних Силах має бути наданий підтверджуваний документ (документи) відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, що містить відомості про те, що військова частина є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства (із зазначенням даних про створення), не здійснює господарську діяльність в розумінні Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України", не перебуває на обслуговуванні централізованої бухгалтерії та зобов'язана самостійно вести бухгалтерський облік, утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджету із зазначенням видів податків.

(пункт 4.11 доповнено абзацом п'ятим з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

4.12. На обліку в органах державної податкової служби повинні перебувати угоди про розподіл продукції (далі - угоди) та договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб (далі - договори), при виконанні яких виникають обов'язки за сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством. Документи, що стосуються договору чи угоди, зберігаються в обліковій справі платника податків.

(абзац перший пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)

4.12.1. Для взяття на податковий облік угоди про розподіл продукції подаються такі документи:

заява за ф. № 1-ОПП;

завірена в нотаріальному порядку копія зареєстрованої угоди про розподіл продукції;

копія свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції.

4.12.2. Для взяття на облік договору про спільну діяльність без створення юридичної особи платник податків (резидент), що призначений учасниками договору відповідальним за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання договору, за своїм місцем перебування на податковому обліку подає такі документи:

заяву за ф. № 1-ОПП;

завірену копію договору (контракту) про спільну діяльність.

(абзац третій підпункту 4.12.2 пункту 4.12 із змінами, внесеними згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669)

До цих документів додаються:

а) інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;

б) копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачене використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;

в) копії ліцензій на провадження видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено нормами чинного законодавства.

(абзац четвертий підпункту 4.12.2 замінено абзацами четвертим - сьомим згідно з

 наказом Державної податкової адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497,

 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом восьмим)

Органи державної податкової служби провадять облік договорів про спільну діяльність відповідно до цього Порядку та до положень наказу Державної податкової адміністрації України від 30.09.2004 № 571 "Про затвердження форми Звіту про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, Порядку його складання та Порядку ведення податкового обліку результатів спільної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.2004 за № 1388/9987.

(абзац восьмий підпункту 4.12.2 пункту 4.12 у редакції наказу

 Державної податкової адміністрації України від 24.11.2004 р. № 669)

(пункт 4.12 у редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195)

4.13. Дані із заяв про взяття на облік платників податків заносяться до районного рівня Єдиного банку даних юридичних осіб та фіксуються у журналі за ф. № 2-ОПП (додаток 2).

(пункт 4.13 у редакції наказів Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

4.14. З моменту взяття на облік платник податків уважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства.

(пункт 4.14 у редакції наказів Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317)

4.15. Узяття на облік платника податків органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Єдиного банку даних юридичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі обліку платників податків - юридичних осіб за ф. № 2-ОПП.

(пункт 4.15 у редакції наказів Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 08.08.2005 р. № 317,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

4.16. Дані про дату взяття (постановки) на облік платника податків - юридичної особи чи відокремленого підрозділу юридичної особи орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.

(пункт 4.16 у редакції наказів Державної

 податкової адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 від 03.04.2002 р. № 149,

 від 08.08.2005 р. № 317,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428)

4.17. Після взяття платника податків на облік орган державної податкової служби формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП (додаток 4). Така довідка надсилається платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана платнику податків чи уповноваженій особі платника податків в органі державної податкової служби.