(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 428,

 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 20.08.2007 р. № 497)
Додаток 11

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 11-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14 травня 2001 р. № 195) 


№ __________

"___" _______________ 20__ р.

_____________________________________

(адреса органу державної податкової служби, якому видається повідомлення) 


_____________________________________

(адреса органу державної податкової служби, який видав повідомлення) 


_____________________________________

_____________________________________ 


_____________________________________

_____________________________________ 


ПОВІДОМЛЕННЯ*

про зняття з обліку платника податків у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання)

Назва органу державної податкової служби, у який платник податків стає (зобов'язаний стати) на облік 


  


Назва органу державної податкової служби, з якого повинен вибути платник податків 


  


Інформація про платника податків:

  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


Код ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити)

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові, місцезнаходження (місце проживання)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Посадова особа органу державної податкової служби 


______________

(підпис) 


________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


Керівник органу державної податкової служби 


______________

(підпис) 


________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


М. П. 


  


  Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) перед бюджетом ______

______________________________________________________________________  

 

Остання документальна перевірка проведена за станом на "___" _________ 20__ р.

Інформація про зняття з обліку в органі державної податкової служби ___________

______________________________________________________________________

Зняття з обліку здійснено

______________________________________________________________________

                                           (прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) 

Одержав дане повідомлення __________________ "___" _______________ 20__ р.

Посадова особа органу державної податкової служби 


______________

(підпис) 


________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


Керівник органу державної податкової служби 


______________

(підпис) 


________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


М. П. 


  


  ____________

* Це повідомлення виконується у двох примірниках, один з яких підшивається до облікової справи платника податків.

(додаток 11 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 08.08.2005 р. № 317)

 

Додаток 12

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 12-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 14 травня 2001 р. № 195) 


№ __________

"___" _______________ 20__ р.

_____________________________________

(орган, до якого подається довідка)

_____________________________________ 


ДОВІДКА

про зняття з обліку платника податків

ДПІ/ДПА у _______________________________________________________

повідомляє, що платник податків 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


Код за ЄДРПОУ / номер із ТРДПАУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити) 


__________________________________________________________________

                      (повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи) 

__________________________________________________________________

                                (місцезнаходження або місце проживання для фізичної особи) 

не має заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

У зв'язку з _________________________________________________________

                                                                (ліквідація, реорганізація, злиття та ін.) 

за рішенням _______________________________________________________

                                      (суду, господарського суду, власника, засновників, міністерства та ін.) 

від "___" _______________ 20__ р. № __________

знятий з податкового обліку "___" _______________ 20__ р.

Довідка видана для проведення державної реєстрації припинення платника податків та дійсна протягом двох місяців від дати її реєстрації.

Посадова особа

органу державної податкової служби 


 

___________

(підпис) 


 

_____________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


Керівник

органу державної податкової служби 


 

___________

(підпис) 


 

_____________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 


М. П. 


  


  


(додаток 12 у редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 14.05.2001 р. № 195,

із змінами, внесеними згідно з наказами Державної

 податкової адміністрації України від 05.09.2001 р. № 347,

 від 24.07.2006 р. № 427,  від 20.08.2007 р. № 497)

Додаток 13

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 14-ОПП 


Журнал

реєстрації довідок про взяття на облік платників податків

з/п 


Дата видачі, вихідний реєстраційний номер довідки (повідомлення), копій довідок 


Код ЄДРПОУ, номер із ТРДПАУ, номер ДРФО платника податків 


Найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи 


Місцезнаходження (місце проживання) 


Форма довідки (повідомлення), оригінал/дублікат та/або копії із зазначенням кількості копій 


Дата та підпис уповноваженої особи платника податків про одержання документів або дата їх вручення поштою 

До цього журналу вносяться відомості про видачу платникам податків:

оригіналів, дублікатів та копій довідок про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП;

повідомлень про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою № 16-ОПП.

(додаток 13 у редакції наказів Державної податкової

 адміністрації України від 03.04.2002 р. № 149,

 від 20.08.2007 р. № 497)

  

Додаток 14

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 15-ОПП 


№ ________

"___" _______________ 20__ року

 

______________________________________

(адреса органу державної податкової служби, якому дається повідомлення/адреса платника податків/адреса банківської установи, в якій відкриті рахунки платника податків) 

______________________________________

(адреса органу державної податкової служби, який дає повідомлення)  


 

 


ПОВІДОМЛЕННЯ*

про зарахування/виключення платника податків до/з категорії великих платників або про зміну місця обліку платника податків

(потрібне підкреслити)

Назва органу державної податкової служби, до якого переводиться платник податків:

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


Назва органу державної податкової служби, з якого переводиться платник податків:

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 


Інформація про платника податків:

  

  

  

  

  

  

  

  


(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ платника податків)

Назва та місцезнаходження: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Інформація про переведення з органу державної податкової служби:

Номер та дата рішення про переведення платника податків __________________________________________ 

Переведення здійснено:

_____________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис)

Посадова особа органу державної податкової служби 

________

(підпис) 

_________

(П. І. Б.) 

Керівник органу державної податкової служби 

________

(підпис) 

_________

(П. І. Б.) 


М. П. 


Заборгованість з податків і зборів (обов'язкових платежів) перед бюджетом:

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові інспектора, посада, підпис) 


Одержав дане повідомлення: __________________________________________"___"_______________ 20__ р. 

Відповідальна особа 

________

(підпис) 

_________

(П. І. Б.) 

Керівник 

________

(підпис) 

_________

(П. І. Б.) 


М. П. 


____________

* Це повідомлення виконується у двох примірниках (один підшивається до облікової справи платника податків, другий - платнику податків), копії надсилаються банківським установам, що обслуговують платника податків.

(Порядок доповнено додатком 14 згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 14.04.2000 р. № 170,

 додаток 14 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 р. № 427)

 


Додаток 15

до Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)

Форма № 16-ОПП

(у редакції наказу ДПА України

від 8 серпня 2005 р. № 317) 


"___" ____________ 200_ р.

№ ______________

ПОВІДОМЛЕННЯ

про включення платника податків до категорії платників окремих податків

Платник податків

Код за ЄДРПОУ / номер ДРФО (потрібне підкреслити) 


  


  


  


  


  


  


  


  


  


  


Повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи

  


  


включений до категорії платників окремих податків у

  


  


(назва органу державної податкової служби)

у зв'язку з наявністю підрозділу (об'єкта)

  


  


(назва підрозділу, об'єкта)

що знаходиться

  


  


(місцезнаходження підрозділу, об'єкта) 


Це повідомлення є доповненням до довідки про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП і дійсне тільки разом із такою довідкою до:

"___" ____________ 200__ року

(указати строк дії повідомлення, який обмежується бюджетним роком)