службового розслідування ДТП;

оцінки стану безпеки на підприємствах, де сталися ДТП; 

розробки та виконання заходів з їх попередження.

4.3.4. Планування та виконання робіт включає:

розробку та прийняття заходів (програм);

забезпечення реалізації (виконання) прийнятих завдань;

супроводження їх виконання на всіх етапах;

оцінку результатів прийняття в установленому порядку виконаних завдань.

4.3.5. Спеціальні функції включають:

підтвердження відповідності;

акредитацію органів, які виконують функції з сертифікації; 

сертифікацію;

ліцензування окремих видів діяльності.

4.3.6. Пропаганда безпеки здійснюється шляхом:

проведення днів, тижнів, місячників безпеки; 

проведення конференцій, семінарів, нарад; 

здійснення роз'яснювальної роботи;

використання засобів масової інформації.

4.3.7. Контрольні функції забезпечуються виконанням наступних видів контролю:

комплексних перевірок;

цільових перевірок;

оперативного контролю;

державного контролю (нагляду). 

4.3.8. Управлінські рішення включають наступні етапи:

підготовку рішення;

прийняття рішення;

реалізацію рішення;

контроль за виконанням.


5. Організація роботи


5.1. Органи управління


5.1.1 Функція організації роботи в сфері управління безпекою руху на автотранспорті передбачає формування органів управління, встановлення функціональних обов'язків для структурних підрозділів та посадових осіб, що беруть участь в управлінні, а також регламентацію їх діяльності. 

5.1.2. Для організації роботи з безпеки руху автотранспорту на всіх рівнях управління створюються служби безпеки дорожнього руху.

5.1.3. Служба безпеки дорожнього руху Міністерства транспорту, Державного департаменту автомобільного транспорту підпорядковуються безпосередньо їх керівникам або за рішенням керівника - одному з його заступників. Служба безпеки дорожньою руху автотранспортних управлінь, Підприємств підпорядковується безпосередньо їх керівникам. 

5.1.4. Служба безпеки дорожнього руху прирівнюється до основних виробничо-технічних служб і в своїй діяльності взаємодіє з відповідними підрозділами Державтоінспекції МВС України та іншими органами, діяльність яких пов'язана з безпекою дорожнього руху. 

5.1.5. Усі нормативні документи, що розробляються структурними підрозділами Міністерства, Державного департаменту автомобільного транспорту, автотранспортних управлінь, Підприємств, погоджуються із службою безпеки дорожнього руху з питань її повноважень.

5.1.6. У Міністерстві транспорту організацію роботи у цій сфері покладено на Управління безпеки транспорту.

У Державному департаменті автомобільного транспорту - на відповідний структурний підрозділ.

У Державних департаментах авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізниці, Укрморпорту для організації роботи з безпеки руху відомчого автотранспорту створюються служби безпеки дорожнього руху або вводяться фахівці з безпеки дорожнього руху.


5.2. Функціональні обов'язки


5.2.1. У положення про структурні підрозділи на всіх рівнях управління та в посадові інструкції повинні бути внесені конкретні обов'язки з питань забезпечення безпечної роботи автотранспорту.

5.2.2. Функціональні обов'язки структурних підрозділів та посадових осіб, розробляються службою безпеки дорожнього руху, на яку покладена організація роботи з безпеки руху, та затверджуються наказом керівника Міністерства, департаменту, управління, Підприємства.

Типове положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій наведено у додатку 2.

5.2.3. Один раз на 5 років функціональні обов'язки з безпеки руху підлягають перегляду.

5.2.4. Перевізник зобов'язаний:

створити службу безпеки дорожнього руху або призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань безпеки руху;

розробити та забезпечити функціонування системи управління безпекою руху;

розробляти та впроваджувати заходи з забезпечення безпеки дорожнього руху, запобігання виникненню ДТП та порушень правил дорожнього руху, зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також шуму і вібрації під час експлуатації автотранспортних засобів;

своєчасно інформувати про випадки ДТП та порушень правил дорожнього руху, що мали місце на підприємстві перевізника у відповідності з вимогами відповідних нормативних актів;

удосконалювати роботу з питань підготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

забезпечувати фінансування заходів, пов'язаних із профілактикою дорожньо-транспортного травматизму;

здійснювати заходи щодо розвитку, експлуатації та утримання транспортних засобів у відповідності до вимог чинних правил, норм і стандартів;

здійснювати медичний контроль та інструктаж водіїв з подальшим записом у подорожньому листі;

організовувати роботу водіїв, режими їх праці та відпочинку відповідно до вимог законодавства;

запроваджувати заходи, спрямовані на зниження напруженості праці і втомлюваності водіїв, організувати харчування водіїв у робочий час, забезпечити водіїв санітарно-побутовими приміщеннями і обладнанням, а також приміщеннями для здійснення лікувально-профілактичних заходів у відповідності з Положенням про робочий час і час відпочинку водіїв;

проводити інструктажі водіїв (вступний, первинний, цільовий, повторний, позаплановий) при прийнятті на роботу, переводі на роботу з однієї марки автомобіля на іншу, при зміні автобусного маршруту чи дорожніх умов на маршруті, направленні у відрядження, перевезенні дітей, небезпечних, великовагових та великогабаритних вантажів;

проводити стажування водіїв, які останнім часом не працювали водіями більше 12 місяців, або наймаються на роботу водіями вперше, не менше 30 годин, а для водіїв, які направлені на нові марки і моделі автомобілів - не менше 8 годин;

ознайомити водія перед поїздкою з паспортом маршруту та забезпечити його схемою маршруту і розкладом руху;

забезпечувати належний технічний та санітарний стан автобусів та своєчасну їх подачу на автостанцію;

забезпечити усунення причин, що призводять до ДТП, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками їх розслідування;

організовувати пропаганду з питань безпеки руху, здійснювати контроль за додержанням водіями вимог безпеки руху.

5.2.5. Водій автобуса, який виконує перевезення пасажирів зобов'язаний:

мати стаж керування транспортним засобом більше трьох років і посвідчення водія категорії С і Д та талон, що додається до посвідчення, а також реєстраційний документ на транспортний засіб;

виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту загального користування і технічної експлуатації автобуса;

мати з собою і пред'являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи на перевезення;

дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;

вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжувати поїздку, а також у разі вимушеної зупинки автомобільного транспортного засобу на залізничному переїзді;

не допускати випадків керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, у хворобливому, втомленому стані, під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також не передавати керування транспортним засобом особі, яка перебуває у такому стані;

перевірити перед вирушенням у дорогу технічний стан транспортного засобу та стежити за ним у дорозі;

перед виїздом на маршрут пройти передрейсовий медичний огляд;

дотримуватись визначеного режиму праці та відпочинку;

мати з собою дорожній лист, ліцензійну картку, схему маршруту та розклад руху автобуса і пред'являти їх для контролю;

дотримуватись визначеного маршруту та розкладу руху автобуса;

під час роботи на маршруті виконувати Правила дорожнього руху, Правила технічної експлуатації автобуса, ці Правила, посадову інструкцію та вказівки диспетчера.


5.3. Регламентація діяльності


5.3.1. На підставі функціональних обов'язків з безпеки руху автотранспорту посадових осіб всіх рівнів управління повинні бути розроблені та затверджені наказом відповідного органу управління Основні нормативи особистої участі посадових осіб у проведенні мінімуму заходів щодо зміцнення дисципліни і забезпечення безпеки руху на автотранспорті (далі - Основні нормативи).

5.3.2. Типова форма Основних нормативів наведена у додатку 3.

5.3.3. Контроль за виконанням Основних нормативів покладається на структурні підрозділи (органи), які здійснюють державний (відомчий) контроль та нагляд за безпекою руху автотранспорту.

5.3.4. Для попередження надзвичайних подій та забезпечення системності у роботі з питань безпеки руху автотранспорту запроваджується проведення Днів безпеки.

5.3.5. Дні безпеки проводяться:

на підприємствах - не рідше одного разу на місяць;

у Державному департаменті автомобільного транспорту, автотранспортних управліннях - не рідше одного разу в квартал;

у Міністерстві транспорту - двічі на рік.

5.3.6. Перед проведенням Дня безпеки видається наказ, в якому:

указуються підприємства, автоуправління організації, установи тощо, які підлягають перевірці;

призначається склад комісії з перевірки і строки її роботи. Очолює комісію керівник підприємства, автоуправління, директор Державного департаменту автомобільного транспорту, заступник Міністра транспорту;

наводяться основні питання, які підлягають перевірці.

5.3.7. Приблизний (орієнтовний) перелік питань, які необхідно висвітлити під час перевірки в День безпеки наведено у додатку 4.

5.3.8. Матеріали перевірок, здійснених під час проведення Дня безпеки оформлюються актом. Типова форма акта наведена у додатку 5.

5.3.9. Підсумки проведення Дня безпеки при необхідності розглядаються на комісії з питань безпеки транспорту.

5.3.10. По результатам проведення Дня безпеки видається наказ з заходами щодо покращання роботи, усунення виявлених недоліків.

5.3.11. Питання безпеки руху транспорту повинно розглядатися не рідше:

одного разу на рік на колегії Міністерства транспорту України;

двох разів на рік на колегіях державних департаментів автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізниці, Укрморпорту.


5.4. Нормативне забезпечення


5.4.1. Законодавство з питань безпеки руху автотранспорту складається з Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжгалузевих та галузевих нормативних актів.

Основоположні нормативно-правові акти наведенні в пунктах 1 - 13 додатка 3.

5.4.2. Нормативно-правові акти розробляються згідно з:

Тимчасовим регламентом Кабінету Міністрів України (п. 31 додатка 1);

рекомендаціями з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актів (п. 33 додатка 1);

Порядком підготовки нормативно-правових актів Міністерства транспорту України та Порядком підготовки та подання на державну реєстрацію відомчих нормативно-правових актів Міністерства транспорту України (п. 32 додатка 1).

5.4.3. Нормативно-правові акти Міністерства транспорту:

не рідше одного разу на 10 років підлягають перегляду, а не рідше одного разу на 5 років - перевірці на відповідність чинній нормативно-правовій базі;

позачергове внесення змін та доповнень до них здійснюється згідно з рекомендаціями комісій з розслідування подій, а також наглядових органів. Остаточне рішення приймається Міністерством транспорту України.


6. Інформація про стан безпеки


6.1. Передача інформації про дорожньо-транспортні пригоди


6.1.1. Керівник Підприємства повинен не пізніше 2 годин після ДТП, при якій загинули або травмовані люди, сповіщати вищу інстанцію, якій підприємство безпосередньо підпорядковане.

6.1.2. Керівники автоуправлінь забезпечують своєчасне одержання інформації щодо ДТП від перевізників у разі, якщо при ДТП загинули або травмовані люди.

6.1.3. Керівники автоуправлінь, які отримали повідомлення про ДТП, при якій загинули або травмовані люди, протягом не більше однієї години надсилають інформацію до Укравтотрансу.

6.1.4. Державні департаменти автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізниця, Укрморпорт оперативну інформацію про ДТП не пізніше однієї години після її одержання надсилають за формою, наведеною у додатку 6, до Міністерства транспорту через засоби факсимільного зв'язку:

у робочий час - Управлінню безпеки транспорту Міністерства транспорту на телефон/факс 268-12-66, 269-61-54, 269-45-31 за підписом керівника органу державного управління (або його заступника);

в неробочий час, у вихідні і святкові дні - відповідальному черговому Міністерства транспорту України на телефон/факс 268-10-41, телефон 269-35-43 за підписом чергового. В перший за вихідними робочий день ця інформація до 10-ї години підтверджується листом керівника органу державного управління або його заступника.

6.1.5. Керівники державних департаментів автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, Укрзалізниці, Укрморпорту своїми наказами встановлюють порядок подання та отримання інформації про ДТП.

6.1.6. Державний департамент автомобільного транспорту в період з 15.12 до 15.02 щоденно до 8 години ранку надсилає Міністерству транспорту оперативну інформацію про забезпечення безпеки руху та стан автомобільних доріг у зимовий період за формою, наведеною у додатку 7.


6.2. Облік дорожньо-транспортних пригод


6.2.1. Підприємства та Перевізники ведуть облік усіх ДТП за участю транспортних засобів, власниками яких вони є, незалежно від місця скоєння пригоди, її наслідків і вини водія у журналі за формою, наведеною у додатку 8.