Таблиця 7

Допустимі рівні звукового тиску у дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами, Гц

Загальний рівень звукового тиску, дБлін.

2

4

8

16

105

105

105

105

110


Додаток 1


Визначення середнього рівня шуму або октавних рівнів звукового тиску


Середній рівень шуму L Асер. дБА та середні октавні рівні звукового тиску L сер. дБ обчислюють за допомогою таблиці Д.1.1.

  Таблиця Д.1.1.


Різниця двох рівнів, що додаються, дБА або дБ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Додаток до більш

високого рівня, дБ

3,0 2,5 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0


Додавання рівнів за таблицею проводять у такому порядку:

1) обчислюють різницю рівнів, що додаються;

2) визначають додаток до більш високого рівня відповідно до таблиці;

3) додають додаток до більш високого рівня;

4) аналогічні дії проводять з одержаною сумою та третім рівнем і т. д. Від одержаної суми "№" віднімають 10 lg №, одержуючи середній рівень.

Якщо різниця між найбільшим та найменшим виміряними рівнями не перевищує 5 дБ, то середнє значення L Асер. L сер. дорівнює середньому арифметичному значенню всіх виміряних рівнів.

 

  Додаток 2

 

Обчислення еквівалентного рівня переривчастого шуму


Обчислення еквівалентного рівня шуму, дБА (рівня звукового тиску, дБ) проводиться у такій послідовності.

  1. Визначають поправки L Аі, дБА, L і, дБ до значень виміряних рівнів шуму L Аі, або октавних рівнів звукового тиску L і в залежності від тривалості ступенів шуму відповідно до таблиці Д.2.1.

 

Таблиця Д.2.1

Тривалість

ступенів переривчастого шуму, хв.

/ % за зміну

480

420

360

300

240

150

120

60

30

15

6

100

88

75

65

50

38

25

12

6

3

1

Поправка

L дБА, L дБ

0

0,6

1,2

2,0

3,0

4,2

6,0

9,0

12,0

15,1

19,1

2. Обчислюють різницю L Аі - L Аі , L і - L і для кожного ступеню шуму.

3. Додають енергетично одержані рівні шуму кожного ступеня за таблицею Д.1.1.

Ця сума і є еквівалентним рівнем переривчастого шуму.

 

Приклад розрахунку еквівалентного рівня переривчастого шуму:

 

Умова: L 1А = 110 дБА протягом 30 хв.

L 2А = 98 дБА протягом 130 хв.

L 3А = 75 дБА протягом 320 хв.

 

За таблицею Д.2.1 визначаємо L А для кожного найближчого значення рівня.

 

L 1А = 12,0 дБА

L 2А = 6,0 дБА

L 3А = 2,0 дБА

 

Визначаємо величини L Аі - L Аі для кожного рівня.

 

110 дБА - 12,0 дБА = 98,0 дБА

98 дБА - 6,0 дБА = 92,0 дБА

75 дБА - 2,0 дБА = 73,0 дБА

 

Визначаємо енергетичну суму рівнів за таблицею Д.1.1.

98 дБА - 92,0 дБА = 6,0 дБА

При різниці рівнів 6,0 дБА додаток L А = 1 дБА, яку додаємо до більшого рівня:

98,0 дБА + 1 дБА = 99,0 дБА

Визначаємо різницю між сумою двох перших рівнів та третім рівнем:

99,0 дБА - 73,0 дБА = 26,0 дБА

При різниці рівнів 26,0 дБА додаток L А = 0, який додаємо до більшого рівня:

99,0 дБА + 0 = 99,0 дБА

Еквівалентний рівень - 99 дБА.

ї

Додаток 3


Обчислення еквівалентного рівня шуму,

який коливається у часі

 

Обчислення проводиться у такій послідовності:

1. Діапазон рівнів шуму, які вимірюються, поділяють на наступні інтервали: від 38 до 42; від 43 до 47; від 48 до 52; від 53 до 57; від 58 до 62; від 63 до 67; від 68 до 72; від 73 до 77; від 78 до 82; від 83 до 87; від 88 до 92; від 93 до 97; від 98 до 102; від 103 до 107; від 108 до 112; від 113 до 117; від 118 до 122 дБА.

2. Вимірювані рівні шуму розподіляють по інтервалах, підраховують число відліків рівнів шуму у кожному інтервалі.

Результати відліків заносяться у графи 2 та 3 таблиці Д.3.1.

3. За таблицею Д.3.2 визначають часткові індекси в залежності від інтервалу та числа відліків у даному інтервалі рівнів шуму. Одержані значення записують у графу 4 табл. Д.3.1.

4. Записані у графу 4 часткові індекси додають, а результат записують у графу 5 табл. Д.3.1.

5. Еквівалентний рівень шуму L Аекв. = 30 + L Аі,

де L Аі, - поправка, дБА, яка визначається за таблицею Д.3.3 в залежності від величини сумарного індексу.


Таблиця Д.3.1

Шум, що коливається у часі (тривалість вимірювання 30 хв.)


Інтервали рівнів звуку, дБ

Показники відліків рівнів шуму в інтервалі

Число відліків рівнів шуму в інтервалі

Часткові індекси

Сумарний індекс

 від 38 до 42

від 43 до 47

від 48 до 52

від 53 до 57

від 58 до 62

від 63 до 67

від 68 до 72

від 73 до 77

від 78 до 82

від 83 до 87

від 88 до 92

від 93 до 97

від 98 до 102

від 103 до 107

від 108 до 112

від 113 до 117

від 118 до 122

 

Δ L Аекв. = дБА

L Аекв. = дБА

 

 

  Таблиця Д.3.2

 

Число відліків рівнів шуму в інтервалі

Інтервали рівнів шуму, дБА

Від 38 до 42

Від 43 до 47

Від 48 до 52

Від 53 до 57

Від 58 до 62

Від 63 до 67

Від 68 до 72

Від 73 до 77

Від 78 до 82

Від 83 до 87

Часткові індекси

1

0

0

0

1

3

9

28

88

278

878

2

0

0

1

2

6

18

56

176

556

1760

3

0

0

1

3

8

26

83

284

833

2640

4

0

0

1

4

11

35

111

350

1110

3500

5

0

0

1

4

14

44

138

439

1380

4390

6

0

1

2

5

17

52

166

527

1630

5270

7

0

1

2

6

19

61

194

615

1940

6150

8

0

1

2

7

22

70

222

703

2220

7030

9

0

1

3

8

25

79

250

790

2500

7900

10

0

1

3

9

28

88

278

880

2780

8800

11-12

0

1

3

10

33

105

330

1050

3300

10500

13-14

0

1

4

12

39

123

389

1230

3890

12300

15-16

0

1

4

14

44

141

444

1410

4440

14100

17-18

1

2

5

16

50

158

500

1580

5000

15800

19 - 20

1

2

6

18

56

176

560

1760

5600

17600

21 - 23

1

2

6

20

64

202

639

2020

6390

20200

24 - 26

1

2

7

23

72

228

722

2280

7220

22800

27 - 30

1

3

8

26

83

263

833

2630

8330

26300

31 - 34

1

3

9

30

94

299

944

2990

9440

29900

35 - 39

1

3

11

34

108

343

1080

3130

10800

34300

40 - 44

1

4

12

39

122

387

1220

3870

12200

38700

45 - 49

1

4

14

43

136

430

1360

4800

13600

48000

50 - 56

2

5

16

49

156

492

1560

4920

15600

49200

57 - 63

2

6

17

55

175

553

1750

5530

17500

55300

64 - 70

2

6

19

61

191

615

1940

6150

19400

61500

71 - 80

2

7

22

70

222

703

2220

7030

22200

70300

81 - 90

3

8

25

79

250

790

2500

7900

25000

79000

91 - 100

3

9

28

88

278

878

2780

8780

27800

87800

101 - 115

3

10

32

101

319

1010

3190

10100

31900

101000

116 - 130

4

11

36

114

361

1140

3610

11400

36100

114000

131 - 150

4

13

42

132

417

1320

4170

13200

41700

132000

151 - 170

5

15

47

149

472

1490

4720

14900

47200

149000

171 - 190

5

17

53

167

528

1670

5280

16700

52800

167000

191 - 220

6

19

61

193

611

1930

6110

19300

61100

193000

221 - 250

7

22

69

220

694

2200

6940

22000

69400

220000

251 - 280

8

25

78

246

778

2460

7780

24600

77800

246000

281 - 320

9

28

89

281

889

2810

8890

28100

88900

281000

321 - 360

10

32

100

316

1000

3160

10000

31600

100000

316000