Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість( Підпункт 23.2 пункту 23 доповнено абзацом згідно з Наказом

Державної податкової адміністрації

№ 17 від16.01.2006 )


У разі зарахування платника податку на додану вартість до категорії великих платників податків на зазначену дату орган державної податкової служби подає до інспекції (підрозділу) документи, перелік яких визначено Порядком обліку.


( Пункт 23.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 170 від 14.04.2000 )


У разі виключення платника податку на додану вартість з категорії великих платників податків на зазначену дату інспекція (підрозділ) подає до органу державної податкової служби за попереднім місцем обліку платника податків документи, перелік яких визначено Порядком обліку .


( Пункт 23.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 170 від 14.04.2000 )

( Пункт 23.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

№ 72 від 14.02.2002 )

23.3. Органами державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням проводиться процедура зняття з обліку платника податку, а орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням здійснює процедуру взяття його на облік. При цьому в пакеті документів, які надсилаються органом державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням, обов'язково подається інформація про кількість завірених копій Свідоцтва.

У разі зарахування платника податку на додану вартість до категорії великих платників податків органом державної податкової служби за попереднім місцем обліку здійснюється процедура зняття з обліку платника податків, а інспекція (підрозділ) здійснює процедуру взяття його на облік. При цьому орган державної податкової служби надає інформацію інспекції (підрозділу) про кількість завірених копій свідоцтва платника ПДВ.


( Пункт 23.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 170 від 14.04.2000 )


У разі виключення платника податку на додану вартість з категорії великих інспекцією (підрозділом) здійснюється процедура зняття його з обліку. Орган державної податкової служби за попереднім місцем обліку здійснюється процедура взяття його на облік. При цьому інспекція (підрозділ) надає інформацію органу державної податкової служби про кількість завірених копій свідоцтва платника ПДВ.


( Пункт 23.3 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 170 від 14.04.2000 )


Процедури взяття на облік/зняття з обліку визначені відповідними пунктами розділів 4 та 8 Порядку обліку.


( Пункт 23.3 доповнено абзацом згідно з Наказом ДПА

№ 72 від 14.02.2002 )

( Пункт 23.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

№ 72 від 14.02.2002 )

23.4. Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням видає нове Свідоцтво лише в обмін на оригінал Свідоцтва, яке було видане за попереднім місцем реєстрації в якості платника податку на додану вартість, та всі копії такого Свідоцтва. Термін дії старого Свідоцтва закінчується на дату видачі нового Свідоцтва, але не може перевищувати 30-денний термін від дати взяття платника податків на податковий облік в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням.


{ Абзац підпункту 23.4 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної податкової адміністрації

№ 17 від 16.01.2006,

№ 216 від 25.04.2006 }


У новому Свідоцтві зазначається дата реєстрації платника податку на додану вартість, що відповідає такій даті, зазначеній у Свідоцтві, яке було видане за попереднім місцем реєстрації. Датою видачі нового свідоцтва та датою анулювання Старого свідоцтва є дата внесення відповідних змін до Реєстру.


( Підпункт 23.4 пункту 23 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


23.5. Якщо відповідно до законодавства, у тому числі Порядку обліку , стосовно платника податку на додану вартість, який змінив місцезнаходження (місце проживання), що пов'язане із зміною податкового органу - місця перебування на обліку, продовжено термін його перебування на обліку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) більше ніж на місяць або до кінця року, то заміна Свідоцтва здійснюється з урахуванням таких особливостей.

Органом державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання), у якому продовжено термін перебування на обліку платника податку на додану вартість, на бажання платника, Свідоцтво може бути замінене в порядку, визначеному пунктом 21 цього Положення. При цьому Свідоцтво видається із зазначенням терміну його дії, який відповідає даті закінчення двадцяти днів, наступних за днем, до якого продовжено термін перебування на обліку платника податку. Термін дії Свідоцтва вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва, як це передбачено пунктом 15 цього Положенн


{ Абзац другий підпункту 23.5 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

№ 427 від 24.07.2006 }


Заміна Свідоцтва в органі державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку на додану вартість здійснюється у порядку, визначеному пунктами 23 та 24 цього Положення. При цьому платник податку на додану вартість зобов'язаний подати до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) додаткову реєстраційну заяву з позначкою "Зміна місцезнаходження" у двадцятиденний строк після завершення строку перебування на обліку платника податку в органі державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).


( Пункт 23 доповнено підпунктом 23.5 згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


24. Орган державної податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку на додану вартість надсилає органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням Повідомлення про видачу Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку зі зміною місцезнаходження (місця проживання) згідно з додатком 4 Положення (форма № 4-P). Органи державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням платника податку на додану вартість, отримавши зазначене повідомлення, включають інформацію про зміну місцезнаходження (місця проживання) у бази даних платників податку на додану вартість.


Анулювання реєстрації платників податку

на додану вартість


( Назва розділу в редакції Наказу Державної податкової

адміністрації № 17 ) від 16.01.2006 )


25. Реєстрація діє до дати її анулювання, яке відбувається у випадках, визначених пунктом 9.8 статті 9 Закону , якщо:


( Абзац перший пункту 25 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


а) платник податку, який до місяця, у якому подається заява про анулювання реєстрації, є зареєстрованим згідно з положеннями підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону більше двадцяти чотирьох календарних місяців, уключаючи місяць реєстрації, та має за останні дванадцять поточних календарних місяців обсяги оподатковуваних операцій, менші за визначені зазначеним підпунктом Закону;


( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


б) ліквідаційна комісія платника податку, оголошеного банкрутом, закінчує роботу або платник податку ліквідується за власним бажанням чи за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання);


( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


в) особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку або стає суб'єктом інших спрощених систем оподаткування, які визначають особливий порядок нарахування чи сплати податку на додану вартість, відмінний від тих, що встановлені Законом , чи звільняють таку особу від сплати цього податку за рішенням суду або з будь-яких інших причин;


( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


г) зареєстрована як платник податку особа обирає відповідно до Закону ( 168/97-ВР ) спеціальний режим оподаткування за ставками, іншими, ніж зазначені в статті 6 та статті 8-1 Закону;


( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


ґ) особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларації з цього податку протягом дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок протягом такого періоду, а також у випадках, визначених законодавством стосовно порядку реєстрації суб'єктів господарювання.


( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної

податкової адміністрації № 17 від16.01.2006 )


Анулювання реєстрації здійснюється шляхом анулювання Свідоцтва та виключення платника податку на додану вартість з Реєстру.


( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


25.1. Анулювання реєстрації за ініціативою платника податку на додану вартість може бути здійснене на підставах, визначених у підпунктах "а"-"ґ" пункту 25 цього Положення. Для цього платник податку на додану вартість подає до податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ (додаток 3).


( Абзац перший підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


Разом із поданням такої заяви платник податку зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не приймає до розгляду заяву про анулювання реєстрації.


( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається податковим органом протягом десяти календарних днів.

Дані про розгляд заяви та анулювання реєстрації платника податку на додану вартість вказуються у відповідній графі заяви за формою № 3-ПДВ.


( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


За наявності підстав для анулювання реєстрації податковий орган анулює реєстрацію платника податку на додану вартість. Дата анулювання реєстрації визначається згідно з підпунктом 25.3 цього пункту.


( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


У разі відсутності підстав для анулювання реєстрації платника податку на додану вартість або якщо особа відповідає критеріям, згідно з якими реєстрація її платником податку на додану вартість є обов'язковою, надається письмове пояснення (відмова в анулюванні реєстрації) та повертається Свідоцтво разом із засвідченими копіями Свідоцтва під розписку платника податку на додану вартість (Представника платника) або направляється поштою з повідомленням про вручення за рахунок такого платника податку на додану вартість.


( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


Податковий орган не може відмовити в анулюванні реєстрації у разі існування підстав, визначених у підпунктах "а", "б" цього пункту.


( Абзац підпункту 25.1 пункту 25 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації № 17 від 16.01.2006 )


Якщо органом державної податкової служби на підставі заяви суб'єкта малого підприємництва, що зареєстрований платником податку на додану вартість, прийнято рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником податку на додану вартість відповідно до абзацу другого статті 6 Указу, але цей звітний період ще не настав, то на Свідоцтві, корінці Свідоцтва та всіх засвідчених копіях Свідоцтва, у лівій верхній частині робиться спеціальний запис:


{ Абзац сьомий підпункту 25.1 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 427 від 24.07.2006 }


"Свідоцтво дійсне до "дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку", запис зроблено "дата". Запис на Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника органу державної податкової служби та печаткою. Свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються платнику при видачі документів, що підтверджують право платника на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду.

По закінченні терміну дії Свідоцтва з такою відміткою воно та його копії здаються суб'єктом малого підприємництва до органу державної податкової служби разом із заявою про скасування реєстрації платника податку на додану вартість. Після цього орган державної податкової служби виключає особу з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу платника податків на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.


{ Абзац десятий підпункту 25.1 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації № 427 від 24.07.2006 }


25.2. Анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах "б"-"ґ" цього пункту, здійснюється за ініціативою відповідного податкового органу. Податковий орган зобов'язаний прийняти самостійне рішення про анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах "в"-"г" цього пункту.

25.2.1. Органи державної податкової служби здійснюють постійний моніторинг платників податку на додану вартість, які включені до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації відповідних платників податку на додану вартість у разі існування підстав, визначених у підпунктах "б"-"ґ" пункту 25 цього Положення.

Такі рішення можуть бути прийняті за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей):