Порядок обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів)Узяття на облік фізичної особи-підприємця здійснюється органом державної податкової служби також на підставі відповідного повідомлення державного реєстратора про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.


(Пункт 5.1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


5.2. Про отримання повідомлення від державного реєстратора підрозділом з обліку платників податків органу державної податкової служби стосовно кожної фізичної особи - підприємця робиться запис у журналі обліку платників податків і зборів (обов'язкових платежів) фізичних осіб за ф. N 7-ОПП (додаток 7).

Отримані від державного реєстратора відомості обробляються засобами відповідного програмного забезпечення згідно з регламентом такої обробки та вносяться до Реєстру фізичних осіб.


(Пункт 5.2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005)


5.3. На бажання фізичної особи - підприємця, стосовно якої до органу державної податкової служби за її місцем проживання не надійшли відомості від державного реєстратора, узяття такої особи на облік може бути здійснене органом державної податкової служби, якщо така особа подає до органу державної податкової служби: заяву за формою N 5-ОПП (додаток 5); копію свідоцтва про державну реєстрацію. Одночасно з поданням заяви платником податків - фізичною особою - підприємцем пред'являється оригінал такого свідоцтва. У цьому разі за даними Єдиного державного реєстру та/або через відповідного державного реєстратора підрозділ з обліку платників податків органу державної податкової служби зобов'язаний установити, що така фізична особа - підприємець включена до Єдиного державного реєстру та її підприємницька діяльність не припинена.


(Пункт 5.3 в редакції Наказів ДПА

N 195 від 14.05.2001,

N 317 від 08.08.2005)


5.4. Узяття на облік фізичної особи - підприємця органом державної податкової служби провадиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей від державного реєстратора чи заяви від платника податків та здійснюється датою внесення даних до Реєстру фізичних осіб за номером, який відповідає порядковому номеру реєстрації відповідного повідомлення державного реєстратора чи заяви платника податків у журналі за ф. N 7-ОПП.


{Пункт 5.4 в редакції Наказу ДПА

N 149 від 03.04.2002;

із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004;

в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 317 від 08.08.2005;

із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової

адміністрації N 428 від 24.07.2006}


5.5. Фізичні особи-підприємці, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційних номерів, мають у паспортах відмітки про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера та стосовно яких замість ідентифікаційного номера до Єдиного державного реєстру і свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця внесено серію та номер паспорта, після взяття на облік обліковуються в органах державної податкової служби за серією та номером паспорта. В усіх документах, передбачених цим Порядком, стосовно таких фізичних осіб-підприємців замість ідентифікаційних номерів ДРФО вказуються серії та номери паспортів осіб, які внесені до Єдиного державного реєстру.


{Пункт 5.5 розділу 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 427 від 24.07.2006}


5.6. Якщо за результатами звірки з даними Єдиного державного реєстру встановлено, що фізична особа-підприємець має стан такої, що здійснює діяльність та не перебуває на обліку або знята з обліку у відповідному органі державної податкової служби, то цим органом проводяться заходи щодо отримання відповідних відомостей від державного реєстратора та постановки на облік такої фізичної особи-підприємця згідно із цим Порядком.


{Пункт 5.6 розділу 5 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації

N 427 від 24.07.2006}


5.7. Підрозділ обліку платників податків після взяття платника податків на облік формує його облікову справу з переліком документів, визначених пунктом 5.1 цього Порядку та іншими документами, передбаченими цим Порядком, яка зберігається до ліквідації платника податків або зняття його з обліку в одному органі державної податкової служби і взяття на облік в іншому, тобто у випадку зміни місця проживання платника податків (із зміною адміністративного району). Облікова справа з описом документів на другий день після взяття платника податків на облік закріплюється за інспектором, про що робиться відмітка в журналі за ф. N 7-ОПП. Реєстраційна і звітна частина облікової справи зберігається в підрозділі з питань оподаткування фізичних осіб. Наступного робочого дня після взяття на облік фізичних осіб-підприємців підрозділ з обліку платників податків передає до підрозділу податкової міліції список взятих на облік за попередній день фізичних осіб-підприємців для реалізації покладених законом повноважень.


{Пункт 5.7 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}

(Пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА

N 195 від 14.05.2001)


5.8. Довідка про взяття фізичної особи - підприємця на облік в органі державної податкової служби формується та видається згідно з пунктами 4.16 - 4.18 розділу 4 цього Порядку. Дані про дату взяття (постановки) на облік фізичної особи - підприємця орган державної податкової служби у день взяття на облік передає відповідному державному реєстратору для внесення цих відомостей до Єдиного державного реєстру.


{Абзац другий пункту 5.8 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


У довідці про взяття на облік фізичної особи-підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується "Фізична особа-підприємець".


{Пункт 5.8 розділу 5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}

(Пункт 5.8 розділу 5 в редакції Наказу Державної

податкової адміністрації N 317 від 08.08.2005)


5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності, здійснюється у порядку, установленому цим Порядком для фізичних осіб - підприємців. Узяття на облік таких платників податків здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою N 5-ОПП (додаток 5). Такою самозайнятою особою одночасно з поданням заяви пред'являється оригінал та до заяви додається копія документа про реєстрацію незалежної професійної діяльності чи отримання згідно із законодавством права (дозволу, ліцензії, сертифіката тощо) на ведення незалежної професійної діяльності.


{Пункт 5.9 розділу 5 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


У довідці про взяття на облік такої самозайнятої особи перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.


{Пункт 5.9 розділу 5 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


5.9.1. Узяття на облік приватного нотаріуса здійснюється в органі державної податкової служби за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. При поданні заяви таким платником податків пред'являється оригінал та надається копія реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності.


{Абзац перший підпункту 5.9.1 пункту 5.9 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації

N 428 від 24.07.2006}


Про видане реєстраційне посвідчення, про зміни адреси розташування робочого місця нотаріуса, анулювання реєстраційного посвідчення орган юстиції кожного разу повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса згідно із Положенням про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 04.03.94 N 10/5 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.03.94 за N 41/250.


(Розділ 5 доповнено пунктом 5.9 згідно з Наказом ДПА

N 669 від 24.11.2004)


5.9.2. Узяття на облік адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально та не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, здійснюється за місцем їх проживання.

При поданні заяви такими платниками податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю за формою, визначеною додатком до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 05.05.93 N 155.


{Пункт 5.9 розділу 5 доповнено підпунктом 5.9.2 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


5.9.3. Узяття на облік судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та отримали право самостійно здійснювати судово-експертну діяльність, здійснюється за місцем їх проживання. При поданні заяви такими платниками податків пред'являється оригінал та надається копія свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, виданого Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України за формою, що відповідає додатку 7 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 N 86/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за N 882/11162. Довідка про взяття на облік такого платника податків видається із зазначенням строку її дії, що не може перевищувати строк дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.


{Пункт 5.9 розділу 5 доповнено підпунктом 5.9.3 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


5.9.4. Якщо органом державної податкової служби за інформацією від іншого державного органу чи при виконанні власних функцій виявляється фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, що є зареєстрованою, але не перебуває на обліку в органі державної податкової служби, орган державної податкової служби повідомляє таку особу про необхідність подання заяви для взяття на облік. Якщо у двадцятиденний строк від дня направлення повідомлення така самозайнята особа не подає заяви для взяття на облік, підрозділ з обліку платників податків направляє до підрозділу податкової міліції запит щодо встановлення місця проживання (місця ведення діяльності), а також відомості про таку самозайняту особу для реалізації покладених законом повноважень.


{Пункт 5.9 розділу 5 доповнено підпунктом 5.9.4 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 428 від 24.07.2006}


5.10. Реєстрація фізичних осіб з присвоєнням їм ідентифікаційних номерів здійснюється органами державної податкової служби в порядку, визначеному законодавством України.


{Розділ 5 доповнено пунктом 5.10 згідно з Наказом ДПА

N 216 від 25.04.2006 }


5.11. Облік фізичних осіб, які не є самозайнятими особами, здійснюється органами державної податкової служби залежно від наявності у фізичних осіб об'єктів оподаткування.


{Розділ 5 доповнено пунктом 5.11 згідно з Наказом ДПА

N 216 від 25.04.2006}


6. Особливості обліку нерезидентів та їх

відокремлених підрозділів


6.1. Облік філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів юридичних осіб - нерезидентів в Україні

6.1.1. Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв нерезидентів в Україні згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", до початку своєї господарської діяльності реєструються платниками податку на прибуток в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням згідно з Положенням про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 12.08.97 N 293, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.08.97 за N 331/2135 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 N 23, та з урахуванням вимог цього Порядку. Узяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цим Порядком не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва нерезидента в Україні згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

У разі реєстрації постійного представництва нерезидента в Україні платником податку на прибуток уважається, що такий платник податків є взятим на облік в органі державної податкової служби за його місцезнаходженням з дати такої податкової реєстрації та не зобов'язаний подавати документи для взяття на облік згідно з цим Порядком. За письмовим зверненням постійного представництва нерезидента в Україні йому може бути видана довідка про взяття на облік за ф. N 4-ОПП відповідно до цього Порядку.

6.1.2. Облік відокремлених підрозділів юридичних осіб - нерезидентів, які не здійснюють господарської діяльності в Україні та не підпадають під визначення постійних представництв нерезидентів в Україні відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), але відповідно до законодавства України зобов'язані сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), здійснюється відповідно до цього Порядку.

Для взяття на облік в органах державної податкової служби такі відокремлені підрозділи подають документи згідно з пунктом 4.9 цього Порядку.

6.1.3. Документом про реєстрацію відокремлених підрозділів нерезидентів на території України є: свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, - для представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, на які поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"; свідоцтво про реєстрацію структурного осередку громадської (неурядової) організації зарубіжної держави в Україні, видане Міністерством юстиції України, - для філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні; свідоцтво про державну реєстрацію представництва іноземного банку, видане Національним банком України, - для представництв іноземних банків; документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, створення, отримання згоди, дозволу тощо на функціонування підрозділу нерезидента на території України, - для інших відокремлених підрозділів нерезидентів.