Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість працівників в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах


27а вапногасильники


27а вогнетривники


27а гідромоніторники


27а електромонтери з ремонту повітряних ліній

електропередачі, зайняті ремонтом повітряних ліній

електропередачі (напругою 35 кВ і вище), які

працюють на висоті понад 5 м


27а електромонтери-лінійники з монтажу повітряних ліній

високої напруги й контактної мережі


27а ізолювальники


27а ізолювальники з термоізоляції, у тому числі зайняті

ремонтом та виготовленням устаткування


27а ізолювальники на гідроізоляції, у тому числі зайняті

ремонтом та виготовленням устаткування


27а ізолювальники-плівочники, у тому числі зайняті

ремонтом та виготовленням устаткування


27а каменотеси, у тому числі зайняті обробленням мармуру

і граніту ручним способом, на каменеобробних

підприємствах (цехах, дільницях) і підприємствах

монументальної скульптури


27а кислототривники-гумувальники


27а кислототривники-вініпластники


27а копрівники


27а машиністи автогудронаторів


27а машиністи бурових установок, у тому числі зайняті

бурінням розвідувально-експлуатаційних свердловин на

воду завглибшки понад 50


27а машиністи змішувачів асфальтобетону пересувних


27а машиністи копрів


27а машиністи укладачів асфальтобетону


27а монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних

конструкцій


27а муляри, зайняті в бригадах мулярів і в

спеціалізованих ланках мулярів комплексних бригад


27а піскоструминники


27а піскоструминники скла


27а покрівельники рулонних покрівель та покрівель із

штучних матеріалів, зайняті на роботах із

застосуванням мастик і грунтовок


27а прохідники гірничих схилів


27а слюсарі аварійно-відновлювальних робіт, зайняті на

роботах у підземних каналізаційних мережах


27а укладальники промислових залізобетонних труб


27а укладальники промислових цегляних труб


27а форсунники


27а фрезерувальники каменю, у тому числі зайняті на

каменеобробних підприємствах (цехах, дільницях)


27а футерувальники (кислототривники)


27а шліфувальники-полірувальники виробів з каменю, у

тому числі зайняті на каменеобробних підприємствах

(цехах, дільницях) і підприємствах монументальної

скульптури


27б б) керівники та фахівці


27б виконавці робіт


27б майстри будівельних та монтажних робіт


1. Підземні роботи з будівництва і ремонту

метрополітенів, підземних споруд (крім професій

робітників, зазначених у Списку N 1)


27.1а а) робітники


27.1а бетоняри


27.1а електромонтери з обслуговування підстанцій


27.1а електрослюсарі (слюсарі) чергові та з ремонту

устаткування


27.1а лицювальники-мармурники


27.1а лицювальники-плиточники


27.1а лицювальники-полірувальники


27.1а маляри


27.1а машиністи розчинонасосів


27.1а машиністи холодильних установок для заморожування

грунтів


27.1а монтажники гідроагрегатів


27.1а мотористи вентиляційних установок


27.1а муляри


27.1а слюсарі будівельні


27.1а теслярі


27.1а штукатури


27.1б б) керівники та фахівці


27.1б виконавці робіт


27.1б майстри будівельних та монтажних робіт


XXVIII. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ


1. Залізничний транспорт


28.1а а) робітники


28.1а апаратники приготування хімічних розчинів


28.1а бригадири (звільнені) підприємств залізничного

транспорту та метрополітенів, зайняті на

промивально-пропарювальних станціях (поїздах,

пунктах)


28.1а котельники, зайняті теплим промиванням котлів

паровозів


28.1а кочегари паровозів у депо


28.1а прийомоздавальники вантажу та багажу, зайняті в

пунктах наливання і зливання сірчистої нафти та

їдких речовин


28.1а промивальники котлів паровозів


28.1б б) керівники та фахівці


28.1б майстри промивально-пропарювальних станцій (поїздів,

пунктів)


2. Метрополітени


28.2а а) робітники, постійно зайняті тільки в нічний час

на роботах у тунелях і підземних спорудах


28.2а машиністи гідропідіймачів


28.2а бригадири (звільнені) підприємств залізничного

транспорту та метрополітенів


28.2а водії дрезин


28.2а дренажники


28.2а-3а електромонтажники


28.2а-3б електромонтери


28.2а машиністи залізнично-будівельних машин


28.2а машиністи зумпфових агрегатів


28.2а машиністи компресорів пересувних з двигунами

внутрішнього згоряння


28.2а машиністи компресорів пересувних з електродвигунами


28.2а машиністи мийних установок


28.2а машиністи фрезерно-зачисних машин


28.2а машиністи шпаловитягувальних машин


28.2а монтажники устаткування блокування та централізації

на залізничному транспорті


28.2а монтажники устаткування зв'язку


28.2а монтери колій


28.2а налагоджувальники колійних машин та механізмів


28.2а обхідники колій та штучних споруд


28.2а оператори дефектоскопних візків


28.2а оператори колійних вимірювань


28.2а-3в робітники, які зайняті на топографо-геодезичних і

маркшейдерських роботах


28.2а слюсарі зумпфових агрегатів


28.2а слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту

станційного та тунельного устаткування

метрополітенів


28.2а слюсарі-електрики з обслуговування та ремонту

устаткування метрополітенів


28.2а слюсарі-ремонтники


28.2а столяри


28.2а тунельні робітники


28.2б б) керівники та фахівці, постійно зайняті тільки в

нічний час на роботах у тунелях і підземних спорудах


28.2б електромеханіки (старші електромеханіки)


28.2б-4а інженери, зайняті наглядом за виконанням робіт і

здійсненням контролю за технічним станом споруд і

устаткування метрополітенів,

габаритно-обстежувальних станцій, інженери, зайняті

геодезично-маркшейдерськими роботами, інженери та

інспектори (старші інспектори), зайняті контролем за

якістю ремонтом технічних засобів, будинків і споруд

залізниць та метрополітенів


28.2б-4б майстри


28.2б техніки, зайняті на габаритно-обстежувальних

станціях


3. Морський і річковий флот


28.3.1 1) плаваючий склад


машинна команда суден службово-допоміжного флоту і

суден портового флоту, що постійно працюють у

акваторії порту (за винятком службово-роз'їзного,

приміського і внутрішньоміського сполучення):


28.3.1 електромеханіки


28.3.1 кочегари суден, що працюють на рідкому паливі


28.3-4а машиністи


28.3-4б механіки


28.3-4в мотористи


28.3.2 2) береговий склад


28.3.2 вибуховики


28.3.2 маляри, зайняті фарбуванням та обшкрябуванням суден

у доках


28.3.2 мотористи трюмові


XXIX. ЗВ'ЯЗОК


29 електромонтери лінійних споруд електрозв'язку та

проводового мовлення, зайняті на роботах із

спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з

поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками


29 кабельники-спаювальники, зайняті на роботах із

спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з

поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками


29 монтажники зв'язку-спаювальники, зайняті на роботах

із спаювання освинцьованих кабелів і кабелів з

поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками


29 телефоністи довідкової служби міської телефонної

мережі 2 і 1 класу


29 телефоністи міжміського телефонного зв'язку, які

працюють з мікротелефонною гарнітурою (пристроєм) на

міжміських, замовних, довідкових комутаторах і на

переговорних пунктах з цілодобовою дією


XXX. АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. ЗБИРАННЯ,

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ТРУПІВ ТВАРИН


1. Збирання, перероблення

та утилізація трупів тварин

на спеціалізованих ветеринарно-санітарних

утилізаційних заводах (у цехах)


30.1а а) робітники


30.1а апаратники виробництва технічної продукції


30.1а апаратники хімічного оброблення технічної сировини


30.1а водії автомобілів, зайняті збиранням і перевезенням

трупів тварин


30.1а машиністи із прання та ремонту спецодягу


30.1а оброблювачі ветсанбраку


30.1а прибиральники виробничих приміщень


30.1а просівальники технічної продукції


30.1б б) керівники


30.1б майстри, зайняті на дільницях, де понад 50 відсотків

керованих ними робітників користуються правом на

пільгове пенсійне забезпечення


2. Зберігання пестицидів


30.2а а) робітники республіканських, районних

(міжрайонних), резервних баз з постачання

пестицидами, складів із зберігання пестицидів

районних об'єднань "Сільгоспхімія" і баз постачання

хімічної продукції, безпосередньо зайняті

навантаженням, розвантаженням та складуванням

пестицидів


30.2а вантажники


30.2а водії навантажувачів


30.2а комірники


30.2а машиністи кранів (кранівники)


30.2а машиністи навантажувальних машин


XXXI. ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ

АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН


31 машиністи із прання та ремонту спецодягу, зайняті

пранням зараженого токсичними речовинами спецодягу


31-1а працівники, зайняті обслуговуванням і поточним

ремонтом аміачно-холодильно-компресорних установок,

у виробництві рідкого скла


31-1б працівники, зайняті ремонтом, профілактикою та

обслуговуванням технологічного устаткування,

електроустаткування, вентиляції,

контрольно-вимірювальних приладів, виробничої

каналізації, тунелів і комунікацій у виробництвах:

сірковуглецю, ронгаліту, сульфату; сульфованих

жирових продуктів; у цехах, на дільницях і у

відділеннях: хімічних, прядильних, обробних,

розмотування кислого шовку і фарбування таких

виробництв: віскозного, хлоринового, ацетатного,

синтетичних волокон, волосіння, щетини, губки; на

роботах у кислотній станції (дільницях, підрозділах)

і станції обробних розчинів; регенерації

(сірковуглецю, сірки з газів сірковуглецевих

виробництв, летких і органічних розчинників, міді,

аміаку, капролактаму)


31-1б майстри, старші майстри


31-1б механіки


31-1б-3 робітники


31-1в працівники цехів, відділень, дільниць антикорозійних

сполук і покриттів


31-3а робітники, зайняті миттям та обробленням зворотної

тари з-під токсичних хімічних продуктів,

нейтралізацією та очищенням промислових стічних вод


31-3б робітники склодувних майстерень


XXXII. РОБОТИ З РАДІОАКТИВНИМИ

РЕЧОВИНАМИ ТА ДЖЕРЕЛАМИ

ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ


1. Роботи на дослідних, транспортних

і дослідно-промислових атомних реакторах

та їх прототипах


32.1-1а працівники, зайняті всередині будинків, споруд суден

зберіганням засобів технологічного оснащення та

устаткування атомних енергетичних установок, де

провадяться роботи 1 і 2 класів


32.1-1б працівники, зайняті очищенням технологічної води від

наведеної радіоактивності та радіоактивних осколків,

а також ремонтом технологічного устаткування очисних

пристроїв в умовах радіаційної шкідливості


2. Роботи на підприємствах,

у науково-дослідних інститутах,

лабораторіях, конструкторських і

дослідно-конструкторських організаціях


32.2-1 працівники, зайняті на роботах з радіоактивними

речовинами з активністю на робочому місці не менш як

0,1 мілікюрі радію 226 або еквівалентної за

радіотоксичністю кількості радіоактивних речовин і

на ремонті технологічного устаткування в цих умовах


3. Геологорозвідувальні роботи на поверхні, що

пов'язані з радіоактивними речовинами


32.3-3 робітники, які постійно зайняті на роботах з

радіоактивними рудами


4. Роботи у промсанлабораторіях

на підприємствах, в організаціях,

медичних установах та інспекціях

Держатомрегулювання і відомчих

службах радіаційної безпеки


32.4-2 робітники та фахівці, зайняті обслуговуванням

атомних реакторів, атомних станцій і виробництв

радіоактивних речовин та берилію в умовах

радіаційної або берилієвої шкідливості


5. Роботи на прискорювальних

установках, генераторах нейтронів

з виходом 10 (в степ. 9) нейтронів

на секунду і більше


32.5-1 працівники, які працюють в умовах радіаційної

шкідливості під час проведення експериментальних та

експлуатаційних робіт


32.5-2 робітники та фахівці, зайняті ремонтом устаткування

(за фактично відпрацьований час)


6. Діяльність, пов'язана із збиранням,

переробкою, перевезенням, зберіганням

та захороненням радіоактивних відходів,

роботи з дезактивації, дегазації та

знепилювання спецодягу і устаткування,

забруднених радіоактивними речовинами

і берилієм


32.6-1 працівники, зайняті вантаженням, розвантаженням,

перевантаженням, транспортуванням, збиранням,

переробленням та захороненням радіоактивних відходів

і берилію, а також дезактивацією і дегазацією

устаткування, приміщень, транспортних засобів,

збиранням, ремонтом, дезактивацією та знепилюванням

спецодягу


32.6-3 робітники санпропускників (душових)


7. Інші роботи


32.7 випробувачі деталей та приладів, зайняті

випробуванням електропроменевих трубок на стендах

під напругою 25 кВ і вище


32.7 майстри і старші майстри, зайняті випробуванням

електропроменевих трубок на стендах під напругою

25 кВ і вище


32.7-1 працівники зайняті на роботах у районах, що зазнали

радіоактивного забруднення внаслідок аварій на

атомних об'єктах, де введено обмеження споживання

продуктів харчування місцевого виробництва і

особистих підсобних господарств


XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ

(У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА)


33 акумуляторники


33 апаратники гашення вапна


33 бакелітники (просочувальники), зайняті на