НПАОП 0.00-5.12-01. Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах


3.3. Виконавці можуть починати вогневі роботи тільки з дозволу особи, відповідальної за виконання вогневих робіт.

3.4. Під час проведення вогневих робіт повинен здійснюватися контроль за станом повітряного середовища в апаратах, комунікаціях, на яких проводяться вказані роботи, та в небезпечній зоні.

У разі підвищення концентрації горючих речовин у небезпечній зоні в середині апарата або трубопроводу вогневі роботи треба негайно припинити. Ці роботи можуть бути поновлені тільки після виявлення та усунення причин загазованості, проведення необхідної вентиляції та відновлення нормального повітряного середовища.

3.5. Під час проведення вогневих робіт технологічний персонал об'єкта повинен ужити необхідних заходів, що унеможливлюють доступ у повітряне середовище вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних речовин.

Неприпустимо відкривати люки, кришки апаратів, проводити розвантаження, перевантаження та злив продуктів, а також інші операції, які можуть призвести до виникнення пожеж та вибухів унаслідок загазованості та запиленості місць, де проводяться вогневі роботи. Установки, у яких можуть бути легкозаймисті гази та пари і які мають зв'язок з каналізацією, повинні бути перекриті.

3.6. Роботи під час дощу, снігопаду, сильного вітру повинні проводитись під спеціальним укриттям.

3.7. При виконанні вогневих робіт на резервуарах, ємностях, колодязях, апаратах, у середині апарата, ємності, резервуару, колодязі дозволяється перебувати тільки одному працівнику. Якщо потрібно, щоб роботу виконували одночасно два працівники і більше, то слід розробити додаткові заходи безпеки і записати їх у наряді-допуску.

3.8. Експлуатація електрозварювального обладнання та обладнання із застосуванням рідкого палива (бензогасорізів, паяльних ламп тощо), а також розігрівання (варіння) бітумів та смол повинні виконуватися відповідно до вимог розділу 8 Правил пожежної безпеки в Україні.

3.9. При виконанні вогневих робіт не дозволяється:

ставати до роботи за несправності апаратури;


проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;

користуватись одягом та рукавицями із слідами масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих рідин;

допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими й розрідженими газами;

виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;

проводити вогневі роботи на елементах будівель, споруд і установок, виготовлених з легких металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами.

3.10. Під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни апаратура повинна відключатись, шланги від'єднуватись і звільнятися від горючих рідин та газів, а в паяльних лампах тиск повністю знижений. Уся апаратура й устаткування мають бути прибрані в спеціально відведені місця.

3.11. Вогневі роботи повинні бути негайно припинені при виявленні відступів від вимог цієї Інструкції, недодержанні вимог безпеки, які передбачені в наряді-допуску, а також при виникненні небезпечних ситуацій.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1. Після одержання позитивних результатів контролю за проведенням вогневих робіт виконується комплекс завершальних робіт, до яких входять: випробування, продувки, ізоляційні роботи, земельні роботи і т. ін.

4.2. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути місце їх проведення упродовж двох годин після їх закінчення, привести їх у вибухопожежонебезпечний стан і зробити відповідні позначки в наряді-допуску.

4.3. Для унеможливлення пожежі чи вибуху після закінчення вогневих робіт треба забезпечити необхідні протипожежні заходи.

4.4. Обладнання та комунікації після проведення на них вогневих робіт повинні пройти достроковий технічний огляд у встановленому порядку.

4.5. Відомості про проведення вогневих робіт у 10-денний строк повинні бути занесені до виконавчої технічної документації та до паспорта об'єкта (огляд обладнання, установок, електромереж, прибирання робочих місць від горючих відходів, наявність зв'язку, первинних засобів пожежогасіння та інше).


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1. Усі роботи з ліквідації аварій необхідно виконувати згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі - ПЛАС), розробленим для кожного вибухопожежонебезпечного та вибухонебезпечного об'єкта у відповідності до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ДНАОП 0.00-4.33-99), затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 17 червня 1999 року за N 112 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 30 червня 1999 року за N 424/3717.

5.2. Для ліквідації аварій, які можуть призвести до виникнення пожежі, вибуху, отруєння людей, створюється штаб, до якого входять керівники об'єкта (структурного підрозділу), представники відповідних аварійних служб, пожежної охорони або інших служб (за потреби).

5.3. Вогневі роботи при аварійній ситуації дозволяється проводити при умові, якщо до місця роботи не будуть надходити горючі пари та гази або концентрація яких не перевищує ГДВК вибухонебезпечності.

5.4. У разі виникнення аварійних ситуацій (або пожежі) кожний працівник зобов'язаний:

припинити роботу (якщо це дозволяється технологічним процесом виробництва);

негайно сповістити про аварію (пожежу) керівника та відповідальну посадову особу;

приступити до ліквідації (локалізації) аварії (пожежі) наявними засобами (згідно ПЛАС);

при необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (пожежну, медичну, газорятувальну і т. ін).

5.5. При нещасному випадку негайно викликати швидку допомогу, повідомити начальника об'єкта, надати першу допомогу потерпілому, зберегти на робочому місці обстановку і стан устаткування такими, якими вони були на момент події нещасного випадку.

5.6. Начальник об'єкта, цеху, зміни, ділянки, що прибув до місця аварії (пожежі) на об'єкті, зобов'язаний:

перевірити та продублювати повідомлення про аварію (пожежу), довести це до відома керівника підприємства;

у разі загрози для життя людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили і засоби;

вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, не зв'язаних з ліквідацією аварії (пожежі);

у разі необхідності виконати: відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинку транспортувальних пристроїв, агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових комунікацій, зупинку систем вентиляції в аварійному приміщенні (за винятком пристроїв протидимового захисту) та вжити інших заходів, що сприяють ліквідації (локалізації) аварії (пожежі);

перевірити включення оповіщення людей про аварію, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

організувати зустріч та під'їзд аварійно-рятувальних служб;

забезпечити дотримання правил охорони праці працівниками, що беруть участь у ліквідації аварії (пожежі).


6. Обов'язки та відповідальність керівників і виконавців


6.1. Керівник об'єкта зобов'язаний:

розробити необхідні заходи щодо безпечного ведення вогневих робіт і забезпечити їх виконання;

призначити відповідальних осіб за підготовку та ведення вогневих робіт з числа спеціалістів підрозділів, які знають умови підготовки та правила ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах;

забезпечити необхідні узгодження наряду-допуску на ведення вогневих робіт;

забезпечити виконання заходів щодо безпечного ведення вогневих робіт;

організувати контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції;

організувати контроль за станом повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт та в небезпечній зоні.

6.2. Особа, відповідальна за підготовку обладнання та комунікацій до ведення вогневих робіт:

організовує виконання заходів, указаних у наряді-допуску;

перевіряє повноту та якість виконання заходів, що передбачені нарядом-допуском;

забезпечує своєчасне проведення аналізів повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт та в небезпечній зоні.

6.3. Особа, відповідальна за ведення вогневих робіт:

організовує виконання заходів щодо безпечного ведення вогневих робіт;

перевіряє наявність кваліфікаційних посвідчень і талонів з пожежної безпеки у виконавців вогневих робіт, справність та комплектність інструмента та засобів для ведення вогневих робіт, відповідність засобів індивідуального захисту і спецодягу умовам проведення вогневих робіт;

проводить інструктаж виконавців робіт;

перед початком роботи та після перерви перевіряє стан місця ведення вогневих робіт та обладнання і дозволяє ведення робіт тільки після задовільного аналізу повітряного середовища в зоні робіт;

забезпечує місця ведення вогневих робіт первинними засобами пожежогасіння, а виконавців засобами індивідуального захисту;

перебуває на місці ведення вогневих робіт, контролює роботу виконавців;

контролює результати аналізу стану повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт і в разі необхідності припиняє ведення вогневих робіт;

після закінчення вогневих робіт перевіряє робоче місце на відсутність можливих джерел виникнення вогню.

6.4. Начальник зміни зобов'язаний:

повідомити персонал зміни про ведення вогневих робіт на об'єкті;

забезпечити ведення технологічного процесу у відповідності до параметрів, які встановлені на час проведення вогневих робіт;

вести записи в журналі приймання та здавання змін про проведення вогневих робіт на об'єкті;

після закінчення вогневих робіт перевірити разом з відповідальним за ведення вогневих робіт місце, де проводились вогневі роботи, з метою унеможливлення загорання та забезпечити на протязі трьох годин нагляд персоналом зміни за місцем найбільш можливого виникнення джерела пожежі.

6.5. Виконавці вогневих робіт зобов'язані:

мати при собі кваліфікаційне посвідчення і талон з пожежної безпеки;

мати посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) з відміткою щорічної перевірки знань;

отримати інструктаж з безпечного ведення вогневих робіт і розписатися у наряді-допуску, виконавці підрядної (сторонньої) організації - додатково отримати інструктаж з ведення вогневих робіт у даному цеху;

знати повний обсяг робіт на місці, де проводитимуться вогневі роботи, та послідовність їх виконання;

розпочинати вогневі роботи тільки з дозволу особи, відповідальної за ведення вогневих робіт;

виконувати тільки ту роботу, яка вказана в наряді-допуску;

додержуватись заходів безпеки, які передбачені нарядом-допуском;

уміти користуватися засобами індивідуального захисту та засобами пожежогасіння і в разі виникнення пожежі негайно викликати пожежну охорону, евакуювати людей та почати ліквідацію пожежі;

виконувати роботу в спецодязі і спецвзутті і тільки справним інструментом;

після закінчення вогневих робіт оглянути місце їх проведення і привести його у вибухопожежонебезпечний стан;

негайно припинити вогневі роботи при виникненні небезпечної ситуації.

6.6. Особа, яка затверджує наряд-допуск на проведення вогневих робіт, керівник об'єкта, на якому проводяться вогневі роботи (або особа, що його заступає), відповідальні за підготовку та ведення вогневих робіт, виконавці робіт несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків відповідно до вимог чинного законодавства України.


Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко Додаток 1

до пункту 1.9 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах 


ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

(посада, прізвище, ім'я, підпис) 


"___" _______________ 200_ р. 


НАРЯД-ДОПУСК N __

на ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах


1. Об'єкт (цех, відділення, дільниця, установка) _____________________________

_____________________________________________________________________

2. Місце роботи _______________________________________________________

(цех, апарат, комунікація і т. ін.)

_____________________________________________________________________

3. Зміст роботи ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Відповідальний за підготовку до проведення вогневих робіт

_____________________________________________________________________

(посада) (прізвище, ініціали)

5. Відповідальний за ведення вогневих робіт

_____________________________________________________________________

(посада) (прізвище, ініціали)

6. Перелік і послідовність підготовчих заходів і заходи безпеки при виконанні вогневих робіт:

а) при підготовчих роботах _____________________________________________

_____________________________________________________________________

б) при веденні вогневих робіт ___________________________________________

_____________________________________________________________________

в) після закінчення робіт _______________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Начальник об'єкта ___________________________________________________

(підпис)


8. Склад бригади і відмітка про проходження інструктажу

N

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Кваліфікація

З умовами роботи ознайомлений, інструктаж отримав

Інструктаж провів, підпис
підпис

дата