НПАОП 0.00-6.11-97. (Попередня редакція) Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналуДодаток №2

до Порядку проведення і оформлення

результатів нагляду (інспекційного контролю)

за діяльністю сертифікованого персоналу


ЖУРНАЛ

обліку інспекційного контролю за діяльністю сертифікованого фахівця в галузі неруйнівного контролю


N

п/п

П. І. Б

фахівця що

інспектується

Місце

роботи

фахівця

Метод НК,

рівень,

виробничий

сектор

N і дата видачі

посвід чення,

сертифіката

Ким видано

продовжено)

посвідчення,

сертифікат

Дата,

причина і

форма

перевірки

П. І. Б.

експерта

Результати

інспекційного

контролю

Примітки
_____________________________