9.13. Включення поодинокі протяжні (при радіографічному контро­лі) – включення, максимальний розмір яких перевищує допустимий максимальний розмір поодиноких включень, а допустимість встанов­люється тільки залежно від розмірів і кількості без врахування їх площі при підрахунку сумарної приведеної площі і без включення їх кількості в загальну кількість поодиноких включень і скупчень.

9.14. Приведена площа включення або скупчення (при радіографіч­ному контролі) – добуток максимального роз­міру включення (скупчення) на його максимальну ширину (враховується для поодиноких вклю­чень і поодиноких скупчень).

9.15. Сумарна приведена площа включень і скупчень (при радіогра­фічному контролі) – сума приведених площ окремих поодиноких вклю­чень і скупчень.

9.16. Індикаторний слід (при капілярному контролі) – забарвлена пінотрантом ділянка (пляма) поверхні зварного з’єднання або наплавле­ного металу в зоні розміщення несуцільності.

9.17. Індикаторний слід (при капілярному контролі) – індикаторний слід з відношенням його максимального розміру до максимальної його ширини не більше трьох.

9.18. Індикаторний слід поодинокий (при капілярному контролі) – індикаторний слід, мінімальна відстань від краю якого до краю будь-яко­го іншого сусіднього індикаторного сліду не менше максимальної ширини кожного із двох індикаторних слідів, що розглядаються, але не менше максимального розміру індикаторного сліду з меншим значенням цього показника (із двох, що розглядаються).