Вентиляційні отвори можуть розміщуватися в нижній частині кабіни на висоті не більше 600 мм від рівня підлоги і в верхній частині кабіни на висоті не менше 1800 мм від рівня підлоги.

Площа вентиляційних отворів як у верхній, так і в нижній частинах кабіни повинна бути не менше 1 % від корисної площі підлоги кабіни.

Вентиляційні отвори повинні бути такими, щоб через отвір з середини кабіни було неможливо протягнути жорсткий стержень діаметром 10 мм.

7.5.29. Рухома підлога кабіни повинна бути виготовлена з одного щита і повністю перекривати поріг дверей кабіни на всій ширині дверного прорізу. У кабіні, рух якої в робочому режимі проходить тільки з зачиненими дверима, поріг дверей дозволяється виконувати нерухомим.

Вертикальний хід рухомої підлоги повинен бути не більше 20 мм.

7.5.30. У разі влаштування сидіння в кабіні, яка обладнана рухомою підлогою, навантаження, яке діє на сидіння, повинне передаватись на рухому підлогу.

7.5.31. Підлога кабіни вантажного ліфта, який завантажується наземним транспортом, розраховується на навантаження, які виникають під час в’їзду його в кабіну з вантажем.

7.5.32. Кабіну слід обладнувати башмаками, які не повинні виходити з напрямних як у робочому режимі ліфта, так і під час його випробування.

У разі застосування башмаків, у яких робочі поверхні можуть переміщуватися відносно кабіни за рахунок деформації пружних елементів, повинні бути передбачені додаткові жорсткі контрольні башмаки.

У разі застосування башмаків, робоча поверхня яких спрацьовується, повинне бути неможливе самовільне включення уловлювачів за гранично допустимого спрацювання робочої поверхні башмака.

7.5.33. Під порогом кабіни, крім кабіни вантажного малого ліфта, на всю ширину дверного (вхідного) прорізу повинен бути встановлений вертикальний щит нарівні передньої кромки порога. Висота щита повинна бути не менше

150 мм, а у ліфта з дверима шахти, які відчиняються автоматично до повної зупинки кабіни - не менше 300 мм.

В кабіні ліфта, яка переміщується вздовж похило встановлених напрямних (в межах 15), указаний щит повинен бути встановлений паралельно до внутрішньої поверхні стіни шахти з боку входу в кабіну.

7.5.34.Освітлення кабіни ліфта повинне відповідати вимогам підрозділу 8.6.


7.6. Противага.


7.6.1. Противага ліфта повинна бути розрахована на навантаження, які ви-

никають в робочому режимі ліфта, під час випробування і посадки противаги (кабіни) на уловлювачі та буфери (упори).

7.6.2. Противага, до складу якої входять вантажі, повинна бути виконана так, щоб можливе зміщення кожного вантажу не зменшувало нормованих відстаней, зазначених у таблиці 2.

Вантажі противаги повинні бути забезпечені від вертикального переміщення.

7.6.3. Противага повинна бути обладнана башмаками, які не повинні виходити з напрямних як у робочому режимі ліфта, так і під час його випробування.

Башмаки противаги повинні відповідати вимогам пункту 7.5.32.

7.6.4. Противага повинна бути обладнана уловлювачами у випадках, які передбачені пунктом 6.2.26.


7.7. Уловлювачі


7.7.1. Уловлювачі повинні зупиняти кабіну (противагу), яка рухається вниз і утримувати її на напрямних.

Уловлювачі гідравлічного та вантажного малого ліфта дозволяється приводити в дію пристроєм, який спрацьовує від слабини або від обриву всіх тягових канатів, без застосування обмежувача швидкості .

7.7.2. Приведення в дію уловлювачів противаги від обмежувача швидкості, який приводить в дію уловлювачі кабіни, не дозволяється.

7.7.3. Уловлювачі повинні бути розрахованими на гальмування і утримання на напрямних кабіни з вантажем або противаги у випадку обриву всіх тягових канатів або ланцюгів.

Маса вантажу може перевищувати вантажопідйомність ліфта на 10%, а у ліфта самостійного користування, у якого корисна площа підлоги кабіни перевищує площу, зазначену в пункті 5.2 для його вантажопідйомності, маса вантажу повинна бути рівна вантажопідйомності, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни ліфта.

За розрахункову швидкість посадки на уловлювачі слід приймати швидкість, яка буде досягнута кабіною (противагою) в момент початку гальмування після включення обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, зазначеною в пункті 7.8.1.

У разі приведення в дію уловлювачів пристроєм, який спрацьовує від слабини або обриву всіх тягових канатів (ланцюгів) без застосування обмежувача швидкості, за розрахункову швидкість посадки на уловлювачі слід приймати швидкість кабіни (противаги) в момент початку гальмування після спрацювання указаного пристрою.

7.7.4. Ліфт з номінальною швидкістю 0,75 м/с і більше, а також лікарняний ліфт незалежно від швидкості повинні бути обладнані уловлювачами плавного або комбінованого гальмування.

7.7.5. У разі обладнання кабіни (противаги) більше ніж одним уловлювачем на кожну напрямну, всі уловлювачі повинні бути плавного гальмування.

7.7.6. Після підіймання кабіни (противаги), зупиненої уловлювачами, вони повинні автоматично зайняти початковий стан і бути готовими до роботи.

7.7.7. Уповільнення порожньої кабіни (противаги) під час посадки на уловлювачі повинне бути не більше 25 м/с2.

Дозволяється перевищення цієї величини, якщо час дії уповільнення, яке перевищує 25 м/с2, не більше 0,04 с, крім кабіни (противаги), яка обладнана комбінованими уловлювачами з амортизувальним пристроєм енерго-накопичуваль-ного типу (пружина, пружна прокладка і т.ін.).

7.7.8. Гідравлічний буфер, який входить до складу комбінованих уловлювачів як амортизувальний пристрій, повинен відповідати вимогам пунктів 7.9.5 і 7.9.7-7.9.9.

Повний хід його плунжера повинен бути не менше відстані, рівної шляху гальмування кабіни, який розраховується за параметрами його руху:

- швидкість кабіни до початку гальмування - швидкість, яка буде досягнута кабіною до моменту затиснення напрямних клинами уловлювачів, після спрацювання обмежувача швидкості, відрегульованого за верхньою межею, установленою пунктом 7.8.1;

- кабіна гальмується з постійним уповільненням 9.81 м/с2.

Використання в складі комбінованих уловлювачів, амортизувального пристрою енерго-накопичувального типу дозволяється тільки для ліфтів з номінальною швидкістю не більше 1 м/с.

7.7.9. Спрацювання приводу уловлювачів повинне контролюватись вимикачем.

7.7.10. Уловлювачі повинні бути забезпеченими табличкою з позначенням назви підприємства-виробника або його товарного знака, заводського номера, року виготовлення, типу уловлювачів (різкого гальмування, плавного гальмування, комбінованого), граничної номінальної швидкості ліфта, для якого вони призначені.

Крім того в табличці слід зазначити:

- розрахункову найбільшу масу, яка утримується - для уловлювачів різкого гальмування і комбінованих;

- зусилля гальмування, яке розвивається - для уловлювачів плавного гальмування.


7.8. Обмежувач швидкості.


7.8.1. Обмежувач швидкості кабіни (противаги) повинен спрацювати, якщо швидкість руху кабіни (противаги) перевищує номінальну не менше ніж на 15% і не більше:

для кабіни

- 40% для ліфта з номінальною швидкістю від 0,5 м/с до 1,6 м/с включно;

- 33% для ліфта з номінальною швидкістю більше 1,6 м/с до 4 м/с включно;

- 25% для ліфта з номінальною швидкістю більше 4 м/с;


для противаги

- 10 % від верхньої межі швидкості, установленої для спрацювання обмежувача швидкості кабіни.

У ліфті з номінальною швидкістю менше 0,5 м/с обмежувач швидкості кабіни повинен спрацювати, якщо швидкість руху кабіни вниз перевищить номінальну не менше ніж на 15%, але до досягнення кабіною швидкості 0,7 м/с.

Спрацювання обмежувача швидкості повинне приводити в дію уловлювачі.

7.8.2. Обмежувач швидкості повинен мати пристрій для проведення перевірки його спрацювання під час руху кабіни (противаги) з робочою швидкістю.

7.8.3. У ліфті з електроприводом постійного струму частота обертання обмежувача швидкості повинна контролюватись вимикачем.

7.8.4. Спрацювання обмежувача швидкості, який приводить у дію уловлювачі противаги, повинне контролюватись вимикачем, коли спрацювання уловлювачів противаги електрично не контролюється.

7.8.5. Канат, який приводить в дію обмежувач швидкості, повинен натягуватись спеціальним натяжним пристроєм.

Стан натяжного пристрою каната обмежувача швидкості повинне контролюватись вимикачем.

7.8.6. Кожен обмежувач швидкості повинен бути відрегульований і опломбований організацією, яка виконала ці роботи.

7.8.7. Обмежувач швидкості повинен забезпечуватись табличкою, де вказано назву підприємства-виробника або його товарний знак, заводський номер і рік виготовлення, номінальну швидкість ліфта, швидкість спрацювання обмежувача швидкості, діаметр каната.

7.8.8. Обмежувач швидкості може бути встановлений в машинному приміщенні, в блочному приміщенні, в шахті, на кабіні, на противазі. При цьому повинна бути забезпечена можливість його технічного обслуговування.


7.9. Буфери і упори.


7.9.1. У нижній частині шахти (приямка) повинні бути встановлені буфери, призначені для амортизації і зупинки кабіни (противаги) під час переходу нижнього робочого положення.

Дозволяється розміщувати вказані буфери на кабіні (противазі), вони повинні взаємодіяти з жорсткими упорами, які встановлені в шахті.

У ліфті з номінальною швидкістю, яка не перевищує 0,3 м/с та малих вантажних ліфтах, замість буферів дозволяється застосування жорстких упорів.

У ліфті з противагою, обладнаного барабанною лебідкою або лебідкою з зірочкою, буфери (упори) для взаємодії з противагою дозволяється не встановлювати.

7.9.2. Буфери й упори повинні бути розраховані на посадку кабіни з вантажем або противаги, які рухаються з швидкістю:

а) яка перевищує на 15% номінальну швидкість ліфта - всі буфери й упори, крім гідравлічного буфера зі зменшеним ходом плунжера;

б) яка перевищує на 15% розрахункову зменшену швидкість ліфта - гідравлічний буфер зі зменшеним ходом плунжера.

Розрахункова маса вантажу приймається згідно з пунктом 7.7.3.

7.9.3. Буфери енерго-розсіювального типу (гідравлічні буфери, буфери тертя і т.ін.) можуть застосовуватися за будь-якої номінальної швидкості ліфта.

У ліфті з номінальною швидкістю, яка не перевищує 1 м/с, дозволяється застосування буферів енерго-накопичувального типу (пружинні буфери, пружні прокладки і т.ін.).

7.9.4. У разі посадки на буфер противаги або кабіни з вантажем, маса яких перевищує вантажопідйомність ліфта на 10%, уповільнення швидкості повинне бути не більше 25м/с2. Дозволяється перевищення цієї величини, в разі застосування буфера енерго-розсіювального типу, під час уповільнення швидкості на протязі не більше 0,04 с.

7.9.5. Хід плунжера гідравлічного буфера повинен бути не менше відстані, що рівна шляху гальмування кабіни (противаги), розрахованому за параметрами:

а) швидкість кабіни (противаги) до початку гальмування перевищує номінальну швидкість на 15%;

б) кабіна (противага) гальмується з постійним уповільненням 9,81 м/с2.

Хід плунжера гідравлічного буфера дозволяється зменшити за умови обладнання ліфта аварійним пристроєм обмежувача швидкості у відповідності з вимогами пункту 8.3.23. У цьому випадку кабіна (противага) повинна сідати на буфер зі зменшеною швидкістю (менше номінальної), а хід плунжера повинен бути не менше відстані, що рівна шляху гальмування кабіни (противаги), розрахованому за такими параметрами її руху:

а) швидкість кабіни (противаги) до початку гальмування перевищує розрахункову зменшену швидкість на 15%;

б) кабіна (противага) гальмується з постійним уповільненням 9,81 м/с2.

Зменшений хід плунжера відносно ходу плунжера буфера ліфта, не обладнаного аварійним пристроєм обмежувача швидкості (за однакових номінальних швидкостей), повинен бути не менше:

а) 50% - у ліфта з номінальною швидкістю до 4 м/с включно;

б) 33% - у ліфта з номінальною швидкістю більше 4 м/с.

7.9.6. Гідравлічний буфер повинен бути забезпечений пристроєм для визначення рівня рідини.

Застосування скляного покажчика не дозволяється.

7.9.7. Плунжер гідравлічного буфера після зняття з нього навантаження повинен автоматично повертатись у початкове стан. Повернення плунжера повинне контролюватись вимикачем.

7.9.8. Кожний гідравлічний буфер повинен мати сертифікат, який додається до паспорта.

7.9.9. Гідравлічний буфер слід забезпечити табличкою із зазначенням назви підприємства-виробника або його товарного знаку, заводського номера і року виготовлення, типу буфера, найбільшого ходу плунжера, максимального й мінімального навантаження, а також максимальної швидкості, на яку розрахований буфер.

7.10. Канати і ланцюги.

7.10.1. Кабіна і противага повинні бути підвішені на сталевих канатах, або на тягових пластинчатих, або на приводних роликових (втулкових) ланцюгах.

7.10.2. Канати (ланцюги), які застосовуються в ліфтах, повинні мати документ (сертифікат) про якість, складений у відповідності з вимогами державних стандартів.

7.10.3. Тягові канати кабіни (противаги) ліфта повинні бути однакової конструкції, одного діаметра і мати однакові характеристики.

7.10.4. Зрощування канатів, які застосовуються в ліфті, не дозволяється.

7.10.5. Мінімальний діаметр тягових канатів повинен бути не менше:

- 8 мм - для ліфта, в якому дозволяється транспортування людей;

- 6 мм - для ліфта, в якому не дозволяється транспортування людей.

Діаметр каната, який приводить у дію обмежувача швидкості, повинен бути не менше 6 мм.

7.10.6. Кількість окремих канатів, на яких необхідно підвішувати кабіну й противагу, повинна відповідати таблиці 5 і пункту 7.10.7.


Таблиця 5

Вид ліфта

Тип лебідки

барабанна

з канатотяговим шківом

Кількість окремих канатів, не менше

В якому дозволяється транспортування людей

2

3

В якому не дозволяється транспортування людей, крім вантажного малого

2

2

Вантажний малий

1

2