службовий ліфт {service lift)

Підіймальний пристрій, що обслуговує визначені поверхові площадки, має кабіну, внутрішні розміри і конструкція якої недоступна для людей, пересувається між жорсткими вертикаль­ними напрямними або напрямними, нахил до вертикалі яких не перевищує 15°.

Для виконання умови недоступності кабіни, розміри кабіни не повинні перевищувати: а) площі підлоги — 1,00 м2;

 1. глибини —1,00 м;

 2. висоти — 1,20 м.

Висота більша ніж 1,20 м є дозволеною тільки в тому разі, коли кабіна містить декілька постійних відсіків, кожен із яких задовольняє вище указаним вимогам

запірний клапан {shut-off valve)

Двонаправлений клапан із ручним керуванням, який може протистояти потоку робочої рідини в обох напрямках

гідроциліндр односторонньої дії (single acting jack)

Гідроциліндр, який переміщається під дією робочої рідини в одному напрямку і під дією сили ваги — в другому

рама (sling)

Підвішена металева конструкція, що утримує кабіну, противагу або балансувальний ван­таж. Ця рама може бути складовою частиною корпусу кабіни

службовий ліфт із тяговим приводом (traction drive service lift)

Службовий ліфт, підіймальні канати якого пересуваються за допомогою тертя у канавках шківа лебідки

підвісний кабель (travelling cable)

Гнучкий канат між кабіною і фіксованою точкою

зона відмикання (unlocking zone)

Зона, розташована вище і нижче поверхової площадки, де підлога кабіни повинна давати можливість відмикання відповідних дверей шахти

користувач (user)

Особа, що використовує установку службового ліфта для технічного обслуговування

постачальник (vendor)

Особа або організація, яка готує службовий ліфт доступним для першого використову­вання1*

шахта (well)

Простір, в якому переміщуються кабіна та противага або балансувальний вантаж. Цей простір обмежується дном приямка, стінами або окремими екранами (якщо такі є) у шахті та стелею шахти.

 1. ОДИНИЦІ І СИМВОЛИ

  1. Одиниці

Одиниці вимірювання використано згідно з міжнародною системою одиниць (SI).

 1. Символи

Символи пояснюються після формул, у яких вони застосовані.

 1. ШАХТА СЛУЖБОВОГО ЛІФТА

  1. Загальні положення

   1. Вимоги цього розділу відносяться до шахт з однією або більше кабінами службового ліфта.

   2. Противага або балансувальний вантаж службового ліфта повинні бути в одній шахті з кабіною.

   3. Гідроциліндр(и) службового ліфта повинен бути в тій самій шахті, що і кабіна. Він може виходити в приямок чи в інший простір.

  2. Конструкція шахти

   1. Службовий ліфт повинен бути відокремлений від навколишнього середовища стінами без отворів, стелею і підлогою.

Єдині допустимі отвори такі:

 1. для дверей шахти;

 2. для оглядових дверей шахти та оглядових люків;

 3. випускні — для виходу газів та диму у випадку пожежі;

1> Згідно з Європейською директивою стосовно машин, прийнятою в країні, постачальник є представником виробника.

 1. вентиляційні;

 2. необхідні для роботи службового ліфта між шахтою та машинним приміщенням;

 3. в перегородці між службовими ліфтами або між службовим ліфтом(-ами) та ліфтом(-ами) відповідно до 5.5;

д) для доступних машинних приміщень (0.3.13.2) отвори в стелі, що відділяє шахту від машинного приміщення.

 1. Оглядові двері. Вертикально закріплені оглядові люки

  1. Оглядові двері та оглядові люки в шахті не можна використовувати, за винятком вимог технічного обслуговування.

Розміри оглядових люків та дверей повинні бути адаптовані до їх розташування в шахті, їх призначеності та необхідності для виконання робіт.

 1. Оглядові двері та вертикальні оглядові люки не повинні відчинятись усередину шахти.

  1. Оглядові двері та оглядові люки повинні бути оснащені замком, що замикається на ключ, здатними зачинятись і замикатись без допомоги ключа.

Якщо є можливість потрапляння людей в пастку, вони повинні бути здатні відчинятися з середини шахти без ключа, навіть якщо були замкнені.

 1. Робота службового ліфта повинна автоматично залежати від утримання цих інспекційних дверей і інспекційних люків у зачиненому стані. Для цієї мети застосовують за­хисні електропристрої безпеки відповідно до 14.1.2.

Цю вимогу не застосовують до дверей та люків, що дають винятковий доступ до машини службового ліфта та її складових частин, але застосовують до дверей та люків, що надають доступ до обмежувача швидкості, якщо він є, що установлений в шахті (9.9.2.6.2).

 1. Оглядові двері і оглядові люки повинні бути непроникні і відповідати таким самим вимогам за механічною стійкістю, що і двері шахти.

Примітка. Треба брати до уваги відповідні правила до протипожежного захисту даного типу будівлі (див. 0.2.5).

  1. Повинен бути безпечний доступ до оглядових дверей та люків відповідно до 6.2.

 1. Вентиляція шахти

Шахта повинна мати вентиляцію. Її не можна використовувати для вентиляції приміщень, що не відносяться до шахти.

 1. Компоненти всередині шахти

  1. Максимальна відстань від будь-якої точки порогу дверей шахти до будь-яких ком­понентів, що потребують технічного обслуговування, налагоджування або оглядання, повинна бути 600 мм.

Де це неможливо, оглядові двері або люки повинні бути влаштовані і відповідати таким самим вимогам.

Примітка. Треба брати до уваги відстань між поверховими площадками. '

 1. Якщо компоненти встановлені не відповідно до 5.2.4.1, шахта повинна бути дос­тупною і кабіна повинна бути обладнана пристроями, які дозволяють зупинити її поблизу будь- якої поверхової площадки. Такі пристрої повинні відповідати вимогам 9.7.4 (і дах кабіни відповідно до 8.3.2.2).

Примітка. До уваги треба брати відстань між поверховими площадками.

 1. Стіни, підлога і стеля шахти

Конструкція шахти повинна витримувати як мінімум навантаження, що може бути від привода, гідроциліндрів, напрямних в момент дії уловлювачів, у випадку присутності в кабіні ексцентрикового вантажу, або під дією буферів, або під час завантажування і розвантажування тощо.

Примітка. До уваги треба брати відповідні національні будівельні норми, що їх застосовують до даного типу будівель (див. 0.2.5).

 1. Захист будь-яких просторів розташованих під кабіною, противагою або балансувальним вантажем

Якщо під площею кабіни, противагою або балансувальним вантажем дійсно є доступні простори, повинні діяти запобіжні заходи відповідно до 9.7 і 10.3.2.

 1. Захист у шахті

  1. У нижній частині шахти, доступної для персоналу з технічного обслуговування, пло­ща, де пересувається противага або балансувальний вантаж, повинна бути захищена жорст­ким екраном на висоті не більше ніж 0,30 м над підлогою приямку службового ліфта до висоти не менше ніж 2,50 м.

Ширина повинна дорівнювати якнайменше ширині противаги плюс 0,10 м на кожну сторону.

Якщо ця перегородка перфорована, треба виконувати вимоги 4.5.1 із EN 294.

 1. Якщо в шахті перебувають декілька різних ліфтів і (або) службових ліфтів, повинна бути перегородка між рухомими частинами відповідно службових ліфтів і між службовими ліфтами і ліфтами.

Якщо ця перегородка перфорована, треба виконувати вимоги 4.5.1 із EN 294.

 1. Ця перегородка повинна бути встановлена від найнижчої точки пересування ка­біни, противаги або балансувального вантажу до висоти 2,50 м вище підлоги нижнього по­верху.

Ширина повинна бути достатньою, щоб запобігти доступу з одного приямка в інший.

 1. Перегородку треба встановлювати на всю висоту шахти, якщо горизонтальна від­стань між краєм даху кабіни і рухомою частиною (кабіни, противаги або балансувального вантажу) суміжного ліфта менша ніж 0,50 м.

Ширина цієї перегородки повинна бути не менше ширини рухомої частини або його час­тини, що повинна бути огороджена, плюс 0,10 м на кожну сторону.

 1. Верхній поверх і приямок

Будь-який пристрій згідно з 5.2.4.2 повинен дозволяти забезпечувати в верхньому поверсі вільну вертикальну відстань 1,80 м над дахом кабіни.

 1. Верхні зазори для службових ліфтів із тяговим приводом

  1. Якщо противага стоїть на своєму фіксованому стопорі(-ах) чи повністю стиснутому буфері(-ах), довжина напрямної повинна бути така, щоб була можливість подальшого спря­мованого руху не менше ніж 0,10 м.

  2. Якщо кабіна стоїть на своєму фіксованому стопорі(-ах) або повністю стиснутому буфері(-ах), довжини напрямних противаги повинні бути такі, щоб була можливість подаль­шого спрямованого руху не менше ніж 0,10 м.

 2. Верхні зазори для службових ліфтів із жорстким приводом

  1. Спрямований рух кабіни вверх від верхнього поверху до верхніх буферів повинен бути не менше ніж 0,20 м.

  2. Якщо кабіна стоїть на своєму фіксованому стопорі(-ах) або повністю стиснутому буфері(-ах), довжини напрямних балансувального вантажу повинні бути такими, щоб була можливість подальшого спрямованого руху не менше ніж 0,10 м.

 3. Верхні зазори для гідравлічних службових ліфтів

  1. Копи циліндр перебуває в своєму кінцевому положенні, досягнутому обмежен­ням робочого ходу плунжера згідно з 12.3.2.3, довжина напрямної кабіни повинна бути така, щоб була можливість подальшого спрямованого руху не менше ніж 0,10 м.

 4. Коли кабіна стоїть на своєму фіксованому стопорі(-ах) або повністю стиснутому буфері(-ах), довжини напрямних противаги, якщо вони є, повинні бути такі, щоб була мож­ливість подальшого спрямованого руху не менше ніж 0,10 м.Приямок _

  1. У нижній частині шахти міститься приямок, дно якого повинне бути гладеньке і приблизно рівне, за винятком основи під буфери, упори, гідроциліндр і основи напрямних і дренажних пристроїв.

Після установлення кріплення напрямних, буферів, будь-яких загороджень тощо, при­ямок повинен бути непроникний для води.

 1. Якщо шахта доступна (0.3.13), повинна бути можливість, за допомогою рухомих засобів гарантувати на площі 0,20 м х 0,20 м існування вертикальної відстані 1,80 м між дном приямку і найнижчими частинами кабіни, коли вона стоїть на цих засобах.

Будь-який пристрій для постійного застосовування повинен бути закріплений всередині шахти.

 1. Якщо шахта доступна (0.3.13), в приямку повинні бути:

 1. пристрій зупинення, доступний під час відкривання дверей до приямка, відповідно до вимог 14.2.2 і 15.7;

 2. розетка (13.4.1).

  1. Якщо шахта не доступна (0.3.13), повинна бути можливість прибирання дна при­ямка ззовні.

 1. Ексклюзивне використовування шахти службового ліфта

Шахту треба використовувати тільки для службового ліфта. У ній не повинні міститись кабелі або пристрої тощо, крім тих, що для службового ліфта. Проте, у шахті може міститись устатковання для обігрівання шахти службового ліфта, крім обігрівання парою або гарячою водою під високим тиском. Проте, будь-які контрольні і регулювальні пристрої повинні пере­бувати поза шахтою.

 1. МАШИННІ ПРИМІЩЕННЯ

  1. Загальні положення

   1. Машинні приміщення не можна використовувати для інших цілей, крім службових ліфтів. Вони не повинні містити кабелі або пристрої інші, ніж для службових ліфтів.

   2. Якщо машинне приміщення є не прилеглим до шахти, з’єднання гідропривода і елек­тропривода, що міститься в машинному приміщенні з шахтою службового ліфта повинне бути встановлене в трубопроводі або жолобі, або в секції з трубопроводів чи жолобів, спеціально зарезервованих для цього (див. 12.3.3).

   3. Підлога повинна бути така, яка вимагається тільки для доступних машинних при­міщень (0.3.13.2).

  2. Доступ

   1. Загальні положення

Доступ до привода та його допоміжного устатковання повинен бути можливий тільки для осіб, що мають на це право.

Треба забезпечити вільний і безпечний доступ через двері і люк(и) до привода службо­вого ліфта і пов’язанного з ним устатковання.

Чисті розміри отворів для доступу до привода службового ліфта та його допоміжного устатковання, повинні дозволяти можливе замінення компонентів службового ліфта.

У відчиненому положенні двері і люки не повинні виходити у вільний простір, як зазначено в 6.3.2.1 та 6.3.2.2.

 1. Недоступні машинні приміщення

Доступ до привода службового ліфта і відповідно до його устатковання повинен забез­печуватися, якнайменше за допомогою оглядових дверей та люків. Розміри повинні бути як­найменше 0,60 м х 0,60 м або бути адаптовані для можливості замінення компонентів.

Максимальна відстань від порога оглядових дверей або люка до будьякого компонента, що потребує технічного обслуговування, налагодження або оглядання повинна бути 600 мм.