Примітка 4. Для виготовлення підкранових рейкових колій повинні застосовуватися нові або старі придатні рейки і і II груп придатності. 1. При облаштуванні рейкового шляху з напівшпалами стики рейок слід розташовувати між напівшпалами, а із залізобетонними поздовжніми підрейковими елементами - над їх стиками.

 2. Конструкції болтових з’єднань рейок повинні виключати послаблення затягування за рахунок застосування пружинних шайб.

 3. Величина проміжку в рейковому стику не повинна перевищувати 6 мм. Зміщення торців рейок, що стикуються, не повинна перевищувати в плані 2 мм і по висоті 3 мм.

 4. Довжина баластної призми повинна перевищувати довжину рейкової нитки не менше ніж на 1 м в кожну сторону.

 5. При застосуванні залізобетонних підрейкових опорних елементів (балки, плити, шпали) між рейками і поверхнями цих опорних елементів повинні встановлюватися прокладки відповідної пружності.

 6. Відхили розмірів рейкових колій, що допускаються від проектного значення при їх улаштуванні, наведені в таблиці 3.

Таблиця 3 - Граничні відхили параметрів колій

Параметри

Гранична величина відхилу при

улаштуванні

експлуатації

Поздовжній і поперечний ухили рейкової колії * не більше

0,004

0,01

Відхил від ширини рейкової колії, мм, не більше

± 10

± 15

Прямолінійність рейкової колії на ділянці завдовжки 10 м, мм, не більше, для кранів:

з жорсткими ходовими рамами

15

20

з балансирними візками

20

25

Пружне просідання рейкової колії за максимального навантаження на колесо крана і конструкції верхньої будови, мм, не більше:

на дерев’яних напівшпалах

7

7

на залізобетонних балках

5

5

* На ділянці колії, що дорівнює по довжині двом базам крана (2 В), поперечні знакозмінні ухили у вказаних значеннях не допускаються 1. Відстані частин крана, що виступають, до будівель, споруд, штабелів вантажів повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.3.009, 4.17.6 НПАОП 0.00-1.01 і розміру заднього габариту крана згідно з паспортними даними заводу-виробника.

 2. До оснащення рейкової колії пред’являють такі вимоги:

 3. На кінцях рейкової колії (на відстані не менше ніж 0,5 м) мають бути встановлені інвентарні тупикові упори, призначені для гасіння залишкової швидкості крана і запобігання його сходу з кінцевих ділянок колії крана в аварійних ситуаціях, при відмові обмежувача пересування або гальм механізму пересування крана. Ці умови відносяться до безударних (рисунок 3) та ударного типу тупикових упорів. Упори мають бути встановлені так, щоб наїзд крана на упори був одночасним.

Рейкові колії повинні мати в поперечному напрямі фіксуючі елементи (стяжки-розпірки), які встановлюються на початку і кінці рейкової колії, а в проміжку - не менше одного на інвентарну секцію або з кроком не більше ніж 6,25 м.

1 - основа; 2 - напрямна; 3 - ручка; 4 - розводка; 5 - шпилька; 6 - притискач; 7 - шайба пружинна; 8 - гайка;

9 - рейка.Рисунок 3 - Безударний тупиковий упор

  1. Обмежувачі пересування мають бути встановлені так, щоб відключення двигуна механізму пересування крана відбувалося на відстані, не меншій гальмівного шляху до тупикового упору.

  2. Облаштування заземлення колії необхідно виконувати відповідно до Правил улаштування електроустановок.

  3. Знаки безпеки виставляють відповідно до вимог ГОСТ 12.4.026. Обгороджування рейкової колії слід виконувати згідно з ДСТУ Б В.2.8-43. На рейковій колії ділянка стоянки крана в неро­бочому стані має бути позначена табличкою "Місце стоянки крана".

  4. Обмежувачі пересування і тупикові упори мають бути пофарбовані відповідно до ГОСТ 12.4.026. Металеві деталі мають бути захищені від корозії.

  5. Окрім загальних вимог до улаштування рейкової колії, викладених в 5.2 і 5.4, слід керу­ватися також умовами на укладання рейкової колії, які повинні міститися в паспорті крана, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 4310.

 1. УЛАШТУВАННЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ

  1. Улаштування заземлення колії необхідно виконувати відповідно до НПАОП 40.1-1.32.

  2. Рейкові нитки в обох кінцях колії, а також кінці рейок, що стикують, мають бути сполучені між собою перемичками і приєднані до заземлювача (заземлені), утворюючи безперервний електрич­ний ланцюг.

  3. Заземлення рейкової колії належить влаштовувати незалежно від існуючої системи мережі енергозабезпечення - глухо заземленою або ізольованою нейтраллю трансформаторів (генераторів).

  4. При ізольованій нейтралі заземлення слід виконувати шляхом під’єднування рейок до заземлюючого контуру підстанції живлення або шляхом улаштування пристрою заземлення.

  5. Пристрій заземлення рекомендується влаштовувати з трьох стрижнів, розташованих по трикутнику або по прямій лінії (рисунок 4).

На другому кінці рейкової колії встановлюють додаткову перемичку для забезпечення замкнутого контуру заземлення.

 1. Після улаштування заземлення рейкової колії необхідно перевірити опір розтіканню струму системи заземлення. Він повинен бути для крана, що живиться від розподільного пристрою з глухо заземленою нейтраллю, не більше ніж 100 м, з ізольованою нейтраллю - не більше 40 м. Результати вимірювання опору системи заземлення повинні заноситися в акт здавання рейкової колії в експлуатацію.

При опорі системи заземлення більше вказаних величин необхідно влаштовувати повторний пристрій заземлення або збільшувати число заземлювачів.

 1. Рейкові колії не вимагають заземлення при живленні крана через чотирижильний кабель від окремої пересувної електростанції, що знаходиться на відстані не більше 50 м від рейкової колії і має власний пристрій заземлення. В цьому випадку нульовий дріт кабелю повинен приєднуватися до рейок.

 2. Металевий контур заземлення виконується сталевими круглими стрижнями або смугою з перерізом не менше ніж 48 мм2.Переріз А-А1 - плита; 2 - баласт; 3 - балка; 4 - рейка; 5 - стрижні; 6 - контур заземлення; 7 - інвентарні тупикові опори
Рисунок 4 - Заземлення рейкових колій кранів

 1. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

  1. Обладнання повинно відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003, СП 1042, ДСН 3.3.6.039.

  2. Персонал повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту: спецодягом, захисними бавовняними та гумовими рукавичками, засобами індивідуального захисту рук, органів дихання та тіла згідно з ДСТУ-Н Б А.3.2-1, ДСТУ ГОСТ 12.4.041.

  3. При навантажувально-розвантажувальних роботах персонал повинен виконувати вимоги безпеки згідно з ГОСТ 12.3.009.

  4. При проведенні робіт необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.1.004.

  5. Будівельний майданчик повинен бути забезпечений первинними засобами пожежогасіння згідно з вимогами НАПБ А.01.001 щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння.

  6. Місце проведення робіт має бути забезпечене знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309.

Відходи здають до профільних підприємств, установ, де повертають у виробництво або утилізують відповідно до ДСанПІН 2.2.7.029.ДОДАТОК А
(довідковий)

ЕЛЕМЕНТИ ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ РЕЙКОВИХ КОЛІЙ

Таблиця А.1 - Розміри стяжок рейкових колій з дерев’яними напівшпалами (рисунок А.1)

Колія, мм

Умовний прохід труби, мм

Номер профілю

Розміри, мм

швелера

кутика

А

Б

В

Г

4000

50

10

4

4270

210

3790

270

4500

4

4770

4290

5000

4

5270

4790

6000

5

6270

5790

6500

5

6770

6290

7500

5

7770

7290

Примітка. Допускається використання стяжок з круглої сталі діаметром від 20 мм до ЗО мм марки СтЗ згідно з ГОСТ 535.Таблиця А.2 - Розміри прокладок і притискних планок стяжок рейкових колій з дерев’яними напівшпалами (рисунок А.1)

Тип колії

Розміри, мм

прокладок

притискних планок

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

Р43

120

35

14

48

120

35

14

73

Р50

16

39

16

64

Р65

16

ЗО

16

55

Примітка 1. Кріплення стяжок до рейкових колій з дерев’яними напівшпалами наведено на рисунку А.2 Примітка 2. Прокладки і притискні планки виготовляють зі сталі марки СтЗ згідно з ГОСТ 535.

2 отв, 017а - стяжка з труби; б - стяжка з швелера; в - стяжка з кутиків; г - прокладка; д - притискна планка
Рисунок А.1 - Стяжки та деталі прикріплення до рейок колій з дерев’яними напівшпалами


A - A


a - кріплення стяжки з труби; б - кріплення стяжки з кутиків (швелера); 1 - рейка; 2 - прокладка; 3 - планка притискна; 4 - болт; 5 - прокладка; 6 - шайба пружинна; 7 - стяжка з труби; 8 - стяжка з кутиків (швелера)

Рисунок А.2 - Прикріплення стяжок до рейок колій з дерев'яними напівшпалами


Таблиця А.З - Розміри стяжок рейкових колій з залізобетонними балками (рисунок А.З)

Тип колії

Колія, мм

Розміри, мм

Номер профілю швелера

А

В

Г

Р43

4000

3840

3940

3820

8

4500

4340

4440

4320

8

5000

4840

4940

4820

8

6000

5840

5940

5820

10

6500

6340

6440

6320

10

7500

7340

7440

7320

10

Р43

4000

3822

3922

3802

8

4500

4322

4422

4302

8

5000

4822

4922

4802

8

6000

5822

5922

5802

10

6500

6322

6422

6302

10

7500

7322

7422

7302

10

Р43

4000

3804

3904

3784

8

4500

4304

4404

4284

8

5000

4804

4904

4784

8

6000

5804

5904

5784

10

6500

6304

6404

6284

10

7500

7304

7404

7284

10

Примітка 1. Допускається використання стяжок з круглої сталі діаметром від 20 мм до ЗО мм марки СтЗ згідно з ГОСТ 535.

Примітка 2. Прикріплення стяжок до інвентарних секцій рейкових колій з залізобетонними балками наве­дено на рисунку А.4.

Примітка 3. Умовний прохід стяжки з труби не більше 50 мм.

a

43090

4 паза Г


2 фаски 150[2 фаскиа - стяжка з труби; б - стяжка з швелера; 1 - каркас стяжки з труби; 2 - планка; 3 - петля монтажна
Рисунок А.З - Стяжки та деталі прикріплення стяжок до інвентарних секцій рейкових колій
з залізобетонними балками