1. Якість поверхні

  1. Штрипс

Стан поверхні не повинен негативно впливати на застосування відповідної марки сталі, якщо застосовують належне обробляння штрипса.

 1. Товстий лист І широка штаба

EN 10163, частини 1 і 2 поширюються на допустимі дефекти поверхні та виправлення повер­хневих пошкоджень зачищанням Застосовують клас А. підклас 1 згідно з EN 10163-2, під час за­мовляння може бути узгоджено клас В стосовно зачищання або підкласи 2 чи 3 щодо виправлення зварюванням.

Додаткова вимога 15.

 1. Профілі

EN 10163, частини 1 і 3 поширюються на допустимі дефекти поверхні та виправлення повер­хневих пошкоджень зачищанням Застосовують клас С. підклас 1 згідно з EN 10163-3. Під час за­мовляння може бути узгоджено клас D стосовно зачищання або підкласи 2 чи 3 щодо виправлення зварюванням.

Додаткова вимога 16.

 1. Прутки І стрижні

EN 10221 поширюється на допустимі дефекти поверхні та виправлення поверхневих пошкод­жень зачищанням Якщо інше не обумовлено лід час замовляння, застосовують клас А згідно з EN 10221.

Додаткова вимога 17.

 1. Відсутність внутрішніх дефектів

Допустимий рівень внутрішніх дефектів має відповідати EN 10025-1.

Додаткова вимога 6 (для плоских виробів).

Додаткова вимога 7 (для Н-балок із паралельними полицями та ІРЕ-балок).

Додаткова вимога 8 (для прутків).

 1. Розміри, допуски на розміри та форму, масу

  1. Розміри, допуски на розміри та форму мають відповідати вимогам, наведеним у замов­ленні, посиланням на відповідні стандарти згідно з 2.2 та згідно з 2.2 і 7.7.1 EN 10025-1.

Для гарячекатаного товстого листа основні вимоги до допусків мають відповідати EN 10029, зокрема допуски на товщину для класу А, якщо інше не обумовлено під час замовляння.

Додаткова вимога 18

Для товстого листа, відрізаного від штрипса, отриманого безперервним гарячим прокатуван­ням, допуски на товщину мають відповідати EN 10051.

 1. Номінальна маса має відповідати EN 10025-1

 1. КОНТРОЛЮВАННЯ

  1. Загальні положення

Вироби постачають після специфічного контролювання та випробовування для підтвердження відповідності замовпенню та цьому стандарту

 1. Вид контролювання та документ контролю

Вид документа контролю має відповідати EN 10025-1

Додаткова вимога 9

 1. Частота випробовувань

  1. Відбирання проб

   1. Перевіряють механічні властивості за плавками.

  2. Випробна одиниця

   1. Випробна одиниця має складатися з виробів однієї форми, марки та одного інтерва­лу товщини, як встановлено у таблиці 4 для границі плинності.

Для перевіряння механічних властивостей застосовують таку випробну одиницю: — 40 т або частина цього.

 1. Якщо для плоских виробів під час замовляння обумовлено тільки ударні характерис­тики або ударні та міцнісні характеристики. їх потрібно перевіряти на кожному вихідному товсто­му листі чи рулоні.

Додаткова вимога 13.

Додаткова вимога 14.

 1. Контролювання хімічного складу

Контролювання хімічного складу треба проводити згідно з EN 10025-1.

Додаткова вимога 2.

 1. Випробовування під час специфічного контролювання

  1. Треба проводити такі випробовування:

 • плавковий аналіз для всіх виробів;

 • випробовування на розтяг для всіх виробів;

 • випробовування на удар для всіх виробів.

 1. Під час замовляння може бути узгоджено такі додаткові випробовування:

 1. випробовування на удар за іншої температури або на поперечних випробних зразках для всіх виробів (див 7.3.2.2 І 7.32.3);

Додаткова вимога 3.

Додаткова вимога ЗО.

 1. аналіз виробу (див. 8.3.3.2 EN 10025-1).

Додаткова вимога 2.

 1. ГОТУВАННЯ ПРОБ І ВИПРОБНИХ ЗРАЗКІВ

  1. Відбирання та готування проб для хімічного аналізу

Готування проб для аналізу виробу — згідно з EN 10025-1.

 1. Місця розташування та орієнтування проб і випробних зразків для механічних випро­бовувань

  1. Загальні положення

Місце розташування та орієнтація проб і випробних зразків для механічних випробовувань мають відповідати EN 10025-1.

 1. Готування проб

Додатково до EN 10025-1 проби треба відбирати:

від будь-якого з виробів у випробній одиниці.

 1. Готування випробних зразків

Готування випробних зразків для механічних випробовувань — згідно з EN 10025-1.

Для випробних зразків на розтяг можна застосовувати повну товщину чи половину товщини виробу, але одну поверхню виробу має бути збережено. Для виробів товщиною понад 30 мм можна також застосовувати круглі випробні зразки з віссю на чверті товщини виробу. В арбітражних ви­падках загальну товщину товстого листа має бути поділено на рівні за товщиною плоскі випробні зразки. Середнє значення окремих результатів механічних випробовувань вважають дійсним

 1. Випробні зразки на удар

Додатково до EN 10025-1 застосовують такі вимоги.

 1. ударні випробні зразки треба відбирати в місці 1/4/ для листів номінальної товщини > 40 ммІдентифікація проб і випробних зразків

Ідентифікацію проб та випробних зразків проводять згідно з EN 10025-1.

 1. МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Хімічний аналіз

Хімічний аналіз проводять згідно з EN 10025-1

 1. Механічні випробовування

Механічні випробовування проводять згідно з EN 10025-1.

 1. Ультразвукове випробовування

Ультразвукове випробовування провадять згідно з EN 10025-1.

 1. Повторні випробовування

Повторні випробовування проводять згідно з EN 10025-1.

 1. МАРКУВАННЯ, ЕТИКЕТКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ

Маркування, етикеткування. пакування мають відповідати EN 10025-1.

Додаткова вимога 10.

Додатково до EN 10025-1, якщо встановлено під час замовляння, має бути будь-яке штампове клеймування або тільки штампове кпеймування у місці, зазначеному покупцем.

Додаткова вимога 31.

 1. РЕКЛАМАЦІЇ

Будь-які рекламації треба видавати згідно з EN 10025-1.

 1. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ (ДИВ 5.2)

Застосовують такі додаткові вимоги згідно з EN 10025-1.

 1. Потрібно зазначити процес виробництва сталі (див. 6.1).

 2. Потрібно провести аналіз виробу; кількість проб та елементи, які треба визначити, має бути узгоджено (див. 7.2.2, 8.3.3 та 8.4 2)

 3. Температура, за якої треба визначити ударні характеристики (див 7.3.2.2 та 8.4.2).

 4. Вироби мають задовольняти одну з поліпшених властивостей у напрямку, перпендикуляр­ному до поверхні згідно з EN 10184 (див. 7.3.3).

 5. Виріб має бути застосовним для гарячого цинкування (див 7.4.3).

 6. На плоскому прокаті товщиною £ 6 мм відсутність внутрішніх дефектів контролюють згідно з EN 10160 (див. 7.6 І 10.3).

 7. На Н-балках Із паралельними полицями та ІРЕ-балках відсутність внутрішніх дефектів кон­тролюють згідно з EN 10306 (див. 7.6 І 10.3).

 8. На прутках відсутність вну’рішніх дефектів контролюють згідно з EN 10308 (див. 7.6 і 10.3).

 9. Контролюють стан поверхні та розмірів на завод (-виробнику в присутності покупця (див 8.2).

 10. Вид необхідного марковання (див. розділ 11).

Крім того, до додаткових вимок згідно з EN 10025-1, до виробів згідно з цим стандартом застосо­вують такі додаткові вимоги:

11b) Товстий лист, штаба і штрипс із номінальною товщиною £ 12 мм мають бути придатни­ми для відбортовування без розтріскування (див. 7.4.2.22).

 1. Товстий лист, штаба І штрипс із номінальною товщиною <, 8 мм мають бути придатними для виробництва холоднокатаних профілів із радіусом згинання, наведеним у 7.4 2.2.2 (див 7.4 2.2.3)

 2. Для плоских виробів на кожному вихідному товстому листі чи рулоні потрібно перевіря­ти тільки ударні характеристики (див 8.3.2.2)

 3. Для плоских виробів на кожному вихідному товстому листі чи рулоні треба перевіряти ударні та міцнісні характеристики (див. 8 3.2 2)

 4. Для товстих листів і широкої штаби застосовують допустимі поверхневі дефекти та виправ­ляння пошкоджень поверхні зачищанням і/чи зварюванням для класу, відмінного від класу А. підкласу 1 згідно з EN 10163-2 (див 7.5.2)

 5. Для профілів застосовують допустимі поверхневі дефекти та виправляння пошкоджень по­верхні зачищанням і/чи зварюванням для класу, відмінного від класу С, підкласу 1 згідно з EN 10163-3 (див 7.5.3).

 6. Для прутків і стрижнів застосовують допустимі поверхневі дефекти та виправляння по­шкоджень поверхні зачищанням і/чи зварюванням для класу, відмінного від класу А згідно з EN 10221 (див 7.5.4).

 7. Для гарячекатаних товстих листів застосовують інші допуски, ніж для класу А згідно з EN 10029 (див. 7.7.1).

 1. Виробник повинен інформувати покупця під час замовляння, які легувальні елементи відповідно до визначеної марки сталі необхідно буде додати до матеріалу, що постачають (див. 7.2 1).

 2. Ударні характеристики треба визначати на випробних зразках з V-лодібним надрізом (див. 7.3.2.3 та 8 4.2).

 3. Штампове клеймування не дозволено або розташування штампового клеймування має бути в місці, зазначеному покупцем (див. розділ 11).

 4. Для залізничних рейок необхідна максимальна масова частка сірки 0,010 % за плавковим аналізом та 0,012 % за аналізом виробу (див. таблиці 1 і 2. виноскаь).

ДОДАТОК А
(довідковий)

ПЕРЕЛІК ВІДПОВІДНИХ КОЛИШНІХ ПОЗНАК

Таблиця А.1 — Перелік відповідних коли шнек познак

Познаки згідно з ЄН 10025-4

В<длоаідні колишні позмаїи

згідно з EN 10113-3 1993

згідно з EU 113-72

Німеччини

ПалЛ згідно з UNI

S275M

1.8818

S275M

1 8818

Fe Е 275 KG ТМ

Fe Е 275 KG ТМ

S275ML

1 8819

S275ML

1 8819

Fe Е 275 КТ ТМ

Fe Е 275 КТ ТМ

S355M

1 8823

S355M

1 8823

Fe Е 355 KG ТМ

StE355 ТМ

Fe Е 355 KG ТМ

S355ML

1 8834

S355ML

1 8834

Fe Е 355 КТ ТМ

TS1E355 ТМ

Fe Е 355 КТ ТМ

S420M

1.8825

S420M

1 8825

Fe Е 420 KG ТМ

S1E420 ТМ

S420ML

1 8836

S420ML

1.8836

Fe Е 420 КТТМ

TS1E420 ТМ

S460M

1 8827

S460M

1.8827

Fe Е 460 KG ТМ

StE460 ТМ

Fe Е 460 KG ТМ

S460ML

1 8838

S460ML

1 8838

Fe Е 460 КТ ТМ

TS1E460 ТМ

Fe Е 460 КТТМ

ДСТУ EN 10025-4:2007


ДОДАТОК В
(довідюаий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ,
ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ПОСИЛАННЯМ НА ЄВРОНОРМИ

До переведення відповідних свронорм у європейські стандарти (х можна використовувати або посилатися на відповідні національні стандарти, наведені в таблиці В.1

Лриміти. Стандарти, наведені в таблиці В 1. не е Ідентичними. хоча поширюючеє на ті самі вироби.

Таблиця В.1 — Євронорми з відповідними національними стандартами

Євроиорма

Відповідні національні стандарти

Німеччини

Франції

Об'єднаного Королівство

ІспанІ

італЛ

Бельгії

Португалії

Швеції

Австрії

Норвегії

19*

DIN 1025 Т5

NF А 45 205

BS 4

и№3в-52в

UNI 5398

NBN 533

NP-2116

SS 21 27 40

М 3262

53'

DIN 1025 Т2

DIN 1025 ТЗ

DIN 1025 Т4

NF А 45 201

BS 4

UNE 38-527

UNE 36-528

UNE 36-529

UN1 5397

NBN 633

NP-2117

S3 21 27 50

SS 21 27 51

SS 21 27 52

NS 1907

NS 1908

54'

DIN 1028-1

NF А 45 007

BS 4

UNE 36-525

UNI-EU 54

NBN А 24-204

NP-338

М 3260

ESCS ІС 2

SEW 088

NF А 38 000

BS 5135

S3 06 40 25