Кришки паливних баків та пристроїв перекриття палива повинні бути у працездатному стані.

Підтікання палива у паливній системі бензинових двигунів і дизелів перевіряється візуально.

 1. Газова система живлення газобалонних ДТЗ повинна бути герметичною. Не допус­кається використання на газобалонних ДТЗ балонів без клейма про своєчасно проведені гідравлічні та пневматичні випробування.

Випробування герметичності і опресовування газової системи живлення повинне здійсню­ватися у кілька етапів при тиску, МПа: 1,0; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0. Тривалість між моментом досяг­нення заданого тиску і початком проведення операції контролю герметичності на кожному етапі випробувань повинна бути не менше 2 хв.

Герметичність газової системи живлення газобалонних ДТЗ повинна перевірятися з вико­ристанням пристроїв для контролю втрат газу або шляхом «обмилювання» з’єднань. Поява мильних бульбашок не допускається.

  1. Елементи та з’єднання в системі випуску газів, що відпрацювали, повинні бути у працездатному стані.

 1. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІЇ

  1. ДТЗ повинен бути обладнаний передбаченими конструкцією дзеркалами заднього виду, звуковим сигналом, сонцезахисними козирками (шторами).

На автопоїзді у складі тягача та двох чи більше причепів (напівпричепів) з правого боку кабіни повинні бути встановлені додаткові дзеркала заднього виду, що забезпечують видимість дороги в зоні коліс найбільш віддаленої осі причепа (напівпричепа) під час повороту автопоїз­да на кут 90 0 з зовнішнім габаритним радіусом 12,5 м.

Примітка. Допускається використання дзеркал заднього виду, які забезпечують збільшення зон огляду.

 1. Не допускається наявність тріщин на вітровому склі в зоні роботи склоочисників ДТЗ довжиною більше ніж 50 мм.

 2. Не допускається розміщувати предмети (за винятком талона про технічний огляд у правій нижній частині вітрового скла) чи наносити покриття, які обмежують огляд з місця водія, відвертають його увагу, погіршують прозорість скла і спричинюють небезпеку травмування учасників дорожнього руху.

Примітка 1. У верхній частині вітрового скла ДТЗ категорій М3, N3 допускається прикріпляти смугу прозо­ро? кольорово? плівки, ширина якої не перевищує мінімальної відстані між верхніми межами вітрового скла І зони його очищення склоочисником. Допускається застосовувати тоноване скло, пропускання світла якого відповідає вимогам ГОСТ 5727.

Примітка 2. За наявності жалюзі та штор на задньому склі легкового автомобіля необхідно встановлювати зовнішні дзеркала з обох боків.

 1. Замки дверей кузова чи кабіни, засуви бортів вантажної платформи, засуви горловин цистерн, механізми регулювання і фіксувальні пристрої сидіння водія та пасажира, аварійні вимикачі дверей у автобусів та тролейбусів, аварійні виходи і пристрої приведення їх в дію, привод керування дверима, сигналізація роботи дверей і сигнал вимоги зупинки, звуковий сигнал, пристрій обігріву та обдуву вітрового скла, протиугонний пристрій повинні бути у пра­цездатному стані.

 2. Аварійні виходи у автобусах та тролейбусах повинні бути позначені і мати таблички з правилами користування ними.

Заборонено переобладнання салонів пасажирських транспортних засобів, що обмежують вхід і вихід пасажирів та блокують відкривання дверей, а також застосування елементів салону довільних конструкцій, які є травмонебезпечними для людей. Такі зміни можуть вноситись у конструкцію ДТЗ тільки згідно з 4.1—4.2.

 1. Спідометр повинен бути у працездатному стані.

 2. Усі різьбові з’єднання повинні бути затягнуті з зусиллям, яке передбачене IE, і в необхідних випадках зашплінтовані.

 3. ДТЗ повинен мати передбачений конструкцією задній захисний пристрій та пристрої захисту від викидання з-під коліс ДТЗ сторонніх предметів і бруду,

 4. Джгути проводів та окремі проводи системи електрообладнання повинні бути на­дійно закріплені і не мати непередбаченого конструкцією контакту з деталями ДТЗ. Ізоляція електропроводів ДТЗ повинна виключати можливість виникнення випадкових замикань про­водів з «масою» ДТЗ і між собою.

 5. Зчіпні пристрої тягача та причепа (напівпричепа), а також передбачені конструкцією страхувальні пристрої, повинні бути у працездатному стані.

 6. Спрацювання сполучених робочих поверхонь тягового гака, зчіпної петлі, зчіпного шворня напівпричепа не повинне перевищувати гранично допустимих значень, що встанов­лені ІЕ.

 7. Не допускається експлуатація причепа (напівпричепа) з тягачем, для якого тягове зусилля на буксирному пристрої, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій чи дозволена маса причепа (напівпричепа) перевищує значення, встановлені ІЕ.

 8. ДТЗ повинні бути обладнані ременями безпеки, якщо це передбачено їхньою конст­рукцією.

Ремені безпеки не повинні мати таких дефектів:

 • надриви на лямці, видимі неозброєним оком;

 • замок не фіксує «язик» лямки або не викидає його після натискання на кнопку блоку­вального пристрою;

 • лямка не витягується чи не втягується в інерційну котушку та не блокується під час її різкого ривка.

 1. ДТЗ категорій МуN2, А^, Ол О4 повинні бути обладнані противідкатними упорами (не менше ніж два), а ДТЗ категорій Л/ та N — укомплектовані вогнегасниками, медичною аптечкою, знаком аварійної зупинки (чи блимаючим червоним ліхтарем). Використовування вогнегасників без пломб чи з закінченим терміном придатності не допускається.

 2. В автобусі, тролейбусі і вантажному автомобілі, призначеному для перевезення людей, один вогнегасник повинен знаходитися в кабіні водія, а другий (чи інші) — у пасажирсь­кому салоні (кузові). Медична аптечка повинна бути укомплектована придатними для викори­стання препаратами.

 3. Поручні в автобусах та тролейбусах, запасне колесо, акумуляторні батареї, сидіння, вогнегасники, медична аптечка, номерні знаки повинні бути надійно закріплені в місцях, пе­редбачених конструкцією ДТЗ.

Додаткове обладнання ДТЗ, що перевозять небезпечні вантажі, повинне відповіда­ти встановленим вимогам.ДОДАТОК А
(довідковий)

Класифікація ДТЗ за категоріями

Категорія

Тип, назва та повна маса ДТЗ

М

ДТЗ з двигуном (пасажирські автомобілі, їхні модифікації, автобуси, тролейбуси, пасажирські автопоїзди), призначені для перевезення пасажирів і мають або, при­наймні, чотири колеса, або три колеса і максимальну масу, яка перевищує 1 т

Ms

ДТЗ, що мають не більше ніж 8 місць для сидіння, крім МІСЦЯ водія

Мг

Ті самі, що мають понад 8 місць для сидіння, крім місця водія, з повною масою до 5,0 т

Ms

Ті самі, з повною масою понад 5,0 т

N

ДТЗ з двигуном (вантажні автомобілі, автомобілі-тягачі, а також їхні шасі із змонто­ваним на них устаткованням), призначені для перевезення вантажів і мають або, принаймні, чотири колеса, або три колеса і максимальну масу, яка перевищує 1 т

Ns

ДТЗ з повною масою до 3,5 т

Nz

Ті самі, з повною масою від 3,5 т до 12 т

М

ТІ самі, з повною масою понад 12 т

О

ДТЗ без двигуна (причепи та напівпричепи)

Os

ДТЗ з повною масою до 0,75 т

Ог

ТІ самі (причепи та напівпричепи, за винятком причепів категорії ОД з повною масою до 3,5 т

Oi

Ті самі, з повною масою від 3,5 до 10 т

о4

Ті самі, з повною масою понад 10 т

ДОДАТОК Б
(рекомендований)

Методика обчислення параметрів ефективності РГС

Б.1 Значення гальмівного шляху (ST) за параметрами гальмівної діаграми згідно з ДСТУ 2886 обчислюється за формулою:

ST = Vo/ 3,6 х (та + 0,5 х тн) +І/2 / (26 х Ууст),

де та — проміжок часу від початку гальмування ДТЗ до моменту виникнення сповільнення (гальмівної сили), с;

,тн — тривалість наростання сповільнення, с;

/уст —уСталене сповільнення ДТЗ, м/с2.

Б.2 Максимальна гальмівна сила кожного колеса ДТЗ (^Ітах) і тривалість спрацьовування гальмівної системи на стенді (тсп) обчислюються за такими формулами:

max = + (^т2 ~ ^ті) X (Рз ~ Рг) І (Рг ~ Д1)>

де: Рт1 — сила, що витрачається на прокручування незагальмованого колеса, Н;

Pa максимальна гальмівна сила колеса, яка одержана під час випробувань ДТЗ в спорядженому стані за умови відсутності блокування коліс, Н;

р — тиск повітря, за досягнення якого на колесі ДТЗ виникає гальмівна сила, МПа;

Рг — тиск повітря, що відповідає максимальній гальмівній силі колеса під час випро­бувань ДТЗ в спорядженому стані, МПа;

Рз — тиск повітря у виконавчому органі пневмопривода у разі повного приведення у дію органу керування (і положення регулятора гальмівних сил, що відповідає ДТЗ повної маси), МПа (не більше значення нижньої границі регулювання тиску повітря у приводі РГС відповідно до ІЕ).

"^сп = + ("^сп2 “ ^а) х (^т max ~ ^гі) / (^т2 ~ ^ті)»

де *сп2 — тривалість спрацьовування гальмівної системи на стенді під час випробувань ДТЗ в спорядженому стані, с.

Примітка 1. Допускається застосовувати більшу кількість точок для лінійної екстраполяції, інші, більш точні методи екстраполяції, а також перераховувати нормативи ефективності РГС для методу стендових випробувань ДТЗ в проміжному стані — від спорядженого до повної маси.

Примітка 2. У випадку перевищення загальною питомою гальмівною силою значення, максимально можливо­го за умови зчеплення коліс (з опорною поверхнею більше ніж 1,0), чи невідповідності ефективності РГС норматив­ним значенням за 8.7.2.2 і 8.7.2.4, необхідно повторити випробування для ДТЗ з повною масою.ДОДАТОК В
(рекомендований)

Форма протоколу контролю

Протокол контролю ДТЗ
на відповідність експлуатаційним вимогам безпеки до технічного стану

(назва організації/підприємства, що виконує контроль)

Ідентифікаційні дані ДТЗ.

Марка ДТЗ; Категорія; Державний номер; Номер кузова (шасі); Номер двигуна; Рік виготовлення Пробіг км.

Власник ДТЗ

Контроль проводиться за пунктами ДСТУ.

За методикою (методиками)

Засоби вимірювальної техніки

Назва

Характеристики

Дані про повірку (атестацію)


Результати контролю

{наводяться результати контролю, кількісні

показники зазначаються з характеристиками точності та/чи достовірності,

робиться категоричний висновок про відповідність чи невідповідність технічного стану вимогам ДСТУ)

Дата проведення контролю

Підписи осіб, що проводили контроль.

Підпис дата

Підпис датаУДК 629.11


13.110


43.020Ключові слова: засоби транспортні дорожні, експлуатаційні вимоги безпеки, технічний стан, методи контролю, прилади зовнішні світлові, рульове керування, шини та колеса, гальмівні системи, склоочисники та склоомивачі вітрового скла, двигун

ДСТУ 3649-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ
ДОРОЖНЫЕ

Эксплуатационные требования безопасности
к техническому состоянию и методы контроля

Издание официальное

Киев
ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ
1998ПРЕДИСЛОВИЕ

 1. РАЗРАБОТАН Государственным автотранспортным научно-исследовательским и проект­ным институтом («Госавтотрансниипроект») Министерства транспорта Украины

ВНЕСЕН Министерством транспорта Украины

 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 29 сентября 1997 г. №611

 2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой в Украине ГОСТ 25478)

 3. РАЗРАБОТЧИКИ: В. Б. Агеев, 3. А. Дегтярь, 3. А. Зарецкий, А. М. Редзюк

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Украины

СОДЕРЖАНИЕ

С.

 1. Область применения 1

 2. Нормативные ссылки 1

 3. Определения, обозначения и сокращения 2

 4. Общие требования 2

 5. Приборы внешние световые 3

 6. Рулевое управление 7

 7. Шины и колеса 8

 8. Тормозные системы 9

 9. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 13

 10. Двигатель и его системы 14

 11. Другие элементы конструкции 14

Приложение А Классификация ДТС по категориям 17

Приложение Б Методика вычисления параметров эффективности РТС 18

Приложение В Форма протокола контроля 19ДСТУ 3649-97

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УКРАИНЫ

СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ
Эксплуатационные требования безопасности
к техническому состоянию и методы контроля

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ

Експлуатаційні вимоги безпеки
до технічного стану та методи контролю

ROAD VEHICLES

Exploitation Requirements of Safety
for technical condition and Methods of inspection

Дата введения 1999—01—01

 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  1. Настоящий стандарт распространяется на дорожные транспортные средства (далее — ДТС) категорий М, N, О, которые находятся в эксплуатации.