При неможливості розміщення бункерів між печами допускається встановлювати їх в торцевій частині пічного прольоту. В цьому випадку видача феросплавів повинна здійснюватися в мульди, встановлені на спеціальні візки з наступним транспортуванням мульд до печей краном.

В діючих цехах, де влаштування бункерів для феросплавів неможливо, зберігання феросплавів допускається в спеціальних бункерах, розташованих в габариті колон пічного прольоту.

Розвантаження феросплавів в бункери і подача їх до печей повинні бути механізовані.

9.2. Доставка матеріалів на робочі майданчикиелектросталеплавильних печей.

9.2.1. Під час подачі матеріалів на робочі майданчики електропечей повинні виконуватися вимоги п.п. 9.1.1, 9.1.3, 9.1.5 цих Правил.

9.2.2. Між крайніми виступаючими частинами візка і конструкціями будівлі, устаткування і складованими в цеху матеріалами повинен бути забезпечений габарит не менше 0,7 м з обох боків візка.

9.2.3. Влаштування пускового механізму візка для транспортування завалочної бадді повинне виключати можливість самовільного початку його руху.

9.2.4. Підйом завалочної бадді на робочий майданчик печі без сідла (піддону) забороняється.

9.2.5. Для транспортування завалочної бадді краном повинна застосовуватися спеціальна траверса.

9.2.6. Для виконання працюючими робіт нагорі завалочної бадді і всередині її повинні застосовуватися легкі переносні металеві драбини з гачками, що дозволяють закріплювати драбини на борту бадді.

При виконанні робіт всередині бадді один робітник повинен знаходитися зовні.

9.2.7. Доставка матеріалів на балкон робочого майданчика електропечі електромагнітом забороняється.

9.3. Доставка матеріалів в конверторневідділення

9.3.1. Доставка шихтових матеріалів і розкислювачів в конверторне відділення повинна бути механізована.

9.3.2. Перевантажні вузли тракту подачі сипких матеріалів повинні бути герметизовані і приєднані до аспіраційної установки.

9.3.3. Стінки проміжних (витратних) бункерів повинні мати нахил, що виключає зависання матеріалів, або бункери повинні бути обладнані вібраторами.

9.3.4. Самохідні візки для перевезення шихтових матеріалів повинні бути обладнані двома пультами керування. Машиніст візка повинен знаходитися біля переднього пульту за ходом руху візка.

При дистанційному керуванні самохідним візком з пульту керування повинна забезпечуватися добра видимість шляху його руху. Під час руху візка повинен подаватися звуковий сигнал.

9.3.5. Самохідні візки повинні бути обладнані надійно діючим гальмовим пристроєм і упорами, перешкоджаючими зміщенню вантажу з візка.

10.ЗАВАЛКА МАТЕРІАЛІВ У ПЕЧІ, КОНВЕРТОРИ

10.1. Завалка матеріалів у мартенівськіі двованні сталеплавильні печі.

10.1.1. Завалка матеріалів, а також присадка додатків в сталеплавильні печі повинні бути механізовані.

Матеріали, що завантажуються в піч, повинні рівномірно розподілятися по всій подині.

10.1.2. Огляд подини печі перед початком завалки повинен здійснюватися зі спеціального пристрою (майданчика). Огляд подини з рухомого складу забороняється.

При огляді подини двованної сталеплавильної печі інтенсивність продування киснем сусідньої ванни повинна бути скорочена до межі, передбаченої інструкцією підприємства.

10.1.3. Механізми пересування, кочення і повороту завалочної машини повинні бути забезпечені електрогальмами.

10.1.4. Завалочна машина повинна бути обладнана надійно діючою звуковою сигналізацією. Машиніст завалочної машини зобов'язаний подавати сигнал перед початком руху машини. Крім того, завалочна машина з двох боків моста повинна бути обладнана світловою сигналізацією у вигляді світла, яке горить і мигтить та вмикається під час руху машини.

10.1.5. Візок завалочної машини кранового типу повинен бути обладнаний двома кінцевими вимикачами, або крани повинні бути обладнані іншими пристроями, що виключають можливість наближення кабіни завалочної машини до колон будівлі ближче ніж на 0,5 м.

10.1.6. Кабіна завалочної машини повинна бути міцною, теплоізольованою і захищати машиніста від можливих викидів металу і шлаку.

10.1.7. Робоче місце машиніста завалочної машини наземного та кранового типів повинне бути обладнано зручним сидінням з бильцем і забезпечувати добру видимість фронту робіт.

Конструкція сидіння повинна виключати вібрацію. Для входу у кабіну повинні бути влаштовані східці з поручнями.

10.1.8. Захаращування габаритів наближення завалочних машин будь-якими пристроями або матеріалами забороняється.

10.1.9. Тролеї для живлення електродвигуна візка завалочної машини наземного типу повинні розташовуватися всередині рами машини в недоступному місці; у випадку розміщення на рамі машини в доступному місці тролеї із зовнішнього боку машини повинні бути огороджені сіткою.

10.1.10. При проведенні ремонтних робіт на тролеях або в небезпечній близькості від них, напруга з тролей повинна бути знята, а вимикаючі пристрої закриті на замок.

10.1.11. При ремонті струмоприймачів наземних завалочних машин, коли відстань між консоллю машини і кабіною завалочних кранів менше 1,8 м, повинні бути вжиті заходи, що виключають пересування кранів над дільницею ремонтних робіт.

При відсутності на підтримуючій консолі струмоприймачів ходового майданчика ремонтні роботи повинні здійснюватися з риштовання або з підвісного майданчика, огородженого поручнями.

10.1.12. Під час завалки шихти виконувати будь-які роботи на фронті пересування завалочної машини забороняється.

Швидкість руху машини під час завалки матеріалів не повинна перевищувати 5 км/год.

10.1.13. По закінченні завалки і перед відправленням рухомого складу з цеху повинна бути перевірена правильність установки мульд на візках.

10.1.14. Заправочні матеріали повинні зберігатися в спеціальних бункерах, встановлених між печами або в торці цеху.

На робочому майданчику коло печі заправочні матеріали допустимо зберігати тільки на 1-2 плавки.

10.2. Завалка матеріалів в електросталеплавильні печі

10.2.1. Вимоги п. 10.1.1 (перший абзац), 10.1.3-10.1.8, 10.3.3-10.3.8 цих Правил розповсюджуються і на завалку матеріалів в електросталеплавильні печі.

10.2.2. В цехах, що будуються, для завалки печей повинні застосовуватися бадді тільки саморозвантажувального типу.

10.2.3. Завантажені в електропіч руда, феросплави та інші матеріали повинні бути попередньо просушені або прогартовані. Подача сирих матеріалів у розплавлену ванну забороняється.

10.2.4. Під час завалки матеріалів і підвалки шихти всі роботи на печі повинні бути припинені, а люди відведені на безпечну відстань.

10.2.5. Про наступний підйом завалочної бадді на робочий майданчик і під час завалки шихти в піч повинен подаватися звуковий сигнал .

10.2.6. Перед вмиканням приводу висувного майданчика печі або приводу підйому і закоту склепіння, сталевар зобов’язаний переконатися в тому, що всі робітники відійшли від печі на безпечну відстань.

Для попередження працюючих під робочим майданчиком про вмикання приводу закоту склепіння печі повинна бути влаштована сигналізація.

10.2.7. Для запобігання пошкодження подини і вилітання кусків шихтових матеріалів відкривати запірний механізм бадді дозволяється тільки після того, як баддя буде опущена у нижнє положення, при цьому завалочне вікно печі повинно бути закритим.

10.2.8. Підвалка шихти повинна здійснюватися на частково розплавлену шихту при закритому завалочному вікні печі.

Під час підвалки шихти машиніст мостового крана повинен перекривати оглядове вікно кабіни густою металевою сіткою, а люди повинні бути відведені від печі на безпечну відстань.

Виплески металу і шлаку з печі на робочий майданчик по закінченні підвалки повинні бути прибрані.

10.2.9. На робочому майданчику біля печей допускається зберігання в спеціальних засіках 2-3 — змінного запасу матеріалів, що використовуються при плавці.

Влаштування і розташування засік на робочому майданчику повинні забезпечувати зручність і безпеку робіт. Борти засік в зоні руху завалочної машини повинні виступати не більше ніж на 100 мм від рівня підлоги робочого майданчика.

10.2.10. В цехах, де подача мульд на стелажі балкона робочого майданчика здійснюється за допомогою ланцюгів з гаками, одночасне встановлення мульд на стелажі краном і взяття їх зі стелажів завалочною машиною не допускається.

10.3. Завалка матеріалів в конвертори.

10.3.1. Керування всіма механізмами по доставці і завантаженню сипких матеріалів в конвертор повинне здійснюватися дистанційно.

Конструкція жолоба повинна виключати можливість просипання сипких матеріалів повз горловини конвертора і забезпечувати безперешкодний поворот конвертора.

10.3.2. Пристрій для подачі сипких матеріалів повинен забезпечувати їх завантаження в конвертор необхідними порціями, при цьому повинно бути виключене проникнення конверторних газів в тракт подачі сипких матеріалів.

10.3.3. Крупність кусків розкислювача, що надходять на конверторний майданчик, не повинна перевищувати передбачену технологічною інструкцією. Становлення дробилок для дрібнення розкислювачів на робочих майданчиках конверторів забороняється.

10.3.4. Завалка брухту в конвертор при наявності в ньому рідкого шлаку забороняється.

Допускається завалка брухту на загущений, приведений в неактивний стан, шлак тільки при переділі високофосфористих чавунів у відповідності до інструкції підприємства.

10.3.5. Трубопроводи, по яких подаються тверді розкислювачі з верхнього майданчика на робочий майданчик конверторів, повинні бути звукоізольовані.

10.3.6. перед завалкою металобрухту в конвертор необхідно переконатися у придатності його футеровки до подальшої експлуатації.

10.3.7. Завалка в конвертори матеріалів, що покриті льодом, снігом або вологою, забороняється.

10.3.8. Завалку металобрухту необхідно проводити спеціальним завалочним краном. Дозволяється завалку брухту здійснювати заливальним краном за допомогою перехідної траверси. Перехідна траверса повинна мати відповідний паспорт.

10.3.9. Перед зачепленням траверси гаками за цапфи короба, совка та вушки для невеликого підйому необхідно переконатися в їх справності. Особливу увагу необхідно звернути на кріплення задньої стінки до корпуса короба, совка.

10.3.10. Совки для завалки матеріалів у конвертори повинні мати отвори для стоку води.

10.3.11. Перед завалкою брухту і заливкою чавуну у конвертор необхідно відвезти всіх людей і тепловози з небезпечної зони, в вімкнути звукову і світлову сигналізацію, розташовані під конверторним майданчиком. Розміри небезпечної зони визначаються інструкцією підприємства.

10.3.12. Завалку габаритного брухту дозволяється здійснювати за один прийом.

10.3.13. Завалку металевої стружки дозволяється проводити у конвертор, температура якого — не нижче 800 градусів Цельсію.

10.3.14. Після завалки металевої стружки необхідно провести видержку протягом 3-5 хвилин з покачуванням конвертора для її прогріву і виведення летких речовин.

10.3.15. При бурхливому газовиділенні та полум'ї конвертор необхідно встановити у вертикальне положення під кесон. Завалку стружки слід продовжити після припинення газовиділення і полумені.

10.3.16. Завалку чавуну в конвертор на прогріту стружку необхідно проводити за два прийоми рівними порціями з покачуванням конвертора. Під час покачування конвертора кран повинен від'їхати на безпечну відстань.

10.3.17. При бурхливому газовиділенні заливку чавуну необхідно припинити, конвертор встановити у вертикальне положення під кесон, а краном з чавуновозним ковшем від'їхати на безпечну відстань.

10.3.18. Доливку чавуну дозволяється проводити після повного припинення газовиділення, полум'я і викидів.

10.3.19. На технологічній лінії по доставці сипких матеріалів і феросплавів, що складена з конвейєрів разом з іншими машинами (грохотами, живильниками, дозаторами і т.п.), приводи конвейєрів і усіх машин повинні бути зблоковані таким чином, щоб у випадку раптової зупинки будь-якої машини чи конвейєра попередні машини або конвейєри відключалися, а наступні працювали до повного сходу з них вантажу, що транспортується.

10.3.20. Конвеєрний транспорт повинен мати: пристрій для аварійної зупинки конвейєра і кожного механізму з місця обслуговування; сигналізацію про початок запуску; блокуючі пристрої, що виключають можливість дистанційного пуску після спрацювання захисту конвеєрної лінії; пристрій, що вимикає конвейєр у випадку зупинки стрічки при вимкнутому приводі; огородження частин конвейєра, що рухаються, а також інших машин (барабанів, натяжних пристроїв, роликів та ін.), до яких можливий доступ працюючих; перехідні містки, огороджені поручнями; захисні пристрої в місцях проходу людей під конвейєрами для запобігання їх від падаючих кусків матеріалу, що транспортується; кінцеві вимикачі для розвантажувального візка та інші вимоги безпеки, що передбачені міждержавним стандартом ГОСТ 12.2.022-80 "Конвейеры. Общие требования безопасности".

10.3.21. Евакуаційні виходи з галерей та естакад і перехідні містки над конвейєрами необхідно розташовувати не рідше, ніж через 100 м. Містки повинні мати ширину 0,8 м, суцільний настил та огороджуватися поручнями висотою не менше 1 м з відбортовкою знизу на висоту 0,14-0,15 м.

10.3.22. Ремонтні роботи, ручне змащення та очищення конвейєрів повинні здійснюватися тільки при зупиненому конвейєрі і заблокованому пусковому пристрої.

10.3.23. В прохідних естакадах і галереях з уклоном більше 8 градусів вздовж конвейєрів повинні бути влаштовані закріплені настили (трапи).

11. ДОСТАВКА І ЗАЛИВКА ЧАВУНУ В МАРТЕНІВСЬКІІ ДВОВАННІ СТАЛЕПЛАВИЛЬНІ ПЕЧІ І КОНВЕРТОРИ

11.1. Доставка і заливка чавуну в мартенівськіі двованні сталеплавильні печі

11.1.1. При в'їзді рухомого складу ковшів з рідким чавуном в цех, його пересуванні, а також при переїзді скісних заїздів, машиніст електровоза повинен подавати звуковий сигнал. Швидкість руху складу не повинна перевищувати 4 км/год.