Відповідність вимозі перевіряють, піддаючи неметалевий матеріал випробовуванню голчастим полум "ям за додатком Е.

Випробовування не проводять, якщо матеріал класифікований як V-0 згідно з ІЕС 60695-11-10, за умови, що випробний зразок був не товстішим, ніж відповідна частина.

31 ПРОТИКОРОЗІЙНА ТРИВКІСТЬ

Застосовують цей розділ частини 1 із таким уточненням:

Доповнення:

Відповідність вимозі перевіряють випробовуванням сольовим туманом згідно з ІЕС 60068-2-52. Застосовують жорсткість 2.

Перед випробовуванням покриву дряпають загартованим сталевим стрижнем, кінчик якого має форму конуса з кутом 40°. Кінчик стрижня закруглений радіусом (0,25 ± 0,02) мм. Стрижень прикладають так, щоб зусилля, прикладене уздовж його осі дорівнювало (10 ± 0,5) Н. Подряпини наносять стрижнем по поверхні покриву зі швидкістю близько 20 мм/с. П’ять подряпин наносять на відстані не менше ніж 5 мм одна від одної і не менше ніж 5 мм від краю.

Після випробування прилад не повинен бути пошкоджений до такого стану, щоб відповідність цьому стандарту, особливо розділам 8 і 27, було порушено. Покрив не повинен бути зруйнований і не повинен відшаровуватися від металевої поверхні.

Примітка 101 Необхідно забезпечити, щоб металеві частини, що контактують з екскрементами, були піддані дії сольового туману.


32 РАДІАЦІЯ, ТОКСИЧНІСТЬ ТА ПОДІБНІ НЕБЕЗПЕЧНІ

ЧИННИКИ

Застосовують цей розділ частини 1.



Умовні познаки:

А — ввідна труба;

В — голівка розприскувача;

С — електричне коло з рисунка 4ІЕС 60990;

D — металеве решето;

Е — уземлювальна клема;

F — корпус водонагрівача;

G — селекторний перемикач.

Рисунок 101 — Схема для вимірювання сили струму спливу для водонагрівачів, які містять відкриті
нагрівальні елементи

ДОДАТКИ

Застосовують додатки частини 1.

БІБЛІОГРАФІЯ

Застосовують бібліографію частини 1 із таким уточненням:

Доповнення:

ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1. Hot surfaces

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 13732-1 Ергономіка температурної обстановки. Методи оцінювання реакції людини на контакт із поверхнями. Частина 1. Гарячі поверхні.КодУКНД 13.120, 91.140.70

Ключові слова: вимоги щодо безпеки, електричні туалети, захист від ураження електричним струмом, захист від вогню, захист від механічних небезпечних чинників, побутові електричні прилади.