НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ПЛИТИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ДЛЯ
ПОКРИТТЯ ТРАМВАЙНИХ ШЛЯХІВ

Конструкція і розміри
(ГОСТ 19231.1-83, MOD)

ДСТУ Б В.2.6-114:2010

Київ
Мінрегіонбуд України
2011

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: ТОВ НТК "Будстандарт"

Розробники: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков (науковий

керівник)

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання у будівництві

Мінрегіонбуду України

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 30.09.2010 р. № 380 та від 01.06.2011 р. № 61, чинний з 2012-01-01

 2. Національний стандарт відповідає ГОСТ 19231.1-83 "Плиты железобетонные для покрытия трамвайных путей. Конструкция и размеры" окрім нормативних посилань, наведених у додатку А Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 19231.1-83)ЗМІСТ

с.

Національний вступ 4

Додаток_А_до_Національного_вступу_Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 19231.1-83 "Плиты железобетонные для покрытия трамвайных путей.

Конструкция и размеры" 5

Додаток_Б_до_Національного_вступу_Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку) 6

ГОСТ 19231.1-83 ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ

ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ. Конструкции и размеры 9

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ 9Національний вступ

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 19231.1-83 "Плиты железобетонные для покрытия трамвайных путей. Конструкция и размеры".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у ДСТУ Б В.2.6-2-2009 "Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

Як довідковий матеріал під час роботи з наведеними вище документами можуть бути залучені креслення виробів типових серій, які адаптовані до унормованих сьогодні методів розрахунків конструкцій та застосовуваних у теперішній час матеріалів (арматура, бетон).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2011 р. міждержавні стандарти.

У додатку Б до національного вступу викладена процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання (передруку).

Базовою організацією, що супроводжує цей стандарт, є НДІБК.

ДОДАТОК А
до національного вступу
(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні
документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до
1992 року, на які є посилання в ГОСТ 19231.1-83 "Плиты железобетонные
для покрытия трамвайных путей. Конструкция и размеры"

Міждержавні НД, прийняті до 1992 року

Відповідні національні НД (станом на 01.01.2011 р.)

ГОСТ 10884-81 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций.

Технические условия

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций.

Технические условия

ГОСТ 14098-68 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры

ГОСТ 19231.0-83 Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей. Технические условия

ДСТУ Б В.2.6-113:2010 Плити залізобетонні для покриттів трамвайних шляхів. Технічні умови (ГОСТ 19231.0-83, MOD)

СН 393-78 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

ДОДАТОК Б
до національного вступу
(довідковий)

Процедура прийняття регіональних стандартів методом перевидання
(передруку)

Міждержавний стандарт (ГОСТ) є регіональним стандартом і підпадає під дію ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів".

Згідно з 4.3 ДСТУ 1.7 міждержавний стандарт (ГОСТ) вважають прийнятим, якщо національний стандарт (ДСТУ) є модифікованим щодо цього ГОСТ і має технічні відхили, які точно визначено і пояснено.

Згідно з додатком Б ДСТУ 1.7 одним із доцільних методів прийняття міждержавного стандарту як модифікованого є метод перевидання (передруку).

Відповідно до 5.4.2 ДСТУ 1.7 при застосуванні цього методу національний стандарт має містити:

 1. національний вступ та передмову;

 2. національний інформативний матеріал (у додатках чи примітках).

Згідно з 8.3 ДСТУ 1.7 познака ДСТУ при модифікованому ступені відповідності складається тільки з національного номера. Познака та скорочення ступеня відповідності подаються після назви національного стандарту та познаки міждержавного стандарту, включаючи дату його прийняття.

Наприклад:

ДСТУ Б В.2.6-114:2010 Плити залізобетонні для покриття трамвайних шляхів. Конструкція і розміри (ГОСТ 19231.1-83, MOD).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ
ПОКРЫТИЙ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ

Конструкция и размеры

ГОСТ 19231.1-83

Г осударственный комитет СССР по делам строительства

Москва

 1. РАЗРАБОТАН Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ В.А. Семина, канд. техн. наук (руководитель темы); А.Н. Стульчиков, канд. техн. наук; Г.Т. Осипович; Л.А. Когель; Н.А. Гаврилова; Н.Н. Перетрухин

 1. ВНЕСЕН Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР Зам.

министра С.М. Ионов

 1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Г осударственного комитета СССР по делам строительства от 26 января 1983 г. № 18

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ
ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ

Конструкция и размеры ГОСТ

19231.1-83

REINFORCED CONCRETE SLABS FOR TRAMWAY TRACK

PAVEMENTS

Structure and dimensions

Дата введения 1984-01-01

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

 1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные плиты типов 1П, 2П и 3П, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для устройства покрытий трамвайных путей, и устанавливает конструкцию плит и арматурных изделий к ним.

 2. Плиты должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 19231.0-83 и настоящего стандарта.

 3. Технические показатели плит приведены в табл. 1.

Таблица 1

Марка плиты

Нормативная подвижная автомобильная нагрузка

Класс бетона по прочности на сжатие

Расход материалов на плиту

Бетон, м3

Сталь, кг

1П14.15.12

Н-30


0,25

19,73

1П14.15.10

Н-10


0,21

18,19

1П14.17.12

Н-30


0,29

21,89

1П14.17.10

Н-10


0,24

20,22

1П14.19.12

Н-30


0,31

22,20

1П14.19.10

Н-10


0,26

20,98

1П14.21.12

Н-30

В30

0,35

24,81

1П14.21.10

Н-10


0,29

23,46

1П7.14.12

Н-30


0,11

10,42

1П7.14.10

Н-10


0,09

8,58

2П14.15.12

Н-30


0,22

16,98

2П14.15.10

Н-10


0,20

16,06

Марка плиты

Нормативная подвижная автомобильная нагрузка

Класс бетона по прочности на сжатие

Расход материалов на плиту

Бетон, м3

Сталь, кг

2П14.17.12

Н-30


0,26

19,07

2П14.17.10

Н-10


0,23

18,01

2П14.19.12

Н-30


0,28

19,46

2П14.19.10

Н-10


0,24

18,32

2П14.21.12

Н-30

В30

0,31

21,45

2П14.21.10

Н-10


0,27

20,19

2П7.14.12

Н-30


0,09

7,15

2П7.14.10

Н-10


0,08

6,06

3П7.7.8

Н-30


0,04

6,06 1. Армирование плит должно соответствовать приведенному на черт. 1-4.

 2. Спецификация арматурных изделий и выборка стали на одну плиту приведены в табл. 2 и 3.

 3. Форма и размеры арматурных изделий должны соответствовать приведенным на черт. 5-10 и в табл. 2.

 4. Соединение стержней следует производить контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098-68 и СН 393-78.

Таблица 2

Марка арматурного изделия

Номер позиции

Диметр, мм, класс

Длина, мм

Коли­чес­тво

Общая длина, м

Масса отдельных стержней, кг

Общая масса, кг

С1

1

6AIII

1450

7

10,15

2,25

3,79

2

5BpI

1340

8

10,72

1,54

С2

3

10AIII

1450

8

11,60

7,16

13,51

4

8AIII

1340

1.2

16,08

6,35

С3

5

6AIII

1670

7

11,69

2,60

4,34

2

5BpI

1340

9

12,06

1,74

С4

6

10AIII

1670

8

13,36

8,24

15,12

4

8AIII

1340

1.3

17,42

6,88

С5

7

6АІІІ

1800

7

12,60

2,80

4,54

2

5BpI

1340

9

12,06

1,74

С6

8

10AIII

1800

8

14,40

8,88

15,23

4

8АІІІ

1340

12

16,08

6,35Марка арматурного изделия

Номер позиции

Диметр, мм, класс

Длина, мм

Коли­чес­тво

Общая длина, м

Масса отдельных стержней, кг

Общая масса, кг

С1

1

6AIII

1450

1

10,15

2,25

3,79

С7

9

6АШ

2010

7

14,07

3,12

5,05

2

5Вр1

1340

10

13,40

1,93

С8

10

10AIII

2010

8

16,08

9,92

17,33

4

8АШ

1340

14

18,76

7,41

С9

3

10AIII

1450

7

10,15

6,26

12,08

4

8 АШ

1340

11

14,74

5,82

С10

6

10AIII

1670

7

11,69

7,21

13,56

4

8АІІІ

1340

12

16,08

6,35

С11

8

10AIII

1800

7

12,60

7,77

14,12

4

8АШ

1340

12

16,08

6,35

С12

10

10AIII

2010

7

14,07

8,68

16,09

4

8АШ

1340

14

18,76

7,41

С13

11

10AIII

1250

8

10,00

6,17

11,12

12

8АІІІ

1140

11

12,54

4,95

С14

13

10AIII

1470

8

11,76

7,26

12,66

12

8AIII

1140

12

13,68

5,40

С15

14

10AIII

1600

8

12,80

7,90

12,85

12

8AIII

1140

11

12,54

4,95

С16

15

10AIII

1810

8

14,48

8,93

14,33

12

8A11I

1140

12

13,68

5,40

С17

11

10AIII

1250

7

8,75

5,40

10,35

12

8АІІІ

1140

11

12,54

4,95

С18

13

10AIII

1470

7

10,29

6,35

11,75

12

8АІІІ

1140

12

13,68

5,40

С19

14

10AIII

1600

7

11,20

6,91

11,86

12

8АІІІ

1140

11

12,54

4,95

С20

15

10AIII

1810

7

12,67

7,82

13,22

12

8АШ

1140

12

13,68

5,40

С21

16

6АІІІ

1330

4

5,32

1,18

1,82

17

5Вр1

630

7.

4,41

0,64

С22

18

10AIII

1330

6

7,98

4,92

7,37

19

8АІІІ

620

10

6,2

2,45

С23

20

8АІІІ

1330

6

7,98

3,15

5,60

19

8АІІІ

620

10

6,2

2,45

С24

21

10AIII

1130

4

4,52

2,79

4,28

22

8АІІІ

420

9

3,78

1,49

С25

23

8АІІІ

1130

4

4,52

1,79

3,28

22

8АШ

420

9

3,78

1,49