1. кабельний трубопровід {conduit)

Складова частина закритої системи електропроводки з кільцевим поперечним перерізом, призначена для розміщення Ізольованих проводів і/або кабелів у електричних або телекомунікаційних установках, через яку їх протягують

 1. трубопровідна арматура {conduit fitting)

Пристрій, призначений для з’єднання або зміни напрямку одної або кількох складових частин системи кабельних

трубопроводів.

Національний відхил

Замінити «для з’єднання або зміни напрямку» на «для з'єднання, закриття або зміни напрямку»

 1. металеві кабельний трубопровід і/або трубопровідна арматура (metallic conduit and/or conduit fitting)

Кабельний трубопровід або трубопровідна арматура, виготовлені тільки з металевих матеріалів

 1. неметалеві кабельний трубопровід і/або трубопровідна арматура (non-metaliic conduit and/or conduit fitting) Кабельний трубопровід або трубопровідна арматура, виготовлені тільки з неметалевих матеріалів, які не мають жодних металевих компонентів

 2. композитні кабельний трубопровід і/або трубопровідна арматура {composite conduit and/or conduit fitting) Кабельний трубопровід або трубопровідна арматура, виготовлені з металевих і неметалевих матеріалів

 3. кабельний трубопровід і/або трубопровідна арматура, що не поширюють полум’я

(поп-flame propagating conduit and/or conduit fitting)

Кабельний трубопровід або трубопровідна арматура, які можуть займатися під дією джерела полум’я, але на яких полум’я не поширюється та загасає протягом обмеженого проміжку часу після припинення дії джерела полум ’я.Національний відхил

Замінити текст пункту на:

«3.7 складова частина, стійка до поширювання полум’я (поп-flame propagating component)

Складова частина, яка не здатна самостійно горіти протягом тривалого часу після усунення джерела запалювання та поширювати полум'я на значну відстань від місця його впливу»

 1. гладкий кабельний трубопровід (plain conduit}

Кабельний трубопровід, у якого профіль поздовжнього перерізу лінійний (див. примітку до 3.9)

 1. гофрований кабельний трубопровід (corrugated conduit)

Кабельний трубопровід, у якого профіль поздовжнього перерізу хвилястий.

Примітка. Може бути поєднання кільцевих і спіральних гофрованих кабельних трубопроводів та гладких і гофрованих кабельних трубопроводів

 1. жорсткий кабельний трубопровід (rigid conduit)

Кабельний трубопровід, який неможливо зігнути або можна зігнути тільки за допомогою механічних засобів із застосуванням спеціального обробляння чи без нього 3.11 гнучкий кабельний трубопровід (pliable conduit}

Кабельний трубопровід, не призначений для частого згинання, який можна зігнути вручну під дією помірного зусилля

 1. особливо гнучкий кабельний трубопровід (flexible conduit)

Кабельний трубопровід, призначений для частого згинання, який можна зігнути вручну під дією незначного зусилля

 1. пружний кабельний трубопровід (self-recovering conduit)

Гнучкий кабельний трубопровід, який деформується під дією короткочасно прикладеної сили та набуває первісної форми за короткий проміжок часу після припинення прикладення цієї сили

 1. нарізеві кабельний трубопровід і трубопровідна арматура (tbreadable conduit and conduit fitting)

Кабельний трубопровід і трубопровідна арматура, які мають нарізь для приєднання або в яких може бути нарізана нарізь

 1. ненарізеві кабельний трубопровід і трубопровідна арматура (non-threadable conduit and conduit fitting)

Кабельний трубопровід і трубопровідна арматура, з'єднання яких виконують без нарізі

 1. кінцева трубопровідна арматура {terminating conduit fitting)

Трубопровідна арматура, яку використовують для закриття кінців системи кабельних трубопроводів

 1. зовнішні впливові чинники (external influence)

Умови, які можуть впливати на систему кабельних трубопроводів.

Примітка. Прикладом таких чинників є наявність води, оливи або будівельних матеріалів, вплив високої та низької температури, корозійних або агресивних речовин

 1. гаряче цинкування зануренням (hot dip galvanising)

Покриття цинком та шаром сплаву цинку із залізом занурюванням виробів зі сталі або очищеного заліза у ванну з розплавленим цинком.

Примітка. У деяких випадках покрив може складатися із шарів сплаву цинку

 1. шерардизація (sherardizing)

Дифузійний процес, під час якого вироби нагрівають за тісного контакту з цинковою пудрою в інертному робочому середовищі.

Примітка. Цю процедуру звичайно проводять у закритій посудині, яку рівномірно обертають за температури, приблизно рівної 385 °С Стійкість до

корозії пропорційна товщині покриву, яка може бути проконтрольована.

Національний відхил

Долучити:

«3.20 кріпильний пристрій (fixing device)

Пристрій, призначений для кріплення складових частин системи кабельних трубопроводів до стіни, стелі або підлоги».

4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 1. Кабельні трубопроводи та трубопровідна арматура, на які поширюються вимоги цього стандарту, мають бути спроектовані та виготовлені так, щоб за умов нормального використання їхні характеристики убезпечували безпеку і захист споживача та майна.

Після монтажу складових частин системи кабельних трубопроводів згідно з інструкціями виробника кабельні трубопроводи та трубопровідна арматура мають забезпечувати механічний і, якщо необхідно, електричний захист прокладених у них ізольованих проводів і кабелів.

 1. , Характеристики захисту з’єднань кабельних трубопроводів з трубопровідною арматурою не мають бути гірші зазначених для системи кабельних трубопроводів.

 2. , Кабельні трубопроводи та трубопровідна арматура мають витримувати навантаження, що може виникати під час їх транспортування, зберігання, рекомендованого монтажу і використання.

Відповідність вищенаведеним вимогам слід перевіряти під час усіх встановлених випробовувань.

 1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИПРОБОВУВАННЯ

  1. Випробовування згідно з цим стандартом є випробовуваннями типу.

  2. Якщо нема особливих вказівок, випробовування слід проводити за температури навколишнього середовища (20 ± 5)

°С.

Національний відхил

Замінити «(20 ± 5) °С» на «(25 ± 10) °С».

 1. Якщо нема особливих вказівок, кожне випробовування слід проводити на трьох нових зразках.

Примітка. Деякі випробовування, наприклад перевіряння розмірів, не впливають на властивості зразків, тому ці зразки можна розглядати як нові і вони можуть бути використані для подальших випробовувань

 1. Зразки неметалевих і композитних кабельних трубопроводів і трубопровідної арматури витримують протягом не менше ніж 240 год за температури (23 ± 2) °С і відносної вологості від 40 % до 60 %. Усі випробовування потрібно проводити безпосередньо після попереднього витримування за вказаних умов.

Національний відхил

Замінити текст пункту на:

«Випробовування складових частин з неметалевих і композитних матеріалів проводять не раніше ніж через 240 год після їх виготовлення».

 1. Якщо нема особливих указівок, зразки для кожного випробовування мають бути новими і без дефектів, усі їхні частини мають бути розміщені та змонтовані, як передбачено інструкцією з експлуатації. Після перевіряння розмірів згідно з розділом 8, якщо нема особливих указівок у відповідних методах випробовування, трубопровідну арматуру треба приєднувати до кабельного трубопроводу відповідного типу, з яким призначено її застосування. При цьому необхідно зважати на інструкції виробника, особливо у частині вимог до зусилля, яке дозволено прикладати під час монтування з'єднання.

Примітка. Якщо таке зазначено виробником або уповноваженим постачальником, випробувальна лабораторія має погодити вибір арматури, поданої для випробовування,

 1. Якщо вводи кабельного трубопроводу є частиною трубопровідної арматури знімного чи кріпильного типу, після випробовування знімна трубопровідна арматура має зберігати здатність знову приєднуватись згідно з інструкціями виробника без утрати властивостей, зазначених у розділі 6.

 2. Якщо нема особливих указівок, три зразки піддають кожному випробовуванню і вважають, що вони відповідають встановленим вимогам, якщо отримані позитивні результати усіх випробовувань.

Якщо будь-яке з випробовувань не витримує один із зразків через дефекти монтажу або виробництва, то це випробовування, а також усі попередні, від яких залежить результат цього випробовування, повторюють на іншому комплекті зразків, які мають витримати всі випробовування в установленій послідовності.

Примітка. Якщо комплект додаткових зразків не надано, то у разі невідповідності одного із зразків результати випробовування вважають негативними. Випробувальна лабораторія має право без особливого повідомлення знімати з випробовування перший комплект зразків і продовжувати випробовування на новому комплекті зразків у випадку невідповідності одного із зразків. При цьому випробувальна лабораторія має право визнати негативними результати випробовування у разі невідповідності одного із зразків нового комплекту.

  1. Під час випробовування мають бути застосовані заходи безпеки персоналу від впливу токсичних і шкідливих речовин.

  2. Системи кабельних трубопроводів, які використовують як складові частини іншого устатковання, також мають бути випробувані згідно зі стандартом на це устатковання.

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

Примітка. У додатку А надано класифікаційні коди, що характеризують властивості систем кабельних трубопроводів, які мають бути зазначені і внесені виробником у документацію.

 1. Залежно від механічних властивостей

  1. Стійкість до стискання

 1. Дуже слабка

 2. Слабка

 3. Середня

 4. Висока

 5. Дуже висока

 6. Стійкість до удару

 1. Дуже слабка

 1. Слабка

 2. Середня

 3. Висока

 4. Дуже висока

 1. Стійкість до згинання

 1. Жорсткі

 2. Гнучкі

 3. Пружні

 4. Особливо гнучкі

 1. Стійкість до розтягнення

 1. Дуже слабка

 2. Слабка

 3. Середня

 4. Висока

 5. Дуже висока

 1. Несівна здатність

 1. Дуже слабка

 2. Слабка

 3. Середня

 4. Висока

 5. Дуже висока

 1. Залежно від температури

  1. Нижня межа діапазону допустимої температури

Таблиця 1 — Нижня межа діапазону дот

<стимої температури

Класифікація (перша цифра)

Температура під час транспортування, монтування й експлуатації, не менше ніж, ° С

5

-5

ЗХ

-15

-25

j

|sx

^45

Національний відхил

Замінити текст заголовка другої колонки таблиці 1 на «Мінімальна допустима температура під час транспортування, зберігання, монтування й експлуатації, °С».

6.2.2 Верхня межа діапазону допустимої температури

Таблиця 2 — Верхня межа діапазону допустимої температури

Класифікація (друга цифра)

Температура під час монтування й експлуатації, не більше ніж, °С

Х1

60

Х2

90

ХЗ

105

Х4

120

Х5

150

Х6

250

Х7

400Національний відхил

Замінити текст заголовка другої колонки таблиці 2 на «Максимальна допустима температура під час транспортування, зберігання, монтування й експлуатації, °С».

 1. Залежно від електричних властивостей

  1. 3 електричною безперервністю

  2. 3 електроізоляційними властивостями

  3. 3 електричною безперервністю та електроізоляційними властивостями

 2. Залежно від стійкості до впливу зовнішніх чинників

  1. Захист від проникнення зовнішніх твердих предметів Мінімальний ступінь захисту ІРЗХ — згідно з ІЕС 60529.

Національний відхил

Замінити «мінімальний ступінь захисту ІРЗХ» на «мінімальний ступінь захисту ІР2Х»

 1. Захист від проникнення води

Мінімальний ступінь захисту ІРХО — згідно з ІЕС 60529.