НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОЧЕЙ
ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ

Вимоги до пропускання
та рекомендації щодо використання

(EN 170:1992, IDT)

ДСТУ EN 170-2001

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО Інститутом медицини праці АМН України та Національним науково-дослідним інститу­том охорони праці Мінпраці та соціальної політики України — Технічним комітетом зі стандарти­зації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

 2. НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 1 лютого 2002 р. № 69 з 2003-07-01

З Стандарт відповідає EN 170 Personal eye-protection — Ultraviolet filters — Transmittance requirements and recommended use (Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіо­летового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо використання). Цей стан­дарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Беседа; Л. Гвозденко (науковий керівник), д-р мед. наук; Л. Добровольський, д-р мед. наук; Н. ЛомакаНАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад EN 170:1992 Personal eye-protection — Ultraviolet filters — Transmittance requirements and recommended use (Засоби індивідуального захисту очей. Фільтри для захисту від ультрафіолетового випромінювання. Вимоги до пропускання та рекомендації щодо за­стосування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Під час видання структура стандарту не змінювалась і до нього не вносились технічні відхи­лення.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів українською мовою, яке в тексті стандарту виділено рамкою;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» виправлено «СЕІ 17» на «СІЕ 17»;

 • до розділу 4 подано «Національну примітку»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами державної системи стандартизації.

Копію документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОЧЕЙ
ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ВІД УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Вимоги до пропускання
та рекомендації щодо використання

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Требования по пропусканию
и рекомендации к применению
PERSONAL EYE PROTECTION
ULTRAVIOLET FILTERS
Transmittance requirements and recommended use

Чинний від 2003-07-01

 1. МЕТА ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено вимоги до фільтрів, що їх використовують для захисту від ультра­фіолетового випромінювання, познаки і вимоги до пропускання. Інші вимоги до даних типів фільтрів містить EN 166

Посібник з вибору і застосування цих фільтрів містить додаток А.

Примітка. Захисні фільтри, зазначені в цьому стандарті, не придатні для прямого чи непрямого спостереження за електричною дугою. У цьому випадку треба скористатися відповідним захисним фільтром для зварювальника, що при­значений для цього джерела випромінювання. Такий фільтр не повинен, у цьому випадку, мати ступінь захисту менше ніж 6 і повинен забезпечувати захист від інфрачервоного випромінювання.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

EN 165 Personal eye-protection — Vocabulary

EN 166 Personal eye-protection — Specifications

EN 167 Personal eye-protection — Optical test methods

CEl 17 International dictionary on lighting engineering

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 165 Засоби індивідуального захисту очей. Термінологічний словник (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 165)

EN 166 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 166)

EN 167 Засоби індивідуального захисту очей. Оптичні методи випробовувань (впроваджено в Україні як ДСТУ EN 167)

СЕІ 17 Міжнародний словник із світлотехніки*

* Копію документа можна одержати у Національному фонді нормативних документів

З ПОЗНАКИ І ХАРАКТЕРИСТИКА

Розділ 5 EN 166 містить повну таблицю познак фільтрів. Таблицю для характеристики скла і оправ подано у розділі 9 EN 166.

Ступінь захисту ультрафіолетових фільтрів, що стоїть попереду, має цифру 2 або 3, та число ступеня захисту від 1,2 до 5 (див. таблицю 1).

4 ВИМОГИ ДО ПРОПУСКАННЯ

 • EN 165 надані визначення ступенів пропускання.

 • розділі 6 EN167 подано визначення ступеня пропускання світла.

 • таблиці 1 містяться вимоги до пропускання фільтрів для захисту від ультрафіолетового ви­промінювання.

Додаткові вимоги:

 1. для 210 нм Х< 313 нм ступінь спектрального пропускання не повинен перевищувати вели­чину, що встановлено для 313 нм;

 2. ступінь спектрального пропускання для 313 нм 365 нм не повинен перевищувати вели­чину, що встановлена для 365 нм;

 3. ступінь спектрального пропускання для 365 нм < А. £ 405 нм не повинен перевищувати ступінь пропускання світла;

 4. ступінь спектрального пропускання для хвиль довжиною від 405 нм до 610 нм для ступенів захисту від 3—1,2 до 3—5 не повинен відхилятися більше ніж на 70 % величини ступеня пропус­кання світла.

Національна примітка

X — довжина хвиль оптичного випромінювання, нм.

Примітка. Ступені пропускання світла базуються на спектральному розподілі типу світла А СІЕ (див. публікацію СІЕ 17).

Таблиця 1 — Вимоги до пропускання

Ступінь захисту

Максимальний спектральний ступінь пропускання в ультрафіолетовому випромінюванні

Ступінь пропускання світла Tv

Ступінь пропускання в інфрачервоному випромінюванні

313 нм %

365 нм %

Максимум %

Мінімум %

2—1,2

0,0003

0.3

100

74,4


2—1,4

0,0003

0.3

74,4

58,1


3—1,2

0,0003

50

100

74.4

Без вимог

3-1,4

0,0003

35

74,4

58,1


3—1,7

0,0003

22

58,1

43.2


3—2

0,0003

14

43,2

29.1


3—2,5

0,0003

6.4

29,1

17,8


3—3

0,0003

2.8

17,8

8.5


3—4

0,0003

0.95

8,5

3.2


3—5

0,0003

0.3

3,2

1.2


ДОДАТОК А
(довідковий)

ПОСІБНИК З ВИБОРУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

А.1 Для захисту від ультрафіолетового випромінювання треба вибирати фільтри з першими чис­лами 2 або 3 (див. таблицю 2). У фільтрів з першою цифрою 2 може бути жовтий відтінок, що може змінити сприйняття світла.

Вибір придатного фільтра для захисту від ультрафіолетового випромінювання залежить від ступеня осліпленості.

Примітка. Рекомендації, що наведені в таблиці 2 цього додатка (типові випадки застосування) не стосуються осіб, які страждають на світлобоязливість, або до осіб, які проходять курс лікування, що здатний підвищити чутливість очей до оптичного випромінювання.

Таблиця 2 — Позначення, властивості та типові випадки застосування

Ступінь захисту

Розрізнення кольорів

Типові випадки застосування

Типові джерела випромінювання

2—1,2

може порушуватися

Для застосування з джерелами випромінювання, що є переважно джерелами ультрафіолетового випромінювання, коли осліплення не є істотним чинником

Ртутні лампи низького тиску, що їх застосовують для збудження флюоресценції або «Випромінювачі чорного світла»

2—1,4

може порушуватися

Для застосування з джерелами випромінювання, що імітують, переважно, ультрафіолетове випромінювання, коли необхідна визначена абсорбція видимого випромінювання

Ртутні лампи низького тиску, такі, наприклад, як лампи, що випромі­нюють значну кількість ультра­фіолетових променів (хімічно активного світла)

3—1,2

3—1,4

3—1,7

Відсутнє істотне погіршення

Для застосування з джерелами випромінювання, що імітують, переважно ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвиль менше 313 нм, коли осліплення не є істотним фактором. Це стосується UVC, і більшої частини UVB2)

Ртутні лампи низького тиску, такі, як, наприклад, лампи для знищення мікроорганізмів

3—2,0

3—2,5

Відсутнє істотне погіршення

Для застосування з джерелами випромінювання, що дають одночасно сильне випромінювання в ультра­фіолетовому діапазоні та у діапазоні видимого світла і тому вимагають приглушення видимого світла

Ртутні лампи середнього тиску, такі, як, наприклад, фотометричні лампи

3—3

Ртутні лампи високого тиску та метапо-галогенні лампи, такі як, наприклад, сонячні лампи для соляріїв

3—5

Ртутні лампи високого та надвисокого тиску і ксенонові лампи, такі, як лампи для приймання сонячних ванн вдома і для соляріїв та імпульсні системи ламп

Ці приклади наведені як приклади загального характеру.

2> Довжина хвиль цих діапазонів відповідає запропонованим CIE: UVB 280 нм — 315 нм, UVC 100 нм — 280 нм.

13.340.20

Ключові слова: безпека, засоби запобігання нещасним випадкам, очі, фільтри, захист від оп­ромінення, ультрафіолетове випромінювання, ступінь пропускання, вимоги, застосування.