E.6.5 Рекомендовано використовування мовленнєвих чутних вказівок. За допомогою мовлення можна також надавати інформацію про магазини і офіси, які розташовані на поверхах. Візуальний покажчик також корисний.

ДОДАТОК F

(довідковий)

КЛАВІШНІ ПАНЕЛІ

F.1 Загальна частина

Клавішні панелі можуть бути застосовані (див. Вступ, Узгодження) в кабіні або на поверховій площадці.

Розташування цифрових клавіш має відповідати стандартному телефонному типу (див. рисунок F.1).

Примітка. Потрібно вказувати розташування ліфта і надавати можливість ознайомлення користувача з

інструкцією щодо методу використання системи клавішних панелей.

F.2 Вимоги до проекту

F.2.1 Вимоги до 5.4.1 і 5.4.2 застосовують з такими винятками і додатковими вимогами:

 1. для визнання панелей клавішними, відстань між кнопками повинна бути в межах від 10 мм до 15 мм. Для нахилених клавішних панелей відстань може бути зменшена в межах від 5 мм до 15 мм.;

 2. користувач повинен мати можливість упевнитися, що кнопка задіяна завдяки тому, що її рух можна визначити на дотик або за допомогою системи механічного зворотного зв’язку. Реєстрація виклику повинна підтверджуватися видимим і звуковим сигналом (регульованим у межах від 35 дБА до 65 дБА). Звуковий сигнал повинен подаватися на кожну окрему операцію з клавішею, навіть якщо виклик уже зареєстрований;

 3. розмір номерів поверхів має бути не менше ніж 15 мм, не більше ніж 40 мм і контрастувати з фоном.

 4. кнопка з цифрою 5 повинна мати відчутну на дотик крапку, як орієнтир для користувача з порушеним зором;

 5. номери і символи мають бути на активній частині кнопки;

 6. для клавішних панелей у кабіні кнопка виходу (основний поверх) має бути на відстані від інших кнопок. Це має бути забезпечено зеленою кнопкою, розміром (5 ± 1)мм вище площі інших кнопок або кнопкою, що позначена рельєфною зіркою (*).

Рисунок F.1 — Ілюстрація системи типу клавішної панеліДОДАТОК G
(довідковий)

ІНШІ ПРИСТРОЇ

G.1 Особливо великі (XL) пристрої керування

G.1.1 Вступ

Цей додаток надає інформацію про особливо великі (XL) пристрої керування, щоб покращити зручність доступу (див. Вступ, Узгодження).

Тип пристрою керування, використання якого описане в G.1, посилається на XL-пристрої керування. Це визначення надано для точного визначання придатності, точної вказівки щодо легкості описування їх вимог і для легкої ідентифікації у застосуванні у разі забезпечення.

XL-пристрої керування можуть бути використані специфічно в пасажирських ліфтах з номінальною навантагою не більше або рівною 630 кг.

G.1.2 Пристрої керування на поверховій площадці

На більшості поверхових площадок, де використовують кнопки для роботи ліфта, вони повинні відповідати таким вимогам (крім або додатково до мінімальних вимог 5.4.1):

а) мінімальні розміри рухливої частини повинні бути 50 мм х 50 мм або 50 мм у діаметрі;

в) якщо кнопка помаркована, то розмір символа має бути в межах від 30 мм до 40 мм, активна частина кнопки має бути рельєфна і контрастна до фону.

G.1.3 Пристрої керування кабіни

Кнопки, розташовані усередині кабіни, повинні відповідати таким вимогам (крім або додатково до мінімальних вимог 5.4.2):

 1. застосовують вимоги, зазначені в G.1.2 а) і b);

 2. відстань між активними частинами двох кнопок має бути 10 мм;

 3. кнопка виклику має бути розташована горизонтально на нахиленій горизонтальній панелі. Розмір нахиленої панелі має бути 100 мм (див. приклад на рисунку G.1).

 4. з однорядним розташуванням поверхових кнопок, поверхові кнопки повинні бути встановлені зліва направо на центральній лінії панелі. Ліворуч від панелі повинні бути кнопка дверей і сигнальні кнопки. Сигнальна кнопка має бути вище кнопки дверей на відстані 10 мм між рухливими частинами (див. приклад на рисунку G.2).З двома рядами поверхових кнопок, поверхові кнопки повинні бути розташовані за зиґзаґоподібним порядком — вище та нижче одна одної, у висхідному порядку, від найнижчого до найвищого поверху, зліва направо. Ліворуч від панелі повинні бути кнопка дверей і аварійна кнопка. Аварійна кнопка має бути ліворуч від кнопки дверей і встановлена на центральній лінії панелі (див. приклад на рисунку G.3).

Рисунок G.1 — Панель керування кабіни типу XL (вид збоку, приклад)

Рисунок G.2 — Приклад розташування одного ряду прямокутних натискних кнопокРисунок G.3 — Приклад розташування двох рядів круглих натискних кнопок

G.2 Реєстрація віддалених викликів

Якщо необхідно або є потреба, може бути застосована віддалена система керування. Ці системи можуть активізувати функціонування ліфта і сигналу для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

ДОДАТОК ZA
(довідковий)

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ЦИМ СТАНДАРТОМ І ОСНОВНИМИ ВИМОГАМИ ДИРЕКТИВИ 95/16/ЕС

Таблиця ZA.1 — Взаємозв’язок між цим стандартом і європейською директивою 95/16/ЄС

Розділи/пункти цього стандарту

Основні безпеки і Санітарні вимоги (CSCA) Директиви 95/16/ЄС

Коментарі

5.2.1,5.2.3, 5.3.1,6 таблиця 1

1.2, другий пункт

2 Цей стандарт

поширюється на правила

2 Директиви щодо ліфтів

95/16/ЕС, хоча це вимога в основному до будівельної частини

5.4, 6, таблиця 2, додаток F

1.6.1, 1.6.2

7

6,2

5.3.2, 5.3.3

1.1 (CCSA 1.5.15 Директиви Э8/37/ЕС)

5.2.4

1.1 (CCSA 1.3.7 Директиви 98/37/ЕС)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Інші вимоги і інші Європейські Директиви можуть бути застосовані до цього виробу (ів), якщо вони підпадають під сферу застосування цього стандарту.

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ

ДСТУ

EN

ДСТУ EN 81-1:2003

EN 81-1:1998

ДСТУ EN 81-2:2003

EN 81-2:1998

ДСТУ prEN 81-5:2004

prEN 81-5:1999

ДСТУ prEN 81-6:2002

prEN 81-6:1999

ДСТУ prEN 81-7:2002

prEN 81-7:1999 1. ISO 7193:1985 Wheelchairs; Maximum overall dimensions)

 2. ISO/TR 9527:1994 Building construction — Needs of disabled people in buildings — Design guidelines

 3. European concept for accessibility (COPT, The Central coordinating Committee for the Promotion of Accessibility), Rijswijk, The Netherlands, 1996)

 4. European Blind Union (EBU) information about lift design and visual impairment, University of Reading, United Kingdom

 5. Council of Europe — Use and usefulness of the ICIDH for policy and planning for authorities

 6. Needs of disabled people in buildings, Design guidelines, ISO, Geneva, 1982

 7. Standard Rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities. Resolution 48/96, United Nations, New York, 1993

 8. Resolution of the Council of the European Union and of the representatives of the governments of the Member States meeting within the Council on Equality of Opportunity for People with Disabilities of 20 December 1996, Brussels 97/C 12/01

 9. Building Sight, a handbook of building and interior design solutions to include the needs of visually impaired people, P. Barker, J. Barrick, R. Wilson, 1996, RNIB, United Kingdom

 10. Elevators make life easier, Swedish Council for Building Research, 1986, Stockholm, Sweden

 11. The cost of disabling environments, a cost revenue analysis of installing elevators in old houses, A.D. Ratzka, Swedish Council for Building Research, Stockholm, 1984

 12. Designing for the Disabled, The new Paradigm, Selwyn Goldsmith, Architectural Press, Oxford, 1-997

 13. Directive 95/16/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the member states relating to lifts

 14. European Commission recommendation of 8 June 1995 concerning improvement of safety of existing lifts (95/216/EC).

Ключові слова: рівні зручності доступу, обмежені фізичні можливості користувачів, устатковання в кабіні та на поверхових площадках, символи і сигнали.