reciprocating-diaphragm compressor 4.9

rotary compressor 4.11

rotary-piston compressor 4.15

rotary roiling piston compressor 4.14

rotary roots compressor 4.17

rotary screw compressor 4.16

rotary vane compressor 4.12

star-delta compressor 6.7

transport compressor 7.1

turbocompressor 5.2

vertical compressor 6.2

vortex compressor 5.8

V-type compressor 6.4

W-type compressor 6.5

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

агрегат компрессорный 3.2

воздуходувка, Нд 4.17

дизель-компрессор свободнопоршневой 4.5

компрессор 3.1

компрессор аксиальнопоршневой 4.3

компрессор V-образный 6.4

компрессор вертикальный 6.2

компрессор винтовой 4.16

компрессор вихревой 5.8

компрессор горизонтальный 6.1

компрессор диагональный 5.7

компрессор динамического действия 5.1

компрессор W-образный 6.5

компрессор жидкостнозаполненный .4.19

компрессор жидкостнокольцевой 4.13

компрессор звездообразный 6.7

компрессор комбинированный 3.4

компрессор криогенный 7.4

компрессор мембранный 4.8

компрессор многогазовый 7.2

компрессор общего назначения 7.5

компрессор объемного действия 4.1

компрессор оппозитный 6.3

компрессор осевой 5.6

компрессор осецентробежный 5.9

компрессор пластинчатый 4.12

компрессор поршневой 4.2

компрессор поршне-мембранный 4.9

компрессор прямоугольный 6.6

компрессор радиальный 5.3

компрессор ротационный, Нд 4.11

компрессор роторный 4.11

компрессор роторно-поршневой 4.15

компрессор Рутса, Нд 4.17

компрессор свободнопоршневой 4.4

компрессор с жидкостным поршнем 4.7

компрессор с катящимся ротором 4.14

компрессор струйный 5.11

компрессор транспортный 7,1

компрессор трохоидный , 4.18

компрессор центробежный 5.4

компрессор центробежно-центростремительный 5.10

компрессор центростремительный 5.5

компрессор шестеренчатый 4.17

микрокомпрессор 7.3

мотокомпрессор 4.10

ступень компрессора 3.3

турбокомпрессор 5.2

электрокомпрессор свободнопоршневой 4.6ДОДАТОК А (довідковий)

ПОДІЛ КОМПРЕСОРІВ ЗА

А.1 компресор низького тиску

Компресор з кінцевим тиском до 1,5 МПа

А. 2 компресор середнього тиску

Компресор з кінцевим тиском від 1,5 до 10 МПа

А.З компресор високого тиску Компресор з кінцевим тиском від 10 до 100 МПа

А.4 компресор надвисокого тиску Компресор з кінцевим тиском понад 100 МПа

А.5 дотискувальний компресор Компресор, початковий тиск в якому ста­новить понад 0,1 МПа

КІНЦЕВИМ ТИСКОМ ГАЗУ

de Niderdruckverdichter en low-pressure compressor ru компрессор низкого давления

Компрессор с конечным давлением до

1,5 МПа

de Mitteldruckverdichter еп medium-pressure compressor ru компрессор среднего давления

Компрессор с конечным давлением от 1,5 до 10 МПа

de Hochdruckverdichter en high-pressure compressor ru компрессор высокого давления

Компрессор с конечным давлением от 10 до 100 МПа

de ilberdruckverdichter

en super high-pressure compressor

ru компрессор сверхвысокого давления Компрессор с конечным давлением свы­ше 100 МПа

de Nachverdichter

ru дожимающий компрессор Компрессор, у которого начальное дав­ление не ниже 0,1 МПа

УДК 621.51.6:001.4

01.040.23 Г00

23.140Ключові слова: термін, визначення, компресор, компресор об’ємної дії, компресор динамічної дії.