ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
СОРТОВІ ТА ПОСІВНІ ЯКОСТІ

Технічні умови

ДСТУ 2240-93

Виданій офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївРедактор Н. Г. Науменко
Технічний редактор В. М. Понов
Коректори t. Р. Граііковська, А. В. Бородавко

Здано до складання 21.10.93. Підписано до друку 25.02.94.

Формат 60**Х4 1/16, Ум. друк. арк. 9,07. Зам £5Гб •

Дільниця оперативного друку УкрНДІССІ
252006. Киіи-6, аул. Горького, 174ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
СОРТОВІ ТА посівні якості

Технічні умови

ДСТУ 2240—93

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Селекційно-генетичним інститутом УЛАН, Ін­ститутом рослинництва ім. В. Я. ІОп'сва УААН, Інститутом овочів­ництва та баштанництва УЛАН, Інститутом олійних культур УААН, інститутом зрошувального землеробства УААН, Інститутом захисту рослин УААН, Інститутом кормів УААН, інститутом ефіроолійних і лікарських рослин УААН, Інститутом луб'яних культур УААН, Державною насіннєвою інспекцією України, Миронівським інститу­том пшениці ім. В. М. Ремесла УААН, Державною організацією підприємств по виробництву, заготівлі і реалізації насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі «Укрсортнасіннсовоч», НВК «Агронаснаука», інститутом кукурудзи УААН, Одеським сільськогосподарським інститутом, Дослідною стан­цією рису УААН.

РОЗРОБНИКИ: М. О. Кіндрук, В. М. Маласай, О. К. Слюса- ренко, В. Л. Гечу, Г. Л. Бондаренко, М. М. Гаврилюк, М. М. Івакін, М. Г. Шевченко, В. Г. Чайка, Г. О. Білоус, А. О. Станкевич, О. М. Мишинська, Б. О. Весна, В. Г. Діндорого, О. 1. Рижеєва. В. А. Кононюк, Б. В. Демченко, Л. В. Матюшенко, В. П. Ситник, О. І. Калюжний, К. Л. Литвиненко, П. П. Дига, М. С. Ковальов, Т. В. Волобуева, К. М. Курмангалін, М. Г. Величко. В. П. Кавунець, Ю. С. Бехацький, С. В. Антонів. С. В. Лисенко, М. Ф. Гончаренко, В. І. Нездоля, В. Г. Швед, В. А. Безтравний, М. і. Абрамик, А. О. Піндак. Д. і. Паламарчук, Н. М. Тарасенко, В. А. Трепет, Н. М. Яворська

ВНЕСЕНО Міністерством сільського господарства і продовольства України, Українською академією аграрних наук (УААН).

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО в дію наказом Держстандарту України № 126 від 09.09.93

 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ .

ф

Видання офіційне

Держстандарт України, 1994

Цей стандарт не може бути повністю чи частном відтворений, тиражований
І розповсюджений без дозволу Держстандарту України

IIУ

Группа Cll

ДК 651.53.011.4:006.354

Ключевые слова: оригинальные, элитные, гибридные семена, ре­продукции семян, категории семян, сорт, гибрид, сельскохозяйст­венная культурасвекла кормовая: многоростковая, одноростковая

33

свекла листовая (см. мангольд)

31

свекла столовая

33

свскла столовая одноростковая

33

сельдерей

34

сераделла посевная

23

скорцонер

34

сорго

6

сорго-суданковые гибриды

26

соя

13

спаржа

34

стоколос (см. костер безостый и прямой)

19

суданка

24 Г

табак

13

тимофеевка луговая

20

тимян

34

тмин овощной

34

тмин эфиромасличный

13

томат

34

тритикале зерновое

6

тритикале кормовое

6

турнепс

34

тыква

35

укроп

35

фасоль

7

фасоль овощная

35

фацелия

24

фенхель овощной

35

фенхель эфиромасличный

13

физалис

35

цикорий

13

цикорий корневой салатиый

35

цуккиии

30

чабер

35

чечевица пищевая крупносемянная (тарелочная)

7

чина

7

шпинат

36

щавель

36

энднвий

36

эспарцет пссчаиый

22

эспарцет посевной

22

эстрагон

36

язвенник обыкновенный

22

ячмень

8


ЗМІСТ

 1. Галузь застосування 1

 2. Нормативні посилання ' 2

 3. Норми якості 2

  1. зернові, зернобобові та круп’яні культури ?■

  2. кукурудза 9

  3. олійні, ефіроолійні та технічні культури 9

  4. соняшник 14

  5. злакові та бобові трзви 14

  6. овочеві, баштанні культури та кормові коренеплоди 25

 4. Методи випробування 37

 5. Пакування, маркування, транспортування та зберігання 37

 6. Норматнвно-тсхнічна докуменіація 39

 7. Додаток 1. Витяг з переліку шкідників, хвороб рослин та бур’янів, які мають карантинне значення в Україні (затверджено Мінсільгосппродом України 19 червня 1992 р.) 41

 1. Додаток 2 Перелік отруйних бур’янів 48

 2. Додаток 3 Перелік злісних, найбільш шкідливих та важ- ковідокремлюваиих бур’янів 49

 3. Додаток 4 Перелік шкідників насіння * 50

 4. Додаток 5 Перелік хвороб рослин, які передаються через насіння 51

 5. Додаток 6 Атестат на насіння 53

 6. Додаток 7 Свідоцтво на насіння 56

 7. Додаток 8 Свідоцтво на гібридне насіння 58

 8. Додаток 9 Посвідчення про кондиційність насіння 60

 9. Додаток 10 Результат аналізу насіння 63

 10. Додаток II Результат аналізу насіння 66

 11. Абетковий покажчик сільськогосподарських культур і кормових трав 69

ІПYматеринка обыкновенная (см. душица) 31

махорка , 12

мелисса лимонная 31

морковь столовая и кормовая 31

мята 31

мятлик болотный 17

мятлик луговой 20

нут 5

-овес 5

овсяница бороздчатая, овечья 20

овсяница красная 20

овсяница луговая 20

овсяница тростниковая 20

огурец 32

огуречная трава 32

пайза 5

пажитник многолетний (см. райграс пастбищный) 23

пастернак 32

патиссоны 28

перец сладкий и горький 32

петрушка 32

подсолнечник 15

полевица гигантская (белая) 20

просо 31

пшеница мягкая б

пшеница твердая 5

пырей безкорневищный 19

пырей сизый и ползучий 19

пырейник волокнистый 19

пырейник сибирский 19

райграс высокий 19

райграс многоукосный 19

райграс однолетний 23

райграс пастбищный (см. пажитник многолетний) 20

рапс и сурепица озимые и яровые 12

ревень 32

редис 32

редька 34

репа 33

рис б

рожь б

' рожь многолетняя 20

рыжик 12

салат 33капуста кормовая 2S

капуста пекинская 28

капуста савойская 29

капуста цветная 29

катран 29

кервель 29

клевер луговой (красный) 21

клевер луговой тетраплоидный 21

клевер малиновый (инкарнатный) 23

клевер ползучий (белый) и гибридный (розовый) 21

клешевина 12

козлятник восточный (см. галега восточная) 20

конопля 1)

костер (см. стоколос) безостый и прямой 17 г

кресс-салат ' 29

кукуруза зерновая 10

кукуруза сахарная — линии 29

кукуруза сахарная — сорта 29

кунжут ■ 11

лаванда 30

лен-долгунец 11

леи масличный 12

лима 35

лисохвост луговой 17

лисохвост тростниковый (вздутый) 17

ломкоколоеннк ситниковый 17

лук-батун 30

лук душистый 30

лук-порей 30

лук репчатый 30

лук-слизун 30

лук-шнитт 30

любисток 31

люпин белый однолетний 4

люпин желтый и узколистный 4

люпин многолетний 21

люцерна желтая 21

люцерна пестрогиоридная 21

люцерна синяя, сине-гибридная 22

люцерна хмелевиднзя 23

лядвенец рогатый 22

.майоран 31

мак масличный 12

мангольд (см. свекла листовая) 31ДСТУ 2240—93

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
СОРТОВІ ТА посівні якості

Технічні умови

СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА
Технические условия

SEEDS OF AGRICULTURAL PLANTS
VARIETAL AND SOWING CHARACTERISTICS
Specifications

Чинний ВІ71 1994-07-01

 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Об’єктом стандарту с підготовлене до посіву насіння сортів та гібридів сільськогосподарських культур, внесених у «Державний реєстр сортів рослин України», а також тих, що проходять виробниче випробування.

  2. У стандарті наведено норми сортових та посівних якостей, способи пакування, маркування, транспортування і зберігання на­сіння, його нормативно-технічну документацію.

  3. . Насіння, яке не перевірене у державній насіннєвій інспекції або не відповідає нормам стандарту, до посіву не допускається.

  4. Правові питання, пов’язані з дією стандарту, регулюються «Законом України про насіння».

  5. За етапами насінництва насіння сільськогосподарських куль­тур поділяється на такі категорії: оригінальне, елітне і репродукції (для гібридів — гібридне).

   1. Оригінальне насіння (ОН) — насіння первинних ланок насінництва, яке реалізується для подальшого розмноження і отри­мання елітного насіння.

   2. Елітне насіння (ЕН) — насіння, отримане від послідов­ного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких та інших господарствах, внесених у Реестр виробників насіння.Р с п ро д у к ц ії насіння (PH-1-3 — перша-третя, РН-н — четверта та наступні) — насіння, отримане від послідовного пересіву елітного насіння.

   3. Гібридне насіння (Лі — перше, /*2 — друге покоління) — насіння, отримане від схрещування генетично відмінних рослин (батьківських форм гібридів).

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативно-тех­нічні документи: ГОСТ 12036-85, ГОСТ 12037-81, ГОСТ 12038-84/ ГОСТ 12039-82, ГОСТ 12041-82, ГОСТ 12042-80, ГОСТ 12043-88, ГОСТ 12045-81, ГОСТ 12047-85, ГОСТ 2226-88, ГОСТ 28676.8-90.

З НОРМИ ЯКОСТІ

 1. Норми сортових та посівних якостей насіння диференціюються за етапами насінництва та його призначенням.

 2. Не допускається - до сівби насіння, в якому виявлено:

 • карантинні бур’яни (насіння, плоди), шкідники та хвороби згідно переліку, затвердженому в установленому порядку (додаток і);

 • живі шкідники та їх личинки (додаток 4), що пошкоджують насіння, крім кліща, наявність якого у насінні репродукцій не по­винна перевищувати 20 шт./кг (винятки роблять для окремих куль­тур).

 1. За сортовими та посівними якостями насіння зернових (крім кукурудзи), зернобобових та круп’яних культур повинно відповідати нормам, які наведено у таблиці 1. .

  1. Не допускається до сівби насіння:

 1. зібране з посівів, уражених та засмічених за даними польової апробації:

 • стебловою та карликовою сажками — пшениці, тритикале;

 • сажкою та рисовим афелеихом —• рису;

 • пелюшкою — оригінальне та елітне насіння, гороху; •

 • м’якою пшеницею — оригінальне насіння твердої пшениці; — червоиозерним рисом — оригінальне насіння рису;

 1. у якому виявлено:

 • насіння отруйних бур’янів — геліо¥^Ьпу пухнастоплідного' і триходссми сивої;

 • гали пшеничної нематоди — у пшениці й тритикале;

склероції білої та сірої гнилей — у виці.АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
И КОРМОВЫХ ТРАВ

Стр.

Yамарант аргентинский, белый и кровяной 22

анис овощной 26

аиис эфиромасличный 11

арбуз кормовой 26

арбуз столовый 26

артишок 26

базилик огородный 26

баклажаны 26

бамия 26

бсзкильница развесистая 16

бекмания обыкновенная 16

бобы кормовые 3

бобы овощные 27

брюква столовая и кормовая 27

вика мохнатая и паинонская (озимая) 3

 • вика посевная 3

галега восточная (см. кохтятиик восточный) • 20

горох 3

горох овощной (лущильные и сахарные сорта) 27

горчица 11

горчица салатная листовая 27

 • гречиха -4

двухкнеточник тростниковый (см. канареечник тростниковидный) 16

донник белый 23

донник белый, и желтый (лекарственный) 20

душица (см. материнка обыкновенная) 31

дыня 27

ежа сборная 16

ежовник хлебный (см. пайза) 23

житияк 16

иссоп 27

кабачки 28

канареечник тростниковидный (см. двухкнеточник тростниковый) 16

капуста белокочанная и краснокочанная 28

капуста Брокколи 28

капуста брюссельская 28

капуста Кольраби 28