1. Стійкість до стискання безпечного взуття

Визначають згідно з 5.5 EN ISO 20344, за сили стискання в (15 ± 0,1) кН проміжок під піднос­ком має бути, як зазначено у таблиці 6.

 1. Захисні підноски

  1. Стійкість до впливу корозії

Під час випробовування та оцінювання згідно з 5.6.1 EN ISO 20344 взуття II класу на металево­му підноску дозволено появу не більше 5 зон корозії, площа кожної з яких не перевищує 2,5 мм2.

Під час випробовування та оцінювання згідно з 5.6.2 EN ISO 20344 взуття І класу на мета­левому підноску дозволено появу не більше ніж 5 зон корозії, площа кожної з яких не перевищує 2,5 мм2.

 1. Неметалеві підноски

Неметалеві підноски, які використовують у безпечному взутті, повинні відповідати вимо­гам 4.3 EN 12568.

 1. Герметичність

Під час випробовування на герметичність (згідно з 5.7 EN ISO 20344) не повинно бути будь- якого витоку повітря.

 1. Особливі ергономічні властивості (див. таблицю 2)

Щоб задовольнити ергономічні вимоги, взуття повинно бути таке, щоб в анкетному опиту­ванні (див. 5.1 EN ISO 20344) усі відповіді були позитивні.

 1. Верх взуття

  1. Загальні вимоги

Для конструкцій В, С, D й Е зону, яка відповідає умовам до верху взуття, треба виміряти по мінімальній висоті від горизонтальної поверхні нижче підошви, відповідно до таблиці 7.

Таблиця 7 — Мінімальна висота, нижче якої вимоги щодо верху взуття повністю дотримано

Розмір взуття

Мінімальна висота відповідно до зразка, мм

Французька система нумерування

Англійська система нумерування

В

С

D

Е

36 і менше

До з’/2

64

113

172

265

37 і 38

Від 4 до 5

66

115

175

270

39 і 40

Від 51/2 до 61/2

68

119

182

280

41 і 42

Від 7 до 8

70

123

188

290

43 і 44

Від 81/2 до 10

72

127

195

300

45 і більше

Від 101/2 і вище

73

131

202

310Якщо штаферка і матеріали вставки перевищують висоту, подану в таблиці 5, такі матеріали по­винні відповідати вимогам щодо роздирального навантаження (5.5.1) стійкості до стирання (5.5.2) і вимогам щодо підкладки. У випадку зі шкіряними матеріалами потрібно, окрім цього, дотриму­ватися вимог 5.4.7 щодо pH-значення та 5.4.9 щодо вмісту хрому (VI).

 1. Товщина

Товщина верху взуття класифікації II, яку визначають згідно з 6.1 EN ISO 20344, у будь-якій точці повинна відповідати таблиці 8.

Таблиця 8 — Мінімальна товщина верху взуття

Тип матеріалу

Мінімальна товщина, мм

Ґума

1,50

Полімер

1,00 1. Роздиральне зусилля

Роздиральне зусилля верху взуття класифікації І, яке визначають згідно з 6.3 EN ISO 20344, має відповідати таблиці 9.

Таблиця 9 — Мінімальне роздиральне зусилля для верху взуття

Тип матеріалу

Мінімальне роздиральне зусилля, Н

Шкіра

120

Тканина з покривом і текстиль

60

 1. Пружно-міцнісні властивості

Пружно-міцнісні властивості (див. 6.4 EN ISO 20344, таблиця 7) визначають відповідно до таблиці 10.

Таблиця 10 — Пружно-міцнісні властивості

Тип матеріалу

Розтяжність

Роздиральне навантаження

Коефіцієнт 100-відсоткового розтягування, Н/мм2

Подовження у разі розривання, %

Шкіряний спилок

15 мінімум
Ґума


180 мінімумПолімерні матеріалиВід 1,3 до 4,6

250 мінімум 1. Опір багаторазовому згинанню

Опір багаторазовому згинанню, який визначають згідно з 6.5 EN ISO 20344, має відповідати таблиці 11.

Таблиця 11 — Опір багаторазовому згинанню

Тип матеріалу

Опір багаторазовому згинанню

Ґума

Без тріщин до 125 000 згинань

Полімерні матеріали

Без тріщин до 150 000 згинань 1. ПаропроникнІсть І визначання коефіцієнта водяної пари

Визначають згідно з 6.6 EN ISO 20344 та 6.8 EN ISO 20344. ПаропроникнІсть має бути не мен­ше ніж 0,8 мг/(см2/год), коефіцієнт водяної пари має бути не менше ніж 15 мг/см2.

 1. рН-значення

Шкіряні деталі верху взуття випробовують згідно з 6.9 EN ISO 20344, pH-значення має бути не менше ніж 3,2. Якщо pH — нижче ніж 4, то різниця між значеннями має бути менше ніж 0,7.

 1. Гідроліз

Поліуретанові деталі верху взуття випробовують згідно з 6.10 EN ISO 20344, при цьому на них не повинно бути тріщин до проведення 150 000 циклів згинання.

 1. Вміст хрому (VI)

Шкіряні деталі верху взуття випробовують згідно з 6.11 EN ISO 20344, вміст хрому (VI) не допустимий.

 1. Підкладка

Примітка. Наведені нижче вимоги застосовні до підкладки союзки й підкладки верху.

 1. Роздиральне зусилля

Роздиральне зусилля підкладки, згідно з 6.3 EN ISO 20344, має відповідати вимогам таблиці 12.

Таблиця 12 — Мінімальне розривальне зусилля

Тип матеріалу

Мінімальна сила. Н

Шкіра

ЗО

Дубльована тканина і текстиль

15 1. Стійкість до стирання

Визначають згідно з 6.12 EN ISO 20344, на підкладці не повинні з'явитися дірки до виконан­ня наступних циклів:

 • сухе тертя: 25 600 циклів;

 • вологе тертя: 12 800 циклів.

 1. ПаропроникнІсть І визначання коефіцієнта водяної пари

Визначають згідно з 6.6 EN ISO 20344 та 6.8 EN ISO 20344, ПаропроникнІсть має бути не менше ніж 2,0мг/(см2год), і коефіцієнт водяної пари має бути не менше ніж 20 мг/см2.

Примітка. Для взуття без підкладки вимоги відсутні.

 1. pH-значення

pH-значення шкіряної підкладки визначають згідно з 6.9 EN ISO 20344. pH-значення мають бути не менше ніж 3,2. Якщо pH-значення нижче ніж 4, то різниця між значеннями має бути менше ніж 0,7.

 1. Вміст хрому (VI)

Шкіряні підкладки верху взуття випробовують згідно з 6.11 EN ISO 20344, вміст хрому (VI) не допустимий.

 1. Язичок

Примітка. Випробовувати язичок треба у випадку, якщо матеріал, з якого його виготовлено або його товщина, відрізняються від матеріалу верху взуття.

 1. Роздиральне зусилля

Роздиральне зусилля язичка, яке визначають згідно з 6.3 EN ISO 20344, має відповідати зна­ченням, наведеним у таблиці 13.

Таблиця 13 — Мінімальне роздиральне зусилля язичка

Тип матеріалу

Мінімальна сила, Н

Шкіра

36

Матеріал покриття та тканина

18 1. рН-значення

pH-значення шкіряного язичка визначають згідно з 6.9 EN ISO 20344. pH-значення мають бути не менше ніж 3,2. Якщо pH-значення нижче ніж 4, то різниця між значеннями має бути менше ніж 0,7.

 1. Вміст хрому (VI)

Шкіряні (язички) деталі верху взуття випробовують згідно з 6.11 EN ISO 20344, вміст хрому (VI) не допустимий.

 1. Устілка та вкладна устілка

  1. Товщина

Товщина устілки, яку визначають згідно з 7.1 EN ISO 20344, має бути не менше ніж 2,0 мм.

 1. рН-значення

pH-значення шкіряної устілки визначають згідно з 6.9 EN ISO 20344. pH-значення мають бути не менше ніж 3,2. Якщо pH-значення нижче ніж 4, то різниця між значеннями має бути менше ніж 0,7.

 1. Водопоглинальність і водна десорбція

Визначають згідно з 7.2 EN ISO 20344, водопоглинальність має бути не менше ніж 70 мг/см2 та водна десорбція має бути не менше ніж 80 % поглиненої води.

 1. Опір до стирання

 1. Устілка

Нешкіряні устілки випробовують згідно з 7.3 EN ISO 20344, їхня поверхня не повинна бути ушкодженою від тертя менше ніж за 400 циклів. (Див. 7.3.6 EN ISO 20344).

 1. Вкладна устілка

Опір до стирання визначають згідно з 6.12 EN ISO 20344, на вкладних устілках не повинні з’яви­тися дірки до виконання наступних циклів:

 • сухе тертя: 25 600 циклів;

 • вологе тертя: 12 800 циклів.

 1. Вміст хрому (VI)

Шкіряні устілки випробовують згідно з 6.11 EN ISO 20344, вміст хрому (VI) не допустимий.

 1. Підошва

  1. Товщина нерифлених підошв

Повна товщина нерифлених підошв, яку визначають згідно з 8.1 EN ISO 20344, у будь-якій точці має бути не менше ніж 6 мм.

 1. Роздиральне зусилля

Роздиральне зусилля нешкіряних підошв, яке визначають згідно з 8.2 EN ISO 20344, має бути не менше ніж:

 • 8 кН/м для матеріалу зі щільністю вище ніж 0,9 г/см3;

 • 5 кН/м для матеріалу зі щільністю нижчою або рівною 0,9 г/см3.

 1. Опір до стирання

Після випробовування нешкіряних підошв, але і не із суцільноґумового або суцільнопол і мерного взуття, згідно з 8.3 EN ISO 20344, відносна втрата об’єму для матеріалів зі щільністю 0,9 г/см3 або мен­шою має становити не більше ніж 250 мм3, а для матеріалів зі щільністю більше ніж 0,9 г/см3 має бути не більше ніж 150 мм3.

Для підошв із суцільноґумового або суцільнополімерного взуття відносна втрата об’єму має бути не більше ніж 250 мм3.

 1. Опір багаторазовому згинанню

Під час випробовування нешкіряних підошв (згідно з 8.4 EN ISO 20344) після ЗО 000 циклів згинання розріз не повинен збільшитися більше ніж на 4 мм.

 1. Гідроліз

Після випробовування поліуретанових підошв (згідно з 8.5 EN ISO 20344) розріз не повинен збільшитися більше ніж на 6 мм після 150 000 циклів згинання.

 1. Міцність кріплення проміжного шару

Міцність кріплення між зовнішнім або рифленим шаром і суміжним із ним (згідно з 5.2 EN ISO 20344) має бути не менше ніж 4,0 Н/мм. За винятком, якщо рветься підошва в будь-якій її частині, міцність кріплення має бути не менше ніж 3,0 Н/мм.

 1. Стійкість до впливу нафти та нафтопродуктів

Після випробовування згідно з 8.6 EN ISO 20344 об’єм не повинен збільшитися більше ніж на 12 %.

Якщо після випробовування згідно з 8.6.1 EN ISO 20344 випробний зразок зменшується більше ніж на 0,5 % в об’ємі або збільшується у твердості більше ніж на 10 одиниць твердості по Шору, то випробовування повторюють для додаткового випробного зразка згідно з 8.6.2 EN ISO 20344. Розріз на випробному зразку після 150 000 циклів згинання не повинен перевищувати 6 мм.

 1. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОГО ВЗУТТЯ

  1. Загальна інформація

Додаткові вимоги можуть бути необхідні для безпечного взуття, залежно від ризиків, які трап­ляються на місці роботи. У таких випадках безпечне взуття повинно відповідати додатковим ви­могам і відповідному маркованню, наданим у таблиці 14.

Таблиця 14 — Додаткові вимоги для спеціальних познак із відповідними символами марковання

Вимоги

Посилання на пункти

Класифікація

Символ

1

2

Взуття

Стійкість до проколювання

6.2.1

X

X

Р

Електричні властивості:

6.2.2
Електропровідне взуття

6.2.2.1

X

X

С

Антистатичне взуття

6.2.2.2

X

X

А

Електрично-ізольоване взуття

6.2.2.3


X

І

Стійкість до несприятливого середовища:

6.2.3
Стійкість до впливу підвищеної температури підошвового комплексу

6.2.3.1

X

X

НІ

Стійкість до впливу зниженої температури підошвового комплексу

6.2.3.2

X

X

СІ

Поглинання енергії удару у п’ятковій частині

6.2.4

X

X

Е

Водостійкість

6.2.5

X


WR

Метатарзальний захист

6.2.6

X

X

М

Захист щиколотки

6.2.7

X

X

AN

Верх взуття

Водопроникність і водопоглинальність

Конструкція

Стійкість до порізу

6.3.1

6.3.2

6.3.3

X X X


WRU

CR