Приклад оформлення аркуша змісту Т.6


4


ЗмістС.


1

Загальні відомості ……………………………………………………………………………

6


1.1

Вихідні дані…………………………………………………………………………………..

7


1.2

Транспортна мережа району……………………………………………………………

8


1.3

Характеристика ст. Південний парк…………………………………………………….

9


1.4

Характеристика проектованого металургійного заводу……………………………

10


1.5

Природні умови……………………………………………………………………………

11


2

Станція Південний парк…………………………………………………………………

11


2.1

Об’єм і характеристика перевезень……………………………………………………

11


2.3

Система транспортного перевезення…………………………………………………

12


2.4

План і поздовжній профіль……………………………………………………………

14


2.5

Земляне полотно і водовідвід…………………………………………………………

14


2.6

Верхня будова колії………………………………………………………………………

14


2.7

Автоматика та телемеханіка руху поїздів……………………………………………

15


2.8

Архітектурно-будівельні рішення з контрольно-габаритних пристроїв…………

15


2.9

Системи зв’язку. Перебудова ліній зв’язку…………………………………………

17


2.10

Електротехнічні рішення…………………………………………………………………

17


2.11

Автоматизована система комерційного огляду потягів і вагонів………………

18


3

Організація будівництва…………………………………………………………………

19


3.1

Загальні відомості…………………………………………………………………………

19


3.2

Методи провадження будівельно-монтажних робіт…………………………………

193.2.1 Підготовка території будівництва………………………………………………

193.2.2 Земляні роботи……………………………………………………………………

193.2.3 Верхня будова колії……………………………………………………………….

203.2.4 Споруди зв’язку……………………………………………………………………

203.2.5 Споруди СЦБ………………………………………………………………………

213,2.6 Електротехнічні рішення…………………………………………………………

21


3.3

Обґрунтування потреби в основних матеріальних, енергетичних ресурсах тощо …

22


3.4

Охорона праці……………………………………………………………………………

22


3.5

Обґрунтування прийнятої тривалості будівництва…………………………………

23


3.6

Техніко-економічні показники проекту організації будівництва……………………

24


4

Охорона навколишнього середовища………………………………………………..

24


5

Протипожежні заходи та інженерно-технічні заходи цивільної оборони…………

24


6

Організація умов праці робітників та службовців. Керування виробництвом. Штати…....

25


7

Нова техніка й передові технології…………………………………………………….

26


8

Основні техніко-економічні показники й висновки…………………………………..

27
Зам. інв. №


Підпис і дата


5283-ПЗЗм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата

Пояснювальна записка

Стадія

Аркуш

АркушівІнв. №


П

1

42Розробив


Перевірив
ЗАТ “Інститут Харківський

ПРОМТРАНСПРОЕКТ”

Н.Контр.

Формат А4
5


Вихідні дані для проектування (додатки)С.


Додаток А

Завдання на розробку робочого проекту (додаток №1 до договору № 5283)…..

28


Додаток Б

Технічні умови Управління Південної залізниці від 07.07.07 р. № Д/01-1111....

29


Додаток В

Технічні умови Служби сигналізації та зв’язку Управління Південної залізниці від 17.07.07 р. №Ш/17-8888..........................................................


31


Додаток Г

Лист ТОВ “Замовника від 19.07.07 р. № 1012 з уточненими вихідними даними

32


Додаток Д

Календарний план будівництва...................................................................

33


Додаток Е

Відомість потреби в основних конструкціях, виробах і матеріалах...........

36


Додаток Ж

Графік потреби в основних машинах і механізмах...................................

38


Додаток И

Графік потреби в кадрах будівельників.......................................................

39


Додаток К

Відомість обсягів основних будівельно-монтажних робіт

40


Креслення


5283-00-ГТ

Схема транспортної мережі району..........................................................

43


5283-00-ГТ

Генеральний план станції Південний парк...............................................

45


5283-00-АБ

Архітектурно-будівельні рішення. Плани, фасади та розрізи.................

47


5283-00-ЕТР

Електротехнічні рішення...........................................................................

50
Зам. інв. №


Підпис і дата


Інв. №

5283-ПЗ

Аркуш

2Зм.

Кільк.

Арк.

№ док.

Підпис

Дата


Формат А4


ДОДАТОК У

(рекомендований)

ШИФРИ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Таблиця У.1


Найменування розділу проектної документації

Шифр розділу

Примітка

Пояснювальна записка

ПЗ


Зміст

ЗМ


Склад проекту

СП


Підтвердження ГАП (ГІП)

ПД


Відомості про учасників проектування

ВУ


Загальні положення

ЗП


Містобудівна документація

МД


Містобудівне обґрунтування

ВМО


Схема планування території

СПТ


Детальний план території

ДТП


Проект забудови території

ПЗТ


Обстеження будівлі

ОБ


Капітальний ремонт будівлі

КРБ


Мала архітектурна форма

МАФ


Паспорт зовнішнього опоряджування (фасадів)

ПЗО


Енергетичний паспорт будівлі

ЕПБ


Захисні споруди цивільної оборони

ЦО


Нестандартне обладнання

НО


Охорона впливу на навколишнє середовище

ОВНС


Проект організації будівництва

ПОБ


Виробничо-екологічний моніторинг

ВЕМ


Вишукування

В


План ліквідації аварійних робіт

ПЛАНадруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №12, грудень 2011 р., К.: “Укрархбудінформ”