Температура кипіння - +110,6°С

Температура самозаймання парів в повітрі - 536° С

Температурні межі вибухонебезпеки насичених парів з повітрям:

нижня - 0° С,

верхня - 30° С.

Концентраційні межі вибухонебезпеки парів з повітрям за об'ємом:

нижня - 1,3 %,

верхня - 6,7 %.

Толуол відноситься до числа токсичних продуктів. Пари толуолу при високих концентраціях діють наркотично, шкідливо впливають на нервову систему, спричиняють подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей людини.

ГДК парів у повітрі робочої зони 50 мг/м3.

4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

1.11.7 Етиловий ефір (С2Н5)2О) (ТУ 7506804-97-90. Зфир зтиловьій технический. Технические условия)

Етиловий ефір - прозора, безбарвна, особливо небезпечна, легкозаймиста рідина.

Густина при 20° С - 0,718 г/см3

Температура спалаху - мінус 41 ° С

Температура кипіння - +110°С

Температура самозаймання парів в повітрі - 164° С

Температурні межі вибухонебезпеки насичених парів з повітрям:

нижня - мінус 45° С,

верхня -+13°С.

Концентраційні межі вибухонебезпеки парів з повітрям за об'ємом:

нижня - 1,25 %,

верхня - 6,7 %.

Розчинність у воді - 6,1 %

ГДК парів у повітрі робочої зони 300 мг/м3.

4 клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Етиловий ефір при денному освітленні розкладається на перекиси, які є причиною самозапалення рідини при кімнатній температурі.

При перевищенні ГДК можливі отруєння з ураженнням життєво важливих органів.

Етиловий ефір має місцеву дію на шкіру, спричиняючи її почервоніння (запалення). Він має надзвичайно сильні наркотичні властивості.

1.12 Приміщення, в яких проводяться роботи з ЛЗР, повинні бути забезпечені:

припливно-витяжною вентиляцією, а устаткування - місцевою витяжною вентиляцією;

електрообладнаням та освітленням у вибухобезпечному виконанні.

1.13 У приміщеннях для збереження та використання ЛЗР не слід користуватися відкритим вогнем та інструментом, який дає при ударі іскру.

1.14 Під час роботи з ЛЗР та проведенні зливально-наливних операцій необхідно дотримуватись вимог правил захисту від статичної іскронебезпеки для виробництв хімічної, нафтохімічної та нафтопереробної промисловості.

1.15 Обладнання, трубопроводи зливів повинні бути заземленими.

1.16 Місцева витяжна вентиляція має бути відокремленою від загальної вентиляції.

1.17 Згідно із ст.44 Закону за порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів держнагляду за охороною праці, а також представників профспілок, їх організацій та об'єднань винні особи притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити наявність технологічної карти (інструкції) на робочому місці.

2.2 Перевірити та одягти необхідні засоби індивідуального захисту.

2.3 Включити припливно-витяжну та витяжну вентиляцію обладнання за 20-30 хвилин до початку роботи. Включити витяжну вентиляцію на робочому місці.

2.4 Перевірити наявність тяги витяжної вентиляції обладнання та у витяжній шафі (скафандрі).

2.5 Впевнитися в наявності освітлення на робочому місці.

2.6 Перевірити справність обладнання, його герметичність.

2.7 Зробити зовнішній огляд обладнання та впевнитися у відсутності видимих пошкоджень.

2.8 Перевірити:

справність заземлення обладнання;

наявність засобів пожежогасіння;

склад медичної аптечки та наявність засобів для надання першої (долікарської) допомоги;

готовність обладнання до роботи, про що зробити відповідний запис у журналі підготовки обладнання.

2.8 Підготувати робоче місце, інструмент, оснащення, прилади.

2.9 Отримати та доставити на спеціальному візку необхідні для роботи ЛЗР. Перевезення ЛЗР у кількості до 20 л здійснювати в металевій герметично закритій тарі (бідонах), у товстостінній склянній тарі (бутлях), які повинні бути в плетених кошиках або металевих обрешітках, а в малих кількостях (500-1000 см ) - у товстостінних скляних флаконах (для етилового ефіру, виготовлених із затемненого скла).

2.10 Отримати допоміжні матеріали.

2.11 У разі відсутності якогось із засобів індивідуального захисту, виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи стати лише після усунення всіх несправностей та недоліків.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Всі роботи із застосуванням ЛЗР необхідно виконувати тільки на герметичному обладнанні або у витяжних шафах (скафандрах), при працюючій загальнообмінній та місцевій витяжній вентиляції, користуючись засобами індивідуального захисту.

3.2 ЛЗР - розчинники, які використовуються при виконанні таких операцій:

1) промивка деталей;

2) знежирення деталей і вузлів;

3) проведення аналізів ЛЗР;

4) проведення аналізів інших речовин з використанням ЛЗР.

3.3 Під час роботи необхідно бути уважним, не відволікатися від роботи та не відвертати увагу інших.

3.4 Зберігати ЛЗР необхідно:

у товстостінному скляному посуді зі щільно притертими корками в темному місці;

у кількості, яка не перевищує змінну норму і в шафах або металевих ящиках із стінками та дном, викладеними незаймистим матеріалом, що обладнані витяжною вентиляцією;

далеко від джерел тепла та вогню.

3.5 Не зберігати ЛЗР у тарі без відповідної етикетки. На скляну тару повинна бути наклеєна етикетка з назвою „ЛЗР", її класифікацією,

указаною кількістю, написом „Отрута", „Вогненебезпечно" та зображенням символу (черепа та двох схрещених кісток).

3.6 При наповненні посудин ЛЗР залишати не менше 10 % об'єму вільним для запобігання розриву посудин від теплового розширення рідин.

3.7 Не допускати спільного зберігання ЛЗР з азотною і сірчаною кислотами, азотними і марганцевокислими солями, перекисом водню, металоїдами (хлор, бром). Етиловий ефір необхідно зберігати в холодному темному місці.

3.8 На шафах і ящиках повинен бути нанесений напис з вказівкою загальної кількості ЛЗР, які допустимо зберігати в цьому приміщенні.

3.9 ЛЗР з низькою температурою кипіння необхідно підігрівати і відганяти на водяній бані, що підігрівається електронагрівальними приладами із закритими елементами, ЛЗР з високою температурою кипіння - на масляній або парафіновій бані на тих же електронагрівальних приладах із закритими елементами.

3.10 При доливанні нових порцій у перегінний аппарат необхідно спершу виключити електронагрівальний прилад і тільки через 30 хвилин проводити доливання.

3.11 При нагріванні ЛЗР у кількості понад 0,5 л необхідно під прилад ставити кювету достатньої ємності для уникнення розлиття рідини по столу та підлозі.

3.12 Для уникнення можливості забруднення підлоги й обладнання, переливання ЛЗР з однієї тари в іншу або в робочий посуд необхідно виконувати над металевим піддоном з бортами, не нижчими 5 см.

3.13 У разі розлиття ЛЗР забруднену ділянку засипати піском, зібрати лопаткою у відро та винести з приміщення в місце збору відходів. Забруднену ділянку (після видалення піску) промити водою.

3.14 Вивільнені від ЛЗР тару та оснащення, якими проводилася робота, необхідно промити проточною водою.

3.15 Зберігати вивільнену тару необхідно поза виробничим приміщенням.

3.16 У випадку травмування або різкого погіршення стану здоров'я припинити виконання роботи, про нещасний випадок повідомити керівника виробничої дільниці, надати першу (долікарську) допомогу та повідомити в медпункт.

3.17 Горизонтальне транспортування ЛЗР необхідно виконувати за допомогою спеціальних візків у дерев'яних чи вініпластових ящиках з поліетиленовими амортизаторами.

3.18 Вертикальне транспортування ЛЗР необхідно виконувати тільки у вантажному ліфті.

3.19 Паління можливе тільки в спеціально відведених місцях.

3.20 Повідомлення роботодавця про нещасний випадок проводити в установленому порядку.

3.20.1 Про кожен нещасний випадок свідок, робітник, котрий його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу та вжити заходів до надання необхідної допомоги.

3.20.2 До прибуття комісії з розслідування необхідно забезпечити обстановку на робочому місці й устаткування в такому стані, у якому вони перебували на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи необхідно:

4.1 Вилити кожну використану ЛЗР у спеціально відведену для неї герметичну тару, яку в кінці зміни вивезти на місце збору відходів.

4.2 Закрити герметично посудини з невикористаними ЛЗР та поставити їх у місце зберігання.

4.3 Промити робоче місце струменем проточної води та протерти насухо серветкою. Прибирати робоче місце можна тільки після ретельного промивання водою. Зібрати брудний використаний матеріал (фільтри, серветки тощо) в поліетиленовий мішок і винести з приміщення на місце збору відходів.

4.4 Промити під струменем проточної води гумові рукавички. Не знімаючи рукавичок, змочити під струменем проточної води бязеву (полотняну) серветку та протерти нею фартух (цю операцію повторити декілька разів).

4.5 Відключити обладнання. Відключити витяжну вентиляцію через 20-30 хвилин після закінчення роботи.

4.6 Вимкнути освітлення на робочому місці.

4.7 Зняти спецодяг і засоби індивідуального захисту та покласти їх у відведене для цього місце.

4.8 Вимити теплою водою з милом руки, вимити обличчя, прополоскати ротову порожнину питною водою.

4.9 При виявленні недоліків у роботі обладнання чи в засобах колективного чи індивідуального захисту повідомити про це безпосереднього керівника робіт чи посадову особу.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 До аварійних ситуацій відносяться:

розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту ЛЗР і парів у виробниче та навколишнє середовище;

відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, припливно-витяжну вентиляцію виробничих приміщень, витяжну вентиляцію шаф (скафандрів);

обрив і коротке замикання струму в електрообладнанні.

пожежа;

попадання ЛЗР на відкриті ділянки шкіри, слизові оболонки;

інгаляційні отруєння.

5.2 У разі виникнення вищенаведених аварійних ситуацій необхідно вжити таких термінових заходів:

1) припинити виконання робіт;

2) відключити обладнання;

3) одягти протигаз;

4) вивести з приміщення людей;

5) сповістити про аварію керівника робіт та роботодавця;

6) у разі виникнення пожежі повідомити в пожежну охорону та почати пожежогасіння наявними засобами;

7) при виникненні нещасного випадку необхідно повідомити в медпункт і надати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

5.3 У разі аварійного відключення вентиляції, розлиття великої кількості ЛЗР необхідно скористуватися протигазом фільтруючим з коробками марки „А" або „БКФ" згідно з ГОСТ 12.4.122-83.

5.4 Для гасіння пожежі необхідно застосовувати такі засоби при горінні ЛЗР:

ацетону - порошкові вогнегасники, пісок, кошму, воду, піну, об'ємне гасіння;

бензолу - вогнегасники типу ОХП 10, ОУ 5, ОВПУ-250;

керосину або бензину - дрібно розпилену воду, піну, об'ємне гасіння вуглекислим газом, сполуку СЖБ 3, 5 і перегріту пару;

бутилацетату - дрібно розпилену воду, хімічну піну, повітряно-механічну піну із вогнегасника, вуглекислий газ;

толуолу - дрібно розпилену воду, хімічну і повітряно-механічну піну;

етилового ефіру - хімічну піну з інтенсивностю 0,8 дм /см .

5.5 Надання першої (долікарської) допомоги необхідно забезпечувати в установленому порядку.

5.5.1 При попаданні ЛЗР на шкіру необхідно забруднені місця добре промити теплою водою з милом і змастити маззю на основі вазеліну.

5.5.2 При подразненні слизової оболонки очей необхідно очі добре промити проточною водою та закапати 2-3 краплями 0,5 % розчину дикаїну.

5.5.3 При інгаляційному отруєнні парами ЛЗР необхідно потерпілого вивести на свіже повітря, забезпечити спокій, напоїти міцним солодким чаєм або 2-4 % розчином питної соди у великій кількості та викликати лікаря або швидку допомогу.

5.5.4 Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різноманітних ураженнях наводяться в інструкції про надання першої (долікарської) допомоги, що вивчається робітниками при проведенні інструктажів з охорони праці.

Додаток А (довідковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

НПАОП 0.00-8.24-05 ДНАОП 0.03-4.02-94

ГОСТ 12.1.007-76

ГОСТ 12.4.011-89

ГОСТ 12.4.013-85 Е ГОСТ 12.4.029-76 ГОСТ 12.4.103-83

ГОСТ 12.4.121-83

ГОСТ 12.4.122-83

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 2768-84 ГОСТ 5955-75 ГОСТ 8505-80 ГОСТ 14710-78 Е ГОСТ 20010-93 ГОСТ 22300-76

ГОСТ 28546-90 ОСТ 38.01407-86 ТУ 38.401-67-108-92 ТУ 7506804-97-90

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

ССБТ. Вредньїе вещества. Классификация и общие требования безопасности

ССБТ. Средства защитьі работающих. Общие требования и классификация

ССБТ. Очки защитньїе. Общие технические условия

ССБТ. Фартуки специальньїе. Технические условия

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защитьі ног и рук. Классификация

ССБТ. Противогазьі промьішленньїе фильтрующие. Технические условия

ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промьішленньїх противогазов. Технические условия

Обувь специальная с верхом из кожи для защитьі от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрьівоопасной пьіли. Технические условия