ДСТУ Б В.2.5-18-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та спорудиДЕТАЛІ З'ЄДНУВАЛЬНІ

З ПОЛІПРОПІЛЕНУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ

НАГРІТИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВРОЗТРУБ

ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО

ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯТехнічні умови

Видання офіційне


Держбуд України

Київ 2001

ДСТУ Б В.2.5-18-2001Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ


Державним підприємством "ЦентрСЕПРОтепломережа",

НВФ "Полімербуд", ТОВ "СП УДТ"

ВНЕСЕНИЙ

Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання

будинків і споруд Держбуду України


2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від " 9 " січня 2001 р. № 4

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Цей стандарт відповідає:

ISO 3213 : 1996 (Е) - Polypropylene (PP) pipes - Effect of time and temperature on the expected strength, в частині технічних вимог до стійкості при випробуваннях внутрішнім тиском і до зміни зовнішнього вигляду після прогрівання деталей з'єднувальних із ПП-80 тип 3;

ISO 9623 : 1997 (Е) - PE/metal and PP/metal adaptor fitting for pipes for fluids under pressure - Design lengths and size of treads - Metric series, в частині визначення стандартного розмірного відношення деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб в розділі визначення та позначення;

DIN 8078 : 1996 - Types 1, 2, and 3 polypropylene (PP) pipes. General quality requirements and testing, в частині властивостей вихідної сировини деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб;

DIN 16962 : 1983 - Pipe joint assemblies and fittings fo types 1 and 2 polypropylene (PP) pressure pipes. Parts 5-9, 12, в частині основних па­раметрів деталі з'єднувальної для зварювання нагрітим інструментом врозтруб та технічних вимог до вихідної сировини, до стійкості при випробуваннях внутрішнім тиском і до зміни зовнішнього вигляду після прогрівання деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб із ПП-100 тип 1 і ПП-80 тип 2.Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України

ДСТУ Б В.2.5-18-2001

Зміст


С.


1 Галузь використаняя ............................................................................................. 1

2 Нормативні посилання .......................................................................................... 2

3 Визначення і позначення ........................................................................................ 3

4 Основні параметри та розміри ............................................................................... 6

5 Технічні вимоги....................................................................................................... 19

6 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища .................................. 23

7 Правила приймання ................................................................................................ 24

8 Методи випробувань .............................................................................................. 27

9 Транспортування та зберігання ............................................................................. 32

10 Рекомендації щодо застосування ......................................................................... 32

11 Гарантії виготовлювача ........................................................................................ 33

Додаток А

Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами

з поліпропілену ...................................................................................................... 34

Додаток Б

Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами

з поліпропілену, що мають відмінне від з'єднувальних

деталей розмірне співвідношення SDR ............................................................... 35

Додаток В

Коефіцієнт запасу міцності С ............................................................................... 36

Додаток Г

Схема приладу для визначення глибини дефектів ............................................. 37

Додаток Д

Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків

зовнішнього вигляду ............................................................................................. 38

Додаток Е

Приклади зварювання з'єднувальних деталей з поліпропіле-

новими трубами для проведення випробувань на стійкість

при постійному внутрішньому тиску ................................................................... 39

ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.1

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

========================================================

Інженерне обладнання будинків і споруд.

Зовнішні мережі та споруди


Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання

нагрітим інструментом врозтруб при будівництві

мереж холодного та гарячого водопостачання

Технічні умови


Инженерное оборудование зданий и сооружений.

Внешние сети и сооружения


Детали соединительные из полипропилена для сварки

нагретым инструментом враструб при строительстве

сетей холодного и горячего водоснабжения

Технические условия


Engineering equipment of buildings and constructions.

External networks and constructions


Fittings from polypropylene for welding by the heated

tool in a faucet of pipe lines for networks of cold and hot

water-supply

Specifications

_____________________________________________________________________________

Чинний від 2001-03-01

1 Галузь використання


Даний стандарт поширюється на деталі з'єднувальні з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3, які виготовлені методом лиття під тиском і призначені для зварювання нагрітим інструментом врозтруб з трубами з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3 діаметром від 16 мм до 110 мм зі стандартними розмірними відношеннями SDR 11, SDR 7,4, SDR 6 і SDR 5, що відповідають ДСТУ Б В.2.7-93, при будівництві та ремонті трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання (крім трубопроводів об'єднаної та роздільної мережі протипожежного водопос­тачання), в тому числі господарсько-питного водопостачання, які транспортують воду з температурою від 5°С до


_____________________________________________________________________________

Видання офіційне

ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.2


95°С та інші рідкі та газоподібні середовища, до яких поліпропілен і сополімери пропілену хімічно стійкі.

Порядок зварювання деталей з'єднувальних з трубами з поліпропілену наведений в додатку А та в додатку Б.

Всі вимоги даного стандарту є обов'язковими, крім додатка Е.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 Нормативні посилання

В даному стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

ISO 161-1: 1996

Thermoplastics pipes fo the conveyance of fluids -

Nominal outside diameters and nominal pressures -

Рart 1: Metric series

ISO 4065: 1996

Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table

EN 744:1995

Thermoplastics pipes Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method

ДСТУ Б А.3.1-6-96

Матеріали та вироби будівельні. Порядок розробки та постановки на виробництво

ДСТУ Б В.2.7-93-2000

Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови

ДСТУ 3021-95


Випробування та контроль якості продукції. Терміни та визначення

ГОСТ166-89*

Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75


Линейки измерительные металлические.

Технические условия

ГОСТ 577-68*


Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия

ГОСТ 2226-88

Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2991-85


Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6259-75

Глицерин.Технические условия

ГОСТ 6507-90*

Микрометры. Технические условия

ГОСТ 6824-96

Глицерин дистиллированный. Технические условия

ГОСТ 7502-89*

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8032-84


Предпочтительные числа и ряды предпочтительных

чисел

ГОСТ 9396-88*


Ящики из гофрированного картона.

Общие технические условия

ГОСТ11262-80*

Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ11358-89*


Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия


ДСТУ Б В.2.5-18-2001 С.3

ГОСТ 11645-73 *


Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов

ГОСТ 12301-81


Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ12423-66*


Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб)

ГОСТ 14192-77

Маркировка грузов

ГОСТ 15139-69*

Пластмассы. Методы определения плотности

(объемной массы)

ГОСТ 15150-69*

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17811-78

Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 18573-86

Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия

ГОСТ19433-88*

Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 21140-88

Тара. Система размеров

ГОСТ21650-76*

Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 24157-80

Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении

ГОСТ 24597-81

Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 27077-86

Детали соединительные из термопластов. Методы определения внешнего вида после прогрева

СНіП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация зданий

ТУ 2-034-225-87

ЩупыЗ Визначення і позначення


3.1 У даному стандарті застосовуються такі терміни, їх позначення і визначення.

3.1.1 Номінальний зовнішній діаметр труби dn - чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення труб (див. таблицю 1 ДСТУ Б В.2.7-93), a dn1 -чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення труб, з меншого боку з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб видів: нерівнопрохідний трійник, перехід.

ДСТУ Б В.2.5-18-2001 C.4

3.1.2 Номінальна товщина стінки труби en - товщина стінки труби, в міліметрах, згідно з ДСТУ Б В.2.7-93. Вона повинна відповідати мінімальній товщині стінки труби в будь-якій точці ey min.

3.1.3 Мінімальна товщина стінки труби ey min - мінімальна товщина стінки труби в міліметрах, зазначена в ДСТУ Б В.2.7-93.

3.1.4 Мінімальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі d1- чисельне позначення розміру мінімального внутрішнього діаметра розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті.

  1. Максимальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі

d2- чисельне позначення розміру максимального внутрішнього діаметра розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті.

3.1.6 Номінальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі D - чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в мілі­метрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті.

3.1.7 Мінімальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі Dmin - чисельне позначення розміру мінімального зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті.

3.1.8 Максимальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі Dmax-чисельне позначення розміру максимального зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті.

3.1.9 Мінімальний внутрішній діаметр отвору в з'єднувальній деталі d0- чисельне позначення розміру мінімального внутрішнього діаметра отвору в з'єднувальній деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті.

  1. Номінальна довжина внутрішньої частини розтруба з'єднуваль­ної деталі t - чисельне позначення розміру довжини внутрішньої частини розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті.