- опорядження керамічною поливою;

- опорядження шаром бетону або розчину на білому цементі;

- обробка шаром кольорового бетону або розчину;

- обробка дрібнозернистими матеріалами на клейовій основі;

- забарвлення атмосферостійкими фарбами.

Допускається приймати інші види обробки, що мають необхідні декоративні, захисні та інші експлуатаційні властивості.

Облицювання поверхонь панелей плитками слід передбачати з повним або частковим заповненням швів між плитками залежно від вимог, що пред'являються до зовнішнього вигляду панелей, і умов їх експлуатації.

4.4.4.2 У одношарових панелях із легкого бетону і шаруватих панелях із зовнішнім основним шаром із бетону цього ж виду слід передбачати зовнішній захисно-декоративний шар із шаром розчину або бетону.

Одношарові панелі з легкого бетону класу за міцністю на стиск В3,5 і вище і шаруваті панелі з зовнішнім основним шаром із легкого бетону (окрім панелей із зовнішнім основним шаром із бетону крупнопористої структури), які призначені для експлуатації в сухій або нормальній зоні за вологістю, за відповідного обґрунтування дозволяється приймати:

- із зовнішнім захисно-декоративним шаром, що не містить шари з розчину або бетону, – при опорядженні панелей атмосферостійкими гідрофобними складами, плитками або іншими облицювальними матеріалами і виробами, що виконують захисні і декоративні функції, а також при легкому бетоні основного шару щільної структури з об'ємами міжзернових порожнин і залученого повітря в ущільненій бетонній суміші не більше 3 % і формуванні панелей зовнішньою (фасадною) поверхнею вниз;

- без зовнішнього захисно-декоративного шару – при розташуванні панелей у глибині лоджій або на інших ділянках стіни, захищених від дії атмосферних опадів.

4.4.4.3 Номінальну товщину шару розчину або бетону в зовнішньому захисно-декоративному шарі одношарових панелей із легкого бетону і шаруватих панелей із зовнішнім шаром із легкого бетону або з важкого бетону за відсутності облицювання слід приймати не менше:

15 мм – в суцільних тришарових панелях;

20 мм – в одношарових панелях (окрім панелей для цокольного поверху і технічного підвалу) і в суцільних двошарових панелях із зовнішнім теплоізоляційним шаром із легкого бетону щільної структури;

30 мм – в одношарових панелях для цокольного поверху і технічного підпілля і в суцільних двошарових панелях із зовнішнім теплоізоляційним шаром із легкого бетону великопористої структури.

4.4.4.4 В одношарових панелях із легкого бетону і шаруватих панелях з внутрішнім основним шаром із бетону цього виду слід передбачати внутрішній опоряджувальний шар.

Допускається не передбачати в цих панелях внутрішній опоряджувальний шар або не включати до нього шар із розчину при їх виготовленні:

- у положенні внутрішньою поверхнею вниз;

- у положенні внутрішньою поверхнею вгору у випадках, коли панелі призначені для застосування в стінах приміщень із сухим або нормальним вологісним режимом, а їх внутрішня поверхня не підлягає опорядженню (фарбуванню, обклеюванню шпалерами або плівками).

4.4.4.5 Номінальну товщину шару розчину у внутрішньому опоряджувальному шарі панелей, вказаних у 4.4.4.4, слід приймати не більше:

15 мм – у панелях, призначених для стін приміщень з сухим або нормальним режимом;

20 мм – у панелях, призначених для стін приміщень із вологим режимом.

4.4.4.6 В одношарових панелях з автоклавного ніздрюватого бетону слід передбачати зовнішній захисно-декоративний шар. Вигляд і параметри цього шару слід приймати відповідно до вимог СН 277.

4.4.5 Товщина основних шарів панелей

4.4.5.1 Номінальну товщину несного шару несних двошарових панелей слід приймати не менше:

80 мм – шару з важкого бетону;

100 мм – шару з легкого бетону.

4.4.5.2 Номінальну товщину внутрішнього і зовнішнього шарів тришарових панелей, включаючи внутрішній опоряджувальний і зовнішній захисно-декоративний шари з розчину або бетону, слід приймати не менше тих, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Номінальні товщини внутрішнього і зовнішнього шарів тришарових панелей

Шар триша-рової панелі

Вид зв'язку між зовнішнім і внутрішнім шарами (4.4.6)

Вид панелі за участю у сприйманні вертикальних навантажень

Вид бетону шару

Мінімаль-на номіна-льна товщина шару, мм

Внутрі-шній

Всі види зв'язку

Несна

Важкий

80

Легкий

100(90)

Те саме, крім монолітних армованих бетонних ребер

Ненесна

Важкий

65 (60)

Легкий

80 (70)

Монолітні армовані бетонні ребра

Важкий

60 (50)

Легкий

80 (50)

Зовніш-ній

Всі види зв'язку, крім монолітних армованих бетонних ребер

Несна або ненесна

Важкий

65 (50)

Легкий

80 (60)

Монолітні армовані бетонні ребра

Важкий

50

Легкий

80 (50)

Примітка. Мінімальну товщину шару, зазначену в дужках, допускається приймати за погодженням між проектною організацією – автором проектної документації на конкретні будівлі і підприємством-виготовлювачем за наявності техніко-економічного обґрунтування, розробленого на підставі експериментальних даних, отриманих для конкретних конструкцій панелей з урахуванням умов їх застосування в будівлях і кліматичних впливів.

4.4.6 Зв'язок у тришарових панелях

4.4.6.1 З'єднання зовнішнього і внутрішнього шарів тришарових панелей слід передбачати в'язями наступних видів:

- металевими в'язями;

- окремими армованими бетонними в'язями (шпонками);

- армованими бетонними ребрами.

Металеві в'язі цілісних суцільних тришарових панелей слід приймати у вигляді стрижнів або інших гнучких металевих елементів (поодиноких або таких, що входять у зварні арматурні каркаси).

4.4.6.2 Номінальну товщину армованих бетонних ребер і розміри поперечного перерізу окремих армованих бетонних в'язей (шпонок), що з'єднують зовнішній і внутрішній шари тришарових панелей, у випадках, коли вони призначені для передачі зусиль між цими шарами в період експлуатації будівлі і для захисту розташованої в них арматури від корозії, слід приймати не менше 40 мм.

4.4.7 Бетон і розчин

4.4.7.1 Для основних шарів панелей надземних поверхів і горища, а також для армованих в'язей у тришарових панелях слід приймати бетони видів, структур і класів або марок за міцністю на стиск, вказаних у таблиці 3.

Таблиця 3 – Види, структура та класи або марки бетону за міцністю на стиск

Тип панелі за кількістю шарів

Основний шар панелі або армовані бетонні в'язі тришарової панелі

Вид бетону

Структура бетону

Клас бетону за міцністю на стиск

Марка бетону за міцністю на стиск

Одно-шарова

Основний шар панелі

Легкий бетон

Щільна при VП≤6%, VB≤6%

В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5

М50; М75; М100; М150

Щільна при 6%<VB≤12% та поризована

В3,5; В5; В7,5

М50; М75; М100

Автоклавний ніздрюватий бетон

Ніздрювата

В1,5; В2,5; В3,5; В5; В7,5

М25; М35; М50; М75; М100

Двошарова суцільна

Несний шар

Важкий бетон

Щільна при VП ≤ 3 %

В12.5 і вище

М150 і вище

Легкий бетон

В7,5 і вище

М100 і вище

Теплоізоляційний шар

Легкий бетон

Великопориста

В2,5; В3,5

М35; М50

Щільна при VП≤6%, VB≤6%

В3,5; В5

М50; М75

Тришарова суцільна

Внутрішній (обернений до приміщення) і зовнішній шари

Важкий бетон

Щільна при VП ≤ 3 %

В12.5 і вище

М150 і вище

Легкий бетон

В7,5 і вище-для несних панелей, В2,5 і вище – для ненесних панелей

М100 і вище – для несних панелей, М75 і вище-для ненесних панелей

Армовані бетонні в'язі між зовнішнім і внутрішнім шарами

Легкий бетон

Щільна при VП ≤ 3 %

В5 і вище

М75 і вище

Важкий бетон

В12,5 і вище

М150 і вище

Двошарова з екраном

Внутрішній шар

Легкий бетон

Щільна при VП≤6%, VB≤6%

В3,5; В5; В7,5; В10;В12,5

М50; М75; М100; М150

Щільна при 6%<VB≤12% та поризована

В3,5; В5; В7,5

М50; М75; М100

Автоклавний ніздрюватий бетон

Ніздрювата

В1,5; В2,5; В3,5; В5; В7,5

М25; М35; М50; М75; М100

Екран

Важкий бетон

Щільна при VП ≤ 3 %

В12,5 і вище

М150 і вище

Легкий бетон

В7,5 і вище

М75 і вище

Кінець таблиці 3

Тип панелі за кількістю шарів

Основний шар панелі або армовані бетонні в'язі тришарової панелі

Вид бетону

Структура бетону

Клас бетону за міцністю на стиск

Марка бетону за міцністю на стиск

Тришарова з екраном

Внутрішній шар

Важкий бетон

Щільна при VП ≤ 3 %

В12,5 і вище

М150 і вище

Легкий бетон

В7,5 і вище – для несених панелей;

В5 і вище – для небесних панелей

М100 і вище – для несних панелей; М75 і вище – для ненесних панелей

Екран

Важкий бетон

Щільна при VП ≤3 %

В12,5 і вище

М150 і вище

Легкий бетон

В7,5 і вище

М75 і вище

Примітка 1. У таблиці VП і VB – об'єми відповідно міжзернових порожнин і затягнутого повітря в ущільненій бетонній суміші у відсотках від загального об'єму цієї суміші.

Примітка 2. Для одношарових панелей дозволяється приймати легкий бетон: класу за міцністю на стиск В2,5 (марки М35) – для ненесних панелей, а також для несних панелей будівель висотою – не більше двох поверхів; – більш високих класів або марок за міцністю на стиск ніж зазначено у табл. 3 – при техніко-економічному обґрунтуванні.

Примітка 3. Для суцільних тришарових панелей із внутрішнім шаром завтовшки не менше 150 мм допускається приймати VП ≤ 6 % класу за міцністю на стиск не нижче В3,5 (марки не нижче М50).

Примітка 4. Легкий бетон щільної структури з об'ємом міжзернових порожнин в ущільненій суміші більше 3 %, але не більше 6 % (3 % < VП ≤6 %) допускається приймати для панелей, розташованих на ділянках стіни, захищених від дії атмосферних опадів, а на інших ділянках – залежно від виду і параметрів зовнішнього захисно-декоративного шару і характеру кліматичних дій на панелі.

Примітка 5. Для основних шарів панелей цокольного поверху і технічного підвалу слід приймати: – для одношарових панелей і теплоізоляційного шару двошарових панелей – легкий бетон щільної структури при об'ємах міжзернових порожнин і залученого повітря не більше 3 %; – для тришарових суцільних панелей і несного шару двошарових суцільних панелей – важкий або легкий бетон при об'ємі міжзернових порожнин не більше 3 %.

4.4.7.2 Клас або марку бетону за міцністю на стиск і марку розчину за міцністю на стиск зовнішнього захисно-декоративного шару панелей слід приймати:

- для одношарових панелей із легкого бетону відповідними класу або марці бетону панелі або такими, що перевищить їх на один або два ступеня, але не нижче за клас В7,5 або марку М100;

- для суцільних двошарових панелей із зовнішнім теплоізоляційним шаром із легкого бетону відповідним класу В7,5 або марці М100;

- для суцільних тришарових панелей відповідним класу або марці бетону зовнішнього шару панелі або такими, що відрізняються від них не більше ніж на один ступінь, але не нижче за клас В7,5 або марку М100 і не вище за клас В15 або марку М200.

4.4.7.3 Марку за міцністю на стиск розчину внутрішнього опоряджувального шару панелей слід приймати не вище ніж марка бетону, на який наноситься цей шар, і не нижче М25. Допускається при техніко-економічному обґрунтуванні приймати марку розчину вище за марку бетону за міцністю на стиск, але не вище М100.

4.4.7.4 Марки бетону і розчину панелей за морозостійкістю, встановлювані в проектній документації на конкретні будівлі, слід приймати згідно з вимогами СНиП 2.03.01, ДСТУ Б В.2.7-43, ДСТУ Б В.2.7-18 і ДСТУ Б В.2.7-45. При цьому марки бетону і розчину за морозостійкістю для
панелей, що виготовляються і застосовуються в районах з розрахунковою зимовою температурою зовнішнього повітря нижче мінус 5 °С (окрім кліматичних підрайонів ІБ, ІГ, IIА і IIГ згідно зі СНиП 2.01.01), слід призначати не нижче: