Н57-750-0,8 ГОСТ 24045ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)


Додаток Б

(довідковий)


ОСНОВНІ ЛАКОФАРБОВАНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ПРОФІЛЬОВАНИХ ЛИСТІВ ТА УМОВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Приложение Б

(справочное)


ОСНОВНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ЛИСТОВ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ


Системи лакофарбових покриттів


Системы лакокрасочных покрытий

Ступінь агресивного впливу середовища при матеріалі покриття заготовки


Степень агрессивного воздействия среды при материале покрытия заготовки

Найменування та позначення матеріалу
покривного шару


Наименование и обозначение материала
покрывного слоя

Позначення грунтовки,


Обозначение грунтовки

Товщина покриття, мкм


Толщина покрытия, мкм

цинкове


цинковое

алюмо-цинкове


алюмо-цинковое

алюмінієве


алюминиевое

Без покриття

-

-

А

В*

В*

Без покрытия

Емаль ГФ-2107

-

10-12

А

В*

В*

Эмаль ГФ-2107

Поліефірсиліконові емалі МЛ-1202

ЭП-

0200

25-34

В

В

В

Полиэфирсиликоновые эмали МЛ-1202

Акрилсиліконові емалі АС-1171; АС-5122

ЭП-

0200

25-30

В

В

В

Акрилсиликоновые эмали АС-1171, АС-5122

Органодисперсні фарби ОД-ХВ-221

АК-0138

40-50

В

В

В

Органсдисперсные краски ОД-ХВ-221

Епоксидна грунтовка ЭП-0140

-

70-80

В

В

В

Эпоксидная грунтовка ЭП-0140

Поліхлорвінілові пластикати ПЛ-ХВ-122

АК-0138

180-220

В

С*

С*

Полихлорвиниловые пластикаты ПЛ-ХВ-122

* Застосовується з обмеженнями при суворо визначеному сполученні чинників, що визначають корозійну агресивність середовища, відповідно до рекомендацій компетентних організацій.

* Применяется с ограничениями при строго определенном сочетании факторов, определяющих коррозионную агрессивность среды, в соответствии с рекомендациями компетентных организаций.


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)


Позначення, що прийняті у таблиці, – ступінь агресивного впливу середовища за СНиП 2.03.11:  • неагресивна – А;

  • слабоагресивна – В;

  • середньоагресивна – С

Обозначения, принятые в таблице, – степень агрессивного воздействия среды по СНиП2.03.11:


  • неагрессивная – А;

  • слабоагрессивная – В;

  • среднеагрессивная – С.


ДСТУ Б В.2.6-9-95 (ГОСТ 24045-94)
УДК

ОКСТУ

УДК

В22

ОКСТУ
Ключові слова: профілі холодногнуті листові, гофри трапецієвидні, будівництво

Ключевые слова: профили холодногнутые листовые, гофры трапециевидные, строительство
Коректор – Н.Я.Козяр

Комп'ютерна-верстка – А.О.Суворова

Відповідальний за випуск – В.М.Чеснок


«Укрархбудінформ»

252133, Київ-133, бульвар Лесі Українки, 26

1