4.1.2. Установити стрілу в положення, визначене інструкцією заводу-виготівника з монтажу і експлуатації крана.

4.1.3. Поставити кран у призначене для стоянки місце.

4.1.4. Вимкнути рубильник у кабіні.

4.1.5. Закрити вікна в кабіні і замкнути двері на замок.

4.1.6. Вимкнути рубильник на пункті для підключення зовнішнього джерела, рубильник на порталі крана і замкнути останній на замок.

4.1.7. Закріпити кран усіма протиугонними захватами.

4.2. При роботі крана протягом декількох змін кранівник, який передає зміну, повинен сповістити свого змінника про всі несправності в роботі крана і здати зміну, зробивши відповідний запис у вахтовому журналі.


5. Обслуговування крана


5.1. Кранівник відповідає за правильне обслуговування крана, при цьому він повинен:

5.1.1. Утримувати механізми та обладнання крана в чистоті та справності.

5.1.2. Своєчасно робити змащування всіх механізмів крана, які труться, та канатів згідно з вказівкою інструкції заводу-виготівника.

5.1.3. Мастильні та обтиральні матеріали зберігати у закритому металевому посуді. Використаний обтиральний матеріал необхідно прийняти з крана.

5.1.4. Стежити за тим, щоб на крані не було будь-яких незакріплених предметів, а також інструменту в місцях, не призначених для його зберігання.

5.1.5. Знати строки і результати проведення слюсарями та електромонтерами профілактичних оглядів крана та його окремих механізмів і вузлів за записами в журналі періодичних оглядів.

5.2. Усунення несправностей, що виникли під час роботи крана, здійснюється за заявкою кранівника. Інші види ремонту крана здійснюються в установлені адміністрацією строки.

5.3. Під час всіх оглядів електроустаткування крана необхідно вимкнути джерело його живлення, а рубильник на порталі баштового крана у вимкненому положенні має бути замкненим протягом всього часу огляду. В разі огляду гнучкого кабеля необхідно вимкнути рубильник на вводі.

5.4. Пробний запуск баштового крана після ремонту (планового, аварійного) кранівник зобов’язаний здійснювати лише в присутності слюсаря або електромонтера, які ремонтували його, і ставати до роботи лише згідно з письмовим розпорядженням особи, відповідальної за утримання вантажопідіймального крана в справному стані.


6. Відповідальність кранівника


6.1. Кранівник баштового крана, навчений та атестований згідно з Правилами, несе особисту відповідальність за порушення вимог, викладених у даній Типовій інструкції, у відповідності з чинним законодавством України.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

2. ОБОВ’ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РОБОТУ 6

3. ОБОВ’ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПІД ЧАС РОБОТИ КРАНА 9

4. ОБОВ’ЯЗКИ КРАНІВНИКА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ КРАНА 15

5. ОБСЛУГОВУВАННЯ КРАНА 16

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КРАНІВНИКА 16