11.2 Труби зберігають згідно з ГОСТ 15150 розділ 10, в умовах 5 (ОЖ 4). Допускається зберігання труб в умовах 8 (ОЖ 3) терміном не більше 3 міс. з моменту виготовлення. 

Висота штабеля труб у прямих відрізках при зберіганні понад 2 міс. не повинна перевищувати 2 м. При менших термінах зберігання висота штабеля повинна бути не більше 3 м для SDR 17,6 і не більше 4 м для SDR 11. 

Труби в бухтах допускається зберігати в вертикальному або в горизонтальному положенні. 

Труби в бухтах необхідно установлювати на дерев’яні стелажі. При зберіганні труб в бухтах у горизонтальному положенні висота штабеля повинна бути не більше 2 м для SDR 17,6 і не більше 4 м для SDR 11. 


12  ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЛЮВАЧА 


12.1 Виготовлювач повинен гарантувати відповідність труб вимогам даного стандарту при додержанні умов транспортування і зберігання. 


12.2 Гарантійний термін зберігання – два роки з дати виготовлення. 


12.3 Прогонозований термін експлуатації – 50 років. 

Додаток А
(обов'язковий)


КОЕФІЦІЄНТ ЗАПАСУ МІЦНОСТІ ТРУБ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ
ДОПУСТИМОЇ ТОВЩИНИ СТІНКИ ТРУБ ІЗ ПОЛІПРОПІЛЕНУА.1 Цей додаток визначає принципи проведення розрахунку показників Scalcmах і мінімальної товщини стінки труби emin відповідно до класів умов експлуатації, наведених у таблиці 1, і застосовного робочого тиску pD. 


А.2 Робоче напруження 

Рабоче напруження для кожного класу умов експлуатації розраховується з використанням формули (1) та правила Майнера з урахуванням вимог класу умов експлуатації та коєфіцієнта запасу міцності за таблицею А.1.

 

Таблиця А.1 – Значення коефіцієнта запасу міцності труб із поліпропілену 


Температура, оC

Коефіцієнт запасу міцності C

РРН

РРВ

PPR

ToperD

1,5

1,5

1,5

Tmах

1,3

1,3

1,3

Tmal

1,0

1,0

1,0

Tcold

1,6

1,4

1,4

Розрахункові значення робочого напруження у стінці труб із поліпропілену для кожного класу умов експлуатації наведено у таблиці А.2. 


Таблиця А.2 – Робоче напруження 


Клас застосування

Робоче напруження a), MПa

РР-Н

РР-В

PP-R

1

2,9

1,67

3,09

2

1,99

1,19

2,13

4

3,24

1,95

3,30

5

1,83

1,19

1,90

20 оC / 50 років

6,25

6,21

6,93

a) Наведені показники округлені до другого знака після коми (напр. ,до 0,01 МПа). 

Розрахунок максимального значення Scalc (Scalcmах


Scalcmах – це менша величина добутку від   , 

де         – робоче напруження в матеріалі труби, взяте з таблиці А.2, МПа; 

     pD    – робочий тиск в 4, 6, 8 або 10 бар (залежно від застосування), МПа; 


або величина добутку від   , 

де         – робоче напруження при 20 оС відносно терміну служби 50 років, МПа; 

     pD    робочий тиск 10 бар, МПа. 


При визначенні мінімальної товщини стінки труб серійне число S і показник Scalc потрібно вибирати для кожного класу застосування й робочого тиску окремо з таблиць 5, 6, 7 та 8 так, щоб відповідні значення S і Scalc були не більше ніж Scalcmах у таблицях 2, 3 та 4 

Розрахункові значення робочого напруження труб із поліпропілену для різних умов експлуатації наведено у додатках Б, В та Г. Діаграми довгострокової міцності наведено на рисунках 1, 2 та 3 розділу 4 цього стандарту. 

Додаток Б

(довідковий)ДОПУСТИМІ (РОЗРАХУНКОВІ ) ТИСКИ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ТРУБ З ПП-100 ТИП 1 (PPH) Таблиця Б.1 


Температура, оС

Прогнозований термін експлуатації,
років

Серійне число труби S / номінальний тиск PN*105Па

20/2,5

16/3,2

12,5/4

8/3,6

5/10

3,2/16

2,5/20

2/25

Стандартне відношення SDR

41

33

26

17,6

11

7,4

6

5

Допустимий тиск 105Па

10

1
5
10
25
50
100

4,3
3,9
3,8
3,6
3,4
3,3

5,4
4,9
4,8
4,5
4,2
4,3

6,8
6,2
6,0
5,7
5,5
5,3

10,2
9,4
9,0
8,6
8,3
8,0

17,0
15,6
15,0
14,3
13,7
13,3

27,0
24,7
23,8
22,7
21,8
21,0

34,0
31,3
30,0
28,6
27,4
26,5

42,7
39,2
37,7
36,0
34,5
33,3

20

1
5
10
25
50
100

3,7
3,4
3,2
3,1
2,9
2,8

4,6
4,2
4,1
3,9
3,7
3,6

5,8
5,3
5,1
4,9
4,7
4,5

8,8
8,0
7,8
7,3
7,1
6,8

14,7
13,4
12,9
12,2
11,7
11,3

23,3
21,2
20,5
19,3
18,6
17,9

29,3
26,7
25,8
24,4
23,4
22,5

36,9
33,6
32,4
30,7
29,5
28,3

30

1
5
10
25
50
100

3,2
2,9
2,7
2,6
2,5
2,4

4,0
3,6
3,5
3,3
3,1
3,0

5,0
4,5
4,3
4,1
3,9
3,8

7,6
6,8
6,6
6,2
5,9
5,7

12,6
11,4
10,9
10,3
9,9
9,5

19,9
18,0
17,3
16,4
15,6
15,1

25,1
22,7
21,8
20,6
19,7
19,0

31,5
28,6
27,4
25,9
24,8
23,9

40

1
5
10
25
50
100

2,7
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0

3,4
3,0
2,9
2,7
2,6
2,5

4,3
3,8
3,6
3,5
3,3
3,1

6,4
5,8
5,5
5,2
4,9
4,7

10,7
9,6
9,2
8,7
8,2
7,9

16,9
15,3
14,5
13,8
13,0
12,5

21,3
19,2
18,3
17,3
16,4
15,7

26,8
24,2
23,0
21,8
20,6
19,8

50

1
5
10
25
50
100

2,2
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6

2,8
2,5
2,4
2,3
2,2
2,0

3,6
3,2
3,0
2,9
2,7
2,6

5,4
4,8
4,6
4,3
4,1
3,9

8,9
8,0
7,6
7,2
6,8
6,5

14,1
12,6
12,1
11,3
10,8
10,2

17,8
15,9
15,2
14,3
13,6
12,9

22,4
20,0
19,2
18,0
17,1
16,2

60

1
5
10
25
50

1,9
1,7
1,6
1,5
1,4

2,3
2,1
2,0
1,9
1,7

2,9
2,6
2,5
2,3
2,2

4,3
4,0
3,8
3,5
3,3

7,4
6,6
6,3
5,9
5,5

11,7
10,4
10,0
9,3
8,7

14,8
13,1
12,6
11,7
11,0

18,6
16,5
15,9
14,7
13,9

70

1
5
10
25
50

1,5
1,3
1,3
1,0

1,9
1,7
1,6
1,3
1,1

2,4
2,1
2,0
1,6
1,4

3,6
3,2
3,0
2,5
2,1

6,0
6,3
5,0
4,1
3,5

9,5
8,4
8,0
6,5
5,6

11,9
10,5
10,1
8,2
7,0

15,0
13,3
12,7
10,3
8,8

80

1
5
10
25

1,2
1,0

1,5
1,3
1,1

1,9
1,6
1,4
1,1

2,9
2,5
2,0
1,6

4,8
4,1
3,4
2,7

7,6
6,5
5,4
4,3

9,6
8,2
6,8
5,4

12,2
10,3
8,5
6,5

95

1
5


1,1

1,4

2,0
1,3

3,4
2,2

5,4
3,5

6,0
4,4

8,5
5,6

110

10

1,1

1,9

3,0

3,7

4,7

Додаток В
(довідковий)


ДОПУСТИМІ (РОЗРАХУНКОВІ ) ТИСКИ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ТРУБ З ПП-80 ТИП 2 (PPB) 


Таблиця В.1 


Температура, оС

Прогнозований термін експлуатації,
років

Серійне число труби S / номінальний тиск PN*105Па

20/2,5

16/3,2

12,5/4

8/3,6

5/10

3,2/16

2,5/20

2/25

Стандартне відношення SDR

41

33

26

17,6

11

7,4

6

5

Допустимий тиск 105Па

10

1
5
10
25
50
100

4,1
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4

5,2
4,8
4,7
4,5
4,4
4,2

6,5
6,1
5,9
5,7
5,5
5,3

9,8
9,2
8,9
8,6
8,3
8,1

16,4
15,3
14,8
14,2
13,8
13,4

25,9
24,2
23,4
22,6
21,9
21,3

32,6
30,5
29,5
28,4
27,6
26,8

41,1
38,4
37,1
35,8
34,7
33,7

20

1
5
10
25
50
100

3,5
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8

4,4
4,1
4,0
3,8
3,7
3,5

5,5
5,1
5,0
4,8
4,6
4,4

8,3
7,8
7,5
7,2
7,0
6,7

13,8
12,9
12,5
12,0
11,6
11,2

21,9
20,4
19,8
19,0
18,3
17,7

27,6
25,7
24,9
23,9
23,1
22,3

34,7
32,4
31,4
30,1
29,1
28,1

30

1
5
10
25
50
100

2,9
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3

3,7
3,4
3,3
3,2
3,0
2,9

4,7
4,3
4,1
4,0
3,8
3,7

7,0
6,5
6,2
6,0
5,8
5,6

11,7
10,8
10,4
10,0
9,6
9,3

18,6
17,1
16,4
15,8
15,2
14,8

23,4
21,5
20,7
19,9
19,1
18,6

29,4
27,1
26,1
25,1
24,1
23,4

40

1
5
10
25
50
100

2,4
2,2
2,2
2,1
1,9
1,6

3,1
2,8
2,7
2,6
2,4
2,0

3,9
3,5
3,4
3,3
3,1
2,5

5,8
5,4
5,2
5,0
4,6
3,8

9,7
8,9
8,6
8,2
7,7
6,4

15,4
14,1
13,7
13,1
12,2
10,1

19,4
17,8
17,3
16,5
15,4
12,7

24,4
22,4
21,7
20,7
19,4
16,0

50

1
5
10
25
50
100

2,0
1,8
1,8
1,5
1,3
1,1

2,5
2,3
2,2
1,9
1,6
1,3

3,2
2,9
2,8
2,4
2,0
1,7

4,8
4,4
4,2
3,7
3,0
2,6

8,0
7,3
7,0
6,1
5,1
4,3

12,6
11,6
11,2
9,7
8,0
6,7

15,9
14,6
14,1
12,2
10,1
8,5

20,0
18,4
17,7
15,4
12,7
10,7

60

1
5
10
25
50

1,6
1,5
1,3
1,05

2,1
1,9
1,6
1,3
1,1

2,6
2,4
2,1
1,6
1,4

3,9
3,6
3,1
2,5
2,1

6,5
6,0
5,2
4,1
3,5

10,3
9,5
8,2
6,5
5,5

13,0
11,9
10,4
8,2
6,9

16,4
15,0
13,0
10,4
8,7

70

1
5
10
25
50

1,3
1,1


1,7
1,4
1,1

2,1
1,7
1,4
1,1
1,0

3,2
2,6
2,2
1,7
1,4

5,3
4,4
3,6
2,8
2,4

8,4
7,0
5,7
4,4
3,8

10,6
8,8
7,2
5,6
4,8

13,4
11,0
9,0
7,0
6,0

80

1
5
10
25

1,1


1,3
1,0

1,7
1,2
1,0

2,6
1,8
1,5
1,2

4,3
3,1
2,5
2,0

6,7
4,8
4,0
3,2

8,5
6,1
5,0
4,0

10,7
7,7
6,3
5,0

95

1
51,1

1,7
1,1

2,8
1,9

4,43
3,0

5,6
3,7

7,0
4,7

110

10

1,0

1,6

2,5

3,2

4,0