ДСТУ Б В.2.5-60:2011


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЩИТКИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ДЛЯ

ПРОМИСЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Загальні технічні умови

(ГОСТ 8709-82, MOD)


ДСТУ Б В.2.5-60:2011

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5, оф. 602; т/ф. 531-34-25 4 )
Київ

Мінрегіон України

2012

ПЕРЕДМОВА

  1. РОЗРОБЛЕНО: КП "Науково-технічний центр Академії будівництва України"

Розробники: В. Адріанов (науковий керівник); Г. Желудков; Г.Злобін


  1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 30.12.2011 р. № 459, чинний з 2012-12-01


3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 8709-82 "Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия" (Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови) окрім нормативних посилань, наведених у додатку А

Ступінь відповідності - модифікований (MOD)

Переклад з російської (ru)


  1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8709-82)


  1. Цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.5 "Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж" згідно з ДБН А.1.1-1:2009 "Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення"

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

Додаток А до Національного вступу "Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 8709-82 "Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови" V

ГОСТ 8709-82 "Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови" 1

1. Виконання, основні параметри і розміри 3

2. Технічні вимоги 4

3. Вимоги безпеки 9

4. Комплектність 9

5. Правила приймання 10

6. Методи випробувань 11

7. Маркування, пакування, транспортування і зберігання 13

8. Вказівки щодо експлуатації 14

9. Гарантії виробника 15

Додаток (довідковий)

Схеми електричні принципові приєднання щитків до живлячої мережі 16

Схеми електричні принципові приєднання до щитка групових чотирипровідних ліній, що відходять 21

Схеми електричні принципові приєднання до щитка групових двопровідних ліній, що відходять 21


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт прийнятий згідно з вимогами ДСТУ 1.7-2001 "Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів" методом передруку зі ступенем відповідності - модифікований до ГОСТ 8709-82 "Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт розроблено відповідно до зазначеного міждержавного стандарту з технічними відхилами (посилання на національні нормативні документи України, що введені на заміну посилань на міждержавні нормативні документи).

Положення цього стандарту доцільно використовувати тільки у законодавчо нерегульованій сфері (у разі відсутності аналогічних вимог у чинних національних нормативних документах та в робочих кресленнях на конкретний виріб).

У додатку А до національного вступу наведено перелік міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання у цьому стандарті, що замінені на національні нормативні документи України або на чинні станом на 01.01.2012 р. міждержавні стандарти.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт - ТК 306 "Інженерні мережі та споруди".

ДОДАТОК А

до національного вступу

(довідковий)

Перелік чинних або скасованих з заміною на національні нормативні документи України міждержавних нормативних документів, прийнятих до 1992 року, на які є посилання в ГОСТ 8709-82 "Щитки освітлювальні для промислових і громадських будівель. Загальні технічні умови"

Міждержавні НД, прийняті

до 1992 року

Відповідні національні НД

(станом на 01.01.2012 р.)

ГОСТ 2.601-65 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.601-65, IDT)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы. Технические требования и обозначения

Чинний

ГОСТ 9.301-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

Чинний

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

Чинний

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

Чинний

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

Чинний


ГОСТ 12.2.007.7-75 ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

ГОСТ 22789-94 (МЭК 139-1-85) Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

Чинний

ГОСТ 2933-88 Аппараты электрические низковольтные. Методы испытаний

ДСТУ ГОСТ 2993-95 (ГОСТ 2933-93) Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования

Чинний

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования

Чинний

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-80 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии

Чинний

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Чинний

ГОСТ 15543-70 Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 16962-71 Изделия электронной техники и электротехники. Механические и климатические воздействия. Требования и методы испытаний

ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам


ГОСТ 17516-72 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

Чинний

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

Чинний

ГОСТ 28668-90 (МЭК 439-1-85) Низковольтные комплектные устройства распределения и управления. Часть 1. Требования к устройствам, испытанным полностью или частично

Чинний


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР


ЩИТКИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ДЛЯ

ПРОМИСЛОВИХ І

ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Загальні технічні умови

ГОСТ 8709-82

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА

Москва

1 РОЗРОБЛЕНО Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР

ВИКОНАВЦІ: І.Г. Кількін; Ю.В. Красюков; Г.Д. Березін; М.М. Радзивілівський; Г.А. Матвєєв

ВНЕСЕНО Міністерством монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР Заст. міністра К.К. Ліподат


2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ Постановою Державного комітету СРСР із стандартів від 06 травня 1982 р. № 1826

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ СОЮЗУ РСР

ЩИТКИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ

І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ

Загальні технічні умови ГОСТ

LIGHTING PANELS FOR INDUSTRIAL 8709-82

AND SOCIAL BUILDINGS

General specifications

Чинний від 2012-12-01

Цей стандарт поширюється на освітлювальні щитки (далі - щитки), що встановлюються в промислових і громадських будівлях і призначені для розподілу електричної енергії, захисту ліній при перевантаженнях і коротких замиканнях, а також нечастих (не більше шести на годину) включень і відключень електричних ланцюгів у трифазних мережах напругою 110/220 В частотою до 60 Гц з глухозаземленою нейтраллю.

Види кліматичних виконань згідно з ГОСТ 15150-69 установлюють у технічних умовах на щитки конкретних типів.

Вимоги розд. 3, 8, 9 і пп. 2.2, 2.3, 2.5-2.14, 4.2, 5.1, 5.2, 7.1-7.4 є обов'язковими, інші вимоги цього стандарту рекомендовані.

Необхідність застосування рекомендованих показників установлюють у технічних умовах на щитки конкретних типів або виробник і споживач (замовник) визначають при укладенні договорів.

Стандарт установлює вимоги до щитків, що виготовляються для потреб народного господарства та експорту.

(Змінена редакція, Зміни № 1, № 2).

1. ВИКОНАННЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

1.1. Щитки можуть бути наступних виконань:

за місцем установки:

- на вертикальних площинах будівельних конструкцій (стінах, колонах тощо);

- у ніші;

за наявністю апарату на введенні:

- з апаратами;

- без апаратів.

1.2. Основні параметри щитків наведені в таблиці 1.


Таблиця 1

Номінальний струм щитка (апарату на введенні або ввідних затискачів), А

Номінальні струми розчіплювачів автоматичних вимикачів або плавких вставок запобіжників групових ліній щитків, що відходять, А

Число групових ліній (в однофазному численні), що відходять

До 63

10, 16, 20, 26, 32, 40

До 6 включ.

Від 63 » 100

» 12 »

> 100 » 160

50, 63

» 18 »

“ 160 » 400 включ.

» 30 »

Примітка 1. За умовами нагріву номінальний струм навантаження лінії, що відходить, може бути встановлений нижче номінального струму розчіплювача автоматичного вимикача або плавкої вставки запобіжника цієї лінії в межах 25 %. Примітка 2. Номінальний струм щитка, конкретні поєднання номінальних струмів розчіплювачів автоматичних вимикачів або плавких вставок запобіжників групових ліній, що відходять, номінальні струми навантаження ліній, що відходять (при їх відмінності від номінальних струмів розчіплювачів), а також максимальне число і переріз жил дротів або кабелів, що приєднуються до ввідних затискачів щитків, слід вказувати в технічних умовах на щитки конкретних типів.


1.3. Основні розміри щитків мають бути вказані в технічних умовах на щитки конкретних типів. Електричні принципові схеми приєднання щитків до живлячої мережі та електрична схема приєднання до щитків групових ліній, що відходять, наведені в додатку.

1.2, 1.3 (Змінена редакція, Зміни № 1, № 2).

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Щитки повинні відповідати вимогам цього стандарту, технічних умов на щитки конкретних типів і робочим кресленням, затвердженим у встановленому порядку. Щитки, призначені для експорту, пзоовдичнинйі відповідати також вимогам ГОСТ 28668-90.

2.1а. Щитки слід виготовляти з матеріалів, здатних витримати механічні, електричні і теплові навантаження, а також дії вологості, які зазвичай мають місце за нормальних умов експлуатації.

Захист від корозії повинен забезпечуватися нанесенням на незахищену поверхню спеціальних матеріалів або захисних покриттів. При цьому повинні враховуватися умови експлуатації і технічного обслуговування.

Оболонки повинні мати достатню механічну міцність і витримувати навантаження, яким вони можуть піддаватися в нормальних умовах експлуатації.

Апаратура і провідники повинні розташовуватися в щитках так, щоб полегшувалося їх технічне обслуговування та експлуатацію і одночасно забезпечувалася необхідна безпека персоналу.