МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИПІ 1.5.20-436-2006


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом топковими газами1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Примірна інструкція з охорони праці під час виконання робіт на роликових сушарках з обігрівом топковими газами (далі - Інструкція) поширюється на осіб, які виконують роботи за професією сушильник.

1.2 Інструкція може бути використана як основа для розроблення інструкцій з охорони праці, що діють на підприємствах фанерного виробництва, з урахуванням конкретних умов виробничого процесу та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній документації підприємств-виробників обладнання, яке використовується на підприємстві.

1.3 Роликові газові сушарки призначаються для висушування шпону з метою зменшення кількості вологи, що міститься в ньому, до необхідної. Для отримання топкових газів до сушарки приєднується спеціальна топка. Топкові гази змішуються з відпрацьованими газами і повітрям в спеціальних камерах. Сушарки обслуговує бригада із 3 - 5 сушильників.

1.4 Робота на роликових газових сушарках відноситься до робіт з підвищеною небезпекою, яка обумовлена наявністю рухомих завантажувально-розвантажувальних механізмів, нагрітих до високої температури поверхонь сушарок, інших вузлів, що може призвести до травмування сушильників, отримання опіків, теплового удару, отруєння топковими газами.

1.5 До самостійного виконання робіт на роликових газових сушарках допускаються особи:

- яким виповнилось 18 років;

- які пройшли медичний огляд в установленому на підприємстві порядку відповідно до наказу № 45 Міністерства охорони здоров'я України від ЗО березня 1994 року та не мають медичних протипоказань;

- які мають професійну підготовку;

- які пройшли вступний інструктаж, навчання та перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки, стажування на робочому місці протягом 2-15 змін в залежності від стажу, характеру роботи та кваліфікації. Допуск до самостійної роботи проводиться за наказом керівника підприємства або структурного підрозділу.

1.6 Сушильник під час виконання робіт зобов'язаний:

- знати та виконувати вимоги цієї Інструкції;

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку та здоров'я оточуючих людей в процесі виробництва чи під час перебування на території підприємства;

- знати та виконувати правила поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- проходити в установленому порядку попередній та періодичні медичні огляди;

- дотримуватись зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором, угодою, трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи), у тому числі:

а) виконувати тільки ту роботу, з якої було отримано інструктаж;

б) вчасно розпочинати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу технологічної та обідньої перерв;

в) не виконувати роботи не передбачені змінним завданням;

г) не знаходитись на роботі в неробочий час без відповідного дозволу керівника;

д) повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- уміти подавати долікарську допомогу в разі нещасних випадків, знати де знаходиться аптечка з медикаментами.

1.7 Під час виконання робіт на роликових газових сушарках можуть мати місце такі фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- рухомі частини виробничого обладнання; рухомі матеріали; конструкції, що руйнуються;

- підвищена загазованість повітря робочої зони;

- підвищена температура повітря робочої зони;

- підвищена температура поверхонь обладнання, матеріалів;

- підвищений рівень шуму на робочому місці;

- високий рівень напруги в електричному ланцюгу, замикання якого може пройти через тіло людини;

- підвищений рівень статичної електрики;

- недостатня освітленість робочої зони;

- гострі краї, задирки та шорсткість на поверхні шпону, інструменту, обладнання;

- розташування робочого місця на значній висоті відносно поверхні землі (підлоги).

1.8 Для виконання робіт під час сушіння шпону в роликових газових сушарках сушильнику видається безкоштовно за установленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту:

-костюм бавовняний згідно ГОСТ 29057 91 (ГОСТ 29058 91) на 12 місяців;

- черевики шкіряні згідно ГОСТ 12.4.137 - 2001 на 12 місяців;

- рукавиці комбіновані згідно ГОСТ 12.4.010 - 75 на 2 місяці. Колективним договором підприємства може бути передбачена видача 313

понад установленої норми.

1.9 Сушильник під час виконання робіт зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни:

- розпочинати роботу в спеціальному одязі, спеціальному взутті та інших засобах індивідуального захисту;

- утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку, не тримати на обладнанні інструменти, заготовки, ганчір'я тощо;

- їсти та зберігати продукти харчування тільки в спеціально відведених місцях;

- після роботи вимити з милом забруднені частини тіла.

1.10 Сушильник зобов'язаний дотримуватись вимог інструкції з пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння та вміти ними користуватись.

1.11 Сушильник під час виконання робіт зобов'язаний виконувати такі вимоги безпеки:

- забороняється доторкатися до струмоведучих частин та усувати несправності в електрообладнанні. Про наявність несправностей необхідно сповістити безпосереднього керівника;

- забороняється працювати на несправному обладнанні або у разі відсутності чи несправності захисних огороджень;

- помітивши порушення вимог Інструкції іншим працівником або небезпеку для оточуючих, попередити працівника та сповістити безпосереднього керівника про порушення правил безпеки;

- забороняється працювати, якщо в приміщенні знаходиться менше двох працівників, а також залишати робоче місце без нагляду, якщо обладнання працює або увімкнене.

1.12 Порушення сушильником вимог цієї Інструкції розглядається як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосоване стягнення згідно з чинним законодавством України.

2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити справність засобів індивідуального захисту, у разі виявлення несправностей доповісти керівнику робіт, розпочинати роботу тільки після усунення всіх несправностей.

2.2 Надягнути спецодяг, взуття та необхідні засоби індивідуального захисту. Одяг не повинен бути надто вільним та мати звисаючі кінці, які можуть бути захоплені обладнанням.

2.3 Перевірити стан робочого місця, справність підлоги біля сушарок і механізмів, переконатися в наявності вільних проходів, доступу до пускових пристроїв, електрообладнання, а також до всіх вузлів і агрегатів обладнання.

2.4 Впевнитися у відсутності сторонніх предметів на обладнанні і конвеєрах.

2.5 Перевірити:

-справність сушарки, справність та щільність закривання дверей секцій;

- справність камери охолодження;

- справність завантажувально-розвантажувальних механізмів, підіймальних столів;

- справність конвеєрів;

- справність пускових пристроїв шляхом їх короткочасного вмикання;

- справність димососів газових топок, шиберів;

- справність органів аварійного вимикання електрообладнання;

- справність місцевої та загальнообмінної вентиляції;

- справність газоходів і системи водяного охолодження електродвигунів;

- справність системи вентиляторів;

- наявність і справність огороджень приводів, ланцюгових передач, завантажувально-розвантажувальних механізмів, місць забирання повітря в повітропроводах;

- справність блокувальних, заземлювальних і сигнальних пристроїв;

- наявність і справність контрольно-вимірювальних приладів, інструменту (сталевих гаків довжиною 1 і 3 м для розбирання заломів шпону, м'яких щіток для очищення шпону від сміття, приставних металевих дробин);

- наявність і справність пристроїв для зняття зарядів статичної електрики;

- справність іскроосадових камер.

2.6 Переконатися в достатньому змащенні необхідних механізмів обладнання.

2.7 Впевнитися в наявності достатнього освітлення робочого місця.

2.8 Перевірити на холостому ходу роботу обладнання і механізмів, що обслуговуються.

2.9 Перевірити наявність протипожежних засобів (ящика з піском, лопат, відер, пожежного гідранта з комплектом рукавів, вогнегасників, багрів, скребачок, металевих драбин).

2.10 У разі виявлення несправностей або інших недоліків на робочому місці сповістити керівника роботи (відповідального за проведення даної роботи). До роботи приступити тільки після усунення всіх несправностей і недоліків.

2.11 У разі отримання нової незнайомої роботи звернутися до керівника робіт за поясненнями і уточненнями вимог безпеки під час її виконання.

2.12 Попередити працівників та оточуючих про початок роботи.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Перед кожним новим вмиканням механізмів і обладнання, які обслуговуються, впевнитися, що їх пуск нікому не загрожує небезпекою.

3.2 Слідкувати за безперебійною роботою димососів та дотримуватись режимів горіння палива в топках сушарок.

3.3 Слідкувати, щоб двері секцій сушарок були герметично закриті.

3.4 Не розбирати заломи, якщо сушарка або завантажувально-розвантажувальні механізми працюють.

3.5 У разі виникнення залому шпону необхідно зупинити привідні пристрої обладнання, завантажувально-розвантажувальних механізмів, відкрити клапан розтоплювальної труби топки, вимкнути димосос та розпочати розбирання залому.

3.6 Видалення залому шпону проводити за умови відкритого шибера і ввімкнутого вентилятора видалення відпрацьованих газів.

3.7 Якщо вивантаження шпону не загрожує збільшенням залому, розвантажити шпон із сушарки (шпон, який тліє або горить гасити після виходу із сушарки на етажерці та відправляти в топку).

3.8 Для розбирання залому шпону використовувати сталеві гаки та інші пристосування.

3.9 Користуватися рукавицями для попередження отримання опіків.

3.10 Після розбирання залому очистити сушарку від кусків шпону.

3.11 Доступ сушильників усередину камери не допускається.

3.12 Видалення залому в завантажувальному механізмі, що знаходиться у верхньому положенні, проводити після встановлення запобіжного пристрою в робоче положення.

3.13 Слідкувати за справністю сушарки, завантажувально-розвантажувальних механізмів, підіймальних столів, конвеєрів і засобів захисту, що входять в конструкцію обладнання.

3.14 Постійно підтримувати робочі місця в чистоті й порядку, не допускати накопичення відходів шпону, сміття тощо.

3.15 Слідкувати за показниками контрольно-вимірювальних приладів та їх справністю.

3.16 Огляд, ремонт, змащення, видалення заломів шпону та інші роботи проводити користуючись переносними електричними світильниками напругою не більше 12 В.

3.17 Не працювати на несправному обладнанні і механізмах, за відсутності або несправності огороджень, заземлювальних пристроїв та пристроїв для зняття статичної електрики, у разі іскріння електропроводки.

3.18 Не знімати і не одягати привідні паски, якщо обладнання працює.

3.19 Не завантажувати в сушарку листи шпону внахлист.

3.20 Не виштовхувати руками листи шпону із приймальних роликів.

3.21 Не завантажувати в сушарку листи шпону, якщо на їх поверхні знаходиться сміття або обрізки шпону.

3.22 Не залишати без догляду обладнання, яке працює, навіть на короткий час.

3.23 Сушильник зобов'язаний зупинити сушарку, механізми і вимкнути електрообладнання в таких випадках:

- залишаючи обладнання навіть на короткий час;

- у разі тимчасового припинення роботи;

- під час регулювання та налагодження;

- під час прибирання, чищення, змащення;

- під час підтягування гайок, болтів та інших кріпильних деталей.

3.24 Не допускати до сушарки, завантажувально-розвантажувальних

механізмів, підіймальних столів, конвеєрів, які працюють, сторонніх осіб.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Перед вимкненням сушарки і її механізмів необхідно зупинити механізм подавання сирого шпону.

4.2 Зупинку сушарки здійснювати тільки після виходу з неї всіх листів шпону.

4.3 Вимкнути вентилятори камери охолодження та ослабити привідні ланцюги роликових сушарок.

4.4 Відкрити клапани труби на топці, закрити шибер димової труби від топки до змішувальної камери сушарки, вимкнути димосос та вентилятори викиду відпрацьованих газів.

4.5 Відключити сушарку і механізми від електричної мережі.

4.6 Привести в порядок робоче місце:

- очистити обладнання і механізми від кусків шпону, сміття, яке накопичилось під час роботи;

- зібрати та перевірити справність інструменту і пристосувань, якими користувались під час роботи, покласти їх у відведене місце;

- ретельно протерти і змастити необхідні частини обладнання;

- прибрати невикористаний обтиральний матеріал, а промаслене ганчір'я для запобігання виникнення пожежі зібрати і скласти в закриту металеву ємність та винести з приміщення у спеціально відведене місце.

4.7 Здати робоче місце та обладнання зміннику, попередити змінника і керівника робіт про всі неполадки, виявлені в процесі роботи.

4.8 Зняти спецодяг, почистити від пилу та бруду і помістити в шафу для спецодягу.

4.9 Вимити обличчя та руки з милом або прийняти душ.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1 Під час сушіння шпону в роликових газових сушарках можуть статись такі аварійні ситуації:

- несанкціоноване (аварійне) вимкнення напруги у силовій мережі;

- виявлення електронапруги на корпусі обладнання;

- ураження електричним струмом;

- виникнення пожежі.

5.2 Під час раптового припинення подавання електроенергії, виявлення напруги на корпусі обладнання, несправностей в обладнанні або пристосуваннях необхідно: