Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

"УКРХЛІБПРОМ"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

при роботі у силосах і бункерах

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-167-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ

ПРАЦІ

при роботі у силосах і бункерах

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До робіт у середині ємності допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичне обстеження і мають допуск на виконання таких робіт. Перед початком роботи всередині силосу, бункера всі працівники повинні бути докладно проінструктовані щодо характеру та заходів безпеки робіт на об єкті, де мають відбутися роботи.

1.2. Роботи усередині ємкості повинні виконуватись при температурі в ній не вище 30°С.

Роботи усередині ємкостей повинні проводитися в денний час. При необхідності проведення робіт в нічний час повинні бути розроблені заходи безпеки і отримано дозвіл власника підприємства.

1.3. Роботи всередині силосів і бункерів слід проводити за нарядом-допуском, під керівництвом особи, відповідальної за проведення цих робіт та при наявності письмової згоди працівників на спуск в силос.

1.4. Працівник зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вопнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- знати і виконувати вимо™ даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

1.5. Для проведенні робіт усередині ємкості повинна призначатись бригада у складі не менше 3-х чоловік (працюючий, дублер і спостерігач). Перебування усередині ємкості дозволяється одній людині При необхідності перебування в ємкості більшої кількості працюючих повинні бути опрацьовані, внесені в наряд-допуск і додатково здійснені заходи безпеки, що передбачають збільшення кількості спостерігачів (не менше одного спостерігача на одного працюючого в ємкості), порядок входу і евакуації працюючих, порядок розміщення шлангів, забірних патрубків протигазів, сип-іально-рятувальних мотузків, наявність засобів зв'язку і сигналізації на місці проведення робіт тощо.

1.6. При використанні для спуску та підйому з ємкості лебідки, роботи у силосах повинні виконуватись бригадою не менше 4-х осіб: однієї - що спускається, другої - що обслуговує лебідку, та двох спостерігачів, один з яких попускає (вибирає) шланг протигаза, а другий попускає линву, закріплену на рятувальному поясі робітника, що спускається.

Перш ніж спускатись у силос, працівник повинен надягти шланговий протигаз, рятувальний пояс з сигнально-рятівною линвою та захисну каску. При довжині шланга більше 12 м повітря слід подавати за допомогою повітродувок з електроприводом.

1.7. Під час знаходження людини у силосі відходити від лебідки та люка силосу особам, що приймають участь у спуску, не дозволяється.

1.8. Доступ працівників до силосів крізь нижні люки дозволяється лише після провітрювання силосів та аналізу повітря на відсутність токсичних та вибухопожежонебезпечних речовин. На стінках та склепіннях силосу не повинно бути налиплих мас продукту; верхній лазовий люк повинен бути перекритий суцільною лазовою кришкою, зачиненою на замок.

1.9. Відповідальний за роботи повинен перевірити стан лебідки, тросу, колиски, пояса, каната тощо перед спуском І проведенням робіт у ємкості.

До спуску у силоси та обслуговування лебідки повинні допускатись особи, спеціально навчені безпечним методам праці, що мають медичний висновок, який дозволяє їм за станом здоров'я робити на висоті або спускатися у силоси, та які дали письмову згоду на спуск у силос.

1.10. Періодичні випробування силосної лебідки слід проводити не рідше одного разу на рік, про що робиться запис в журналі випробувань.

1.11. Випробування лебідки робиться вантажем, який у два рази перевищує граничне робоче навантаження. 1л2. Опорні башмаки (домкрати) при випробуванні лебідки опустіть до рівня підлоги (відділення заднього колеса від рівня підлоги свідчить про недостатню стійкість лебідки, у цьому випадку лебідка не допускається до роботи).

1.13. Підйомні механізми та пристрої повинні бути справними, мати реєстраційний або інвентарний номер, дату наступного випробування та позначення робочої вантажопідйомності.

1.14. На працюючого в силосі можливий вплив: шкідливих виробничих факторів: - підвищеної запиленості повітря робочої зони;

- підвищеної загазованості (діоксиду вуглецю); небезпечних виробничих факторів:

- предметів випадково залишених біля лазового люка, що можуть впасти, залишків завислої борошняної маси, що нависаіИ у верхній частині бункерів (силосів).

При обслуговуванні лебідки: небезпечних виробничих факторів:

- удару рукояткою при спусканні лебідки;

- затяпнення руки в зубчасті передачі;

- обриву спрацьованого чи пошкодженого троса;

- електричного струму.

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.15. Не допускається управління устаткуванням, яке обслуговується іншими працівниками, крім його вимкнення при виникненні аварійної або травмонебезпечної ситуації.

1.16. При виконанні роботи всередині силосів (бункерів) використовуйте такі засоби індивідуального захисту:

- комбінезон робочий без просочення;

- пояс рятівний, рятівну вірьовку;

- шланговий протигаз ПШ-І, ПШ-2;

- каску для захисту голови.

1.17.ДЛЯ уникнення вибуху чи пожежі використовуйте для освітлення силосів світильники типу прожекторів з установленням джерела світла поза бункером або переносні світильники напругою не вище 12В у вибухобезпечному виконанні.

1.18. Умійте надавати першу (долікарську) допомогу. Отримавши травму повідомте про це безпосереднього керівника самі або через товариша та зверніться до медичного закладу по допомогу.

1.19. Додержуйтесь вимог особистої гігієни:

- верхній одяг, головний убір, вуличне взуття, особисті речі залишайте в гардеробній;

- роботу виконуйте в чистому спецодязі;

- приймайте їжу в кімнаті для приймання їжі.

1.20. Дотримуйте правил користування первинними засобами пожежогасіння, протипожежним інвентарем; знайте місця їх розташування.

1.21. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Надяпніть спецодяг, застебніть його на всі ґудзики, сховайте волосся під головний убір.

2.2. До проведення робіт електроприлади і обладнання ємкості з живленням від електричної мережі повинні бути знеструмлені, я також вивішені плакати з попереджувальним написом "Не вмикати! Працюють люди". Вентиляція ємкості і періодичний аналіз повітря в ній повинні проводитись протягом усього часу ремонтних робіт. Місцевий вентиляційний відсмоктувач ємкості, в якій мають проводитися роботи необхідно заглушити від вентиляційної мережі інших ємкостей. До початку робіт усередині ємкості особи, відповідальні за проведення технологічного процесу на даній дільниці і за ведення ремонтних робіт, зобов язані забезпечити:

а) повне звільнення ємкості від продуктів;

б) надійне від'єднання ємкості від трубопроводів шляхом закриття вентилів, засувок або кранів і встановлення на трубопроводах заглушок з вибитими на їх хвостовиках, що виходять назовні, порядковими номерами і наведенням тиску, на яке вони розраховані;

в) вивішування на запірній і пусковій арматурі підвідних трубопроводів табличок з попереджувальним написом "Не відкривати! Працюють люди!":

г) відкриття верхнього та нижнього люків для попереднього провітрювання, а також на весь час роботи;

д) проведення лабораторного аналізу повітряного середовища усередині ємкості з відбором проб у верхній зоні на відстані не менше 1 м від нижнього люка і в нижній - на відстані не більше 0.2 м від днища;

є) наявність і справність інвентарю, а для роботи в ємкостях та інших небезпечних місцях, де може створюватися вибухопожежонебезпечне середовище, також заходів, які виключають іскроутворення при проведенні ремонтних робіт і очищенні устаткування;

ж) наявність і справність переносних електросвітильників напругою 12 В відповідного виконання;

з) наявність і справність спецодягу, спецвзуття, захисних та запобіжних засобів, шлангового протигазу, рятувального поясу, сигнальнорятівної линви, що мають бирки з позначенням номера і дати випробування:

й) наявність плаката з написом "Ремонт - працюють люди". Зняття кришки люка-лаза може проводитись тільки після звільнення ємкості від продукту.

2.3. До початку роботи ємкості необхідно (у залежності від властивостей речовин, які знаходяться в ємкостях) промити, пропарити гострою парою, продути чистим повітрям, потім провести аналіз повітряного середовища на вміст шкідливих речовин. Результати аналізу повинні подаватися письмово. Видалення виявленого газу повинно проводитись за допомогою ручного переносного або пересувного вентилятора у вибухозахищеному виконанні.

Не дозволяється застосовувати для вентиляції ємкості балони зі стисненими газами.

Видалення газу з невеликих ємкостей допускається шляхом заповнення останніх водою з наступним її зливом або відкачуванням.

Двоокис вуглецю повинен видалятись через нижній люк або витискуватись шляхом заповнення резервуара водою.

Якщо вміст шкідливих та небезпечних речовин через 2-3 години після пропарювання перевищує граничне допустиму концентрацію або вміст кисню у повітрі менше 19%, роботи усередині ємкості повинні виконуватись в шлангових протигазах ПШ-1 і ПШ-2.

Використання фільтруючих протигазів не дозволяється.

2.4. Ставайте до роботи тільки після одержання цільового інструктажу, наряду-допуску, який реєструється в "Журналі допуску до проведення робіт ..." та вашого підпису про отримання дозволу на виконання робіт.

2.5. На спецодяг надягніть рятівний пояс, пристебніться до стержня сідла; до рятівного пояса міцно прикріпіть ріятівну вірьовку; надягніть шланговий протигаз і переконайтесь у нормальному та достатньому надходженні повітря.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, додержуйтесь таких вимог:

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт або ліквідуйте їх самі, якщо це входить у ваші обов'язки;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими захисними огородженнями;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки.

- спускайте працівника в силос за допомогою лебідки обережно, плавно, без різких гальмувань.

3.2. Вимоги для працівників, які забезпечують нагляд:

- стежте за сигнально-рятівною линвою, повільно стравляйте її при спусканні або вибирайте при підніманні. Другий кінець надійно закріпіть, щоб запобігти її падінню в бункер чи силос;

- не натягуйте надмірно сигнально-рятівну линву та шланг протигаза, тому що це ускладнює працівникові роботу в силосі. Довжина сигнально-рятівної линви повинна бути не менше 10м та на 2 м більшою за висоту силосу;

- стежте за шлангом протигаза, щоб він не переп/інався і не перекручувався. При довжині шланга більше, ніж 10м, подавайте повітря за допомогою повітродувки, яка приводиться в дію електродвигуном;

- безпосередньо ведіть нагляд за працюючим в силосі, зв'язок з ним здійснюйте за допомогою рятівної вірьовки, посмикуванням за яку працюючий подає умовний сипнал про те, що робота йде нормально;

- у разі неотримання відповіді від працюючого або виникнення будь-яких порушень (несправності шланга, поганого самопочуття тощо) негайно вживіть заходів щодо витягання працівника із силосу.

3.3. Вимош до працюючого в силосі:

- зачищайте силос, бункер від борошна, що злежалося і взялось стінок та склепінь, дерев'яним скребком з довгою ручкою, при цьому знаходьтеся вище злежаної маси борошна та борошнопродуктів;

- постійно подавайте умовний сигнал про хід роботи і самопочуття працівникові, що забезпечує нагляд;

- не відстібайте рятівну вірьовку і не залишайте сідло, не працюйте без протигазу при наявності діоксиду вуглецю вище

" допустимого рівня;

- перед тим, як увійти в силос чи бункер через нижній люк, огляньте його, щоб на стінках та склепіннях не було прилиплих мас;

3.4. Шланговий протигаз з ретельно підіпнаним шоломом-маскою та відрегульованою подачею повітря робітник одягає безпосередньо перед тим, як спуститись до ємкості. Герметичність складання, припасування протигаза та справність повітродувки перевіряє особа, відповідальна за виконання робіт. Забірний патрубок шланга протигаза виводять назовні не менше ніж на 2 м та закріплюють в зоні чистого повітря, при цьому шланг необхідно розмістити так, щоб виключити МОЖЛИВІСТЬ перекриття доступу повітря внаслідок перепинання, перекручування або перетискування при наїзді транспортних засобів, переході людей тощо.