knpi.knpn - коефіцієнти приведення;

k - число комутаційних апаратів, які послідовно включені до кола к.з., ураховуючи автоматичний вимикач пересувної трансформаторної підстанції;

le=10 м - приведена довжина кабельної лінії, еквівалентна перехідним опорам у точці к.з., і опорам елементів комутаційних апаратів.

 1. У разі перевірки значення уставки струму спрацювання захисту апарата, який захищає живлячий кабель і електрообладнання гірничих машин з багатомоторним приводом, до Lnp, визначеної за формулою (5), додається приведена довжина кабелю з площею перерізу жили 50 мм2, струмообмежувальний вплив якого еквівалентний включенню в мережу елементів внутрішнього монтажу. Значення цієї величини зазначається в інструкціях виробника з експлуатації машин.

 2. Розрахунок струму к.з. Ік(.2з). min в освітлювальних мережах виконується з урахуванням опору контактів, який визначається складанням значень Lnp і 2п, де п - число світильників і трійникових муфт у колі к.з. у мережі освітлення.

 3. Значення максимального струму трифазного к.з. на вводі апарата визначається за формулою:

І (3) =1 6І (2)

к. з .min , к. з .min

.

  1. Коефіцієнти приведення knp площини перерізів кабелів для визначення розрахункових мінімальних струмів к.з. І к(.2з). min наведені у таблиці.

  Коєфіціенти приведення knp перерізів кабелів для визначення

  (2)

  розрахункових мінімальних струмів к.з. Ік. з.min

  Перерізи основної жили кабелю, мм2

  Коефіцієнт приведення nplp

  Перерізи основної жили кабелю, мм2

  Коефіцієнт приведення nppip

  Для мереж напругою 380-1140

  В (перерізи приведені до 50 мм2)

  4

  12,3

  35

  1,41

  6

  8,22

  50

  1,00

  10

  4,92

  70

  0,72

  16

  3,06

  95

  0,54

  25

  1,97

  120

  0,43

  Для мереж напругою 127-220

  В (перерізи приведені до 4 мм2)

  2,5

  1,6

  6

  0,67

  4,0

  1,0

  10

  0,40  1. Значення струму двофазного к.з. у мережах з частотно- регульованим приводом і приводом з плавним пуском приймається відповідно25 до інструкції з експлуатації виробника частотного перетворювача та пристрою плавного пуску.

  1. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристроїв МСЗ

   1. Значення уставки спрацьовування пристроїв МСЗ автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, станцій управління, РПВН трансформаторних підстанцій з урахуванням номінального пускового струму визначається за формулами:

  1. для захисту магістралі:

  І у ^ Інпк y н.пуск


  + ^ІН

  ,


  (7)
  де Іу - уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, А;

  Ін.пуск - номінальний пусковий струм найбільш потужного електродвигуна, А;

  ЕІн - сума номінальних струмів усіх інших струмоприймачів, А;

  1. д

   (8)

   ля захисту магістралі (відгалужень), від якої живиться група одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором:

  І ^^І

  y н.пуск

  1. У разі захисту магістралей з потужними асинхронними електродвигунами з короткозамкненим ротором (у разі якщо пускові струми перевищують 600-700 А) приймається уставка струму спрацювання пристрою МСЗ, яка дорівнює значенню фактичного пускового струму. Приблизне визначення пускового струму виконується збільшенням номінального робочого струму: у разі застосування електродвигуна з короткозамкненим ротором - в 6-7 разів; у разі використання електродвигуна з фазним ротором - в 1,5 раза.

  2. Визначення уставки спрацьовування пристрою МСЗ в пусковому режимі окремого струмоприймача виконується вимірюванням фактичного пускового струму і порівнянням його значення із заданим номінальним. Особлива увага приділяється зниженню пускового струму протягом загального часу пуску. У разі коли за перші секунди (3,0±0,5) пусковий струм не зменшується до значення (2,5±0,3) I’. пуск, а загальний час пуску перевищує (6...12) секунд, пристроєм МСЗ видається сигнал на відключення приєднання, що захищається.

  3. Значення уставок спрацьовування МСЗ в сталому режимі (після запуску електродвигуна) визначається за формулами:

  1. у разі захисту магістралі:

  1. у = кпI+ ^Jh

  ,

   де кп - коефіцієнт перевантаження, що враховує допустиме короткочасне

   перевищення номінального струму електродвигуна, приймається рівним 3+4;

   I'’ - номінальний струм найбільш потужного електродвигуна, А;

   1. у разі захисту відгалужень, що живлять групу одночасно увімкнутих електродвигунів із короткозамкненим ротором:

   Іу ак. ^і„. (10)

   1. У разі захисту магістралі з двошвидкісними електродвигунами значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ визначається для кожної швидкості окремо за формулою:

   IV аі’пск , (11)

   у н.пус

   к


   Де ін пук номінальний пусковий струм для кожної

   швидкості.

   1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ для приєднань з частотно-регульованим приводом зазначається в інструкції з експлуатації виробника частотних перетворювачів.

   2. З

    (12)

    начення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження з пристроєм плавного пуску електродвигунів, розраховується за формулою:

   Іу = к 1 к 2 IH ’

   де к1 - коефіцієнт надійності, що приймається рівним 1,2;

   К2 - коефіцієнт плавності набору швидкості. Значення к2 зазначається в інструкції з експлуатації виробника пристрою плавного пуску.

   1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження з лампами розжарювання, визначається за формулою:

   Іу > 3 IH(13)

   1. Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження з люмінесцентними лампами, визначається за формулою:

   Іу >1,25 Ін(14)

   Значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає відгалуження, що живлять освітлювальне навантаження і виконується нерівність Ін .пуск >Iн , визначається за формулою:

    Іу >1 '25 Ін .

    1. З

     (15)

     начення уставки спрацьовування пристрою МСЗ перевіряється за розрахунковим мінімальним струмом двофазного к.з. Кратність значення розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ вважається задовільною у разі виконання нерівності:

    І

    (16)

    (2)

    к. з .min

    І

    де k=1,5 - коефіцієнт чутливості захисту.

     1. В окремих випадках за погодженням із головним енергетиком шахти для магістралей і відгалужень, виконаних екранованими броньованими та екранованими гнучкими кабелями, допускається зниження коефіцієнта чутливості до 1,25.

    1. Вибір і перевірка плавких запобіжників

     1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників для захисту магістралі визначається за формулою:

    ІВ > . , (17)

    де ІВ - номінальний струм плавкої вставки, А;

    1,6^2,5 - коефіцієнт, який забезпечує цілісність плавкої вставки у разі пуску електродвигунів із короткозамкненим ротором.

    Нормальні умови пуску електродвигуна (рідкі пуски та швидке розвертання) забезпечуються коефіцієнтом, який дорівнює 2,5. У разі29 виникнення важких умов пуску (часті пуски при довгому розвертанні) коефіцієнт дорівнює 1,6+2.

    1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту відгалуження, яке живить електродвигун з короткозамкненим ротором, визначається за формулою:

    І

    (18)

    Ін
    1н. пуск

    В _ 1,6 : 2,5 •

    1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників у разі захисту освітлювальної мережі визначається за формулою:

    ІВ ^ Ін (19)

    1. Захист електроустановок виконується плавкою вставкою із значенням номінального струму, найближчим до розрахункового. Допускається паралельне включення в одному патроні запобіжника двох однакових або відмінних за номінальним струмом на 30-35 % плавких вставок за умови не перевищення значення сумарним струмом значення розрахункового струму.

    2. Захист іскронебезпечних кіл напругою до 42 В, які живлять зовнішні навантаження (апарати автоматизації, світильники місцевого освітлення тощо), виконується запобіжниками або малогабаритними автоматичними вимикачами. Значення плавкої вставки зазначається в інструкції з експлуатації виробника апарата.

    3. Вибрана плавка вставка перевіряється за розрахунковим номінальним струмом двофазного к.з. і за струмом навантаження відгалуження, приєднаного кабелем з меншою площею перерізу жил.

    Кратність розрахункового мінімального струму двофазного к.з. до номінального струму плавкої вставки вважається задовільною у разі виконання нерівності:

    І(2)

    к . з .min

    І(2)

    к. з .min


    >5.


    (21)


    (20)

    Кратність, яка дорівнює 4, допускається в мережах напругою 660-1140 В, у разі вибору плавкої вставки на номінальний струм 160 і 200 А, а також у мережах з напругою 127 і 220 В незалежно від значення струму плавкої вставки.

    Вибір плавкої вставки для захисту іскронебезпечних кіл із напругою до 42 В вважається задовільним у разі виконання нерівності:    1. Вибір і перевірка уставок спрацьовування пристрою МСЗ і плавких вставок запобіжників для захисту трансформаторів

     1. Захист вторинної обмотки силового трансформатора і ділянки мережі від затискачів цієї обмотки до загального вимикача від мінімальних струмів двофазного к.з. виконується комутаційним апаратом, який підключається до первинної обмотки трансформатора.

     2. Вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата, підключеного до первинної обмотки трансформатора, напругою 1200, 690, 400, 230 та 133 В виконується з урахуванням схеми з’єднання первинної і вторинної обмоток.

     3. У разі однакового з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад Л/Л, Y/Y) вибір і перевірка значення уставки спрацьовування пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою:

    І(2)

    к. з .min

    КТІу


    >1,5,


    (22)
    Де ik^min розрахунковий мінімальний струм двофазного к.з. у

    відгалужені, яке підключено до вторинної обмотки тарнсформатора, А;

    Іу - уставка спрацювання пристрою МСЗ з боку первинної обмоток трансформатора, А;

    кТ - коефіцієнт трансформації;

    1,5 - коефіцієнт чутливості захисту.

    1. У разі відмінного з'єднання первинної і вторинної обмоток (наприклад A/Y, Y/A) вибір і перевірка значення уставки спрацювання пристрою МСЗ комутаційного апарата виконується за формулою:

    І(2)

    к . з. min


    КтІу л/3


    > 1,5-


    (23)    1. Значення уставки спрацювання пристрою МСЗ, який підключений до первинної обмотки і захищає струмоприймачі, підключені до вторинної обмотки освітлювальних трансформаторів, визначається за формулами:

    3Ін 1,25Ін

    = —- ’ Іу= н

    КТКТ

    (24)

    1. У разі виконання нерівності І-.пусК >I- уставка спрацьовування пристрою МСЗ, який захищає освітлювальні пристрої, визначається за формулами:

    3І- 1,25І-

    Іу = —Іу =

    КТ КТ

    (25)

    1. Значення номінального струму плавкої вставки запобіжників, які встановлюються на первину обмотку трансформаторів освітлювальних апаратів, визначається за формулою:ІВ > 1^4 Ін ■
     кТ

    2. Значення плавкої вставки приймається найближчим до розрахункового значення номінального струму.

    3. Кратність розрахункового значення мінімального струму двофазного к.з. до значення номінального струму плавкої вставки у разі однакової схеми з'єднання первинної і вторинної обмоток трансформаторів вважається задовільною у разі виконання нерівності:

    І

    (27)

    (2)

    к. з .min > 4