1

2

3

4

5

6
На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена

Тн

36

305

1226.2

Завідувач

Халат або

ЗМи

18складу

Костюм

Рукавиці або Рукавички

МиВу

3
Черевики шкіряні

На зовнішніх роботах

ЗМи

18
узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36
Чоботи утеплені

Тнзо

36

306

7134

Ізолювальник з

Костюм

ЗМи

9термоізоляції

Головний убір

З

12


7122

Муляр

Футболка бавовняна

З

6


7122

Пічник

Черевики шкіряні або

ЗМи

12


7122

Футерув альник

Чоботи кирзові

(кислототривник

Чоботи гумові

В

24)

Рукавиці або Рукавички

МиМп

1
Рукавички

К50 Щ50

1
Каска захисна


до зносу
Підшоломник

Ізолювальнику з термо­ізоляції та футеруваль- нику (кислототривнику)


12
додатково:

Респіратор газопило- захисний


до зносу
Окуляри захисні

На зовнішніх роботах

ЗН

до зносу
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені або

Тн

36
Напівкомбінезон

Тн

36
утеплений

Валянки на гумовій

Тнзо

48
підошві або

Чоботи утеплені

Тнзо

36

307

8163

Коагулянник

Костюм

К80

12


8163

Оператор

Головний убір

З

12хлораторної

Футболка бавовняна

З

61

2

3

4

5

6установки

Фартух прогумований

К80

12
з нагрудником Черевики шкіряні або Чоботи кирзові

ЗМи

12
Чоботи гумові

К20Щ20

чергові
Рукавиці або Рукавички

К50Щ20

1
Рукавички гумові

К80Щ50

1
Окуляри захисні

ЗН

до зносу
Протигаз фільтруючий

На зовнішніх роботах


до зносу
узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36
Штани утеплені або Напівкомбінезон

Тн

36
утеплений

Білизна натільна

Тн

12
утеплена

Валянки на гумовій

Тнзо

48
підошві або

Чоботи утеплені

Тнзо

36

308

8333

Ліфтер

Костюм

ЗМи

12
Черевики шкіряні

ЗМи

12
Рукавиці або Рукавички

Ми

1

309

8163

Машиніст

Костюм

МиВуНм

9компресорних

Футболка бавовняна

З

6установок

Головний убір

З

9


8163

Машиніст

Чоботи кирзові або

ЗМи

12технологічних

Черевики шкіряні

компресорів

Рукавиці або Рукавички

МиНм

1
Рукавиці або Рукавички

Тп400

3
Окуляри захисні

О або ОО

до зносу
Рукавички діелектричні

Эн

чергові
Протишумові вкладиші або Протишумові навушники


до зносу
Каска захисна


до зносу
Підшоломник

На зовнішніх роботах


12
узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36
Штани утеплені або

Тн

361

2

3

4

5

6
Напівкомбінезон утеплений Валянки на гумовій підошві або Чоботи утеплені

Тнзо

Тнзо

48

36

310

8162

Машиніст

Костюм або

ЗМиТиВуН

12


8340

8162

8162

котлів Машиніст котельної установки Оператор котельні Оператор теп­лового пункту

Костюм

Футболка бавовняна

Головний убір Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички

Протигаз фільтруючий Респіратор газопилоза- хисний

Окуляри захисні

Оператору котельні додатково:

Каска захисна

с

ЗМиПн

З

З ЗМи

МиТи

ЗП

12

6

12

12

1

до зносу

до зносу

до зносу

до зносу
Підшоломник

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

36

311

8163

8163

8155

Машиніст насосних установок Старший машиніст насосних установок Машиніст технологічних насосів

Костюм або

Костюм

Футболка бавовняна Плащ або

Напівплащ

Черевики шкіряні або Чоботи кирзові Рукавиці або Рукавички

Рукавиці або Рукавички Рукавички діелектричні Протигаз фільтруючий Протишумові вкладиші або Протишумові навушники Каска захисна Підшоломник

На зовнішніх роботах

ЗМиНсЭс ТпіооНсЭс З Вн

ЗМи

МиНмНс

МиТпіоо

Эн

12

12

6

36

12

1

1

чергові до зносу до зносу

до зносу

121

2

3

4

5

6
узимку додатково:

Куртка утеплена

Штани утеплені або

ТнЭс

36
Напівкомбінезон

ТнЭс

36
утеплений

Валянки на гумовій

Тнзо

48
підошві або

Чоботи утеплені

Тнзо

36

312

8113

Машиніст пере-

Костюм

ЗМиНмВу

12сувного комп-

Футболка бавовняна

З

6ресора

Жилет сигнальний

Со

черговий
Черевики шкіряні або Чоботи кирзові

ЗМи

12
Рукавиці або Рукавички

Ми

2
Рукавички гумові

Вн

2
Каска захисна


до зносу
Підшоломник

На зовнішніх роботах


12
узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36
Штани утеплені або Напівкомбінезон

Тн

36
утеплений

Білизна натільна

Тн

12
утеплена

Валянки на гумовій

Тнзо

48
підошві або

Чоботи утеплені

Тнзо

36

313

3115

Механік діль-

Костюм

ЗМи

12ниці (транс-

Футболка бавовняна

З

6портної)

Жилет сигнальний

Со

черговий


3115

Механік з ре-

Черевики шкіряні або

ЗМи

12монту транс-

Чоботи кирзові

порту

Рукавиці або

Рукавички

На зовнішніх роботах

Ми

3
узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36
Штани утеплені або Напівкомбінезон

Тн

36
утеплений

Валянки на гумовій підошві або

Тнзо

48