порядок здійснення аварійної зупинки;

дії в аварійній ситуації, включаючи відключення енергоживлення та евакуації відвідувачів;

порядок надання долікарняної допомоги потерпілим від нещасного випадку на атракціоні.

10.4.7. Обслуговування відвідувачів і керування атракціонами мають виконувати оператори.

10.4.8. Оператори нижчеперелічених типів атракціонів повинні бути не молодше 18 років:

а) будь-яких атракціонів, що перевозять відвідувачів, крім тих, що повільно рухаються, призначених у першу чергу для дітей, але не підпадають під вимоги підпункту "в" цього пункту;

б) тирів, що використовують небезпечні метальні снаряди;

в) атракціонів, розташованих у будь-яких закритих приміщеннях, розрахованих більш ніж на 30 чоловік і призначених у першу чергу для дітей.

У інших випадках оператори або службовці, що виконують відповідальні з погляду безпеки обов'язки, повинні бути не молодше 16 років.

Вікові вимоги, крім того, повинні відповідати Кодексу законів про працю України (322-08) .

10.4.9. Залежно від конструкції атракціону можуть призначатися помічники оператора у випадках, коли це передбачено настановою з експлуатації атракціону.

10.4.10. Оператори, їх помічники, електрики, слюсарі-ремонтники, налагоджувальники, монтажники перед призначенням на роботу повинні пройти медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 45 (z0136-94) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.94 за N 136/345 (зі змінами), і Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280 (z0639-02) "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб" і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08.08.2002 за N 639/6927.

Не дозволяється виконувати роботу з обслуговування атракціонів працівникам із захворюванням серцево-судинної системи, порушеною координацією рухів, зниженням гостроти зору та слуху, психічними розладами, з алкогольною чи наркотичною залежністю.

Роботи з монтажу, налагодження, ремонту та підтримування атракціонів у справному стані, пов'язані з проведенням їх на висоті або, що виконуються під напругою, можуть виконувати працівники, які мають спеціальні посвідчення на виконання цих видів робіт.

Працівники, допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів (механік, слюсар та інші), повинні мати відповідну кваліфікацію, а працівники, допущені до обслуговування та ремонту електрообладнання напругою до 1000 В, повинні мати групу з електробезпеки не нижче III відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.21-98 (z0093-98) .

Працівники, допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів (механік, слюсар та інші), оператор, помічник оператора, які обслуговують атракціон, повинні мати групу з електробезпеки не нижче II, а контролер - I.

10.4.11. Працівники, допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 (z0667-96) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692.

10.4.12. Увесь персонал, який за своїми службовими обов'язками пов'язаний з експлуатацією атракціонів, повинен проходити навчання відповідно до Положення про навчання та уміти надавати першу долікарняну допомогу потерпілим.

10.4.13. Працівник, відповідальний за безпечну експлуатацію атракціонів, повинен:

здійснювати нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією атракціонів відповідно до їх призначення;

очолювати приймання нових атракціонів (проводити перевірку якості та комплектності, наявності експлуатаційних документів та іншої супроводжувальної документації);

забезпечити безпечний монтаж і демонтаж атракціону, якщо вони здійснюються власними силами;

очолювати комісії з приймання атракціонів після монтажу, а також брати участь у проведенні періодичних і позачергових технічних оглядів;

забезпечити безпеку під час проведення обслуговування, технічного огляду, ремонту;

перевіряти дотримання встановленого цими Правилами порядку допуску операторів та їх помічників до керування, а працівників до обслуговування та ремонту атракціонів, брати участь у роботі комісій з періодичної перевірки знань обслуговувального та ремонтного персоналу;

забезпечувати обслуговувальний і ремонтний персонал атракціону всіма необхідними інструкціями, у тому числі інструкціями для роботи із системами керування і зв'язку, включаючи систему умовних сигналів, використовуваних на робочих місцях;

контролювати наявність і дотримання вимог інструкцій обслуговувальним і ремонтним персоналом;

забезпечувати виконання приписів посадових осіб територіальних органів органу з нагляду за охороною праці.

10.4.14. У разі виявлення дефектів, пошкоджень або відмов, а також порушень вимог цих Правил під час роботи атракціонів та їх обслуговування працівник, відповідальний за безпечну експлуатацію атракціонів, має вжити заходів щодо їх усунення, а в разі необхідності заборонити експлуатацію атракціону.

Зокрема атракціон не можна використовувати в разі:

виявлення дефектів, пошкоджень або відмов пристроїв і приладів безпеки, гальм, канатів, ланцюгів та їх кріплень, гаків, лебідок, приводів механізмів, ходових коліс, гідро- та пневмопристроїв, електрообладнання тощо;

наявності тріщин і деформацій у металевих конструкціях атракціону;

непроведення в установлені терміни технічного огляду;

закінчення строку служби атракціону;

обслуговування атракціонів ненавченими операторами;

невиконання приписів посадових осіб територіальних органів з нагляду за охороною праці.

10.4.15. Працівник, відповідальний за утримання атракціонів у справному стані, повинен:

забезпечити утримання атракціонів у справному стані, проведення в установленому порядку періодичного технічного обслуговування та ремонту;

забезпечити своєчасне усунення виявлених дефектів, пошкоджень або відмов;

здійснювати систематичний контроль за правильним веденням журналу щоденного огляду атракціону оператором;

забезпечити обслуговування та ремонт атракціонів навченими та атестованими працівниками, а також проведення періодичної перевірки їх знань;

забезпечити виконання операторами і обслуговувальним персоналом інструкції з охорони праці та цивільного захисту у сфері техногенної безпеки;

забезпечити своєчасну підготовку атракціонів до технічного огляду;

забезпечити виконання приписів, виданих посадовими особами територіальних органів з нагляду за охороною праці та Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України;

забезпечити зберігання та ведення паспортів і технічної документації на атракціони.

10.5. Вимоги до обслуговувального персоналу

10.5.1. Оператор атракціону повинен:

знати основні технічні характеристики, будову, конструктивні елементи органів керування та правила експлуатації даного атракціону і суворо дотримуватись вимог настанови з експлуатації;

мати на робочому місці інструкцію з охорони праці під час експлуатації атракціонів;

перед відкриттям атракціону для відвідувачів переконатися в тому, що він повністю зрозумів для себе інструкції з його експлуатації та порядок дій в аварійній ситуації;

виконувати свої обов'язки відповідно до наданих йому інструкцій, приділяючи необхідну увагу як безпеці відвідувачів і своїх співробітників, так і своїй особистій безпеці;

щоденно перед початком роботи візуально перевіряти стан атракціону і здійснювати пробний цикл роботи в режимі експлуатації без відвідувачів, завчасно звільнивши рухомі складові частини атракціонів від фіксаторів;

контролювати атракціон протягом усього циклу його роботи, а також увесь час, поки він відкритий для відвідувачів;

забезпечити, щоб засоби, передбачені для захисту небезпечних деталей машин, силових агрегатів і трансмісійних механізмів, перебували в належному стані перед відкриттям атракціону для відвідувачів, а також щоразу під час приведення його в рух або під час експлуатації;

не допускати до керування атракціоном або втручатися в його роботу в момент експлуатації нікого, крім особи, що проходить навчання, або помічника за умови безпосереднього контролю за ними з боку оператора;

експлуатувати атракціон зі швидкостями, що не виходять за межі, установлені в паспорті та (або) в настанові з експлуатації. У тих випадках, коли за неповного завантаження пасажирського модуля відвідувачами пред'являються особливі вимоги до їх розміщення за певною схемою, оператор, відповідальний за даний атракціон, повинен забезпечити здійснення посадки відвідувачів у належному порядку;

контролювати під час експлуатації атракціону відсутність механічних пошкоджень. Необхідно негайно приймати рішення у разі виникнення тих пошкоджень або дефектів, які можуть призвести до виникнення небезпечної ситуації для відвідувача. У цьому випадку необхідно припинити експлуатацію атракціону та повідомити суб'єкта господарювання. Поновити роботу після отримання письмового дозволу на подальшу роботу (записом у паспорті). Під час експлуатації атракціону не дозволяється проведення ремонтних робіт, які можуть поставити під загрозу безпеку відвідувачів;

здійснювати заходи для того, щоб змусити відвідувачів дотримуватися правил, установлених суб'єктом господарювання, наприклад стосовно обмежень щодо користування атракціоном за антропометричними даними, наявності особистих речей, що теліпаються, вільного, широкого одягу. Якщо оператор прийшов до висновку, що відвідувач не може безпечно користуватися атракціоном, наприклад за станом свого здоров'я або поведінки, оператор не повинен дозволяти відвідувачу користуватися атракціоном;

забезпечити, щоб його помічник виконував свої обов'язки з дотриманням правил охорони праці;

зафіксувати атракціон у нерухомому положенні та вжити заходів щодо унеможливлення доступу відвідувачів щоразу, коли атракціон закривається для користування;

не дозволяти на атракціонах, що швидко рухаються, стягувати самому або своїм помічникам плату за користування атракціоном під час поїздки, якщо це може бути небезпечно для нього самого, його помічників або відвідувачів. На інших атракціонах плата за користування атракціоном може стягуватися під час поїздки тільки в тому випадку, якщо відвідувачам не доводиться одночасно самим керувати транспортним засобом, тримати дітей або триматися за будь-яку частину атракціону, що є елементом системи безпечного розміщення відвідувачів. Оператор не повинен пересуватися на атракціоні в небезпечному положенні, заплигувати або зіскакувати з нього за небезпечних обставин.

10.5.2. Перед початком робочого циклу атракціону або перед подачею сигналу в будь-якій формі про початок робочого циклу оператор повинен забезпечити:

надійну фіксацію всіх відвідувачів у належному положенні, при цьому засоби фіксації мають бути належним чином підігнані, відрегульовані та, якщо це передбачено конструкцією, надійно заблоковані;

відсутність відвідувачів на тій частині атракціону, де несправні пристрої розміщення та (або) фіксації відвідувачів;

повідомлення відвідувачів про все, що їм необхідно знати для безпечного користування атракціоном;

відсутність глядачів або службовців у небезпечній зоні. У тому випадку, якщо неможливо безпосереднє спостереження за всіма місцями посадки або висадження відвідувачів для того, щоб упевнитися в безпеці запуску атракціону, необхідно використовувати систему сигналів. Не дозволяються паління, подача світлових сигналів та інші дії, які можуть перекрити огляд;

однозначне сприйняття помічниками кожного сигналу.

У тих випадках, коли це доцільно, для подачі сигналів варто використовувати гучномовний зв'язок. У тому випадку, якщо будь-хто опинився в небезпеці, необхідно якнайшвидше зупинити атракціон за умови, що це можна зробити безпечно, або іншим способом усунути виниклу небезпеку.

10.5.3. Помічник оператора атракціону повинен:

виконувати свої обов'язки відповідно до наданих йому інструкцій, приділяючи належну увагу безпеці відвідувачів, своїх колег і своїй особистій безпеці;

виконувати вказівки оператора щодо завантаження пасажирських модулів і контролю за поведінкою відвідувачів;

проводити завантаження пасажирських модулів за заздалегідь передбаченою схемою, розміщаючи максимальне (мінімальне) число відвідувачів у належному положенні;

правильно забезпечувати рівновагу пасажирських модулів, що перевозять відвідувачів;

не дозволяти користування атракціоном відвідувачами, яким не дозволяється ним користуватися за фізичними протипоказаннями;

приймати всі належні заходи для унеможливлення користування атракціоном тих відвідувачів, чия поведінка викликає сумнів, що вони не зможуть безпечно ним користуватися;

не дозволяти відвідувачам користуватися тією частиною атракціону, на якій несправна система фіксації відвідувачів;

забезпечити, щоб до подачі оператору заздалегідь застереженого сигналу щодо готовності атракціону до пуску усі відвідувачі були безпечно та належним чином розміщені та зафіксовані в належному положенні, сповіщені про все, що їм необхідно знати для безпечного користування атракціоном, і ніхто із глядачів не перебував у небезпечній зоні;