стан пожежних резервуарів, справність дії пожежних насосів із подачею води до гірничих виробок і до поверхневих шахтних споруд;

відповідність витрат води та тиску у кожного пожежного крана нормативним величинам, а також справність дії аварійної водорозбірної арматури (засувок, гідравлічних редукторів та ін.) та пристроїв для переключення трубопроводів, пристосованих для подавання води на потреби пожежогасіння.

Перевірки повинні здійснюватися за участю представників ДАРС /ДВГРС/ та місцевого органу Держнаглядохоронпраці. Результати перевірок оформляються актами.

8.3. Один раз на три роки відбуваються за участю ДАРС /ДВГРС/ гідравлічні випробування на міцність та герметичність пожежно-зрошувального трубопроводу та інших трубопроводів, які використовуються для потреб пожежогасіння, здійснюється гідравлічна зйомка (вимірювання втрат тиску), інструментальні вимірювання та ревізія пристроїв пожежного водопостачання.

У разі посиленої агресивності або мінералізації шахтних вод терміни цих перевірок встановлюються головним інженером шахти за погодженням з командиром ДАРС /ДВГРС/.


Додаток 1

КНИГА

ПЕРЕВІРКИ АВТОМАТИЧНИХ ЗАСОБІВ

ПОЖЕЖОГАСІННЯ


До п. 8.6 Інструкції з протипожежного захисту вугільних шахтОрганізація, до складу якої входить підприємство ______________________

_________________________________________________________________


Шахта ___________________________________________________________


Почата ____________________ 200__ р.

Закінчена __________________ 200__ р.

Пояснення до ведення книги


Для кожної автоматичної установки у книзі відводиться окрема сторінка.

Книга повинна бути прошнурована та стверджена печаткою, а сторінки пронумеровані.

Періодичність та зміст перевірок визначаються експлуатаційною документацією на засоби пожежогасіння. Відповідальним за ведення книги є механік дільниці.

Результати огляду заносяться до таблиці. У графі 2 записуються дефекти, знайдені під час огляду засобів пожежогасіння. Для установок водяного пожежогасіння звертається також увага на параметри пожежно-зрошувального трубопроводу та їх відповідність вимогам Правил безпеки. Під час перевірки визначається оцінка загального стану засобів пожежогасіння, якості захисних та мастильних покриттів, якості догляду під час експлуатації, правильності монтажу та розміщення засобу, придатності до подальшого використання.


Продовження додатку 1


Форма книги


Тип засобу пожежогасіння __________

__________________________________

Місце монтажу ____________________

Дата здачі до промислової експлуатації

__________________________________РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ


Дата огляду

Дефекти, виявлені під час перевірки

Посада, прізвище та ініціали особи, що проводила перевірку

Вжиті заходи щодо усунення дефектів

Посада, прізвище та ініціали особи, яка усунула дефекти

Зауваження контролю-ючих осіб

1

2

3

4

5

6