Комітет по нагляду за охороною праці України

(Держнаглядохоронпраці)ДЕРЖАВНИЙ


НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІДНАОП 5.2.30-1.06-98
ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на повітряних
лініях зв’язку і проводового мовлення

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ

­­­­­­­­-----------------------------------------------------------------

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

_____________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО


наказом Держнаглядохоронпраці

від 11.05.98 № 83ДНАОП 5.2.30-1.06-98


ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення
Київ

Передмова


1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом зв’язку


2 ВНЕСЕНО Управлінням Держнаглядохоронпраці по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті та зв’язку

3 З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.06-91 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания", затверджений Мінзв'язку СРСР 5.07.91 та НАОП 5.2.30-1.13-84 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации", затверджений Мінзв'язку СРСР 18.10.84.
Редакційна комісія: Сазонов А.П. — голова, Цибульник О.В., Мельничук Л.О., Борзаковський Ю.Є., Купер Ю.М., Васіліогло І.Г.,
Вакуленко В.Г., Шур А.П., Севастьянов В.О., Нечай О.Л.Передрукування заборонено

© Держнаглядохоронпраці

Зміст


Стор.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Порядок застосування Правил та відповідальність за їх виконання.

3.2. Вимоги до працівників

4. ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ

4.1. Вимоги безпеки у разі роботи з електрифікованим інструментом, переносними ручними електричними машинами, розподільчими трансформаторами безпеки та ручними електричними світильниками.

4.2. Вимоги безпеки у разі робіт з пневматичним інструментом

4.3. Вимоги безпеки у разі робіт з ручним інструментом

4.4. Вимоги безпеки у разі робіт з будівельно-монтажним пістолетом.

4.5. Вимоги безпеки у разі робіт з паяльною лампою

4.6. Вимоги безпеки у разі робіт з застосуванням драбин.

5. ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

6. РОБОТИ В МІСЦЯХ СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

6.1. Розміщення майданчиків на трасі будівництва

6.2. Складування та зберігання матеріалів

7. РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ

7.1. Загальні вимоги безпеки

7.2. Роботи із застосуванням бурильно-кранової машини.

7.3. Роботи із застосуванням підіймальної вишки (телескопічної, важільної).

7.4. Компресорні установки

7.5. Роботи із застосуванням машин та механізмів в охоронній зоні
повітряних ліній електропередавання (далі – ПЛ)

8. НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ

8.1. Загальні вимоги безпеки.

8.2. Роботи з навантаження (розвантаження) вантажу на залізничному транспорті

8.3. Роботи з навантаження на автомобіль і розвантаження з автомобіля.

8.4. Роботи із застосуванням авто- і електронавантажувачів.

8.5. Перевезення стовпів гужовим транспортом.

8.6. Перенесення вантажів вручну

9.БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ СТОВПОВИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

9.1. Лісосічні роботи і заготівля стовпів

9.2. Земляні роботи

9.3. Встановлення та заміна опор.

9.4. Роботи на опорах.

9.5. Підвішування проводів.

9.6. Зварювання проводів

9.7. Демонтаж ліній

9.8. Роботи в гірській місцевості

10. РОБОТИ НА СТОЯКОВИХ ЛІНІЯХ

11. БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВіТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ У РАЗІ ЇХ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ТА
ЗБЛИЖЕННЯ З ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

11.1. Загальні положення

11.2. Улаштування перехрещення ліній зв'язку і проводового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту

11.3. Улаштування перехрещення ліній зв'язку і проводового мовлення з
лініями електропередавання

11.4. Роботи на лініях зв'язку і проводового мовлення у разі їх
перехрещення та зближення з лініями електропередавання

12. РОБОТИ НА БУДИНКОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ

13. РОБОТИ НА ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ, ЯКІ МАЮТЬ КОЛА ДИСТАНЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

14. РОБОТИ НА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ З КОЛАМИ, ЯКІ ОБЛАДНАНІ АПАРАТУРОЮ ДІЛЬНИЧНОГО СЛУЖБОВОГО ЗВ'ЯЗКУ З ВИБІРКОВИМ ВИКЛИКОМ.

15. РОБОТИ НА ФІДЕРНИХ ЛІНІЯХ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

15.1. Роботи на фідерних лініях проводового мовлення напругою
до 240 В.

15.2. Роботи на фідерних лініях проводового мовлення напругою
понад 240 В

15.3. Роботи на лініях сумісної підвіски проводів проводового мовлення та електромереж

16. РОБОТИ НА ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ, ЯКІ
ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗМІННОГО
СТРУМУ НАПРУГОЮ 25 КВ

16.1. Роботи на міжміських високовольтних лініях зв'язку

16.2. Роботи на лініях сільських телефонних станцій (СТС), міських
телефонних станцій (МТС) і проводового мовлення.

17. ОБХОДИ І ОГЛЯДИ

18. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕНОСНИМИ ПРИЛАДАМИ

19. ПРОСОЧУВАННЯ СТОВПІВ АНТИСЕПТИКАМИ

19.1. Загальні положення

19.2. Роботи з водорозчинними і масляними антисептиками

19.3. Транспортування і зберігання антисептиків. Протипожежні заходи.

20. ОБЛАДНАНЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТИМЧАСОВИХ ЖИТЛОВИХ І
ПІДСОБНИХ ФУРГОНІВ

21. ПРОКЛАДАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО
МОВЛЕННЯ ЗА УМОВ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ

ДОДАТОК 1. ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

ДОДАТОК 2. ПЕРЕЛІК МІНІМУМУ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ, НЕОБХІДНИХ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ

ДОДАТОК 3. К Н И Г А ЗАПИСУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ІНСТРУМЕНТА
ТА ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ

ДОДАТОК 4. НОРМИ ТА ТЕРМІНИ ВИПРОБУВАНЬ ПІДІЙМАЛЬНИХ
МЕХАНІЗМІВ І ПРИСТОСУВАНЬ

ДОДАТОК 5. НОРМИ І ТЕРМІНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ

ДОДАТОК 6. ЗВІЛЬНЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

ДОДАТОК 7. ЗАЯВКА НА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИЙ КРАН

ДОДАТОК 8. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАГНИВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ОПОР, ПРИСТАВОК ТА ПІДПОРІВ

ДОДАТОК 9. ГАБАРИТИ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

ДОДАТОК 10. А К Т ОБСТЕЖЕННЯ ДІЛЯНОК, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ТЕХНІЧНИМ НОРМАМ В МІСЦЯХ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ТА ЗБЛИЖЕННЯ ПРОВОДІВ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ З ПРОВОДАМИ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

ДОДАТОК 11. ДОЗВІЛ НА РОБОТИ НА ОПОРАХ У РАЗІ СУМІСНОГО ПІДВІШУВАННЯ ПРОВОДІВ

ДОДАТОК 12. АКТ

ДОДАТОК 13. НАРЯД - ДОПУСК НА ВИКОНАННЯ РОБІТ 3 ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ
ДНАОП 5.2.30-1.06-98


ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення

__________________________________________________________________


Дата введення 01.10.98

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення (далі – Правила) поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення.

Правила встановлюють вимоги безпеки до організації робіт з будівництва, монтажу та експлуатації (далі – робіт) повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення.

Вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для всіх проектувальних, будівельних, експлуатаційних підприємств, організацій і установ (далі –підприємства) незалежно від їх відомчої належності, форми власності та видів діяльності, причетних до проектування, будівництва та експлуатації споруд електрозв'язку і проводового мовлення.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.06-91 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания", затверджений Мінзв'язку СРСР 5.07.91 та НАОП 5.2.30-1.13-84 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации", затверджений Мінзв'язку СРСР 18.10.84.
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті


1

2

3

4

1


Закон України "Про охорону праці"

Введено в дію Постано­вою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ

2

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і без­печної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 16.12.93 № 128

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і без­печної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук- раїни від 18.10.94 № 104

4

ДНАОП 0.00-1.17-92

"Единые правила безопа- сности при взрывных работах"

Затверджено наказом Держгіртехнагляду СРСР від 25.03.92

5

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електро­установок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 09.01.98 № 4

Зареєстровано в Мін’юсті

10.02.98 №93/2533

6

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобильному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 13.01.97 № 5

7

ДНАОП 0.00-4.03-93

Положення про розслі-дування та облік неща­сних випадків, професій-них захворювань і аварій на підприємст­вах, в установах і організаціях

Затверджено Постановою Кабінета Міністрів Ук­раїни від 10.08.93 № 623

Зміни. Постанова від 23.02.94 № 97

8

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9

Зареєстровано в Мін’юсті від 07.04.98 № 226/2666

9

ДНАОП 0.00-4.24-94

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важ­кими роботами і робо­тами з шкідливими або небезпечними умовами праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 30.12.94 № 130

Зареєстровано в Мін’юс­ті 20.01.95 № 14/550

10

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підви­щеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук- раїни від 30.11.93 № 123

Зареєстровано в Мін’юс­ті 23.12.93 № 196

11

ДНАОП 0.01-01.01-95

Правила пожежної без­пеки в Україні НАПБ А.01.001-95

Затверджено Головним державним інспектором України з пожежного на- гляду 14.06.95

Зареєстровано в Мін’юсті 14.07.95 № 219/755

12

ДНАОП 0.03-3.24-97

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97

Затверджено Мінохорони здоров'я України 14.07.97 № 208

Введено в дію 01.01.98 Пос- тановою Головного держав- ного санітарного лікаря Ук- раїни від 01.12.97 № 624

13

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підій­мання і переміщення важких речей жінками

Затведжено Мінохорони здоров'я України 10.12.93 № 241.

Зареєс­тровано в Мін’юсті 22.12.93 № 194

14

ДНАОП 0.03-3.29-96

Граничні норми підій­мання і переміщення важких речей неповно­літніми

Затверджено Мінохорони здоров'я України 22.03.96 № 59.

Зареєс­тровано в Мін’юсті 16.04.96 № 183/1208

15

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороня-ється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 № 46.

Зареєстровано в Мін’юс­ті 28.07.94 № 176/385

16

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці,

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 № 30, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.94 № 95/304

17

ДНАОП 5.2.30-1.07-96

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводо-вого мовлення

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 17.05.96 № 85

18

НАОП 1.1.10-1.04-85

"Правила безопасности при работе с ин- струментом и приспособлениями"

Міненерго СРСР 30.04.85

19

НАОП 1.1.10-1.07-82

"Правила применения и испытаний защитных средств, используемых в электроустаноках /из-дание 8/"

Затверджено Міненерго СРСР 26.07.82

20

НАОП 3.0.00-1.01-85

"Правила по охране труда в лесной, дерево-обрабатывающей про-мышленности и лесном хозяйстве"

Затверджено Держліс­госпом СРСР 28.02.85

21

НАОП 5.1.11-1.22-90

"Правила техники безо-пасности и производст-венной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железно-дорожном транспорте ЦМ-4771"

Затверджено Міністер­ством шляхів сполучен­ня СРСР 15.02.90

22

НАОП 5.2.00-3.01-83

"Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи"

Затверджено Держтеле­радіо СРСР 4.02.83. Зміни: 15.08.84, 11.03.88

23

НАОП 5.2.30-5.01-74

"Инструкция по технике безопасности при подрезке крон деревьев, растущих вдоль линий связи и радиовещания"

Затверджено Держтеле­радіо УРСР 14.01.74

24

НАОП 5.2.30-6.01-86

"Рекомендации по безо­пасному проведению ра­бот при вырубке, рас­чистке просек и заго­товке столбов"

Затверджено наказом Мінзв'язку СРСР 30.12.86

25

ГОСТ 67-78

"Пересечения линий связи и проводного вещания с контактными сетями наземного электротранспорта. Общие требования и нормы"


26

ГОСТ 464-79

"Заземления для стаци-онарных установок про-водной связи, радиоре-лейных станций, радио-трансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллек-тивного приема телеви-дения. Нормы сопротив-ления"


27

ГОСТ 5238-81

"Схемы защиты от опасных напряжений и токов возникающих на линиях"


28

ГОСТ 20494-90

"Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические ус­ловия"


29

ГОСТ 26887-86

"Площадки и лестницы для строительно-мон-тажных работ. Общие технические условия"


30

ГОСТ 12.1.004-76

"ССБТ. Пожарная безо-пасность. Общие требо-вания безопасности"


31

ГОСТ 12.1.013-78

"ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования"


32

ГОСТ 12.2.007-75

"ССБТ. Изделия электро-технические. Общие тре-бования безопасности"


33

ГОСТ 12.3.003-86

"ССБТ. Работы электро-сварочные. Требования безопасности"


34

ГОСТ 12.3.033-84

"ССБТ. Строительные машины. Общие требо-вания безопасности при эксплуатации"


35

ГОСТ 12.3.034-84

"ССБТ. Работы по за-щите древесины. Общие требования безопас-ности"


36

ГОСТ 12.1.046

"ССБТ. Нормы освеще-ния строительных площадок".37

ГОСТ 12.4.107-82

"ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические тре­бования"


38

ГОСТ 12.3.009-76

"ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности


39

ОСТ 32.9-81

"Нормы искусственного освещения об'ектов железнодорожного транспорта"


40

СНиП Ш-4-80*

"Техника безопасности в строительстве"

Затверджено наказом Держбуду СРСР від 09.06.80 № 82

41

НАПБ В.01.001-98/5.200

Правила пожежної без­пеки в галузі зв'я­зку

Затверджено наказом Держкомзв'язку України від 4.02.98 № 28

42


"Правила устройства электроустановок /изд.6, переработанное и дополненное/"

Затверджені Головенер­гонаглядом СРСР 1984р.

43


Правила охорони ліній зв'язку

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.96 № 135

44


"Правила технической эксплуатации электро­установок потребителей /изд. 4, перера­ботанное с изм./"

Затверджені Головдерж­енергонаглядом СРСР 21.12.84, зміни 1989 р.

45


"Инструкция по радиаци-онной безопасности для 30-км зоны вокруг ЧАЭС"

Затверджено Генераль­ним директором ПО "Комбінат" 1988р.

46


"Общая инструкция по строительству линейных сооружений городской телефонной сети"

Затверджено наказом Мінзв'язку СРСР від 06.06.77 № 220

47


"Гигиеническая класси-фикация труда по показателям вредности и опасности факторов про-изводственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса"

Затверджено наказом Головного санітарного лікаря Мінздрава СРСР від 12.08.86 № 4137-86

48


Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД/0001

Затверджено наказом Мін- транспорту України від 08.07.95 № 260

49


Інструкція з сигнализації на залізницях України № ЦШ/0001

Затверджено наказом Мін- транспорту України від 08.07.95 № 259