При задовільному стані пористої маси на кожному балоні повинні бути вибиті:

  1. Рік і місяць перевірки пористої маси.

  2. Клеймо наповнювальної станції.

  3. Клеймо (діаметром 12 мм із зображенням літер Пм,), що засвідчує перевірку пористої маси.

 1. Балони для ацетилену, які наповнені пористою масою, під час опосвідчення випробовують азотом під тиском 3,5 МПа (35 кгс/см2).

Чистота азоту, який застосовується для випробовування балонів, повинна бути не нижче 97 % за об’ємом.

 1. Результати опосвідчення балонів для ацетилену заносять в журнал випробовувань, який має, зокрема, такі графи:

  1. Номер балону.

  2. Товарний знак підприємства-виготовлювача

  3. Дата (місяць, рік) виготовлення балону.

  4. Підпис особи, яка здійснювала опосвідчення балону.

  5. Дата опосвідчення балону.

 2. Огляд балонів здійснюється з метою виявлення на їх стінках корозії, тріщин, вм’ятин, пленів та інших пошкоджень (для визначення придатності балонів до подальшої експлуатації). Перед оглядом балони мають бути ретельно очищені і промиті водою, а в необхідних випадках промиті відповідним розчинником або дегазовані.

 3. Балони, в яких під час огляду зовнішньої і внутрішньої поверхні виявлені тріщини, плени, вм’ятини, видими, раковини і риски глибиною понад 10 % від номінальної товщини стінки, надриви і вищерблення, знос різьби горловини, а також на яких відсутні деякі паспортні дані, повинні бути вибраковані.

 4. Ослаблення кільця на горловині балону не може служити причиною бракування останнього. В цьому випадку балон може бути допущений до подальшого опосвідчення після закріплення кільця або заміни його новим.

 5. Балон, в котрого виявлена скісна або слабка насадка башмака, до подальшого опосвідчення не допускається до пересадки башмака.

 6. Ємність балона визначають за різницею між вагою балона, наповненого водою, і вагою порожнього балона або за допомогою мірних бачків.

 7. Відбракування балонів за результатами зовнішнього і внутрішнього огляду повинна здійснюватись відповідно НД на їх виготовлення.

 8. Забороняється експлуатація балонів, на яких вибиті не всі дані, передбачені п. 1.20.

 9. Закріплення або заміна ослабленого кільця на горловині або башмака повинні бути виконані до опосвідчення балону.

 10. Безшовні стандартні балони місткістю від 12 до 55 л при зменшенні маси від 7,5 до 10 % і збільшенні їх місткості в межах від 1,5 до 2 % переводяться на тиск, знижений проти вперше встановленого на 15 %.

При зменшенні маси від 10 до 13,5 % або збільшенні їх місткості в межах від 2 до 2,5 % балони переводяться на тиск, знижений проти встановленого не менше, ніж на 50 %.

При зменшенні маси від 13,5 до 16 % або збільшенні їх місткості в межах від 2,5 до 3 % балони можуть бути допущені до роботи при тискові не більше 0,6 МПа (6 кгс/см2). При зменшені маси більше, ніж на 16 % або збільшенні їх місткості більше, ніж на 3 % балони бракуються.

 1. Балони, переведені на понижений тиск, можуть використовуватись для заповнення газами, робочий тиск яких не перевищує допустимого для даних балонів, при цьому на них мають бути вибиті: маса; робочий тиск (Рраб.), МПа (кгс/см2); пробний тиск (Рпроб.), МПа (кгс/см2); дата проведеного та наступного опосвідчення і клеймо пункту випробування.

Свідчення на балоні, які нанесені раніше, за винятком номера балона, товарного знаку підприємства-виготовлювача і дати виготовлення, повинні бути забиті.

 1. Забраковані балони, незалежно від їх призначення, повинні бути доведені до непридатності (шляхом нанесення зарубок на різьбі горловини або просвердлювання отворів у корпусі), яка б виключала можливість подальшої їх експлуатації.

 2. Опосвідчення балонів має здійснюватись в окремих спеціально обладнаних приміщеннях. Температура повітря в цих приміщеннях повинна бути не нижче 12ºС.

Для внутрішнього опосвідчення балонів допускається застосування електричного освітлення з напругою не більше 12 В.

Під час огляду балонів, які наповнюються вибухонебезпечними газами, арматура ручної лампи та її штепсельне з’єднання мають бути у вибухобезпечному виконанні.

 1. Наповнені газом балони, які перебувають на тривалому складському зберіганні, при настанні чергових термінів періодичного опосвідчення підлягають опосвідченню представником адміністрації у вибірковому порядку, в кількості не менше 5 шт. – із партії до 100 балонів, 10 шт. – із партії до 500 балонів і 20 шт. – із партії понад 500 балонів. При задовільних результатах опосвідчення термін зберігання балонів установлюється особою, яка здійснює опосвідчення, але не більше 2 років. Результати вибіркового опосвідчення оформлюються відповідним актом.

При незадовільних результатах опосвідчення здійснюється повторне опосвідчення балонів у такій самій кількості. У разі незадовільних результатів при повторному опосвідченні подальше зберігання всієї партії балонів не допускається, газ ії балонів повинен бути видалений в строк, указаний особою (представником адміністрації), яка здійснювала опосвідчення, після чого балони повинні бути опосвідчені кожний окремо.


 1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ БАЛОНІВ


 1. Експлуатація, зберігання і транспортування балонів на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до вимог інструкції, затвердженої в установленому порядку.

 2. Робітники, які обслуговують балони, мають бути навчені і проінструктовані відповідно до даної Інструкції.

 3. При експлуатації балонів забороняється повністю виробляти газ, який в них знаходиться. Залишковий тиск газу в балоні повинен бути не менше 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

 4. Випускання газів із балонів в ємності з меншим робочим тиском має здійснюватись через редуктор, призначений для даного газу і пофарбований у відповідний колір.

Камера низького тиску редуктора повинна мати манометр і пружинний запобіжний клапан, відрегульований на відповідний дозволений тиск в ємності, в яку перепускається газ.

 1. При неможливості через несправність вентилів випустити на місце вживання газ із балонів останні треба повернути на наповнювальну станцію. Випускання газу із таких балонів на наповнювальній станції має здійснюватися відповідно до інструкції, затвердженої в установленому порядку.

 2. Наповнення балонів газами повинно здійснюватись за інструкцією, розробленою і затвердженою в установленому порядку з урахуванням властивостей газу, місцевих умов і вимог інструкції по наповнюванню балонів газами.

Наповнення балонів зрідженими газами має відповідати нормам, указаним у нижченаведеній таблиці.


Норми наповнення балонів зрідженими газами


Назва газу

Маса газу на 1 л місткості балона, кг, не більше

Місткість балона, що припадає на 1 кг газу, л, не менше

Аміак

0,570

1,76

Бутан

0,488

2,05

Бутилен, ізобутилен

0,526

1,90

Окис етилену

0,716

1,40

Пропан

0,425

2,35

Пропилен

0,445

2,25

Сірководень, фосген, хлор

1,250

0,80

Вуглекислота

0,720

1,34

Фреон-11

1,2

0,83

Фреон-12

1,1

0,90

Фреон-13

0,6

0,67

Фреон-22

1,8

1,0

Хлористий метил, хлористий етил

0,8

1,25

Етилен

0,286

3,5


Для газів, не указаних у даній таблиці, норма наповнення встановлюється виробничими інструкціями наповнювальних станцій.

 1. Наповнювальні станції, які здійснюють наповнення балонів стисненими, зрідженими і розчиненими газами, зобов’язані вести журнал наповнення балонів, в якому, зокрема, мають бути вказані:

 1. дата наповнення;

 2. номер балона;

 3. дата опосвідчення;

 4. маса газу (зрідженого) в балоні, кг;

 5. підпис особи, яка наповнювала балон.

Якщо на одному підприємстві здійснюється наповнення балонів різними газами, то на кожний газ має вестись окремий журнал наповнення.

 1. Балони, які наповнюють газом, повинні бути міцно закріплені і щільно приєднані до наповнювальної рампи.

 2. Забороняється наповнювати газом балони, в яких:

  1. Вийшов строк назначеного опосвідчення.

  2. Вийшов строк перевірки пористої маси.

  3. Пошкоджений корпус балона.

  4. Несправні вентилі.

  5. Відсутні належні пофарбування або написи.

  6. Відсутній надлишковий тиск газу.

  7. Відсутні встановлені клейма.

Наповнення балонів, в яких відсутній надлишковий тиск газів, здійснюється після попередньої їх перевірки відповідно до інструкції підприємства-наповнювача (наповнювальної станції).

 1. Перенасадка башмаків і кілець для ковпаків, заміна вентилів мають здійснюватися на пунктах опосвідчення балонів. Вентиль після ремонту, пов’язаного з його розібранням, повинен бути перевірений на щільність при робочому тиску.

 2. Здійснювати насадку башмаків на балони дозволяється тільки після випускання газу, викручування вентилів і відповідної дегазації балонів.

Очистка і пофарбування наповнених газом балонів, а також закріплення кілець на їх горловині забороняється.

 1. Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитись на відстані не менше 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей, і не менше, ніж на 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.


 1. ЗБЕРІГАННЯ БАЛОНІВ


 1. Балони з газами можуть зберігатись як у спеціальних приміщенням, так і на відкритому повітрі, в останньому випадку вони повинні бути захищені від атмосферних опадів і сонячних променів.

Склади і відкриті майданчики повинні розміщатися на відстані не менше 20 м від інших складів, 50 м від житлових будинків і 100 м від громадських будівель.

Складське зберігання в одному приміщенні балонів з киснем і горючими газами забороняється.

 1. Балони з отруйними газами повинні зберігатись в спеціальних закритих приміщеннях, будова яких регламентується відповідними нормами і положеннями.

 2. Наповнені балони з насадженими на них башмаками мають зберігатися у вертикальному положенні. Для запобігання падіння балони треба встановлювати в спеціально обладнані гнізда, клітки або огорожувати бар'єром.

 3. Балони, які не мають башмаків, можуть зберігатись у горизонтальному положенні на дерев’яних рамах або стелажах. Під час зберігання на відкритих площадках дозволяється укладати балони з башмаками в штабелі з прокладками з вірьовки, дерев'яного брусся або гуми між горизонтальними рядами. При укладанні балонів у штабелі висота останніх не повинна перевищувати 1,5 м. Вентилі балонів мають бути повернуті в один бік. Між штабелями має бути прохід 1-1,5 м.

 4. Склади для зберігання балонів, наповнених газами, повинні бути одноповерховими, з покриттями легкого типу і не мати горищних приміщень. Стінки, перегородки, покриття складів для зберігання газів мають бути із неспалимих матеріалів не нижче II ступеня вогнестійкості; вінка і двері повинні відчинятися назовні. Скло на вікнах і дверях повинно бути матовим або пофарбованим у білий колір. Висота складських приміщень для балонів повинна бути не менше 3,2 м від підлоги до нижчих виступаючих частин кровельного покриття.

Підлоги складів мають бути рівними з неслизькою поверхнею, а складів для балонів з горючими газами - з поверхнею із матеріалів, які виключають іскроутворення при ударі по них будь-яким предметом.

 1. Освітлення складів для балонів з горючими газами мусить відповідати нормам для приміщень, небезпечних відносно вибухів.

 2. У складах повинні бути вивішені інструкції, правила і плакати стосовно поводження з балонами, які знаходяться на складі.

 3. Склади для балонів, наповнених газом, повинні мати природну або штучну вентиляцію відповідно до вимог санітарних норм проектування виробничих приміщень.

 4. Склади для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами повинні знаходитись у зоні блискавкозахисту.

 5. Складське приміщення для зберігання балонів повинно бути розділене неспалимими стінками на відсіки, в кожному з яких допускається зберігання не більше 500 балонів (40 л) з горючими або отруйними газами і не більше 1000 балонів (40л) з негорючими і неотруйними газами.

Відсіки для зберігання балонів з негорючими і неотруйними газами можуть бути відділені неспалимими перегородками висотою не менше 2,5м з відкритими отворами для проходження людей та отворами для засобів механізації. Кожний відсік повинен мати самостійний вихід назовні.

 1. Розриви між складами для балонів, наповнених газами, між складами і суміжними виробничими будівлями, громадськими приміщеннями, житловими будинками повинні задовольняти вимогам нормативної документації.

 2. Балони, в яких виявлено витікання газу, повинні негайно прибиратися зі складу в безпечне місце.

 3. Приміщення для зберігання горючих газів необхідно обладнувати газовими аналізаторами, а за їх відсутності повинний бути встановлений порядок відбирання та контролю проб повітря.

 4. Склади для зберігання балонів з горючими газами повинні мати постійно працюючу примусову вентиляцію, що забезпечує безпечні концентрації газів.