4.4.16. Евакуаційні виходи із підвалів з приміщеннями категорій В, що не прилягають до зовнішніх стін, допускається передбачати на перший поверх з приміщеннями категорій Г і Д. При цьому сходи для виходу на перший поверх повинні бути огороджені протипожежними перегородками, у підвалі перед сходами слід передбачати тамбур-шлюзи з підпором повітря при пожежі не менше 20 Па (2 кгс/кв. м)

4.4.17. Евакуаційні виходи зі сходових кліток, розташованих у вбудуваннях і вставках висотою не більше чотирьох поверхів з виробничими приміщеннями категорій Г і Д, допускається передбачати через приміщення категорій Г і Д назовні за умови розташування виходів по обидві сторони вбудувань і вставок (якщо вбудування і вставки розділяють будівлю на ізольовані частини).

4.4.18. Ширину евакуаційного виходу (дверей) необхідно приймати в залежності від загальної кількості людей, що евакуюються через цей вихід, та кількості людей на 1 м ширини виходу (дверей), встановленого табл.4,5 СНиП 2.09.02-85.

Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше - 1 м, дверей - не менше 0.8 м.

Якщо двері відчиняються з приміщень до загальних коридорів, як ширину евакуаційного шляху коридором слід приймати ширину коридора, зменшену:

- на половину ширини полотна дверей - при однобічному розташуванні дверей;

- на ширину полотна дверей - при двобічному розташуванні дверей.

Висота проходу на шляхах евакуації повинна бути не менше 2 м.

4.4.19. Двері на шляхах евакуації повинні відкриватись у напрямку виходу з будівлі. Двері на балкони, лоджії (за винятком дверей, які ведуть до повітряної зони незадимлюваних сходових кліток I-го типу) та на площадки зовнішніх сходів, призначених для евакуації, двері з приміщень з одночасним перебуванням не більше 15 чол., двері з комор площею не більше 200 кв. м і санітарних вузлів допускається відчиняти усередину приміщень.

4.4.20. Висота дверей на шляхах евакуації повинна бути не менше 2 м.  Висоту дверей і проходів, які ведуть в приміщення без постійного перебування в них людей, а також в підвальні, цокольні і технічні поверхи, допускається зменшити до 1.9 м, а дверей, що являють собою виходи на горище або безгорищне покриття, - до 1.5 м.

4.4.21. У підлозі на шляхах евакуації не допускаються перепади висот менше 0.45 м і виступи, за винятком порогів в дверних прорізах. В місцях перепаду висот слід передбачати сходи з числом сходинок не менше трьох або пандуси з похилом не більше 1:6.

4.4.22. Відстань по коридору від дверей найвіддаленішого приміщення площею не більше 1000 кв. м до найближчого виходу назовні або до сходової клітки не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 3 СНиП 2.09.02-85.

При розміщенні на одному поверсі приміщень різних категорій відстань по коридору від дверей найвіддаленішого приміщення до виходу назовні або в найближчу сходову клітку визначається за більш небезпечною категорією.

4.4.23. Відстань від найвіддаленішого робочого місця до найближчого євакуаційного виходу із приміщення безпосередньо назовні або в сходову клітку не повинна перевищувати значень, наведених в табл. 2 СНиП 2.09.02-85.

Евакуаційні виходи повинні розміщуватись розосереджено. Найменшу відстань L між найвіддаленішими один від іншого евакуаційними виходами з приміщень слід визначати за формулою:

        L > 1.5 √ п ,             де п - периметр приміщення.

Виходи з підвалів і цокольних поверхів слід передбачати безпосередньо назовні, якщо інше не передбачене відповідними розділами будівельних норм.

4.4.24. Відстань від найвіддаленішої точки на площадках і етажерках до найближчого евакуаційного виходу з будівлі слід приймати затабл. 2 СНиП 2.09.02-85 з урахуванням довжини шляху по відкритихсходах з площадки і етажерки, що приймається рівним потроєній висотімаршів.

Евакуаційні виходи з площадок і етажерок, площа яких перевищує40% площі поверху, слід передбачати через сходові клітки.

4.4.25. Зовнішні евакуаційні двері будівель не повинні мати замків, яких не можна було б відкрити зсередини без ключа. Двері сходових кліток, що ведуть до загальних коридорів, двері ліфтових холів і тамбур - шлюзів повинні мати пристрої до самозакриття і ущільнення у притулах і не повинні мати запорів, які б перешкоджали їх відкриванню без ключа.

В будівлях висотою більше чотирьох поверхів вказані двері повинні бути глухими або з армованим склом.

Ширина зовнішніх дверей сходових кліток та дверей до вестибюлю повинна бути не меншою розрахункової ширини сходового маршу.

Двері сходових кліток у відчиненому положенні не повинні зменшувати розрахункової ширини сходових площадок і маршів.

4.4.26. Ширина маршу сходів повинна бути не менше ширини евакуаційного виходу (дверей) на сходову клітку.

Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу, а перед входами до ліфтів з двостулковими дверима - не менше суми ширини маршу і половини ширини дверей ліфта, але не менше 1.6 м.

Поміж маршами сходів слід передбачати зазор шириною не менше 0.05 м.

4.4.27. Улаштування отворів (за винятком дверних) у внутрішніх стінах сходових кліток не допускається.

У світлових отворах сходових кліток, заповнених склоблоками, слід передбачати фрамуги, які відчиняються, площею не менше 1.2 кв. м на кожному поверсі.

5. ТЕРИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Благоустрій територiї пiдприємства

5.1.1. Планування територiї пiдприємства повинне забезпечувати найбiльш сприятливi умови для виробничого процесу та працi, здiйснюватися у вiдповiдностi з вимогами чинних будiвельних норм та правил.

5.1.2. На територiї вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктів, а також в місцях зберігання та переробки горючих матеріалів застосування відкритого вогню не дозволяється.

5.1.3. На дільницях території підприємства, де можливі скупчення горючих парів та газів, проїзд автомашин, тракторів, мотоциклів та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні сповіщати вивішені у визначених місцях відповідні написи (покажчики).

5.1.4. Охолоджувальні стави, водойми, шламовідстойники тощо слід розміщувати так, щоб у випадку аварії рідина при розтіканні не загрожувала затопленням підприємству або іншим промисловим, житловим і громадським будівлям і спорудам.

5.1.5. Гаражі на підприємстві слід передбачати лише для спеціалізованої техніки (рятувальної і пожежної служб, аварійної техдопомоги). При відсутності в районі будівніцтва автомобільних господарств по обслуговуванню підприємств допускається передбачати для підприємств гаражі не менше, ніж на 15 вантажних автомашин.

5.1.6. Улаштування відвалів, накопичувачів відходів підприємства допускається лише при обгрунтуванні неможливості їх утилізації.

Ділянки для них слід відводити за межами підприємств та II поясу зон санітарної охорони підземних вододжерел.

5.1.7. Для збирання і тимчасового зберігання відходів виробництва і сміття повинні бути влаштовані водонепроникні, зі щільними накривками збірники ємкістю не більше дводенного накопичення відходів.

Розміщення сміттєзбірників допускається на відстані не менше 25 м від виробничих і складських приміщень на асфальтованих або бетонованих майданчиках, що перевищують габарити основи збірників на 1.0 м з усіх боків. Видалення відходів повинно проводитись спеціальним транспортом у встановлений термін.

5.1.8. Для вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві повинні споруджуватись постійні чи тимчасові вантожно-розвантажувальні майданчики (платформи, естакади) висотою на рівні підлоги вагону

або кузова автомашини, а для рідких продуктів (мазут, спирт тощо) - зливно-наливні пристрої.

5.1.9. Огороджування території підприємства слід виконувати у відповідності зі СН 441-72. Вхід стороннім особам на територію підприємства не дозволяється.

5.1.10. В'їздні (виїздні) ворота повинні легко відчинятися, мати запори, що виключають можливість їх самочинного відкривання та закривання, і сигналізацію, що попереджує про рух транспорту.

5.1.11. Головні проїзди, пішохідні доріжки, а також майданчики перед експедиціями і складами повинні мати тверде покриття.

5.1.12. Пішохідні доріжки повинні бути якомога коротшими, з щонайменшою кількістю перетинів з внутрішньозаводськими коліями, ширина доріжок тротуару повинна бути не менше 1.5 м. При інтенсивності

пішохідного руху менше 100 чоловік за годину в обох напрямках допускається влаштування тротуарів шириною 1.0 м.

5.1.13. При розміщенні тротуарів поряд або на спільному з автомобільною дорогою земляному полотні вони повинні бути відділені від дороги роз'єднувальною смугою шириною не менше 0.8 м. Розташування тротуарів впритул до проїзної частини автомобільної дороги допускається лише під час реконструкції підприємства.

При приляганні тротуару до проїзної частини тротуар повинен бути на рівні верху бортового каменя, але не менше ніж 0.15 м вище проїзної частини.

5.1.14. Для переходу каналів і траншей повинні бути встановлені містки шириною не менше 0.8 м, огороджені поруччям висотою не менше 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м. Підходи до містків повинні бути вільними і темної пори доби освітлюватись.

5.1.15. Заглиблені резервуари, колодязі, люки повинні бути закриті надійними накривками врівень з прилеглою територією, а під час проведення ремонтних робіт повинні бути огороджені.

Відкриті заглибини (котловани, траншеї, ями) повинні мати огорожі висотою 1.0 м з суцільною зашивкою знизу на висоту 0.15 м; тимчасово відкриті колодязі повинні бути огороджені або закриті щитами з встановленням попереджувальних (заборонних) переносних знаків безпеки і освітлюватись темної пори доби.

5.1.16. Територія підприємства повинна бути рівною, мати необхідні нахили і пристрої для відведення атмосферних і поливальних вод. Вільні ділянки території повинні бути озеленені. З настанням темряви територія підприємства повинна освітлюватись.

5.1.17. Територія підприємства повинна бути обладнана спеціальними майданчиками для зберігання пального, сировини, допоміжних матеріалів та устаткування з урахуванням вимог правил безпеки і санітарних норм. Тверде паливо повинно зберігатися згідно з вимогами п.7.10.6 Правил пожежної безпеки в Україні.

5.1.18. Розміщувати житлові будинки, ясла, дитячі садки, школи, клуби або використовувати для цих потреб приміщення, розташовані на території підприємства, а також в санітарно-захисній зоні, не дозволяється.

5.1.19. Не дозволяється прибудовувати побутові, допоміжні і адміністративні приміщення до будівель з вибухопожежонебезпечними виробництвами і розміщувати їх в небезпечній зоні діяння ударної хвилі під час вибуху.

5.1.20. Будівництво тимчасових будівель і споруд на території виробничої зони діючого підприємства не дозволяється.

5.1.21. Будівельний майданчик на території підприємства для запобігання доступу сторонніх осіб повинен бути огороджений. У випадку неможливості влаштування огорожі він повинен бути позначений відповідними знаками і написами.

5.1.22. Прибирання території повинно проводитись щоденно:

влітку для запобігання запилення її слід регулярно поливати; взимку проїзди і проходи повинні систематично очищуватись від снігу і льоду, посипатись піском.

5.1.23. Прокладання (розміщення) газопроводів і інших підземних комунікацій повинно бути означене розпізнавальними знаками і нанесене на генплані підприємства.

5.2. Автомобільні проїзди та залізничні колії

5.2.1. Рух транспорту на підприємстві повинен бути організований за схемою маршрутів руху транспортних та пішохідних потоків з вказаними на ній поворотами, зупинками, виїздами, переходами тощо.

Схема маршрутів руху повинна бути вивішена в місцях стоянки транспорту, перед в'їздами на територію підприємства і в інших необхідних для цього місцях.

5.2.2. Територія підприємства повинна бути обладнана дорожніми знаками, покажчиками швидкості руху транспорту за ГОСТ 10807-78 і знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76. Необхідна кількість дорожніх знаків і покажчиків і місця їх встановлення повинні обгрунтовуватись схемою организації руху транспортних і пішохідних потоків.

5.2.3. Вантажопотоки на заводському подвір'ї не повинні мати зустрічних і, по можливості, перехресних напрямків.

5.2.4. Внутрішньозаводські автодороги повинні відповідати вимогам СНиП 2.05.02-85 і СНиП 2.05.07-91.

Експлуатація, утримання та ремонт автотранспорту має відповідати вимогам Правил охорони праці на автомобільному транспорті.

5.2.5. До всіх будівель і споруд підприємства повинен бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будівлями не дозволяється захаращувати і використовувати для складування матеріалів, устаткування і для стоянки автотранспорту.

5.2.6. Закриття окремих ділянок доріг допускається з дозволу власника підприємства після попереднього узгодження з місцевими органами пожежного нагляду і при умові наявності об'їзних шляхів.

На період проведення ремонту доріг підприємства у відповідних місцях повинні бути установлені покажчики напрямків об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, де ведеться ремонт.

5.2.7. Ширина проїзної частини автодоріг до виробничих корпусів повинна бути не менше 7 м, інших - з однобічним рухом автомобілів - 4.5 м.

5.2.8. Ширину воріт автомобільних в'їздів на територію підприємства належить приймати по найбільшій ширині автомобілів, що застосовуються, плюс 1.5 м, але не менше 4.5 м, а ширину воріт для залізничних в'їздів - не менше 4.9 м.

5.2.9. Вантажно-розвантажувальні рампи та платформи повинні мати не менше двох розосереджених сходів або пандусів. Ширина вантажно-розвантажувальних рамп і платформ при використанні електронавантажувачів повинна бути не менше 4.5 м. Поперечний нахил підлоги рамп і платформ повинен бути рівним 1%.

5.2.10. Висоту платформи для залізничного транспорту слідприймати, як правило, рівною 1.4 м від рівня головки рейки. Для забезпечення відткриття дверей усіх типів ізотермічних вагонів уздовжзалізничної колії платформа повинна мати знижену частину шириною 0.56 м та висотою 1.1 м від головки рейки відповідно до вимогСНиП 2.11.02-87.

Висота вантажної платформи для автомобільного транспорту повинна бути рівною 1.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика. Допускається при обгрунтуванні улаштування зрівнювальнихплатформ висотою 0.2 м від поверхні вантажно-розвантажувального майданчика.