В інструкції з охорони праці обслуговуючого персоналу для кожної процедури робіт з технічного обслуговування ліфта повинні бути визначені заходи безпеки.


7.6.9. Вся інформація про виконання технічного обслуговування на ліфті (дата виконання, прізвище та підпис виконавця роботи) та відмітки про усунення несправностей заносяться виконавцем в журнал технічного обслуговування і ремонту ліфта.

Електромеханіки ліфтової рятувальної служби також зобов'язані записувати в цьому журналі дату, перелік виконаних робіт, прізвище та підпис виконавця.


7.6.10. Керування пасажирським та вантажним ліфтами тільки з внутрішнім керуванням має бути доручено ліфтерам.

Керування вантажним ліфтом і службовим (вантажним малим) ліфтом з зовнішнім керуванням може здійснювати особа, яка отримала відповідний інструктаж з правил користування ліфтом.

Вимоги цього пункту не поширюються на керування, яке виконують з даху кабіни, з машинного приміщення або з шафи, де розміщено пристрій керування ліфтом (ПКЛ).


7.6.11. Дозволено тимчасове використовування пасажирських та вантажопасажирських ліфтів для перевезення будівельних матеріалів в процесі виконання оздоблювальних робіт в квартирах нових житлових будинків за умови, що:

а) проведено первинний технічний огляд ліфта у встановленому порядку;

б) ліфт поставлений на облік в міському органі Держгірпромнагляду;

в) розроблені правила користування ліфтом;

г) стіни, підлога, стеля купе кабіни огороджені щитами, прибори освітлення та пост апарату керування закрито прозорою плівкою, стулки дверей обклеєно самоклеючою плівкою;

д) ліфт працює в режимі внутрішнього керування;

е) експлуатація ліфта організовано відповідно до вимог цих правил та ліфтом керує ліфтер – провідник.

ж) кабіна обладнана пристроєм обмеження завантаження незалежно від розмірів підлоги кабіни;

Після тимчасового використання потрібно ліфт перевести в експлуатування, в паспортний режим роботи.


7.7. Перелік несправностей і порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, за яких власник повинен припинити експлуатацію ліфта до усунення порушень:


- закінчився призначений строк експлуатації і не проведено експертне обстеження.

- не проведено періодичний технічний огляд ліфта.

- не працюють пристрої безпеки.

- незадовільні результати динамічного випробовування ліфта.

  • металеві конструкції або корпуси електричних апаратів знаходяться під напругою, а також за незадовільних висновків в протоколах перевіряння опору ізоляції, захисного заземлення або петлі «фаза-нуль».

  • негативний висновок експертного обстеження із зазначенням порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які негативно впливають на безпечну експлуатацію ліфта і загрожують безпеці обслуговуючого персоналу та користувачів.


7.8. Введення ліфта в експлуатацію


7.8.1. Введення ліфта в експлуатацію після монтажу здійснюється згідно з вимогами Постанови КМУ № 687 від 26 травня 2004 року і Постанови КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011 року.


7.8.2. Дозволяється роботодавцю ввести в експлуатацію нові змонтовані ліфти, на підставі позитивного первинного технічного огляду, якщо роботодавець вже має дозвіл на експлуатацію даного типу ліфтів.


7.8.3. Роботодавець, за позитивним висновком первинного технічного огляду та при наявності дозволу на експлуатацію, може ввести ліфт в експлуатацію з дозволеними параметрами експлуатації.


7.8.4. Дозволено введення ліфта в експлуатацію, якщо виявлені несправності були усунені в процесі перевірки і технічного огляду.


7.8.5. Не дозволяється введення ліфта в експлуатацію, при наявності порушення вказаних п.7.7 цих Правил.


7.9. Технічний огляд ліфтів


7.9.1. У процесі експлуатації ліфти підлягають технічним оглядам згідно з вимогами НПАОП 0.00-6.18-2004 і цим розділом.


7.9.2. Ліфти в місці встановлення мають підлягати технічним оглядам:

- первинному;

- періодичному;

- позачерговому.

Технічний огляд ліфтів проводять у кілька етапів:

- вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);

- аналіз умов та режимів експлуатації;

- проведення огляду;

- проведення випробування, неруйнівного контролювання, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці, організаційно-методичними та експлуатаційними документами;

- оцінення технічного стану;

- визначення умов та строку подальшої експлуатації.


7.9.3. Технічний огляд ліфта проводять атестовані в установленому Держгірпромнагляду порядку фахівці спеціалізованої, експертної, та уповноваженої організації, у разі закінчення призначеного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або техногенного характеру, які безпосередньо не беруть участі у проектуванні, виготовленні, постачанні, придбанні, володінні, користуванні, монтажі, налагоджуванні, технічному обслуговуванні, ремонті, модернізації, реконструкції, які мають дозвіл на виконання цих робіт в установленому порядку згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року №1107 .

Допуск фахівців для проведення технічного огляду та/або експертного обстеження здійснюються відповідно до законодавства.


7.9.4. Звіти, акти, розрахунки, протоколи, оформлені за результатами технічного огляду та/або експертного обстеження, зберігаються роботодавцем разом з паспортом ліфта.


7.9.5. Експерт технічний, який несе відповідальність за технічний огляд ліфта, повинен мати:

- високу технічну і професійну підготовку;

- задовільне знання вимог щодо проведення випробовувань і відповідне посвідчення;

- уміння оформлення сертифікату, реєстраційних записів і звітів, які вимагають для завірення результатів випробовування.


7.9.6. Роботодавець не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення технічного огляду повідомляє про це у письмовій формі експертну, спеціалізовану ліфтову організацію, а про проведення первинного або позачергового технічного огляду у разі закінчення призначеного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричиненого надзвичайною ситуацією природного або техногенного характеру, - уповноважену організацію.


7.9.7. У разі, коли через несправність або з інших причин неможливо провести технічний огляд устаткування в зазначений строк, власник зобов'язаний зробити це достроково або припинити експлуатацію устаткування.


7.9.8. Під час проведення технічного огляду ліфта (крім первинного) мають бути присутні:

- представник власника ліфта або уповноважена ним особа;

- представник обслуговуючої організації ліфта.

Під час проведення первинного або позачергового технічного огляду, який проводить уповноважена організація, крім осіб, вказаних в 6.6.8 цих Правил, мають бути присутні:

1) представник будівельної організації, яка побудувала будівельну частину ліфта;

2) представник монтажної організації, яка виконала монтаж ліфта або виконувала реконструкцію, або модернізацію.


7.9.9. У разі отримання негативного висновку після проведення технічного огляду власник ліфта припиняє експлуатацію ліфта до усунення виявлених дефектів, пошкоджень і несправностей та проведення повторного технічного огляду.


7.9.10. У разі виявлення під час технічного огляду дефектів, пошкоджень і несправностей, що незначною мірою знижують рівень безпеки, експлуатація устаткування може продовжуватися з дозволеними параметрами.

Можливість безпечної експлуатації устаткування експерт технічний повинен підтвердити технічними розрахунками, необхідними заходами, відповідно до вимог організаційно-методичних та нормативних документів.

Зазначені розрахунки підлягають збереженню разом з технічною документацією ліфта.


7.9.11. Після закінчення технічного огляду фахівець, який його провів, робить відповідний запис у паспорті устаткування про результати технічного огляду, дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду, скріплюючи запис підписом і печаткою.


7.9.12. Роботодавець (власник) за підсумками технічного огляду зазначає дані про дозволені параметри експлуатації і строк наступного технічного огляду в експлуатаційних або організаційно-методичних документах.


7.10. Первинний технічний огляд


7.10.1. Первинний технічний огляд ліфта має проводитись після його монтажу і налагодження перед введенням в експлуатацію згідно з вимогами виробника ліфта.

Метою проведення первинного технічного огляду є :

а) встановити, що ліфт знаходиться в справному стані;

б) встановити, що експлуатація ліфта відповідає вимогам цих Правил.

Під час технічного огляду ліфт повинен підлягати огляду, перевірянням, випробовуванням.

Випробовування ліфта проводять у відповідності з вимогами інструкції виробника ліфта, якщо така є. У разі її відсутності - в обсязі вимог цього розділу.


7.10.2. Під час огляду ліфта повинно бути перевірено:

- стан устаткування і його кріплень, канатів, ланцюгів, електропроводки, огорожі шахти, огорожі машинного і блочного приміщень, а також відстані і розміри, регламентовані цими Правилами, проектом та чинними державними стандартами;

- наявність і стан інформаційних табличок і графічних символів виробника;

- наявність і стан технічної документації;

- акт на приховані роботи (перекриття, установлення закладних деталей тощо) ;

- відповідність установлення ліфта установчому кресленню і наявність у ньому і в принциповій електричній схемі записів відповідальної особи про відповідність виконаних монтажних робіт кресленням. Записи мають бути підписані відповідальною особою.


7.10.3. Під час перевіряння ліфта з порожньою кабіною має бути проконтрольована робота:

- лебідки;

- дверей кабіни і шахти;

- пристроїв безпеки, крім тих, які перевіряють під час динамічного випробовування ліфта;

- системи керування;

- сигналізації і освітлення;

- гідроприводу (витікання і тиск робочої рідини) у гідравлічного ліфта.

Зовнішнім оглядом слід перевіряти стан купе кабіни.

Крім того, у ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, перевіряти неможливість підіймання противаги за нерухомої кабіни.


7.10.4. Під час статичного та динамічного випробовування ліфта мають бути перевірені міцність механізмів ліфта, його кабіни, підвісок, канатів (ланцюгів) і їх кріплення, а також дія гальма.

У ліфта, обладнаного лебідкою з канатотяговим шківом, додатково перевіряти відсутність сковзання канатів у канавках шківа.

Під час випробовування гідравлічного ліфта перевіряють міцність і герметичність гідроциліндра і трубопроводів, міцність конструкцій і правильність налагоджування запобіжного клапана та його спрацювання.

А також має бути перевірено, що кабіна з номінальним навантаженням, установлена на верхньому поверсі, не опускається більше ніж на 10 мм униз за 10 хв.


7.10.5. Під час випробовування ліфта з електроприводом постійного струму або з частотним регулюванням, у яких передбачене утримання кабіни на рівні поверхової площадки за рахунок магнітного поля (крутильного моменту) електродвигуна, додатково перевірити надійність електричного гальмування, тобто утримання кабіни приводом з розімкнутим механічним гальмом у разі наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідйомності ліфта, визначеній за фактичною корисною площею підлоги кабіни, під час розміщення кабіни на рівні нижньої і верхньої поверхової площадок протягом максимального часу, який вказаний в інструкції виробника на кожній з них.


7.10.6. Під час динамічного випробовування ліфта перевірити в дії його механізми, спрацювання уловлювачів і обмежувача швидкості, а також перевірити точність зупинення кабіни.

Випробовування буферів кабіни має проводитись тільки після монтажу ліфта.

Випробовування, крім перевіряння точності зупинення кабіни, проводити за наявності в кабіні рівномірно розподіленого на підлозі вантажу, маса якого дорівнює вантажопідіймальності ліфта.

Перевіряння точності зупинення кабіни має проводитись під час руху в обох напрямках порожньої кабіни і кабіни з вантажем, маса якого дорівнює вантажопідіймальності ліфта.


7.10.7. Випробовування буферів має проводитись з номінальною або зменшеною (вказаною виробником в інструкції з випробовуванню ліфта) швидкістю руху кабіни (противаги), крім гідравлічних буферів, зі зменшеним ходом плунжера.

Випробовування гідравлічних буферів зі зменшеним ходом плунжера має проводитись зі швидкістю руху кабіни (противаги) на 15% менше від швидкості, на яку вони розраховані. Зокрема, в паспорті ліфта має бути указана швидкість, за якої випробовують буфери.


7.10.8. Під час випробовування буферів має бути унеможливлена дія пристрою уповільнення і точного зупинення на нижній і верхній поверхових площадках.

Вимкнення електродвигуна перед посадженням кабіни або противаги на буфер виконують кінцевим вимикачем.


6.7.9. Результати випробовувань буфера вважають незадовільними, якщо:

- у пружинного буфера під час посадження кабіни або противаги на нього відбувається повне стискання пружини або її поломка;

- у гідравлічного буфера відбувається заїдання плунжера під час посадження кабіни або противаги на буфер або у разі зворотного його ходу після зняття кабіни (противаги) з буфера.


7.10.10. Уловлювачі, які випробовують, мають зупиняти і утримувати на напрямних кабіну (противагу), яка рухається вниз з вантажем.

Випробовування проводять на спуску кабіни з номінальним вантажем, рівномірно розподіленим на підлозі кабіни, під час роботи привода за таких умов: