Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України

Наказ Міністерства аграрної політики України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 4 грудня 2006 року N 730/770

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2007 р. за N 313/13580

Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

На виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року N 870, та відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України (далі - Правила), що додаються.

2. Керівникам державних департаментів, Міністру аграрної політики Автономної Республіки Крим, начальникам Головних управлінь агропромислового розвитку, обласних і районних управлінь агропромислового розвитку державних адміністрацій організувати вивчення та виконання вимог Правил на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності аграрного сектору економіки.

3. Департаменту інженерно-технічного забезпечення Мінагрополітики України (Даценко М. С.):

3.1. У встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Організувати видання Правил у тримісячний термін після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Керівникам Державного департаменту пожежної безпеки, головних управлінь (управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, обласних, у містах Києві та Севастополі, ректорам вищих навчальних закладів МНС України, начальнику Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту довести до відома керівного складу органів управління системи МНС України та організувати вивчення особовим складом підпорядкованих їм підрозділів зазначених Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Моцного В. К. та начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Улинця Е. М.  

Міністр аграрної політики України 

Ю. Ф. Мельник 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
 
В. М. Антонець 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 4 грудня 2006 р. N 730/770

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2007 р. за N 313/13580 
ПРАВИЛА
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила розроблені на виконання вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

Дія Правил поширюється на об'єкти агропромислового комплексу (далі - АПК), що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються.

Вимоги Правил є обов'язковими для виконання юридичними та фізичними особами агропромислового комплексу України.

Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, що належать АПК, зокрема об'єктів житло-побутового, культосвітнього, оздоровчого та іншого призначення, регламентуються чинними в Україні нормативно-правовими актами з цих питань.

Нормативні посилання.

Закон України від 17.12.93 N 3745-XII "Про пожежну безпеку" (зі змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 956 "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки".

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів, затверджені спільним наказом Держпідприємництва та МНС України від 01.09.2004 N 99/33, зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 13.09.2004 за N 1144/9743 (далі - НАПБ Б.07.016-2004).

Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 N 1128 (далі - НАПБ Б.06.005-97).

Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 N 150 (далі - НАПБ Б.07.018-2001).

Типове положення про пожежно-технічну комісію, затверджене наказом МНС України від 11.02.2004 N 70, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 222/8821 (далі - НАПБ Б.02.003-2004).

Положення про добровільні пожежні дружини (команди), затверджене наказом МНС України від 11.02.2004 N 70, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.02.2004 за N 221/8820 (далі - НАПБ Б.02.004-2004).

Типове положення про інструктажі, спеціальні навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом МНС України від 29.09.2003 N 368, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок їх організації, затверджений наказом МНС України від 29.09.2003 N 368, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468 (далі - НАПБ Б.06.001-2003).

Правила обов'язкової сертифікації продукції протипожежного призначення, затверджені наказом Держстандарту України від 27.06.97 N 374, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 16.09.97 за N 407/2211 (далі - НАПБ Б.01.003-97).

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений Держстандартом України від 01.02.2005 N 28, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746.

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затверджений наказом МНС України від 22.08.2005 N 161, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 990/11270 (далі - НАПБ Б.06.004-2005).

Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС України від 02.04.2004 N 152, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 555/9154 (далі - НАПБ Б.01.008-2004).

Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МНС України від 02.04.2004 N 151, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153 (далі - НАПБ Б.03.001-2004).

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 N 104.

Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 за N 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - ДНАОП 0.00-1.21-98).

"Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" (ОНТП 24-86), затверджене МВС СРСР 27.02.86 (далі - НАПБ Б.07.005-86).

Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 15.11.2004 N 170, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за N 1467/10066 (далі - НАПБ Б.02.014-2004).

Перелік будинків і приміщень підприємств Міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон за ПУЕ, затверджений Мінсільгосппродом України, протокол від 01.05.95 N 31 (далі - НАПБ 06.014-1995).

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 N 272 (далі - ДНАОП 0.00-1.32-01).

"Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", затверджена Головтехуправлінням Миненерго СРСР 12.10.87 (далі - РД 34.21.122-87).

ДБН В.2.5-20-2001. "Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. Газоснабжение", затверджений наказом Держбуду України від 23.04.2001 N 101 (далі - ДБН В.2.5-20-2001).

ДБН В.1.1-7-2002. "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва", затверджені наказом Держбуду України від 03.12.2002 за N 88 та введені в дію з 01.05.2003 (далі - ДБН В.1.1-7-2002).

СНиП 2.04.02.-84. "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", затверджений постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва від 27.07.84 N 123 (далі - СНиП 2.04.02.-84).

СНиП 2.04.05-91. "Пособие по проектированию систем водяного отопления", затверджені рішенням Держбуду України від 06.12.2000 N 55 (далі - СНиП 2.04.05-91).

СНиП 2.10.05-85. "Пособие по проектированию предприятий, зданий и сооружений по хранению и переработке зерна", затверджений постановою Державного комітету СРСР у справах будівництва СРСР від 28.06.85 N 110 (далі - СНиП 2.10.05-85).

ГОСТ 12.4.026-76. "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

ГОСТ 14202-69. "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска. Предупреждающие знаки и маркировочные щитки".

ГОСТ 27978-88. "Корма зеленые. Технические условия".

ДСТУ 4674:2006. "Сіно. Технічні умови".

ГОСТ 19433-88. "Грузы опасные. Классификация и маркировка".

ГОСТ 12.1.004-91. "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования".

ГОСТ 12.1.044-89. "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения".

"Скотарські підприємства", затверджений наказом Мінагрополітики України від 15.09.2005 N 473 (далі - ВНТП АПК-1.05).

"Птахівницькі підприємства", затверджений наказом Мінагрополітики України від 15.09.2005 N 473 (далі - ВНТП АПК-4.05).

ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82). "Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения".

ГОСТ 12.4.009-83 "ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание".

ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94). Матеріали будівельні. Методи випробувань на займистість.

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96). Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість.

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97). Матеріали будівельні. Методи випробувань на поширення полум'я.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Пожежна безпека на об'єктах АПК забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

2.2. Відповідно до статті 2 Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств АПК покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб (наказом керівника та посадовою інструкцією).

2.3. Забезпечення пожежної безпеки підприємств ОАПК слід визначати в їхніх нормативних документах.

2.4. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна слід визначити в договорі оренди.

2.5. Працівники підприємств АПК повинні:

- виконувати вимоги цих Правил та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки, які діють в Україні;

- у разі виявлення пожежі - діяти відповідно до вимог розділу 11 цих Правил.

2.6. Видача дозволу на початок робіт здійснюється відповідно до НАПБ Б.07.018-2001.

2.7. Уведення в експлуатацію нових та реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, упровадження нових технологій, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняються. Видача дозволу здійснюється відповідно до НАПБ Б.07.018-2001.

2.8. Усі види пожежної техніки та протипожежного обладнання, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати державний сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності згідно з НАПБ Б.01.003-97.

2.9. Послуги з виконання робіт протипожежного призначення можуть надавати тільки ті підприємства та фізичні особи, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення таких робіт, відповідно до НАПБ Б.07.016-2004.

2.10. Особи, винні в порушенні і невиконанні правил пожежної безпеки, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Для координації та вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням у галузях сільського господарства, харчової промисловості та переробки сільгосппродукції, в апараті Міністерства аграрної політики та в його структурних підрозділах, державних департаментах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до його сфери управління, повинні створюватися служби пожежної безпеки (далі - СПБ) відповідно до Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 369 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за N 1121/8442.

Такі служби необхідно також організовувати в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах тощо) для виконання функцій у сфері пожежної безпеки.

Діяльність СПБ повинна регламентуватися положеннями, які розробляються та затверджуються Міністерством, державними департаментами, об'єднаннями підприємств та узгоджуються з органами державного пожежного нагляду.